SELAMAT DATANG<br />PROGRAM<br />MYSTAR<br />Keseronokanbelajardimanajua…<br />
MYSTAR<br /><ul><li>Program Pendidikan Online Anda
Pendidikan Sekolah Berkonsepkan e-Pendidikan atau “Webucation”
DiiktirafkanolehKementerianPendidikan Malaysia dan PIBGN
Merangkumi e-PembelajarandariUmur 3 hingga 17 tahun
Kaedah e-Pendidikan Bantu UbahTeknikPembelajaran</li></li></ul><li> OBJEKTIF<br /><ul><li>Membantu Pelajar Men...
MembantuIbubapaMemantauPendidikanAnakmelalui Internet
KaedahPembelajaranInteratifuntukAnakMenggunakanKomputer
Menarik Minat Pelajar supaya Mengulangkaji Pelajaran Rumah</li></li></ul><li>PaparanUtama MYSTAR-A<br />www.mystar-A.com.m...
LIPUTAN SUBJEK<br />TAHUN 1 – UPSR<br /><ul><li> Bahasa Malaysia
 Bahasa Inggeris
 Science
 Mathematic</li></ul>TINGKTAN 1 – PMR<br /><ul><li> Bahasa Malaysia
 Bahasa Inggeris
 Mathematic
 Kemahiran Hidup
 Geografi
 Sejarah
 Science</li></ul>TINGKTAN 4 – SPM<br /><ul><li> Ekonomi Asas
 Bahasa Inggeris
 Mathematic
 Pendidikan Islam
 Fizik
 Biologi
 Geografi
 Sejarah
 Perdagangan
 Science
 Kimia</li></li></ul><li> CIRI-CIRI MYSTAR-A<br />
<ul><li>ModulLatihanRingkasuntukMenilaiTahapPemahaman
15 SoalanBerdasarkanSubtopik
SoalanDitandaMenggunakanSistemPermarkahanSegera
SoalanSecaraRawakdanMengenalpastiKelemahanAnak
Terdapatlebih 300 SoalanuntukSetiapTopikMengikutSilibusSekolah</li></li></ul><li><ul><li> Sistem Semakan Segera
 Kata Pujian Audio</li></li></ul><li><ul><li>Nota Ringkas yang PadatMengikutTopikdanSubtopik
MerangkumiSemuaSubjekSekolah yang DigubalKhas
PelajarbolehMengulangkajiSebelumMenjawabSoalan
MyNotaTerdapatDalamKaedahTeksdan Flash Multimedia
RujukanMudahdanSenangDifahamiolehPelajar</li></li></ul><li>Nota Flash<br />
MUDAH<br /><ul><li> Pilih Bahasa
 Taip Perkataan
 Klik Translate
 Jawapan</li></ul>Untuk Rujukan Semua Subjek<br /><ul><li>Bahasa Malaysia – BahasaInggeris
BahasaInggeris – Bahasa Malaysia</li></li></ul><li><ul><li>PelajarMembuatLatihTubiSebanyak yang BolehdanCepat
Mengandungi 4 Set Soalan
PelajarMestiMencapai 80% keatasuntukke Set Seterusnya
JikaTidakCapai 80%, Pelajardiberi Set SoalanBaru
Pelajar yang Berjaya 80% keataspada Set terakhirakanDisenaraikandiMYCEMERLANG.</li></li></ul><li><ul><li> Sistem Semakan S...
 Kata Pujian Audio</li></li></ul><li><ul><li>Mengandungi 10 Set SoalanPeperiksaan
Soalan-soalanMengikutSilibusSekolahdanKaedah LPM
PelajarMembuatSoalanMengikut Format Peperiksaan
PelajarakanDibimbingMengikutKiraanMasaPeperiksaan
IbubapadapatMemantauPersediaanAnakUntukPeperiksaan</li></li></ul><li><ul><li> Exam timer</li></li></ul><li>UPSR<br />PMR<b...
MembantuPelajarMembiasakanDiridengan Format LPM
DisediakanUntukPelajar-Pelajar yang BakalAmbilPeperiksaan UPSR, PMR dan SPM
PelajarakanDiujiMengikutKiraanMasaPeperiksaan</li></li></ul><li>Dikhaskan untuk Pelajar Menduduki Peperiksaan UPSR, PMR & ...
<ul><li>Format MenjawabSoalan-SoalandalamBentukSubjektif
PelajardigesaMenaipkanJawapandalamKotak Dialog
Didalam MYKERTAS II terdapatjugaCiri-CiriSepertididalam MYKERTAS I
Pertamadi Malaysia
SesuaiuntukSemuaSekolah</li></li></ul><li><ul><li> Isikan jawapan disini</li></li></ul><li>Paparan markah<br />Semak jawap...
MerangkumiKeseluruhanAktivitiAnak-Anakdalam MYSTAR-A
IbubapabolehMenyemakdanMembuatPerbandinganKeputusanSoalan
IbubapadapatMengenalpastiKekuatandanKelemahanAnakdalamPelajaran</li></li></ul><li><ul><li> Pilih Tarikh Mula Belajar
 Pilih Tarikh Semasa
 Klik Tahap Pelajar
 Pilih Mata Pelajaran
 Pilih Kategori
 Paparan Keputusan
 Jawapan Salah Boleh Disemak
 Ibubapa Mudah Mantau Pelajaran</li></li></ul><li>
 TESTIMONI PELAJAR<br />
Hashela Bt Nik Musa<br />5-A dalam UPSR 2007<br />BM = 63% B<br />BI = 40% C<br />UPSR 5 A<br />MATEMATIK = 51% C<br />SAI...
Nor AsnidatulNazira<br />5-A dalam UPSR 2007<br />BI = 35%<br />MATEMATIK 40%,41%,41%<br />UPSR 5 A<br />SAINS 74%, 58%, 6...
of 74

Portal Pendidikan MyStar

Portal Pendidikan MyStar adalah portal e-pembelajaran yang terkini.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portal Pendidikan MyStar

 • 1. SELAMAT DATANG<br />PROGRAM<br />MYSTAR<br />Keseronokanbelajardimanajua…<br />
 • 2. MYSTAR<br /><ul><li>Program Pendidikan Online Anda
 • 3. Pendidikan Sekolah Berkonsepkan e-Pendidikan atau “Webucation”
 • 4. DiiktirafkanolehKementerianPendidikan Malaysia dan PIBGN
 • 5. Merangkumi e-PembelajarandariUmur 3 hingga 17 tahun
 • 6. Kaedah e-Pendidikan Bantu UbahTeknikPembelajaran</li></li></ul><li> OBJEKTIF<br /><ul><li>Membantu Pelajar Mencapai Kecermerlangan Dalam Pendidikan dan ICT
 • 7. MembantuIbubapaMemantauPendidikanAnakmelalui Internet
 • 8. KaedahPembelajaranInteratifuntukAnakMenggunakanKomputer
 • 9. Menarik Minat Pelajar supaya Mengulangkaji Pelajaran Rumah</li></li></ul><li>PaparanUtama MYSTAR-A<br />www.mystar-A.com.my<br />
 • 10. LIPUTAN SUBJEK<br />TAHUN 1 – UPSR<br /><ul><li> Bahasa Malaysia
 • 11. Bahasa Inggeris
 • 12. Science
 • 13. Mathematic</li></ul>TINGKTAN 1 – PMR<br /><ul><li> Bahasa Malaysia
 • 14. Bahasa Inggeris
 • 15. Mathematic
 • 16. Kemahiran Hidup
 • 17. Geografi
 • 18. Sejarah
 • 19. Science</li></ul>TINGKTAN 4 – SPM<br /><ul><li> Ekonomi Asas
 • 20. Bahasa Inggeris
 • 21. Mathematic
 • 22. Pendidikan Islam
 • 23. Fizik
 • 24. Biologi
 • 25. Geografi
 • 26. Sejarah
 • 27. Perdagangan
 • 28. Science
 • 29. Kimia</li></li></ul><li> CIRI-CIRI MYSTAR-A<br />
 • 30. <ul><li>ModulLatihanRingkasuntukMenilaiTahapPemahaman
 • 31. 15 SoalanBerdasarkanSubtopik
 • 32. SoalanDitandaMenggunakanSistemPermarkahanSegera
 • 33. SoalanSecaraRawakdanMengenalpastiKelemahanAnak
 • 34. Terdapatlebih 300 SoalanuntukSetiapTopikMengikutSilibusSekolah</li></li></ul><li><ul><li> Sistem Semakan Segera
 • 35. Kata Pujian Audio</li></li></ul><li><ul><li>Nota Ringkas yang PadatMengikutTopikdanSubtopik
 • 36. MerangkumiSemuaSubjekSekolah yang DigubalKhas
 • 37. PelajarbolehMengulangkajiSebelumMenjawabSoalan
 • 38. MyNotaTerdapatDalamKaedahTeksdan Flash Multimedia
 • 39. RujukanMudahdanSenangDifahamiolehPelajar</li></li></ul><li>Nota Flash<br />
 • 40. MUDAH<br /><ul><li> Pilih Bahasa
 • 41. Taip Perkataan
 • 42. Klik Translate
 • 43. Jawapan</li></ul>Untuk Rujukan Semua Subjek<br /><ul><li>Bahasa Malaysia – BahasaInggeris
 • 44. BahasaInggeris – Bahasa Malaysia</li></li></ul><li><ul><li>PelajarMembuatLatihTubiSebanyak yang BolehdanCepat
 • 45. Mengandungi 4 Set Soalan
 • 46. PelajarMestiMencapai 80% keatasuntukke Set Seterusnya
 • 47. JikaTidakCapai 80%, Pelajardiberi Set SoalanBaru
 • 48. Pelajar yang Berjaya 80% keataspada Set terakhirakanDisenaraikandiMYCEMERLANG.</li></li></ul><li><ul><li> Sistem Semakan Segera
 • 49. Kata Pujian Audio</li></li></ul><li><ul><li>Mengandungi 10 Set SoalanPeperiksaan
 • 50. Soalan-soalanMengikutSilibusSekolahdanKaedah LPM
 • 51. PelajarMembuatSoalanMengikut Format Peperiksaan
 • 52. PelajarakanDibimbingMengikutKiraanMasaPeperiksaan
 • 53. IbubapadapatMemantauPersediaanAnakUntukPeperiksaan</li></li></ul><li><ul><li> Exam timer</li></li></ul><li>UPSR<br />PMR<br />SPM<br /><ul><li>KertasSoalanPeperiksaan yang Sebenardari LPM (2006-Terkini)
 • 54. MembantuPelajarMembiasakanDiridengan Format LPM
 • 55. DisediakanUntukPelajar-Pelajar yang BakalAmbilPeperiksaan UPSR, PMR dan SPM
 • 56. PelajarakanDiujiMengikutKiraanMasaPeperiksaan</li></li></ul><li>Dikhaskan untuk Pelajar Menduduki Peperiksaan UPSR, PMR & SPM sahaja<br />
 • 57. <ul><li>Format MenjawabSoalan-SoalandalamBentukSubjektif
 • 58. PelajardigesaMenaipkanJawapandalamKotak Dialog
 • 59. Didalam MYKERTAS II terdapatjugaCiri-CiriSepertididalam MYKERTAS I
 • 60. Pertamadi Malaysia
 • 61. SesuaiuntukSemuaSekolah</li></li></ul><li><ul><li> Isikan jawapan disini</li></li></ul><li>Paparan markah<br />Semak jawapan<br /><ul><li> Isikan jawapan disini</li></li></ul><li><ul><li>IbubapabolehMemantauPrestasiAnak
 • 62. MerangkumiKeseluruhanAktivitiAnak-Anakdalam MYSTAR-A
 • 63. IbubapabolehMenyemakdanMembuatPerbandinganKeputusanSoalan
 • 64. IbubapadapatMengenalpastiKekuatandanKelemahanAnakdalamPelajaran</li></li></ul><li><ul><li> Pilih Tarikh Mula Belajar
 • 65. Pilih Tarikh Semasa
 • 66. Klik Tahap Pelajar
 • 67. Pilih Mata Pelajaran
 • 68. Pilih Kategori
 • 69. Paparan Keputusan
 • 70. Jawapan Salah Boleh Disemak
 • 71. Ibubapa Mudah Mantau Pelajaran</li></li></ul><li>
 • 72. TESTIMONI PELAJAR<br />
 • 73. Hashela Bt Nik Musa<br />5-A dalam UPSR 2007<br />BM = 63% B<br />BI = 40% C<br />UPSR 5 A<br />MATEMATIK = 51% C<br />SAINS = 54% C<br />
 • 74. Nor AsnidatulNazira<br />5-A dalam UPSR 2007<br />BI = 35%<br />MATEMATIK 40%,41%,41%<br />UPSR 5 A<br />SAINS 74%, 58%, 62%<br />
 • 75. MOHAMAD ARIFF IKHWAN BIN MOHAMAD NIZAM<br />5-A dalam UPSR 2009<br />UPSR 5 A<br />
 • 76. SITI NURHUSNA BINTI AB GHAFAR<br />5-A dalam UPSR 2009<br />B.INGGERIS 69%,74%,66%<br />BM = 55%<br />UPSR 5 A<br />SAINS 64%, 64%<br />
 • 77. PROGRAM e-TADIKA<br />
 • 78. MYSTAR-B<br /><ul><li>Pendidikan Berkonsepkan e-Tadika yang Penuh dengan Warna, Animasi dan Bunyi
 • 79. Program untukKanak-Kanak yang Berumur 3 hingga 6 Tahun
 • 80. ProdukInovasiBaru yang MendapatSambutanHebat
 • 81. Anak-anakBelajardalam 5 BahasaUtama: JEPUN, CINA, INGGERIS, ARAB & B MALAYSIA</li></li></ul><li> OBJEKTIF<br /><ul><li>MemberiKemudahanuntukKanak-KanakBelajardariPringkatPermulaan
 • 82. DiajardenganMudahdariPeringkatPengenalan
 • 83. MenarikMinatKanak-KanakuntukBelajarSecara ICT
 • 84. MemberiPendedahan e-Tadika.
 • 85. IbubapaBolehBerinteraksidenganKanak-Kanak</li></li></ul><li>www.mystar-B.com.my<br />
 • 86. PROGRAM e-TADIKA<br />
 • 87. Contoh:<br />
 • 88.
 • 89.
 • 90.
 • 91.
 • 92. LIPUTAN MEDIA MYSTAR-A<br /><ul><li> Harian Metro Kosmo
 • 93. Sinar Harian  Utusan</li></li></ul><li>MAJLIS PELANCARAN<br />Dilancarkan oleh:<br />Y.A.B TAN SRI DATO’ MUHYIDDIN YASSIN, <br />TIMBALAN PERDANA MENTERI merangkap <br />MENTERI PELAJARAN MALAYSIA, <br />sambil disaksikan <br />MENTERI BESAR TERENGGANU, <br />Y.A.B DATO&apos; AHMAD BIN SAID.<br />
 • 94. Majlis Perlancaran Portal Pendidikan Peringkat Negeri Pulau Pinang<br />oleh<br />TYT Tun Dato’ Seri Utama (Dr.) Haji Abdul Rahman Bin Haji Abbas <br />( Yang Di Pertua Negeri Pulau Pinang)<br />
 • 95. PAKEJ MYSTAR<br />RM300<br /> 1 KELUARGA, 1 PORTAL<br /><ul><li>Pengaktifan Portal: RM100
 • 96. Top Up 4 Bulan: RM240</li></ul>MYSTAR-A<br />MYSTAR-B<br />
 • 97. Keluargabiasa<br />membelanjakan…<br /><ul><li>27%untukPerbelanjaanRumahdanPerumahan
 • 98. 19%untukPerbelanjaanKenderaandanPerhubungan
 • 99. 31%untukPerbelanjaan Am
 • 100. 23%untukMakanan
 • 101. 0%bakiuntukselebihnyaSimpanan, Pelaburan, Persaraan, Gaya Hidup</li></ul>Sumber: Price Waterhouse Cooper, 2007<br />
 • 102. TABUNG PENDIDIKAN (RM)<br />Sumber:<br /> Northern Lion Wealth Advisors<br />
 • 103. Sekarangcukupmudah<br />untukandamemulakannya…<br /><ul><li>AGEN
 • 104. USAHAWAN</li></li></ul><li>.l,..;;;;;;lmmmmmmmmmmm,l<br />PelanPerniagaan<br />PUNCAKMAS MARKETING<br />SDN BHD<br />
 • 105. MODAL PERNIAGAAN PUNCAKMAS<br />GANGSA - 1 SET PORTAL MYSTAR RM 300<br />1 BC<br />PERAK - 4 SET PORTAL MYSTAR RM 1000 3 BC<br />EMAS - 10 SET PORTAL MYSTAR RM 2500<br /> 7 BC<br />PLATINUM - 20 SET PORTAL MYSTAR RM500015 BC <br />
 • 106. BONUS-BONUS PUNCAKMAS<br />1.Bonus Pengenalan <br />2.Bonus Power Platinum<br />3.Bonus Pasangan<br />4.Bonus Overiding<br />5.Auto Sponsor Bonus (ASB)<br />6.Bonus Pemprosesan (Platinum sahaja)<br />7.Bonus Pusingan (5 pusingan)<br />8.Jualan balik portal (PJB)<br />9.Bonus Kesetiaan pengguna( 15tahun) <br />10.Bonus VVIP<br />11.Khairat kematian<br />
 • 107. 1.Bonus Pengenalan <br />GANGSA -BONUS ANDA RM60<br />PERAK -BONUS ANDA RM60<br />EMAS -BONUS ANDA RM60<br />ANDA<br />GANGSA<br />PLATINUM -BONUS ANDA RM60<br />
 • 108. 1.Bonus Pengenalan <br />GANGSA -BONUS ANDA RM60<br />PERAK -BONUS ANDA RM180<br />EMAS -BONUS ANDA RM180<br />ANDA<br />PERAK<br />PLATINUM -BONUS ANDA RM180<br />
 • 109. 1.Bonus Pengenalan <br />GANGSA -BONUS ANDA RM60<br />PERAK -BONUS ANDA RM180<br />EMAS -BONUS ANDA RM400<br />ANDA<br />EMAS<br />PLATINUM -BONUS ANDA RM400<br />
 • 110. 1.Bonus Pengenalan <br />GANGSA -BONUS ANDA RM60<br />PERAK -BONUS ANDA RM200<br />EMAS -BONUS ANDA RM450<br />ANDA<br />PLATINUM<br />PLATINUM -BONUS ANDA RM1000<br />
 • 111. 2. POWER PLATINUM<br />RM 450<br />RM 200<br />RM 200<br />Power P RM50<br />Power P RM820<br />Power P RM940<br />Power P RM600<br />Power P TIADA<br />Anda platinum<br />Anda platinum<br />Anda platinum<br />RM 60<br />RM 400<br />RM 180<br />A perak<br />A emas<br />A perak<br />RM 60<br />RM 1000<br />RM 400<br />B gangsa<br />B emas<br />B platinum<br />C platinum<br />C platinum<br />C platinum<br />
 • 112. 3.Bonus Pasangan.<br />Setiappasang =RM 30<br />ANDA<br />2pasang X RM 30 <br />= RM 60<br />4pasang X RM 30 = RM 120<br />8<br />8<br />8 pasang X RM 30 = RM 240<br />16<br />16<br />16 pasang X RM 30 = RM 480<br />32<br />32<br />20pasang X RM 30 = RM 600<br />infiniti<br />infiniti<br />Maksimumdibayar 20 pasangsehari<br />
 • 113. 3.Bonus Pasangan.<br />Sebulan<br />RM 18 000<br />Gangsa : Sehari RM 600<br />Sebulan<br /> RM 54 000<br />Perak : Sehari RM 1800<br />Sebulan<br />RM 126 000<br />Emas : Sehari RM 4200<br />Sebulan <br />RM 270 000<br />Platinum : Sehari RM 9000<br />
 • 114. 4.Bonus Overiding 30%<br />anda akan menjana pendapatan sebanyak 6 % daripada pendapatan Bonus Pasangan rakan niaga anda. <br />ANDA<br />Generasi 1 6%<br />Bagaimana menaja seorang sahaja??<br />Generasi 2 6% <br />31 0rang x RM18000 x 6% = RM 33 480<br />Generasi3 6%<br />8<br />Generasi 4 6%<br />16<br />Generasi 5 6%<br />
 • 115. 4.Bonus Overiding 30%<br />RM 66 960 Sebulan <br />Menaja 2 orang rakan??<br />RM 133 920 Sebulan <br />Menaja 4 orang rakan??<br />RM 267 840 Sebulan <br />Menaja 8 orang rakan??<br />RM 535 680 Sebulan<br />Menaja 16 orang rakan??<br />
 • 116. 5. Auto Sponsor Bonus (ASB) <br />Tanpamengiraditajaolehanda, uplineanda @ downlineanda. Setiapgenerasiakandibayarsebanyak RM 1.Bonus Di bayarsehingga 15 generasi.<br />GangsaRM 65 524<br />Upline anda<br />Anda<br />PerakRM 196 572<br />A<br />Pendapatan anda =RM 32762<br />EmasRM 458 668<br />Berkembang sehingga 15 generasi<br />PlatinumRM 982 860<br />
 • 117. 6.Bonus Pemprosesan(Platinum sahaja)<br />GangsaRM 5 <br />PerakRM 15<br />EmasRM 35<br />PlatinumRM 75<br />
 • 118. 7.Bonus Pusingan(5 Pusingan)<br />HanyaEmasdan Platinum sahaja yang layakuntuk Bonus Pusinganini. Sebanyak 5 hadiahditawarkankepadaahli-ahli PMSB.<br />
 • 119. 7. Bonus Pusingan.<br />1<br />ANDA<br />6 AHLI (ditajaolehanda)<br />
 • 120. SebuahKamera Digital Jenama Olympus <br />
 • 121. 2<br />ANDA<br />6 AHLI (diberiolehsistem)<br />
 • 122. Sebuah Laptop Jenama COMPAQ<br />
 • 123. 3<br />ANDA<br />6 AHLI (diberiolehsistem)<br />
 • 124. TiketMelancongke Beijing, China untuk 3 Orang .<br />( Pakejpergi- balik, makan, minumsertapenginapanditanggung)<br />Yang lain…(tanggungsendiri la!!!)<br />@<br />TiketmengerjakanUmrahuntukseorang. <br />( pakejpergi- balik, makan, minumsertapenginapanditanggung)<br />Yang lain…..(tanggungsendiri la!!!)<br />
 • 125. 4<br />ANDA<br />6 AHLI (diberiolehsistem)<br />
 • 126. Sebuah Kereta Perodua <br />VIVA<br />
 • 127. 5<br />ANDA<br />6 AHLI (diberiolehsistem)<br />
 • 128. SebuahKereta…..<br />BMW ( E-46 )<br />
 • 129. 8.Bonus JualanBalik Portal (PJB)<br />Bonus Jualan Balik Portal hanya terdapat pada Pakej Emas, Perak dan Platinum sahaja. Apabila menaja pakej Gangsa. Setiap PJB akan di bayar 40% @ daripada harga asal portal<br />Perak hanya3 PJB<br />Anda<br />Rakan niaga anda yang ambil pakej gangsa sahaja.<br />Emas hanya9 PJB<br />Portal @ RM100 <br />Platinum hanya19 PJB<br />
 • 130. 9.Bonus Kesetiaanpengguna( 15 tahun) <br />Dengan bekerja 6 bulan sahaja pendapatan anda mencecah RM 10000 sebulan<br />Bulan 1<br />Minggu 1<br />5hari bekerja<br />Minggu 2<br />5hari bekerja<br />Minggu 3<br />5hari bekerja<br />Minggu 4<br />5hari bekerja<br />Sekolah 1<br />Sekolah 3<br />Sekolah 2<br />Sekolah 4<br />40 Pelajar<br />40 Pelajar<br />40 Pelajar<br />40 Pelajar<br />Bonus Tambah nilai Mystar RM10<br />4 minggu X 40 Pelajar X RM10 = RM1600/sebulan<br />Bulan 6<br />Bulan 2<br />Bulan 3<br />Bulan 4<br />Bulan 5<br />Bulan 7<br />RM 1600<br />Ulangan<br />RM 4800<br />RM 6400<br />RM 8000<br />RM 3200<br />BuatpanggilanuntuktambahnilaiMystar<br />baru<br />RM 1600<br />RM 1600<br />RM 1600<br />RM 1600<br />RM 1600<br />Pendapatananda<br />RM 3200<br />RM 4800<br />RM 6400<br />RM 8000<br />RM 9600<br />RM 9600<br />
 • 131. 10.Bonus VVIP 30 %<br />Setiap Pakej yang di ambil oleh VIP, VVIP atau mana-mana individu, bonus anda sebanyak 30% daripada nilai pakej yang diambil.<br />Contoh :-<br />Dato’ Z inginmembuat Program AnakAngkat(PAA) untuk Dun beliau.<br />Seramai 50 orangpelajaruntukmenyertai PAA selamasetahunmenggunakan Portal Mystar.<br />50 orang X RM 200 = RM10 000<br />Dato’ Z membuatsumbanganCekBernilaiRM 10 000. <br />Bonus anda RM 10 000 X 30%= RM3000<br />
 • 132. 11. Khairatkematian<br />SetiapwarisAhliPuncakmas Marketing SdnBhdakanMenerimaRM 1000 daripada PMSB jikaahlimeninggaldunia. <br />
 • 133. BINA MASA DEPAN <br />ANDA BERSAMA<br /> PUNCAKMAS<br /> MARKETING<br /> SDN BHD<br />
 • 134. TERIMA KASIH<br />HUBUNGI EN IDZWAN DI 0134434329 @ 0124598654 UTK KETERANGAN LANJUT<br />