https://twitter.com/iservia
http://www.linkedin.com/in/iservia
2n CONGRÉS
RURAL SMART GRIDS
Aigua i energia
“Les dades, e...
Índex
1. Per què regar / transformar ?
2. Per què ser eficient en l´ús del Binomi Aigua –Energia?
3. Importància de les TI...
1. Per que regar / transformar?
1. Per sostenibilitat de les explotacions i del territori.
2. Per producció d’aliments i ...
2. Per que ser eficient en l´ús del Binomi Aigua –Energia?
1. Panís
Eficiència Aplicació Aigua (%)
Eficiència. Producción ...
3. Importància de les TIC en la transformació en regadiu.
Claus Transformació en regadiu
1. Comunitat i Col∙lectivitats d...
4. Triangle de dades en l’ús de l’aigua de reg.
Executar les obres
Les eines TIC permeten millorar
la gestió de dades per...
5. Pla per la eficiència en l’ús de l’aigua de reg de Catalunya.
http://www.linkedin.com/in/iservia
Organitzen:
#RSM13
6. Propostes de treball en planificació de regadius.
Font Dades
Cens Agrari 2009, resultats
definitius a 31/10/2011
25 Ll...
of 8

Ponencia "Les dades, els automatismes i l'eficiència en els regadius"

II Edició del Rural Smart Grid. Celebrat a Lleida. 7-8 novembres 2013. Bloc 2: Les TIC com a eines per gestionar i estalviar recursos hídrics
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponencia "Les dades, els automatismes i l'eficiència en els regadius"

  • 1. https://twitter.com/iservia http://www.linkedin.com/in/iservia 2n CONGRÉS RURAL SMART GRIDS Aigua i energia “Les dades, els automatismes i la eficiència als regadius” Lleida, 7 i 8 de novembre de 2013 Organitzen: #RSM13
  • 2. Índex 1. Per què regar / transformar ? 2. Per què ser eficient en l´ús del Binomi Aigua –Energia? 3. Importància de les TIC en la transformació en regadiu. 4. Triangle de dades en l’ús de l’aigua de reg. 5. Pla per la eficiència en l’ús de l’aigua de reg de Catalunya. 6. Propostes de treball en planificació de regadius. Organitzen: #RSM13
  • 3. 1. Per que regar / transformar? 1. Per sostenibilitat de les explotacions i del territori. 2. Per producció d’aliments i garantia alimentària. 3. Per responsabilitat històrica. 4. Per ficar en valor infraestructures projectades i construïdes. 5. Per reactivar economia de la zona i generar exportacions. 6. Per generar ocupació. Ficar en valor l’impacte de la No transformació dels regadius previstos. (Exemple Endarreriment Monegres-II, Baix Cinca) 13.500 ha / 60 % Fruiters - Pèrdua Producció Final Agrària. 77,9 M€/any x 22 anys = 1.753 M€. - No generació de 2.000 llocs de treball. Organitzen: #RSM13
  • 4. 2. Per que ser eficient en l´ús del Binomi Aigua –Energia? 1. Panís Eficiència Aplicació Aigua (%) Eficiència. Producción           (Kg Prod/ m3 aigua) Eficiència. Valor Producció      (€ Prod / m3 aigua) Eficiència Generació Ocupació    (Llocs treballs / 20 ha) Organitzen: 85% 2. Panís + Pèsol 3. Presseguer 85% Reg Aspersió Reg Aspersió 90% Riego Localitzat 1,92 2,16 5,25 0,40 0,47 1,58 0,38 0,57 6,93 Cost de l’aigua 2013 #RSM13
  • 5. 3. Importància de les TIC en la transformació en regadiu. Claus Transformació en regadiu 1. Comunitat i Col∙lectivitats de Regants 2. Coordinació entre els diferents agents 3. Concessió d’Aigua 4. Capacitat de Regulació 5. Capital (Administració / Administrat).  6. Compromís. (Administració / Administrat). 7. Cost de l’aigua / Energia 8. Constància.  9. Control TCQ 10. Concentració de la Inversió vs Manteniment 11. Consens en temes Ambientals.  12. Corba d'emprenedoria  < > Corba d’envelliment de la població 13. Combinatòria de Cultius 14. Comercialització dels productes de qualitat amb valor afegit.  15. Concentració Parcel∙lària 2.0.  16. Coneixement Científic.  17. Comunicació 2.0.  18. Change Managament (Gestió del canvi).  TIC Millora l'ús d'aigua http://www.agronoms.cat/base-coneixement/articles/view.php?ID=49 Organitzen: #RSM13
  • 6. 4. Triangle de dades en l’ús de l’aigua de reg. Executar les obres Les eines TIC permeten millorar la gestió de dades per incrementar la EFICIÈNCIA en l’ús de l’aigua de reg ADMINISTRACIÓ CONCA HIDROGRÀFICA Projectar Actuacions Planificar, Transferir, innovar Transport d’aigua Cultius EFICIÈNCIA Automàtismes i Telecontrol / Telegestió Distribució d’aigua COMUNITAT DE REGANTS. Sistemes de reg. REGANT PARCEL·LA Sistemes de reg. “Sensors Necessitats Aigua” Organitzen: #RSM13
  • 7. 5. Pla per la eficiència en l’ús de l’aigua de reg de Catalunya. http://www.linkedin.com/in/iservia Organitzen: #RSM13
  • 8. 6. Propostes de treball en planificació de regadius. Font Dades Cens Agrari 2009, resultats definitius a 31/10/2011 25 Lleida 43 Tarragona 17 Girona 08 Barcelona Catalunya 132.883,03 64.779,03 29.977,60 9.249,04 236.888,70 Pla per la eficiencia en l´us de l'aigua de reg (2009). SIGPAC 2007 Sup. Regable (ha) 143.980,99 61.513,37 36.887,06 12.320,49 254.701,91 Cens Agrari 2009, resultats definitius a 31/10/2011 139.526,67 69.865,17 38.746,24 12.589,70 260.727,78 Sup. Regable (ha) Pla de Regadius de Catalunya 2008-2020 (2008) Sup. Regable (ha) 171.862,00 87.857,00 35.710,00 15.000,00 310.429,00 Sup. Regada (ha) 1. El territori és CANVIANT, fer seguiment i depuració de les dades de superfície de reg. 2. Millorar la escala de treball i compartir de determinades informacions espacials. 3. Treballar amb dades individuals per poder fer agregacions espacials. 4. Millorar el coneixement de la distribució dels sistemes de reg. 5. Millorar el coneixement de la distribució de necessitats al llarg de l’any. 6. Millorar el coneixement del cost de l’aigua i la rendibilitat de les explotacions. Organitzen: #RSM13

Related Documents