Dzisiaj poznasznajbardziej strzeżonątajemnicę na świecie.Dowiesz się czegoś, czego nie wie większośćludzi w Polsce, nawet ...
Podzielsię tą tajemnicą z innymi – z kolegami i koleżankami, z nauczycielami w Twojej szkole, z rodzicami, cał...
1. Na naszej Ziemi są krajebogatsze od Polski ibiedniejsze. Kraje bogatszenazywamy czasem krajamiPółnocy, bo znajdują się ...
1. Na naszej Ziemi są krajebogatsze od Polski ibiedniejsze. Kraje bogatszenazywamy czasem krajamiPółnocy, bo znajdują się ...
1. Na naszej Ziemi są krajebogatsze od Polski ibiedniejsze. Kraje bogatszenazywamy czasem krajamiPółnocy, bo znajdują się ...
1. Na naszej Ziemi są krajebogatsze od Polski ibiedniejsze. Kraje bogatszenazywamy czasem krajamiPółnocy, bo znajdują się ...
2. W krajach Południa żyjąróżni ludzie – biedni i bogaci,młodzi i starzy, wykształcenii całkiem prości, gburzy iludzie bar...
2. W krajach Południa żyjąróżni ludzie – biedni i bogaci,młodzi i starzy, wykształcenii całkiem prości, gburzy iludzie bar...
2. W krajach Południa żyjąróżni ludzie – biedni i bogaci,młodzi i starzy, wykształcenii całkiem prości, gburzy iludzie bar...
3. W krajach Południa jestwystarczająco żywności, abywyżywić wszystkich.Większość mieszkańcówtych krajów utrzymuje się zro...
3. W krajach Południa jestwystarczająco żywności, abywyżywić wszystkich.Większość mieszkańcówtych krajów utrzymuje się zro...
3. W krajach Południa jestwystarczająco żywności, abywyżywić wszystkich.Większość mieszkańcówtych krajów utrzymuje się zro...
3. W krajach Południa jestwystarczająco żywności, abywyżywić wszystkich.Większość mieszkańcówtych krajów utrzymuje się zro...
4. Oprócz rolników, zprodukcji żywnościutrzymują się oczywiście ichrodziny, a także wiele innychosób, które zarabiają naha...
4. Oprócz rolników, zprodukcji żywnościutrzymują się oczywiście ichrodziny, a także wiele innychosób, które zarabiają naha...
4. Oprócz rolników, zprodukcji żywnościutrzymują się oczywiście ichrodziny, a także wiele innychosób, które zarabiają naha...
5. To prawda, że w krajachPołudnia – oprócz ludziszczęśliwych i sytych – jestteż wielu tak biednych, żenie mają co jeść.Be...
6. Dorośli, szczególniekobiety, a także, młodzież inawet małe dzieci czasemcierpią z powodu głodu.Jednak wcale nie dlatego...
6. Dorośli, szczególniekobiety, a także, młodzież inawet małe dzieci czasemcierpią z powodu głodu.Jednak wcale nie dlatego...
6. Dorośli, szczególniekobiety, a także, młodzież inawet małe dzieci czasemcierpią z powodu głodu.Jednak wcale nie dlatego...
6. Dorośli, szczególniekobiety, a także, młodzież inawet małe dzieci czasemcierpią z powodu głodu.Jednak wcale nie dlatego...
7. I tu docieramy do naszejtajemnicy: głód jest dziełemludzi! Gdyby wszystkim naświecie zależało na tym, abynikt nie głodo...
Poznajmy producentów żywności!
Poznajmy producentów żywności!Producenci żywności to nie tylkodrobni rolnicy uprawiający ziemię,lecz także hodowcy zwierzą...
8. Dlaczego wielu ludzi naświcie głoduje?Drobni producenci żywnościcoraz częściej nie mają tejdrugiej części swoichdochodó...
8. Dlaczego wielu ludzi naświcie głoduje?Drobni producenci żywnościcoraz częściej nie mają tejdrugiej części swoichdochodó...
9. Żywność sprowadzanaEuropy jest tańsza niż ta,którą produkują u siebierolnicy z Południa.Powody są dwa: popierwsze, firm...
9. Żywność sprowadzanaEuropy jest tańsza niż ta,którą produkują u siebierolnicy z Południa.Powody są dwa: popierwsze, firm...
Gdy więc rolnicy z krajówPołudnia nie mogą sprzedaćowoców swojej pracy, bosprowadzana z zagranicycebula czy kukurydza sąta...
Gdy więc rolnicy z krajówPołudnia nie mogą sprzedaćowoców swojej pracy, bosprowadzana z zagranicycebula czy kukurydza sąta...
Wielu rolników jest takbiednych, że decyduje sięprzenieść do miasta wposzukiwaniu lepszegożycia. Lecz pracy tam jestmało, ...
Wielu rolników jest takbiednych, że decyduje sięprzenieść do miasta wposzukiwaniu lepszegożycia. Lecz pracy tam jestmało, ...
Wielu rolników jest takbiednych, że decyduje sięprzenieść do miasta wposzukiwaniu lepszegożycia. Lecz pracy tam jestmało, ...
Głód zaczyna się wtedy, gdy większość rolników w okolicy ma trudności z wyprodukowaniem żywności na sp...
10. Sytuacja rolników imieszkańców miast wEuropie jest o wiele lepsza.Rolnicy otrzymują dotacje,dzięki którym wciąż opłaca...
10. Sytuacja rolników imieszkańców miast wEuropie jest o wiele lepsza.Rolnicy otrzymują dotacje,dzięki którym wciąż opłaca...
10. Sytuacja rolników imieszkańców miast wEuropie jest o wiele lepsza.Rolnicy otrzymują dotacje,dzięki którym wciąż opłaca...
A zatem...Teraz już znasz najbardziejstrzeżoną tajemnicę na świecie.Gdyby więcej ludzi pomagało rolnikom w krajach Południ...
Chcesz siędowiedziećwięcej ipoznać Mieszkańcy z Południa walczą o swojeludzi, którzy prawa i lepsze ż...
Instytut Globalnej OdpowiedzialnościAdres korespondencyjny: ul. Bachmacka 1/11, 02-647 WarszawaBiuro: ul. Nowy Świat 23/25...
of 40

Najbardziej strzeżona tajemnica na świecie

Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO), Warszawa, Polska, 2011 Institute of Global Responsibility (acronym: IGO), Warsaw, Poland
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najbardziej strzeżona tajemnica na świecie

 • 1. Dzisiaj poznasznajbardziej strzeżonątajemnicę na świecie.Dowiesz się czegoś, czego nie wie większośćludzi w Polsce, nawet dorosłych.Trudno w to uwierzyć? A jednak to prawda!Aktualizacja: 2011.12.17 02:35
 • 2. Podzielsię tą tajemnicą z innymi – z kolegami i koleżankami, z nauczycielami w Twojej szkole, z rodzicami, całą rodziną, a nawet z sąsiadami! Nie zachowuj jej tylko dla siebie, bo od tego zależy życie wielu ludzi. Ty i wszyscy, którym zdradzisz tę tajemnicę, możecie wspólnie zrobić coś naprawdę dobrego. do dzieła! A więc...
 • 3. 1. Na naszej Ziemi są krajebogatsze od Polski ibiedniejsze. Kraje bogatszenazywamy czasem krajamiPółnocy, bo znajdują się napółnocy naszego globu.Jednak większość ludzi naświecie mieszka w krajachznacznie biedniejszych niżPolska. Kraje te najlepiejnazywać krajami Południa(chociaż wielu ludzi nazywaje Trzecim Światem lubkrajami rozwijającymi się).A skoro mówimy owiększości świata, to niepowinno nas dziwić, żeznajdziemy tamnajróżniejsze rzeczy.
 • 4. 1. Na naszej Ziemi są krajebogatsze od Polski ibiedniejsze. Kraje bogatszenazywamy czasem krajamiPółnocy, bo znajdują się napółnocy naszego globu.Jednak większość ludzi naświecie mieszka w krajachznacznie biedniejszych niżPolska. Kraje te najlepiejnazywać krajami Południa(chociaż wielu ludzi nazywaje Trzecim Światem lubkrajami rozwijającymi się). Wiele wielkich miast w krajach Południa,A skoro mówimy o tak samo jak w Polsce, przyciąga ludziwiększości świata, to nie nawet z odległych miejscowości.powinno nas dziwić, że Przeprowadzka do stolicy stwarza nadziejęznajdziemy tam na zdobycie zatrudnienia i lepsze warunki życia.najróżniejsze rzeczy. Kampala, stolica Ugandy, 2011 Fot. Anna Górska
 • 5. 1. Na naszej Ziemi są krajebogatsze od Polski ibiedniejsze. Kraje bogatszenazywamy czasem krajamiPółnocy, bo znajdują się napółnocy naszego globu.Jednak większość ludzi naświecie mieszka w krajachznacznie biedniejszych niżPolska. Kraje te najlepiejnazywać krajami Południa(chociaż wielu ludzi nazywaje Trzecim Światem lubkrajami rozwijającymi się). Stolica Madagaskaru, Antananarywa, gdzieA skoro mówimy o mieszka blisko dwa miliony osób, podobniewiększości świata, to nie jak w Warszawie. Widok na Analakely,powinno nas dziwić, że ruchliwą dzielnicę w centrum miasta, iznajdziemy tam jezioro Anosy.najróżniejsze rzeczy. Antananarywa, Madagaskar, 2006 Fot. Anna Kucińska
 • 6. 1. Na naszej Ziemi są krajebogatsze od Polski ibiedniejsze. Kraje bogatszenazywamy czasem krajamiPółnocy, bo znajdują się napółnocy naszego globu.Jednak większość ludzi naświecie mieszka w krajachznacznie biedniejszych niżPolska. Kraje te najlepiejnazywać krajami Południa(chociaż wielu ludzi nazywaje Trzecim Światem lubkrajami rozwijającymi się). Życie na wsi bywa spokojniejsze niż wA skoro mówimy o mieście, co nie znaczy, że mniej kolorowe.większości świata, to nie Ten dom stoi na palach, aby uchronić jegopowinno nas dziwić, że mieszkańców przed błotem, gdy nadchodząznajdziemy tam ulewne deszcze.najróżniejsze rzeczy. Siuna, Nikaragua, 2010 Fot. Marcin Wojtalik
 • 7. 2. W krajach Południa żyjąróżni ludzie – biedni i bogaci,młodzi i starzy, wykształcenii całkiem prości, gburzy iludzie bardzo mili.Mieszkańcy Południapracują w najróżniejszychzawodach, na przykład jakonauczyciele, biznesmeni,urzędniczki, fryzjerki,sprzedawczynie, kierowcy,robotnicy i rolnicy –dokładnie tak jak w Polsce.
 • 8. 2. W krajach Południa żyjąróżni ludzie – biedni i bogaci,młodzi i starzy, wykształcenii całkiem prości, gburzy iludzie bardzo mili.Mieszkańcy Południapracują w najróżniejszychzawodach, na przykład jakonauczyciele, biznesmeni,urzędniczki, fryzjerki,sprzedawczynie, kierowcy,robotnicy i rolnicy –dokładnie tak jak w Polsce. Każdy chce dobrze wyglądać, młody i stary, biedny i bogaty. Więc od czasu do czasu trzeba pójść do fryzjera. Kampala, Uganda, 2011 Fot. Anna Górska
 • 9. 2. W krajach Południa żyjąróżni ludzie – biedni i bogaci,młodzi i starzy, wykształcenii całkiem prości, gburzy iludzie bardzo mili.Mieszkańcy Południapracują w najróżniejszychzawodach, na przykład jakonauczyciele, biznesmeni,urzędniczki, fryzjerki,sprzedawczynie, kierowcy,robotnicy i rolnicy –dokładnie tak jak w Polsce. W kawiarenkach internetowych takich jak ta można spotkać wielu mieszkańców Kampali, stolicy Ugandy w Afryce. Kampala, Uganda, 2011 Fot. Anna Górska
 • 10. 3. W krajach Południa jestwystarczająco żywności, abywyżywić wszystkich.Większość mieszkańcówtych krajów utrzymuje się zrolnictwa i zna się na tymbardzo dobrze, gdyż pracętę wykonuje od wielupokoleń. Rolnicy stanowiąwiększość mieszkańców wkrajach Południa, a uprawaziemi i hodowla zwierząt sądla nich najważniejszymźródłem utrzymania.
 • 11. 3. W krajach Południa jestwystarczająco żywności, abywyżywić wszystkich.Większość mieszkańcówtych krajów utrzymuje się zrolnictwa i zna się na tymbardzo dobrze, gdyż pracętę wykonuje od wielupokoleń. Rolnicy stanowiąwiększość mieszkańców wkrajach Południa, a uprawaziemi i hodowla zwierząt sądla nich najważniejszymźródłem utrzymania. Zakupy najlepiej robić na targu. Jedzenia jest pod dostatkiem dla tych, którzy mają pieniądze. Kampala, Uganda, 2011 Fot. Anna Górska
 • 12. 3. W krajach Południa jestwystarczająco żywności, abywyżywić wszystkich.Większość mieszkańcówtych krajów utrzymuje się zrolnictwa i zna się na tymbardzo dobrze, gdyż pracętę wykonuje od wielupokoleń. Rolnicy stanowiąwiększość mieszkańców wkrajach Południa, a uprawaziemi i hodowla zwierząt sądla nich najważniejszymźródłem utrzymania. W Polsce mamy mało okazji, by napić się świeżego mleka z kokosa. Nikaragua, 2010 Fot. Marcin Wojtalik
 • 13. 3. W krajach Południa jestwystarczająco żywności, abywyżywić wszystkich.Większość mieszkańcówtych krajów utrzymuje się zrolnictwa i zna się na tymbardzo dobrze, gdyż pracętę wykonuje od wielupokoleń. Rolnicy stanowiąwiększość mieszkańców wkrajach Południa, a uprawaziemi i hodowla zwierząt sądla nich najważniejszymźródłem utrzymania. Banany jemy w Polsce dzięki pracy rolników w krajach Południa. Uganda, 2011 Fot. Anna Górska
 • 14. 4. Oprócz rolników, zprodukcji żywnościutrzymują się oczywiście ichrodziny, a także wiele innychosób, które zarabiają nahandlu żywnością i lub jejprzetwarzaniu - na przykładludzie, którzy z mleka robiąsery. Z żywności mają środkido życia także ci, którzyprzygotowują posiłki dlainnych i sprzedają je wbarach i na ulicach.W krajach Południa jestwiele różnych potraw. Wielez tych dań różni się wwyglądzie i smaku od potrawznanych w Polsce. Alewiększość z nich jest taksamo pyszna!
 • 15. 4. Oprócz rolników, zprodukcji żywnościutrzymują się oczywiście ichrodziny, a także wiele innychosób, które zarabiają nahandlu żywnością i lub jejprzetwarzaniu - na przykładludzie, którzy z mleka robiąsery. Z żywności mają środkido życia także ci, którzyprzygotowują posiłki dlainnych i sprzedają je wbarach i na ulicach.W krajach Południa jestwiele różnych potraw. Wiele Podstawą obiadu w Ugandzie jest matoke –z tych dań różni się w czyli gotowany banan zielony (smakujewyglądzie i smaku od potraw inaczej niż banany znane w Polsce!) orazznanych w Polsce. Ale gotowany maniok - warzywo popularne wwiększość z nich jest tak wielu krajach Południa, odpowiadające polskiemu ziemniakowi.samo pyszna! Rosita, Nikaragua, 2010 Fot. Marcin Wojtalik
 • 16. 4. Oprócz rolników, zprodukcji żywnościutrzymują się oczywiście ichrodziny, a także wiele innychosób, które zarabiają nahandlu żywnością i lub jejprzetwarzaniu - na przykładludzie, którzy z mleka robiąsery. Z żywności mają środkido życia także ci, którzyprzygotowują posiłki dlainnych i sprzedają je wbarach i na ulicach.W krajach Południa jestwiele różnych potraw. Wiele Gallo pinto to tradycyjna potrawa w Nikaragui i Kostaryce, znana również wz tych dań różni się w wielu innych krajach Ameryki Łacińskiej.wyglądzie i smaku od potraw Gallo pinto to ryż smażony z fasolą. Naznanych w Polsce. Ale zdjęciu widzimy śniadanie dlawiększość z nich jest tak obcokrajowców – dlatego na talerzu znalazła się też jajecznica i tost.samo pyszna! Kostaryka, 2010 Fot. Ravedave / Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
 • 17. 5. To prawda, że w krajachPołudnia – oprócz ludziszczęśliwych i sytych – jestteż wielu tak biednych, żenie mają co jeść.Bezpośrednią przyczynągłodu bywają susze ipowodzie, a czasem równieżwojny. Wiele z tych zjawiskspowodowanych jest przezczłowieka, na przykładzmiany klimatyczne, któresprawiają, że susze ipowodzie przychodzą wkrajach Południa znacznie Ludzie w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azjiczęściej niż przed laty, praca już teraz odczuwają negatywne skutkina roli jest coraz trudniejsza zmian klimatycznych. Podniesienie sięi coraz mniej dochodowa. poziomu w zbiornikach wodnych powoduje zalewanie terenów przybrzeżnych. Nikaragua, 2010 Fot. Marcin Wojtalik
 • 18. 6. Dorośli, szczególniekobiety, a także, młodzież inawet małe dzieci czasemcierpią z powodu głodu.Jednak wcale nie dlatego, żeżywności brakuje.Najczęściej nie ma potrzebyprzywozić jedzenia zodległych krajów. Jest onona wyciągnięcie ręki ludzi wkrajach Południa – natargach i w sklepach, alewiele osób nie może kupićjedzenia..Jak to możliwe?
 • 19. 6. Dorośli, szczególniekobiety, a także, młodzież inawet małe dzieci czasemcierpią z powodu głodu.Jednak wcale nie dlatego, żeżywności brakuje.Najczęściej nie ma potrzebyprzywozić jedzenia zodległych krajów. Jest onona wyciągnięcie ręki ludzi wkrajach Południa – natargach i w sklepach, alewiele osób nie może kupićjedzenia..Jak to możliwe? Rolnicy afrykańscy mogą wyżywić nie tylko siebie, ale i mieszkańców miast. Warzyw na targu jest pod dostatkiem. Jednak wielu ludzi nie stać na to, by je kupić. Uganda, 2011 Fot. Anna Górska
 • 20. 6. Dorośli, szczególniekobiety, a także, młodzież inawet małe dzieci czasemcierpią z powodu głodu.Jednak wcale nie dlatego, żeżywności brakuje.Najczęściej nie ma potrzebyprzywozić jedzenia zodległych krajów. Jest onona wyciągnięcie ręki ludzi wkrajach Południa – natargach i w sklepach, alewiele osób nie może kupićjedzenia..Jak to możliwe? Pieczone banany albo – podobne do nich z wyglądu, ale nie ze smaku – plantany... mogą zgasić każdy głód, byle by w odpowiednich ilościach. Czasem podawane są na talerzykach, a czasem po prostu w gazecie. Uganda, 2011 Fot. Anna Górska
 • 21. 6. Dorośli, szczególniekobiety, a także, młodzież inawet małe dzieci czasemcierpią z powodu głodu.Jednak wcale nie dlatego, żeżywności brakuje.Najczęściej nie ma potrzebyprzywozić jedzenia zodległych krajów. Jest onona wyciągnięcie ręki ludzi wkrajach Południa – natargach i w sklepach, alewiele osób nie może kupićjedzenia..Jak to możliwe? A na brzegu można kupić od od rybaków świeże ryby. Uganda, 2011 Fot. Anna Górska
 • 22. 7. I tu docieramy do naszejtajemnicy: głód jest dziełemludzi! Gdyby wszystkim naświecie zależało na tym, abynikt nie głodował, to jużdawno pokonalibyśmy tennajwiększy problem naszychczasów. Ziemia jest w staniewyżywić więcej ludzi, niż jestna naszej planecie. Susze iinne katastrofy humanitarneto tylko niektóre z przyczyngłodu na świecie. Dlategopomoc humanitarna (naprzykład transportyżywności) nie rozwiążeproblemu. Niestety nie wie otym większość ludzi wPolsce, nawet dorośli, ludziebardzo mądrzy, wieludziennikarzy, polityków inaukowców.Ale Ty już wiesz!
 • 23. Poznajmy producentów żywności!
 • 24. Poznajmy producentów żywności!Producenci żywności to nie tylkodrobni rolnicy uprawiający ziemię,lecz także hodowcy zwierząt(często nazywamy ich pasterzami)lub ludzie utrzymujący się zpołowu ryb (rybacy).Ich codzienna praca bardzo sięróżni, ale w jednym są podobni: 1 jedną część ze swojej 2 a drugą część przeznaczają na produkcji (warzyw, owoców, sprzedaż, dzięki czemu mają mięsa, mleka lub ryb) pieniądze na ubranie, opłaty przeznaczają na wyżywienie za naukę swoich dzieci w siebie i swojej rodziny, szkole czy wizyty u lekarza.
 • 25. 8. Dlaczego wielu ludzi naświcie głoduje?Drobni producenci żywnościcoraz częściej nie mają tejdrugiej części swoichdochodów - nie mogąsprzedać swoich produktówna rynku!Z ich produktami konkuruje ztańsza żywnośćsprowadzana z krajówbogatych.Dlaczego tak się dzieje?
 • 26. 8. Dlaczego wielu ludzi naświcie głoduje?Drobni producenci żywnościcoraz częściej nie mają tejdrugiej części swoichdochodów - nie mogąsprzedać swoich produktówna rynku!Z ich produktami konkuruje ztańsza żywnośćsprowadzana z krajówbogatych.Dlaczego tak się dzieje? Zwykli mieszkańcy miast najczęściej zaopatrują się na targach ulicznych, lecz nie są rzadkością również zakupy w supermarkecie. Kampala, Uganda, 2011 Fot. Anna Górska
 • 27. 9. Żywność sprowadzanaEuropy jest tańsza niż ta,którą produkują u siebierolnicy z Południa.Powody są dwa: popierwsze, firmy spożywcze zkrajów Północy dostają odswoich rządów pomoc(dotacje). Przez to mogąsprzedawać swoje towary wkrajach Południa po bardzoniskich cenach.Po drugie, firmy europejskieprodukują żywnośćmetodami przemysłowymi,tzn. przy użyciu maszyn inawozów (często bardzoszkodliwych!). To dodatkowoobniża cenę produktóweuropejskich. Drobni rolnicyz krajów Południa nie mająszans w takiej konkurencji.
 • 28. 9. Żywność sprowadzanaEuropy jest tańsza niż ta,którą produkują u siebierolnicy z Południa.Powody są dwa: popierwsze, firmy spożywcze zkrajów Północy dostają odswoich rządów pomoc(dotacje). Przez to mogąsprzedawać swoje towary wkrajach Południa po bardzoniskich cenach.Po drugie, firmy europejskieprodukują żywnośćmetodami przemysłowymi,tzn. przy użyciu maszyn inawozów (często bardzoszkodliwych!). To dodatkowoobniża cenę produktów Jeden z budynków Komisji Europejskiej. To tueuropejskich. Drobni rolnicy rządy decydują o dotacjach dla rolnictwa.z krajów Południa nie mająszans w takiej konkurencji. Bruksela, Belgia, 2011 Fot. Jlogan / Creative Commons Attribution 3.0 Unported
 • 29. Gdy więc rolnicy z krajówPołudnia nie mogą sprzedaćowoców swojej pracy, bosprowadzana z zagranicycebula czy kukurydza sątańsze, to decydują, że wnastępnym roku nie będą jużprodukować na sprzedaż. Wprzeciwnym razie byzbankrutowali.Dlatego w kolejnym rokuprodukują już tylko tyleżywności, ile potrzeba dowyżywienia swojej rodziny.Gdy pogoda jest dobra,wystarcza to, aby żyć bardzoskromnie ale nie cierpiećgłodu.
 • 30. Gdy więc rolnicy z krajówPołudnia nie mogą sprzedaćowoców swojej pracy, bosprowadzana z zagranicycebula czy kukurydza sątańsze, to decydują, że wnastępnym roku nie będą jużprodukować na sprzedaż. Wprzeciwnym razie byzbankrutowali.Dlatego w kolejnym rokuprodukują już tylko tyleżywności, ile potrzeba dowyżywienia swojej rodziny. Te chaty w górach Adamawa są przykłademGdy pogoda jest dobra, tradycyjnych domostw kameruńskich. Jednakwystarcza to, aby żyć bardzo w obecnie nikt tak już nie mieszka. Domy teskromnie ale nie cierpieć powstały dla przyciągnięcia turystów. Zgłodu. powodu zalewu mleka, sprowadzanego m.in. z Europy, mieszkańcy wioski niewiele zarabiają na hodowli krów i sprzedaży mleka - swoim tradycyjnym źródle utrzymania. Starają się więc rozwinąć turystykę. Kamerun, 2006 Fot. Marcin Wojtalik
 • 31. Wielu rolników jest takbiednych, że decyduje sięprzenieść do miasta wposzukiwaniu lepszegożycia. Lecz pracy tam jestmało, a jeśli jest, to częstonie wystarcza nazapewnienie podstawowychpotrzeb. Ludzie ci nierzadkomieszkają w slumsach, czyliw dzielnicach, składającychsię z prowizorycznychdomków z blachy, kartonów igliny, bardzo gęstozaludnionych i bez dostępudo wody pitnej czyelektryczności.
 • 32. Wielu rolników jest takbiednych, że decyduje sięprzenieść do miasta wposzukiwaniu lepszegożycia. Lecz pracy tam jestmało, a jeśli jest, to częstonie wystarcza nazapewnienie podstawowychpotrzeb. Ludzie ci nierzadkomieszkają w slumsach, czyliw dzielnicach, składającychsię z prowizorycznychdomków z blachy, kartonów igliny, bardzo gęstozaludnionych i bez dostępudo wody pitnej czy Domy zbudowane na bagnach niedalekoelektryczności. wysypiska śmieci - slumsy w Dżakarcie w Indonezji. W takich warunkach żyje ponad miliard ludzi – co siódmy człowiek na świecie. Dżakarta, Indonezja 2004 Fot. Jonathan McIntosh / Creative Commons Attribution 2.0 Generic
 • 33. Wielu rolników jest takbiednych, że decyduje sięprzenieść do miasta wposzukiwaniu lepszegożycia. Lecz pracy tam jestmało, a jeśli jest, to częstonie wystarcza nazapewnienie podstawowychpotrzeb. Ludzie ci nierzadkomieszkają w slumsach, czyliw dzielnicach, składającychsię z prowizorycznychdomków z blachy, kartonów igliny, bardzo gęstozaludnionych i bez dostępudo wody pitnej czy Duża część mieszkańców slumsów toelektryczności. ludzie, którzy wcześniej żyli na wsi i utrzymywali się z rolnictwa. Kibera, Kenia, 2007 Fot. genvessel / Creative Commons Attribution 2.0 Generic
 • 34. Głód zaczyna się wtedy, gdy większość rolników w okolicy ma trudności z wyprodukowaniem żywności na sprzedaż w mieście lub nawet do wyżywienia swojej rodziny (dzieje się tak na przykład z powodu susz czy powodzi). Wtedy ceny żywności gwałtownie rosną. Żywność dalej jest w sprzedaży – na targach i w sklepach – lecz większość ludzi nie ma pieniędzy, by ją kupić. Gdy rolnicy cierpią głód, głodują też mieszkańcy slamsów.
 • 35. 10. Sytuacja rolników imieszkańców miast wEuropie jest o wiele lepsza.Rolnicy otrzymują dotacje,dzięki którym wciąż opłacasię im produkować żywnośćna sprzedaż do miast.Dlatego też ludziom żyjącymw Polsce i innych krajachPółnocy nie grozi głód.Natomiast rolnicy w Afryce,Ameryce Łacińskiej i Azji nieotrzymują pomocy od swoichrządów. Kraje te są takbiedne, że nie najczęściejnie mogą pozwolić sobie napomoc rolnikom.
 • 36. 10. Sytuacja rolników imieszkańców miast wEuropie jest o wiele lepsza.Rolnicy otrzymują dotacje,dzięki którym wciąż opłacasię im produkować żywnośćna sprzedaż do miast.Dlatego też ludziom żyjącymw Polsce i innych krajachPółnocy nie grozi głód.Natomiast rolnicy w Afryce,Ameryce Łacińskiej i Azji nieotrzymują pomocy od swoichrządów. Kraje te są takbiedne, że nie najczęściej Prezydent Yoweri Museveni ogląda kozy jednego z hodowców w miejscowości Gomba wnie mogą pozwolić sobie na środkowej Ugandzie. Rolnik opowiada o tym, jakpomoc rolnikom. skorzystał z programu szkoleniowego, podczas którego nauczył się nowoczesnych metod hodowli. Rolnicy w krajach Południa potrzebują jednak znacznie większego wsparcia, aby mogli skutecznie konkurować z towarami z importu. Gomba, Uganda 2009 Fot. Presidential Press Unit (PPU)
 • 37. 10. Sytuacja rolników imieszkańców miast wEuropie jest o wiele lepsza.Rolnicy otrzymują dotacje,dzięki którym wciąż opłacasię im produkować żywnośćna sprzedaż do miast.Dlatego też ludziom żyjącymw Polsce i innych krajachPółnocy nie grozi głód.Natomiast rolnicy w Afryce,Ameryce Łacińskiej i Azji nieotrzymują pomocy od swoichrządów. Kraje te są takbiedne, że nie najczęściej Indianie w północnym regionienie mogą pozwolić sobie na autonomicznym w Nikaragui należą dopomoc rolnikom. najbardziej wykluczonych grup w swoim zubożonym kraju. Sami organizują się, aby zapewnić dochody i edukację dla dzieci. To zdjęcie zostało zrobione podczas jednego ze spotkań organizacji kobiet. Nikaragua, 2010 Fot. Marcin Wojtalik
 • 38. A zatem...Teraz już znasz najbardziejstrzeżoną tajemnicę na świecie.Gdyby więcej ludzi pomagało rolnikom w krajach Południa ipowstrzymało wielkie międzynarodowe korporacje przedszkodzeniem ludziom najuboższym w tych krajach, to nikt nanaszej Ziemi nie musiałby głodować!Każdy z nas może w tym pomóc i jest wiele sposobów, aby tozrobić. Najlepszym sposobem jest to, aby zdradzić tę tajemnicęwszystkim ludziom, których spotkasz – kolegom, koleżankom,nauczycielom, rodzicom, a nawet sąsiadom. Tylko wtedy, gdywiększość ludzi w Polsce pozna prawdziwe przyczyny głodu,będziemy mogli naprawdę pomóc rolnikom w krajach Południa,powstrzymać nieodpowiedzialne działania wielkich korporacji izmobilizować polityków do zmiany sytuacji. Ale najpierw samimusimy zacząć działać!
 • 39. Chcesz siędowiedziećwięcej ipoznać Mieszkańcy z Południa walczą o swojeludzi, którzy prawa i lepsze życie, i już nie raz zwyciężali. Przypominają o tym obrazy na murach.też działają? Każdy z nas może im w tym pomóc. San Jose, Kostaryka, 2010 Fot. Marcin WojtalikWejdź na stronę www.silnepoludnie.pl
 • 40. Instytut Globalnej OdpowiedzialnościAdres korespondencyjny: ul. Bachmacka 1/11, 02-647 WarszawaBiuro: ul. Nowy Świat 23/25 lok. 54, 00-029 WarszawaTel. +48 791 63 91 81, 791 63 91 82, 791 63 91 83edukacja@igo.org.plwww.igo.org.pl, www.silnepoludnie.plPrezentacja sfinansowana ze środków Ministerstwa EdukacjiNarodowej w ramach konkursu "Szkoła z pasją". Publikacjawyraża wyłącznie poglądy Instytutu GlobalnejOdpowiedzialności i nie może być utożsamiana z oficjalnymstanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej.