Kombiniranje EU fondova i JPP-a
na projektima iz područja
širokopojasnog interneta
K O N F E R E N C I J A “ K O M B I N I...
Godišnji porast brzine pristupa od 50%
Izvor: http://www.useit.com/alertbox/980405.html
Godišnji porast brzine pristupa od 50%
Nielsonov zakon: brzina pristupa za
poslovne korisnike udvostručuje se
svaki 21 mj...
Konačno rješenje izazova
4
  Svijetlovodna mreža do zgrade (FTTB, Fiber to the
Building) i do stana (FTTH, Fiber to the...
Broj aktivnih FTTH/FTTB priključaka u EU
5
Izvor: FTTH/B Panorama, FTTH Council Europe, prosinac 2012
Broj aktivnih FTTH/FTTB priključaka u EU
6
Hrvatska: 4,7% potencijalnih a
0,61% aktivnih FTTH/FTTB korisnika
Njemačka: 0,...
Ciljevi “Digitalne agende 2020” EU
7
Ciljevi “Digitalne agende 2020” EU
8
Za postizanje ciljeva Digitalne agende potrebno
1.6 milijuna spojenih domova i oko 1...
Zašto?
9
  ... se cilj (50% stanovništva > 100 Mbit/s) neće
postići:
 
postojeće (bakrene, koaxialne, mobilne) pristu...
Zašto?
10
  ... se cilj (50% stanovništva > 100 Mbit/s) neće
Zato što koaxialne) pristupne mrežeu se
problem nije samo
...
EU smjernice za financiranje širokopojasnih
mreža državnim poticajima (State Aid Guidlines)
11
  2009. stare NGA smjerni...
Državni poticaji za širokopojasne mreže po
godinama (u milijunima eura)
12
Izvor: European Commission, Revision of the Br...
Primjeri JPP-a iz EU
13
Izvor: EPEC, Broadband - delivering NGA through PPP, 2012
Kolika sredstva alocirati u HR i za što?
14
A: razvoj i pružanje usluga
-  vrlo velika konkurencija
-  kratki ciklusi (< ...
Kolika sredstva alocirati u HR i za što?
15
A: razvoj i pružanje usluga
-  vrlo velika konkurencija
-  kratki ciklusi (< ...
Kolika sredstva alocirati u HR i za što?
16
A: razvoj i pružanje usluga
-  vrlo velika konkurencija
-  kratki ciklusi (< ...
Model javno-privatnog partnerstva
17
Davatelj
usluga 2
Davatelj
usluga 1
Davatelj
usluga 3
ugovori
ugovor o revenue-sh...
Osnova gospodarskog i društvenog napretka
18
Poreč
Rovinj
Krk
Cres
Senj
Zadar
Biograd
na Moru
Agregacijska svjetlovod...
Zahvaljujem na pažnji
19
K O N TA K T:
I G O R . B R U S I C @ N O E L . G V. AT
I . B R U S I C @ E C O P L U S . AT
+ 43...
of 19

AJPP_2013_Kombiniranje EU fondova i JPP-a kod širokopojasne infrastrukture

Konferencije "Kombiniranje modela javno-privatnog partnerstva i EU fondova", Zagreb 25. listopada 2013.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - AJPP_2013_Kombiniranje EU fondova i JPP-a kod širokopojasne infrastrukture

 • 1. Kombiniranje EU fondova i JPP-a na projektima iz područja širokopojasnog interneta K O N F E R E N C I J A “ K O M B I N I R A N J E M O D E L A J AV N O P R I VAT N O G PA R T N E R S T VA I E U F O N D O VA ” DR. IGOR BRUSIĆ B R O A D B A N D K O O R D I N AT O R S AV E Z N E P O K R A J I N E D O N J A AUSTRIJA Z A G R E B , 2 5 . L I S T O PA D A , 2 0 1 3 . HOTEL ANTUNOVIĆ
 • 2. Godišnji porast brzine pristupa od 50% Izvor: http://www.useit.com/alertbox/980405.html
 • 3. Godišnji porast brzine pristupa od 50% Nielsonov zakon: brzina pristupa za poslovne korisnike udvostručuje se svaki 21 mjesec a potreba privatnih korisnika “kasne” za potrebama poslovnih korisnika 3 godine! Izvor: http://www.useit.com/alertbox/980405.html
 • 4. Konačno rješenje izazova 4   Svijetlovodna mreža do zgrade (FTTB, Fiber to the Building) i do stana (FTTH, Fiber to the Home) Izvor: A.T. Kearney/Hellenic Ministry of Transport&Communications/Broadband Strategy/May 2008
 • 5. Broj aktivnih FTTH/FTTB priključaka u EU 5 Izvor: FTTH/B Panorama, FTTH Council Europe, prosinac 2012
 • 6. Broj aktivnih FTTH/FTTB priključaka u EU 6 Hrvatska: 4,7% potencijalnih a 0,61% aktivnih FTTH/FTTB korisnika Njemačka: 0,51% aktivnih korisnika UK: 0,06% aktivnih korisnika Izvor: FTTH/B Panorama, FTTH Council Europe, prosinac 2012
 • 7. Ciljevi “Digitalne agende 2020” EU 7
 • 8. Ciljevi “Digitalne agende 2020” EU 8 Za postizanje ciljeva Digitalne agende potrebno 1.6 milijuna spojenih domova i oko 1.1 milijuna novih pretplatnika mjesečno EU27 trentuno realizira manje od 100.000 novih priključaka sa > 100 Mbit/s mjesečno Sadašnim tempom investicija trebati će 92 godine da se bakreni priključak zamjeni svijetlovodnim
 • 9. Zašto? 9   ... se cilj (50% stanovništva > 100 Mbit/s) neće postići:   postojeće (bakrene, koaxialne, mobilne) pristupne mreže samo se nadograđuju novim tehnologijama koje imaju sve manji radius (bakrena parica) ili su shared-medium (koaksialne i mobilne)   ... nema investicije u svijetlovodnu pristupnu infrastrukturu (FTTH/FTTB):   zbog opsežnih zemljanih radova za novu mrežu. Nemoguće je naći poslovni model koji nadmašuje korištenje otpisane pristupne mreže.
 • 10. Zašto? 10   ... se cilj (50% stanovništva > 100 Mbit/s) neće Zato što koaxialne) pristupne mrežeu se problem nije samo postojeće (bakrene, postići:   nadograđuju novim tehnologijama koje imaju sve manji radius ili su shared-medium domeni telekomunikacije već u domeni infrastrukture!   ... nema investicije u svijetlovodnu pristupnu infrastrukturu (FTTH/FTTB):   zbog opsežnih zemljanih radova za novu mrežu. Nemoguće je naći poslovni model koji nadmašuje korištenje otpisane pristupne mreže.
 • 11. EU smjernice za financiranje širokopojasnih mreža državnim poticajima (State Aid Guidlines) 11   2009. stare NGA smjernice (EU Guidlines IP/09/1332 od 17.09.2009.) definicija bijelih (nepokrivenih), sivih (samo jedan operator) i crnih (više operatora) NGA područja (2)  poticaji dozvoljena za bijela, moguća za siva a nisu dozvoljena za crna područja (3)  priznat scenarij grada Amsterdama (investiranje javnih sredstava pod tržišnim uvjetima)   2013. nove NGA smjernice (EU Guidlines 2013/C 25/1 od 26.01.2013.) (1)  tehnološki neutralno: “super-fast” NGA može biti i bežično (2)  “ultra-fast” NGA (>100 Mbit/s): korištenje državnih poticaja i u gradovima (3)  step change: korištenje državnih posticaja samo ako je veliki skok u brzini pristupa za korisnika (4)  jačanje otvorenih mreža: zaista otvorena mreža koja omogućava konkuretnost ponuđivača usluga (5)  transparetnost: publikacija dokumenata, centralna web stranica sa infrastrukturnim katastrom te izvještavanje komisiji (1)
 • 12. Državni poticaji za širokopojasne mreže po godinama (u milijunima eura) 12 Izvor: European Commission, Revision of the Broadband Guidlines
 • 13. Primjeri JPP-a iz EU 13 Izvor: EPEC, Broadband - delivering NGA through PPP, 2012
 • 14. Kolika sredstva alocirati u HR i za što? 14 A: razvoj i pružanje usluga -  vrlo velika konkurencija -  kratki ciklusi (< 1 god.) -  10-15% ukupnih troškova B: aktivna mreža -  ruteri, switchevi, modemi -  ciklusi od 3 do 5 god. -  10-15% ukupnih troškova C: pasivna mrežna infrastruktura -  DTK, kabeli, cijevi, ormari, zgrade -  vijek trajanja > 20 god. -  70-80% ukupnih troškova
 • 15. Kolika sredstva alocirati u HR i za što? 15 A: razvoj i pružanje usluga -  vrlo velika konkurencija -  kratki ciklusi (< 1 god.) -  10-15% ukupnih troškova B: aktivna mreža -  ruteri, switchevi, modemi Varijanta 1: 140 milijuna eura à -  ciklusi od 3 do 5 god. privatizacija državnih poticaja -  10-15% ukupnih troškova C: pasivna mrežna infrastruktura -  DTK, kabeli, cijevi, ormari, zgrade -  vijek trajanja > 20 god. -  70-80% ukupnih troškova
 • 16. Kolika sredstva alocirati u HR i za što? 16 A: razvoj i pružanje usluga -  vrlo velika konkurencija -  kratki ciklusi (< 1 god.) -  10-15% ukupnih troškova B: aktivna mreža -  ruteri, switchevi, modemi -  ciklusi od 3 do 5 god. -  10-15% ukupnih troškova C: pasivna mrežna infrastruktura Varijanta 2: 750 milijuna euraormari, zgrade -  DTK, kabeli, cijevi, à -  javna pasivna vijek trajanja > 20 troškova mreža god. -  70-80% ukupnih
 • 17. Model javno-privatnog partnerstva 17 Davatelj usluga 2 Davatelj usluga 1 Davatelj usluga 3 ugovori ugovor o revenue-sharingu ... Davatelj usluga x Privatni partner (aktivna mreža) plaćanje Javni partner raspoloživost ugovor o jpp-u EU fondovi (isključivo za pasivnu mrežu) Privatni partner (pasivna mreža) mogu biti konzorcij
 • 18. Osnova gospodarskog i društvenog napretka 18 Poreč Rovinj Krk Cres Senj Zadar Biograd na Moru Agregacijska svjetlovodna mreža subvencionirana EU sredstvima (odluka N145/2014) i upravljana od strane OiV Gospić Gračac Knin Pristupne svjetlovodne mreže subvencionirane EU sredstvima (odluka N146/2014) u Biogradu, Krku, Poreču, Rovinju, itd. Trogir Izvor karte: Wikipedia
 • 19. Zahvaljujem na pažnji 19 K O N TA K T: I G O R . B R U S I C @ N O E L . G V. AT I . B R U S I C @ E C O P L U S . AT + 43 2742 9000 19767

Related Documents