І. Найда, Н. Бовтрук
22.04.2015
Ціннісно-цільовий та компетентнісний
підходи у підготовці керівних кадрів
системи охорони ...
Умови успішної модернізації системи
охорони здоров’я
України
Ціннісно-цільовий та компетентнісний підходи –
це ті інструме...
Ціннісно-цільовий підхід
ВИЗНАЧЕННЯ БАЧЕННЯ й
МЕТИ (МЕГАЦІЛІ) –– першооснова
функціонування усієї системи
управління, що н...
Етапи реалізації ціннісно-цільового підходу
Піраміда результативності
Бачення, Стратегія,
Цілі, Дії, спрямовані на
реалізацію довгострокових
планів, отримані
результа...
ЛІДЕРСТВО І МЕНЕДЖМЕНТ
«Менеджери роблять речі правильно,
лідери роблять правильні речі»
Уоренн Бенніс, американський псих...
ОСОБЛИВОСТІ ЛІДЕРСТВА І
МЕНЕДЖМЕНТУ
ЛІДЕРСТВО МЕНЕДЖМЕНТ
Визначення Бачення та Стратегії Планування та бюджет
Ведення люде...
Портрет керівника системи охорони
здоров’я
Лідер Менеджер
Держ
службовец
ь
Портрет керівника системи охорони
здоров’я
Компетентнісний підхід
Компетенція – описані
вимоги до особистих,
професійних та інших якостей
співробітника, які необхідн...
Основні групи компетенцій
Переваги системи компетентнісного
оцінювання
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЕРСЖЛУЖБОВЦЯ
УКРАЇНИ
Кластер Особистість
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ
УКРАЇНИ
Кластер Корпоративнсть
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЕРСЖЛУЖБОВЦЯ
УКРАЇНИ
Кластер Державність
КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
Оцінка Прояви компетентності
5
{+2; 12}
Компетентність,
що транслюється
...
Дякую за увагу!
of 17

Naida cinn cil-komp_pidhid_kadr_polit_oz_22_04_2015

value-target and competency approaches in training cadres of health care
Published on: Mar 5, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naida cinn cil-komp_pidhid_kadr_polit_oz_22_04_2015

 • 1. І. Найда, Н. Бовтрук 22.04.2015 Ціннісно-цільовий та компетентнісний підходи у підготовці керівних кадрів системи охорони здоров’я (державних службовців, менеджерів, лідерів): спільні риси та відмінності ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕНН ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (науково-практична конференція)
 • 2. Умови успішної модернізації системи охорони здоров’я України Ціннісно-цільовий та компетентнісний підходи – це ті інструменти сучасного менеджменту, які дозволяють реалізувати обидві умови.
 • 3. Ціннісно-цільовий підхід ВИЗНАЧЕННЯ БАЧЕННЯ й МЕТИ (МЕГАЦІЛІ) –– першооснова функціонування усієї системи управління, що надалі забезпечує керованість процесом розроблення та досягнення цілей в будь-якій сфері діяльності та організаціях. ЦІННІСНО-ЦІЛЬОВЕ НАЧАЛОЦІННІСНО-ЦІЛЬОВЕ НАЧАЛО – основа, базис на якому повинна бути побудована сучасна система охорони здоров’я в Україні.
 • 4. Етапи реалізації ціннісно-цільового підходу
 • 5. Піраміда результативності Бачення, Стратегія, Цілі, Дії, спрямовані на реалізацію довгострокових планів, отримані результати, в інтегрованому вигляді знаходять своє відображення в Цінностях та Місії
 • 6. ЛІДЕРСТВО І МЕНЕДЖМЕНТ «Менеджери роблять речі правильно, лідери роблять правильні речі» Уоренн Бенніс, американський психолог Лідерство і менеджмент — це дві різні, і в той же час взаємодоповнюючі системи дій. Лідерство і менеджмент — це дві різні, і в той же час взаємодоповнюючі системи дій.
 • 7. ОСОБЛИВОСТІ ЛІДЕРСТВА І МЕНЕДЖМЕНТУ ЛІДЕРСТВО МЕНЕДЖМЕНТ Визначення Бачення та Стратегії Планування та бюджет Ведення людей та створення команд Організація та набір персоналу Мотивація персоналу Контроль та розв’язання питань Створює потенціал для реалізації корисних змін (реформ, нових послуг, підходів) – досягнення довгострокових цілей Створює певний рівень передбачуваності та порядку (строки, структури, процедури) – досягнення середньо- та короткострокових задач
 • 8. Портрет керівника системи охорони здоров’я Лідер Менеджер Держ службовец ь
 • 9. Портрет керівника системи охорони здоров’я
 • 10. Компетентнісний підхід Компетенція – описані вимоги до особистих, професійних та інших якостей співробітника, які необхідні для виконання певного виду діяльності. Компетентність – доведена спроможність застосовувати знання, уміння, навички, визначені компетенціями.
 • 11. Основні групи компетенцій
 • 12. Переваги системи компетентнісного оцінювання
 • 13. МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЕРСЖЛУЖБОВЦЯ УКРАЇНИ Кластер Особистість
 • 14. МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ УКРАЇНИ Кластер Корпоративнсть
 • 15. МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ ДЕРСЖЛУЖБОВЦЯ УКРАЇНИ Кластер Державність
 • 16. КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ Оцінка Прояви компетентності 5 {+2; 12} Компетентність, що транслюється Лідерський рівень Відмінний рівень, набагато вищий від очікуваного організацією Рівень майстерності. Якість яскраво виражена, навички розвинуті й виконуються автоматично 4 {+1; 10} Висока компетентність Сильний рівень Хороший рівень, трохи вищий від необхідного Якість виражена і може бути розвинута самостійно, вміння розвинуті добре 3 {0; 7} Компетентність Базовий рівень На очікуваному від співробітника рівні Якість проявляється в типових ситуаціях і може бути розвинута самостійно чи при відповідній підготовці, вміння розвинуті задовільно 2 {-1; 4} Компетентність, що формується Рівень розуміння Нижче потрібного Якість проявляється несистематично і потребує розвитку, вміння сформовані погано, необхідна відповідна підготовка, відсутність практичних умінь, пов’язаних з даним видом діяльності 1 {-2; 2} Некомпетентність Негативний рівень Неприйнятний прояв компетенції (незадовільна оцінка) Якість не проявляється зовсім, відсутність практичних умінь, велик труднощі в їх засвоєнні
 • 17. Дякую за увагу!

Related Documents