МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ НАКАЗ 15.07.2011 ...
6. У пункті 7.2 розділу 7 наказу МОЗ України від 29.12.2005 року № 782 "Про затвердженняКлінічного протоколу з акушерської...
лікарні (далі-ЦМЛ), міської лікарні (далі-МЛ) жіночих консультацій,гінекологічних кабінетів центральних районних лікарень,...
2.4. Вагітні з екстрагенітальними захворюваннями підлягають динамічномуспостереженню профільного спеціаліста. Перелік екст...
За необхідністю лікування екстрагенітальної патології вагітнагоспіталізується до 22 тижнів вагітності у тера...
спостереження, а і медико-соціальної допомоги.3.2. Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога надається у жіночихконсул...
виконання обсягу медичного обстеження, який не може бути виконаний напопередніх етапах надання медичної допомоги вагітним ...
гінеколог перевіряє виконання акушеркою ФАПу призначень та рекомендацій. 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ...
проводяться акушеркою ФАПу, фельдшером або акушеркою оглядового кабінетубагатопрофільних поліклінік, лікарем загальної пра...
материнства, дитинства тасанаторного забезпечення С.І. Осташко 10
Графік візитів вагітної до лікаря 1-ий візит (Бажано до 12 тиж...
прогностично точним для визначення терміну ...
- Тест на ВІЛ-інфекцію А Якщо результат тесту (перший) позитивний – повто...
гігієни харчування для зниження D;ризику виникнення харчових ...
менш ніж 110 г/л, обговоріть зжінкою питання необхідностіраціонального харчування(вживання м’яса, бобових, зелениховочів, ...
час візиту доказовостіНадання розгорнутої інформації У разі виявлення низькоїщодо рез...
Обстеження вагітної: додаток 17вимірювання висоти стояння дна Aматки та занесення даних ...
батька майбутньої дитини і відсутності антитіл у вагітної ...
вимірювання висоти стояння дна Aматки та занесення даних догравідограмивимірювання артеріального тиску ...
-загальний аналіз сечі або експрестест на наявність білка AНадання розгорнутої інформаціїщодо: дій ...
допомогою. при неускладненій вагітності ...
варіантів) моніторинг, починаючи з 42-післяпологової контрацепції. тижня ...
"ЗАТВЕРДЖЕНО" Наказ Міністерства охорони ...
4.9.Проведення профілактичних оглядів жінок відповідно до встановленнихтермінів.4.10.Виконання лікарських призначень.4.11....
"ЗАТВЕРДЖЕНО" Наказ Міністерства охорони ...
- Взаємодія з другим рівнем надання медичної допомоги (своєчасне скеруваннявагітної до акушера-гінеколога та інструменталь...
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
Nakaz moz №417
of 165

Nakaz moz №417

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nakaz moz №417

 • 1. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ НАКАЗ 15.07.2011 N 417 м.КиївПро організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в УкраїніНа виконання Указу Президента України від 27.04.2011 №504 "Про Національний план дій на2011 рік щодо впровадження програм економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможнесуспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", з метою вдосконаленняорганізації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги у відповідність досучасних вимог охорони здоровя в УкраїніНАКАЗУЮ:1. Затвердити:1.1. Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічноїдопомоги;1.2. Примірна посадова інструкція акушерки фельдшерсько-акушерського пункту (додається);1.3. Примірна посадова інструція лікаря загальної практики - сімейної медицини з наданняакушерсько-гінекологічної допомоги (додається);1.4. Примірне положення про жіночу консультацію (додається);1.5. Примірне положення про жіночий оглядовий кабінет лікувально- профілактичного закладу(додається);1.6. Примірне положення про кабінет патології шийки матки жіночої консультації (додається);1.7. Примірне положення про мамологічний кабінет (додається);1.8. Примірна посадова інструкція завідувача жіночої консультації(додається);1.9. Примірна посадова інструкція лікаря-акушера-гінеколога жіночої консультації (додається);1.10. Примірна посадова інструкція старшої акушерки жіночої консультації(додається);1.11. Примірна посадова інструція акушерки жіночої консультації (додається).1.12. Примірна посадова інструкція акушерки оглядового кабінету (додається).1.13. Нормативи надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю"Акушерство і гінекологія" в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів.2. Директору Департамента охорони материнства, дитинства та санаторного забезпеченняОсташко С.І.забезпечити доведення цього наказу до відома Міністерства охорони здоровяАвтономної Республіки Крим, управлінь (головних) охорони здоровя обласних, Київської іСевастопольської міських державних адміністрацій.3. Міністру охорони здоровя АР Крим, начальникам управлінь (головних) охорони здоровяобласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникамлікувально-профілактичних закладів охорони здоровя, що належать до сфери управління МОЗУкраїни:3.1. Забезпечити впровадження в закладах охорони здоровя цього наказу;3.2. Забезпечити підготовку лікарів загальної практики - сімейної медицини за програмоютематичного удосконалення з надання акушерсько-гінекологічної допомоги.3.3. Дозволити лікарям загальної практики - сімейної медицини спостерігати за здоровоювагітністю (при фізіологічному її перебігу) після проходження циклу тематичногоудосконалення з надання акушерсько-гінекологічної допомоги та наявності сертифіката.3.4. Затвердити персональний склад і графік роботи перинатальних консіліумів. Забезпечити їхроботу.4. Начальнику центру медичної статистики МОЗ Голубчикову М.В.забезпечити статистичнийоблік всіх вагітних, які знаходяться на обліку як у лікаря загальної практики -сімейноїмедицини, так і у лікаря акушера-гінеколога, шляхом внесення відповідних змін до формстатистичної звітності.5. Внести до пункту 3.5. розділу 3 наказу МОЗ України від 27.12.2006 року № 901 "Прозатвердження Клінічних протоколів з акушерської допомоги "Переношена вагітність" такізміни: цифри "42" замінити цифрами "41".
 • 2. 6. У пункті 7.2 розділу 7 наказу МОЗ України від 29.12.2005 року № 782 "Про затвердженняКлінічного протоколу з акушерської та гінекологічної допомоги "Анемія у вагітних" після слів"під час вагітності:" доповнити словом "легкий".8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 28.12.2002 року №503 "Проудосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні".9. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Р.О.Моісеєнко.Міністр О. В АніщенкоЗавантажити: N15072011n417dodatok.rar ( 175 Kb ) "ЗАТВЕРДЖЕНО" Наказ Міністерства охорони здоров’я України 15.07.2011 № 417 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ АМБУЛАТОРНОЇ АКУШЕРСЬКО- ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 1. Загальні положення 1.1. Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога здійснюється вамбулаторіях загальної практики/сімейної медицини, в жіночих консультаціях,гінекологічних кабінетах центральних районних лікарень, сільських лікарськихамбулаторіях, фельдшерсько-акушерських пунктах (далі-ФАПах), центрахпланування сім’ї, оглядових кабінетах поліклінік. На І рівні амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу мешканці селаотримують на ФАПах, у амбулаторіях загальної практики - сімейної медицини(без лікаря акушера-гінеколога). Амбулаторна робота акушерки на І етапі, восновному, має профілактичний характер з метою попередження небажаноївагітності, ускладнень вагітності та виникнення гінекологічних захворювань.Вагітні із неускладненим загальним і акушерським анамнезом, а такожнеускладненим перебігом вагітності можуть знаходитися під динамічнимспостереженням лікаря загальної практики – сімейної медицини/акушерки/фельдшера, з обов’язковою консультацією лікаря акушера-гінеколога жіночоїконсультації центральної районної лікарні (далі-ЦРЛ) в 19-21 і 30 тижніввагітності. У разі виникнення акушерських ускладнень, патології плода,загострення ескстрагенітальної патології вагітна негайно передається під наглядлікаря акушера-гінеколога. (додаток 1). На ІІ рівні амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу вагітним ігінекологічним хворим здійснює медичний персонал ЦРЛ, центральної міської 2
 • 3. лікарні (далі-ЦМЛ), міської лікарні (далі-МЛ) жіночих консультацій,гінекологічних кабінетів центральних районних лікарень, центрів плануваннясім’ї, оглядових кабінетів поліклінік. У лікувально-профілактичних закладах(далі-ЛПЗ) ІІ рівня спостерігаються вагітні без ускладненого перебігу вагітностіта з акушерськими ускладненнями, з супутньою тяжкою екстрагенітальноюпатологією, вродженими вадами розвитку плода. За наявності показань вагітніскеровуються на ІІІ рівень надання медичної допомоги. При необхідності вагітнінаправляються у денні стаціонари (додаток 18). На ІІІ рівні амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу здійснюютьспеціалісти обласних лікарень. В ЛПЗ ІІІ рівня забезпечується поглибленевиконання обсягу медичного обстеження, який не може бути виконаний напопередніх етапах надання медичної допомоги вагітним та гінекологічнимхворим. При необхідності проводиться консультування, додаткове обстеженняіншими спеціалістами. Після проведеного обстеження складається індивідуальнийплан спостереження вагітної для медичного персоналу перших двох рівнів.Медичному спостереженню підлягають вагітні які мають захворювання вказаннів додатку 18. 1.2. Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога включає заходи щодозбереження репродуктивного здоров’я населення, диспансеризацію вагітних тагінекологічних хворих, профілактику та лікування акушерської і гінекологічноїпатології, планування сім’ї, санітарно-просвітницьку роботу. 1.3. Штатні посади медичного персоналу лікувально-профілактичногозакладу з надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомогивстановлюються згідно з чинними штатними нормативами. 2. Організація диспансерного нагляду за вагітними Метою диспансерного нагляду за вагітними є збереження здоров’я жінки танародження здорової дитини. 2.1. Перший візит вагітної (бажано до 12 тижнів) є найбільш тривалим зачасом і передбачає: збір анамнезу, загальне та акушерське обстеження,заповнення медичної документації (Індивідуальна карта вагітної і породіллі -форма №111/о та Обмінна карта - форма № 113/о), визначення обсягу і термінівлабораторного обстеження, заповнення вагітною анкети за згодою (додаток 2),інформаційної згоди ( додаток 3). 2.2. Обмінна карта видається вагітній з моменту встановлення наоблік. 2.3. Після першого візиту фахівець, який спостерігає вагітну, обов’язковоотримує інформацію від лікаря загальної практики – сімейної медицини/дільничного терапевта про стан здоровя вагітної (додаток 4). У разіспостереження вагітної у лікаря загальної практики – сімейної медицини вінзаповнює цей додаток сам. 3
 • 4. 2.4. Вагітні з екстрагенітальними захворюваннями підлягають динамічномуспостереженню профільного спеціаліста. Перелік екстрагенітальних захворювань,що потребують динамічного спостереження визначено у додатку 5. Післяотримання висновку профільних спеціалістів комісійно вирішується питання проможливість виношування вагітності та визначається план її ведення. 2.5. Жінки групи високого ризику виникнення у плода вродженої/спадковоїпатології (додаток 6) підлягають направленню на медико-генетичнеконсультування. 2.6. Вагітні, які не входять до групи високого ризику виникнення у плодавродженої/спадкової патології повинні бути проінформовані лікарем загальноїпрактики-сімейної медицини лікарем/ лікарем-акушером-гінекологом/фельдшером/акушеркою, які спостерігають за вагітною, продоцільність одночасного проведення ультразвукової діагностики (далі-УЗД) (11-13 тиж., 18-21 тиж. вагітності), біохімічного скринінгу вагітних (хоріонічногогонадотропіну (далі-ХГ), плацентарного білка РАРР (далі-РАРР) та розрахункуризику наявності у плода хромосомної та деякої вродженої патології. 2.7. При виявленні ознак наявності у плода вродженої чи спадковоїпатології вагітна скеровується на медико-генетичне консультування длявирішення тактики ведення вагітності і пологів. При підтвердженні виявленоїпатології проводиться пренатальний консиліум за участю лікаря акушера-гінеколога (Додаток 7). 2.8. Ультразвукове дослідження плода може проводити фахівець, який маєвідповідну підготовку, за затвердженою схемою протоколу (Додатки 8, 9). 2.9. Під час кожного візиту всі дані фізикального, лабораторного таінструментального обстеження, заносять в «Індивідуальну карту вагітної іпороділлі» та «Обмінну карту» із зазначенням відповідних призначень, датинаступного відвідування і засвідчуються підписом лікаря та інформованоюзгодою вагітної за формою («Інформована - згодна/незгодна»). 2.10. У разі неускладненої вагітності оптимальна кількість візитів дофахівця за період спостереження становить в середньому сім – дев’ять разів(бажано разом з близькою людиною). 2.11. При виникненні ускладнень перебігу вагітності, якщо вагітнаспостерігається лікарем загальної практики-сімейноїмедицини/фельдшером/акушеркою, вона негайно передається під нагляд лікаря-акушера-гінеколога (додаток 1). Частота відвідувань визначається лікарем запоказаннями. Показання до додаткового візиту повинні бути обґрунтовані вмедичній документації. 2.12. У разі виникнення ускладнень вагітності, які потребуютьстаціонарного лікування (чи лікування у денному стаціонарі) вагітнагоспіталізується для обстеження і лікування у відділення (палату) патологіївагітних пологового будинку (відділення) або спеціалізованого акушерськогостаціонару або у гінекологічне відділення (у терміні до 22 тиж.), або у деннийстаціонар (додаток 18 ). 4
 • 5. За необхідністю лікування екстрагенітальної патології вагітнагоспіталізується до 22 тижнів вагітності у терапевтичне відділення або увідділення за профілем захворювання або у відділення екстрагенітальноїпатології вагітних. 2.13. При оформленні відпустки у зв’язку із вагітністю та пологами лікаркерується Порядком видачі листка непрацездатності та довідки для призначеннядержавної допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами” (Накази МОЗ України від13.11.2001 р. № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів,що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян», та від 18.03.2002 р. № 93«Про затвердження форм облікової документації щодо призначення державноїдопомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системізагальнообов’язкового державного соціального страхування, та інструкції щодо їхзаповнення»). При оформленні відпустки у зв’язку із вагітністю та пологамивагітну оглядають два лікаря ( бажано з завідуючою жіночої консультації). 2.14. В амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини/жіночихконсультаціях вагітну та членів ії родини готують до майбутнього батьківства в«Школі відповідального батьківства». Робота проводиться з використаннямдемонстраційних матеріалів, технічних засобів і предметів догляду за дитиною(додаток 10). 2.15. При неявці вагітної на запланований огляд, причина з’ясовується завказаним контактним телефоном. У разі неявки на 2 і більше обов’якових візитівта/або систематичного невиконання рекомендацій і призначень,лікар/фельдшер/акушерка, які спостерігають за вагітною, повинні інформуватизавідуючого жіночою консультацією та керівника, якому підпорядкований ЛПЗ звідміткою в медичній документації. У разі виявлення асоціальної поведінкивагітної лікар має письмово інформувати працівників соціальної служби(додаток 11). 2.16. При фізіологічному перебігу вагітності якщо вагітна спостерігаєтьсялікарем загальної практики-сімейної медицини або фельдшером/акушеркою їїнеобхідно скерувати на консультацію до лікаря акушера-гінеколога у терміні19-21 і 30 тижнів вагітності. 2.17. При нагляді за вагітною в амбулаторних умовах лікарю загальноїпрактики-сімейної медицини/лікарю акушеру-гінекологу або фельдшеру/акушерціфельдшерсько-акушерського пункту необхідно дотримуватись плану веденнявагітних (графіку візитів).3.Організація амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в сільській місцевості3.1. Головними напрямками розвитку акушерсько-гінекологічної допомоги всільській місцевості є створення єдиної системи медичної допомоги населеннюшляхом максимального наближення лікарської допомоги до мешканок села,удосконалення не тільки форм, методів профілактичної роботи, динамічного 5
 • 6. спостереження, а і медико-соціальної допомоги.3.2. Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога надається у жіночихконсультаціях або акушерсько-гінекологічних кабінетах, кабінетах плануваннясім’ї поліклінік районних, центральних районних лікарень, амбулаторіях загальноїпрактики-сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктах.3.3. Консультативну допомогу сільському жіночому населенню забезпечуютьміські жіночі консультації, центри планування сім’ї, акушерсько-гінекологічнікабінети міських, обласних, республіканських поліклінік, консультативніполіклініки.3.4. В організації гінекологічної допомоги сільському населенню є рядособливостей та загальних положень. Так само, як і в містах, велике значення длявиявлення гінекологічних захворювань у жінок мають профілактичні огляди.Профілактичним гінекологічним оглядам підлягають дівчата/жінки старше 14років, які проживають або працюють на промислових підприємствах,сільськогосподарських підприємствах та інших установах району обслуговування.Кожну жінку доцільно оглядати 1 раз протягом року.3.5. Амбулаторна акушерсько-гінекологічна допомога здійснюється згідно звизначеною етапністю:3.5.1.На I етапі амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу мешканці селаотримують на ФАПах, амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини, усільських лікарських амбулаторіях та дільничних лікарнях (без лікаря-акушера-гінеколога). Амбулаторна робота акушерки на I етапі, в основному, маєпрофілактичний характер з метою збереження репродуктивного здоров’я,попередження небажаної вагітності, ускладнень вагітності та виникненнягінекологічних захворювань. Практично здорові молоді жінки із неускладненимзагальним і акушерським анамнезом, а також неускладненим перебігом вагітностіможуть знаходитися під динамічним спостереженням акушерок, лікаря загальноїпрактики-сімейної медицини, відвідуючи лікаря-акушера-гінеколога жіночоїконсультації районної лікарні (РЛ), ЦРЛ або виїзної лікарської бригади.3.5.2.На II етапі амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу вагітним ігінекологічним хворим здійснює лікар-акушер-гінеколог РЛ і ЦРЛ, МЛ, ЦМЛ. ВЛПЗ II етапу можуть спостерігатись вагітні без ускладненого перебігу вагітності.Вагітні із середнім та високими ступенем акушерського та перинатального ризикупостійно спостерігаються лікарем-акушером-гінекологом РЛ і ЦРЛ, МЛ, ЦМЛ іззбереженням нагляду за ними медичного персоналу ЛПЗ I етапу.3.5.3.На III етапі амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу здійснюютьспеціалісти обласних лікарень. В ЛПЗ III етапу забезпечується поглиблене 6
 • 7. виконання обсягу медичного обстеження, який не може бути виконаний напопередніх етапах надання медичної допомоги вагітним та гінекологічнимхворим. При необхідності проводиться консультативне обстеження іншимиспеціалістами. Після проведеного обстеження складається індивідуальний планспостереження вагітної для медичного персоналу перших двох етапів. Вагітнівисокого ступеня акушерського та перинатального ризику знаходяться піддинамічним спостереженням спеціалістів III етапу, які в необхідних випадкахвирішують питання про доцільність збереження вагітності.3.6. Сільському населенню комплексну лікарську акушерсько-гінекологічнудопомогу також надають виїзні бригади, до складу яких входять лікар-акушер-гінеколог, лікар-педіатр, лікар-терапевт та інші спеціалісти (за потребою).Виїзні бригади здійснюють свою діяльність у відповідності до затвердженогографіка, який передбачає дату кожного виїзду, його тривалість, місце виїзду,складу бригади, який затверджується головним лікарем ЛПЗ та доводиться довідома керівників господарств, які несуть відповідальність за створення умовроботи виїзної бригади (забезпечення транспортом, доставку жінок і дітей домісця роботи спеціалістів).Графік виїзду бригади медичних працівників також доводять до відома головнихлікарів амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, сільських лікарськихамбулаторій, головних лікарів сільської дільничої лікарні (ДЛ), завідувачівфельдшерськими і фельдшерсько-акушерськими пунктами.Фельдшер і акушерка повинні мати список (реєстр) жінок своєї дільниці, якіпідлягають профілактичним періодичним оглядам. Згідно з графіком акушеркадільниці інформує населення щодо приїзду виїзної бригади.3.7. Лікар-акушер-гінеколог, який входить до складу виїзної бригади,зобовязаний:- здійснити обстеження вагітних і гінекологічних хворих, визначити план наглядуабо лікування;- надати консультативну допомогу вагітним та гінекологічним хворим;- провести консультування з питань планування сімї;- надати при необхідності медичну допомогу;- надати організаційно-методичну допомогу з питань якості надання медичної тапрофілактичної роботи;- провести навчання персоналу з актуальних проблем, виявлених у роботіперсоналу ФАПу або амбулаторії загальної практики-сімейної медицини;- провести серед населення інформаційно-просвітницьку (лекції, бесіди,консультування та ін.) роботу з питань збереження репродуктивного здоровя.3.8. Свою діяльність лікар-акушер-гінеколог виїзної бригади повиненвідображувати в документації того закладу, де він працює. Виявлених хворих згінекологічною патологією за показаннями необхідно взяти на облік ізнаступними заходами оздоровлення. При повторному виїзді лікар-акушер- 7
 • 8. гінеколог перевіряє виконання акушеркою ФАПу призначень та рекомендацій. 4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ АМБУЛАТОРНОЇ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ4.1. Організація амбулаторної гінекологічної допомоги передбачає проведеннязаходів з питань збереження репродуктивного здоров’я, профілактики виникненнягінекологічних захворювань, раннього їх виявлення та надання лікувальної тареабілітаційної допомоги.4.2. Гінекологічні захворювання виявляють під час звернення жінок у жіночуконсультацію або гінекологічні кабінети багатопрофільної поліклініки, до лікарязагальної практики-сімейної медицини, лікаря гінеколога дитячого та підлітковоговіку, акушерки ФАПу, а також під час проведення профілактичних оглядів у ЛПЗ.4.3. Профілактичними оглядами в оглядових кабінетах забезпечуються дівчата з14 років та всі жінки (за їх поінформованою згодою), які звернулися вперше впоточному році в ЛПЗ. Діагноз захворювання встановлює акушерка, лікарзагальної практики-сімейної медицини, лікар-акушер-гінеколог або гінекологдитячого та підліткового віку на підставі скарг, анамнезу, даних гінекологічногоогляду та подальшого обстеження.4.4. Проведення профілактичних оглядів у дівчат з 18 років (за показаннями з 14років оглядаються у присутності батьків гінекологом дитячого та підлітковоговіку) покладається на акушерку, лікара загальної практики-сімейної медицини,лікаря-педіатра, лікаря- акушера-гінеколога, лікаря - гінеколога дитячого тапідліткового віку (в умовах ЛПЗ). Профілактичні огляди спрямовані назбереження репродуктивного здоров’я, профілактику небажаної вагітності,запальних захворювань статевих шляхів та підліткової вагітності, інфікуваннявірусом папіломи людини, діагностику порушення фізичного та статевогорозвитку (затримка або випередження), порушення становлення менструальногоциклу. При обстеженні проводиться оцінка фізичного та статевого розвитку, оглядта пальпація молочних залоз та огляд зовнішніх статевих органів. При порушенніменструальної функції, підозрі на гінекологічну патологію –ультрасонографічнедослідження органів малого тазу (УЗД), ректо-абдомінальне дослідженнявнутрішніх статевих органів, аналіз виділень з піхви. За необхідності гормональнедослідження, проведення діагностичних проб, тощо. У сексуально активнихпідлітків також проводиться: огляд шийки матки у гінекологічних дзеркалах,обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, онкоцитологія такольпоскопія. Під час візиту проводиться консультування з питань плануваннясім’ї та профілактики ІПСШ.4.5. Профілактичні огляди дівчат/жінок з 18 років (за показаннями з 14 роківоглядаються у присутності батьків гінекологом дитячого та підліткового віку) 8
 • 9. проводяться акушеркою ФАПу, фельдшером або акушеркою оглядового кабінетубагатопрофільних поліклінік, лікарем загальної практики-сімейної медицини,лікарем-акушер-гінекологом жіночої консультації або центру планування сім’ї таспрямовані на раннє виявлення онкологічної патології у жінок, профілактикуінфекцій, які передаються статевим шляхом (далі-ІПСШ) та ВІЛ/СНІДу,консультування з питань планування сімї та запобігання небажаній вагітності,збереження репродуктивного здоров’я. При проведенні профілактичних оглядівжінок проводять огляд та пальпацію молочних залоз, огляд шийки матки вдзеркалах, забір вагінальних мазків для онкоцитологічного (при відсутностіпатології 1 раз на 3 роки) і бактеріоскопічного дослідження (при показах), пробуШиллєра, бімануальне обстеження, пальцеве ректальне обстеження.Ультразвукове сканування призначають за показаннями.4.6. На кожну жінку, яка вперше звернулася у звязку із скаргами або занаправленням інших спеціалістів, а також для профілактичного огляду,заповнюють "Медичну карту амбулаторного хворого" (ф. 025/о) із детальнимописом анамнезу, скарг, результатів аналізів і даних гінекологічного обстеження.4.7. Після першого огляду на другій сторінці амбулаторної карти хворого в"Листку запису заключних уточнених діагнозів" проставляють дату огляду,заключний (уточнений) діагноз записують в день його встановлення. Привиявленні у однієї жінки двох і більше гінекологічних захворювань статистичнийталон заповнюють на кожне остаточно встановлене захворювання.4.8. На кожну жінку, яка підлягає диспансерному нагляду, заповнюється"Контрольна карта диспансерного спостереження" (форма 30), де вказують діагноззахворювання, з приводу якого вона поставлена на облік, частоту оглядів, методиобстеження та лікування.4.9. Вузькоспеціалізована лікувально-профілактична допомога - це вид медичноїдопомоги, що надається на ІІІ рівні амбулаторної акушерсько-гінекологічноїдопомоги, фахівцями, які мають відповідну спеціалізацію і можуть забезпечитикваліфіковане консультування, діагностику та лікування у складнихдіагностичних та клінічних випадках. Вузькоспеціалізована лікувально-профілактична допомога потребуєзастосування сучасної лікувально-діагностичної апаратури, інструментарію таобладнання.4.10. Вузькоспеціалізована допомога може надаватися за наступними напрямками:- гормональні порушення у репродуктивній системі (порушення менструальногоциклу, невиношування, безпліддя, дисгормональна патологія молочної залози,патологія клімаксу);- патологія шийки матки;- онкогінекологія;- гінекологічна патологія у дівчат та підлітків.Директор Департаменту охорони 9
 • 10. материнства, дитинства тасанаторного забезпечення С.І. Осташко 10
 • 11. Графік візитів вагітної до лікаря 1-ий візит (Бажано до 12 тижнів вагітності) Що повинно бути зроблено під Рівень Коментарі час візиту доказовостіОформлення медичної Форми 111/о та 113/о АдокументаціїЗаповнення жінкою анкети вагітної А За згодою (додаток 2)Збір анамнезу (загального,включаючи психічні захворювання, Аакушерського, гінекологічного;стан здоров’я батька дитини)Виявлення факторів ризику При їх наявності –гестаційного діабету проведення двогодинного В перорального тесту толерантності до глюкози (ПТТГ) (додаток 13)Виявлення факторів ризику При наявності факторівпрееклампсії ризику (додаток 21) пропонуйте жінці з 16 С тижнів вагітності до народження дитини приймати 75мг аспіринуОцінка показань до направлення на додаток №7 Dмедико-генетичну консультаціюОцінка умов праці Видається лікарський висновок за встановленою D формою при необхідноті (додаток 14)Загальний огляд АПальпація щитовидної залози ААускультація серця ААускультація легенів АОгляд та пальпація молочних залоз АПальпація лімфатичних вузлів DВимірювання артеріального тиску АВимірювання пульсу (частота, Аритмічність)Вимірювання температури тіла DВизначення зросту ВВизначення маси тіла ВВизначення індексу маси тіла ВГінекологічний огляд (в дзеркалах D Рутинний огляд не є 11
 • 12. прогностично точним для визначення терміну вагітності, а також, не даєта бімануальне дослідження) можливості передбачити передчасні пологи або тазо- головну диспропорціюУЗД в терміні вагітності від 11+1 Лікар надає інформаціюдень до 13 тижнів та 6 днів жінці щодо доцільності(визначення терміну вагітності, A одночасного проведеннявимірювання комірцевого простору першого УЗД (11тиж +1та виявлення УЗ маркерів день. - 13 тиж. + 6 днів) івродженої та хромосомної подвійного біохімічногопатології) тесту ( вільний-ХГЧ, РАРР А) і розрахунку ризику наявності у плода хромосомної і деякої розповсюдженої вродженої патології. Дослідження виконують за згодою жінки (додаток 8)Призначення лабораторногообстеження: - Загальний аналіз сечі, А включаючи тест на наявність білка - Посів сечі (скринінг на При виявленні безсимптомну бактеріурію) А призначається антибіотикотерапія - Група крові та резус-фактор А - наявність резус-антитіл (при Титри анти-резус антитіл Rh- негативній належності B визначають тільки при крові у вагітної та Rh- першій явці та у 28 тижнів позитивній у батька за умови неускладненого майбутньої дитини) пребігу вагітності - Загальний аналіз крові з А визначенням кількості тромбоцитів - Серологічне обстеження на сифіліс (перше) В 12
 • 13. - Тест на ВІЛ-інфекцію А Якщо результат тесту (перший) позитивний – повторне обстеження не призначається. У разі першого звернення вагітної у терміні пізніше 23 тижнів – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться не пізніше 32 тижнів вагітності. У разі першого звернення вагітної пізніше 30 тижнів вагітності – їй негайно призначається тестування крові на ВІЛ і у разі отримання негативного результату, повторне обстеження проводиться експрес-методом в пологах. - Тест на наявність HBsAg А - Мазок на цитологічне дослідження D - Мазок на флору (за При наявності скарг та показами) клінічних проявів AНадання вагітній розгорнутої Якщо в анамнезіінформації щодо: відмічались випадкинеобхідності прийому фолієвої народження плодів/ дітей зкислоти (400 мкг) до 12 тижнів вродженими дефектами Авагітності нервової трубки добова доза фолієвої кислоти складає 800 мкг (додаток 19)доцільності ведення щоденнику додаток 15 Асамопочуття до кінця вагітностіраціонального харчування під час З особливим наголосом на: вагітності А - відсутність необхідності рутинного прийому вітаміну 13
 • 14. гігієни харчування для зниження D;ризику виникнення харчових - тератогенний ефект відінфекцій (лістеріоз, сальмонельоз, прийому вітаміну А у дозітоксоплазмоз) більш ніж 10 000 ОД на добу (А) - відсутність необхідності рутинного прийому полівітаміно-мінеральних комплексів (А) (додаток 20).здорового способу життя,включаючи: - припинення паління А - вживання алкоголю- наркотичних речовиноптимальних умов праці під час Dвагітностівнутрішньоутробного розвитку Dплодастатевого життя протягом Доцільне використання Ввагітності презервативуфізичні вправи, включаючи такі, Ащо зміцнюють м’язи тазового днанеобхідності відвідування школивідповідального батьківства Aпротягом вагітності, бажано зпартнеромможливих загрозливих симптомів додаток 16 Aпід час вагітностіСкерування вагітної до додаток 4дільничного терапевта за B«Випискою з амбулаторної карти»1Заповнення вагітною інфомованої додаток 3 Bзгоди 2-ий візит (не пізніше 2 тижнів після 1-го візиту) Що повинно бути зроблено під Рівень Коментарі час візиту доказовостіОцінка та обговорення результатів Dобстежень з вагітноюЯкщо рівень гемоглобіну в Азагальному аналізі крові складає1 У випадку, якщо спостереження за вагітною здійснює сімейний лікар, така виписка заповнюється цим лікаремпри першому візиті вагітної. 14
 • 15. менш ніж 110 г/л, обговоріть зжінкою питання необхідностіраціонального харчування(вживання м’яса, бобових, зелениховочів, цитрусових) та доцільністьприйому препаратів залізаЯкщо у вагітної Rh-негативний, а Ау батька майбутньої дитини Rh-позитивний тип крові, у разівідсутності у неї антитіл,обговоріть необхідність введенняїй анти-резус імуноглобуліну в28-32 тижні вагітностіОбстеження вагітної: Авимірювання артеріального тискувимірювання пульсу (частота, Аритмічність)вимірювання температури тіла Алабораторне обстеження -загальний аналіз сечі або експрестест на наявність білка АУЗД в терміні вагітності від 18 А У випадку, коли результаттижнів до 20 тижнів та 6 днів УЗД є сумнівним або таким,(визначення структурних аномалій який виявив будь-якуплода) структурну аномалію плода, лікар УЗД негайно скеровує вагітну до лікаря, який веде її вагітність для вирішення питання про подальше ведення вагітності і повідомляє лікарю про виявлену патологію по телефону. (додаток 15)Обговорення даних, занесених вщоденник самопочуття вагітної з Dособливою увагою до можливихзагрозливих симптомів 3-ій візит (19-21 тиждень вагітності, після проходження другого УЗД) Що повинно бути зроблено під Рівень Коментарі 15
 • 16. час візиту доказовостіНадання розгорнутої інформації У разі виявлення низькоїщодо результатів попереднього D плацентації, крайовогоУЗД прикріплення плаценти необхідно провести додаткове УЗД в 32 тижні вагітності. При виявленні центрального передлежання плаценти, вагітну скеровують до акушерського стаціонару.Обстеження вагітної:вимірювання висоти стояння днаматки та занесення даних до A Додаток 17гравідограмивимірювання артеріального тиску Авимірювання пульсу (частота, Aритмічність)вимірювання температури тіла A Направлення на обстеження: - тест на ВІЛ-інфекцію (другий, в 22-23 тижні А вагітності) - загальний аналіз сечі або A експрес тест на наявність білка Обговорення даних, занесених в Додаток 15 щоденник самопочуття вагітної D з особливою увагою до можливих загрозливих симптомів 4-ий візит (25-26 тижнів вагітності) Що повинно бути зроблено під Рівень Коментарі час візиту доказовостіНадання розгорнутої інформаціїщодо: всіх отриманих результатів Dобстеженьнеобхідності проведенняобстежень перед оформленням Aвідпустки по вагітності та пологам 16
 • 17. Обстеження вагітної: додаток 17вимірювання висоти стояння дна Aматки та занесення даних догравідограмивимірювання артеріального тиску Авимірювання пульсу (частота,ритмічність) Aвимірювання температури тіла Aогляд нижніх кінцівок A На наявність варикозно розширених венаускультація серцебиття плода A Направлення на обстеження: - загальний аналіз крові з C визначенням кількості тромбоцитів в 29 тижнів - серологічне дослідження на сифіліс (друге) в 29 B тижнів - наявність резус-антитіл (при Титри анти-резус антитіл Rh- негативній належності A визначаються тільки при крові у вагітної та Rh- першій явці та у 28 тижнів позитивній у батька за умови неускладненого майбутньої дитини) пербігу вагітності - загальний аналіз сечі або експрес тест на наявність A білка - двогодинний тест додаток 13 толерантності до глюкози A всім вагітнимОбговорення даних, занесених в додаток 15щоденник самопочуття вагітної зособливою увагою до можливих Dзагрозливих симптомів.Надання вагітній адрес пологовихбудинків (відділень) та їх номерів Dтелефонів, куди можна негайнозвернутись за медичноюдопомогоюПризначення анти-резус У 28-32 тижні вагітностіімуноглобуліну B жінкам з резус-негативною принадлежністю крові при Rh- позитивній крові у 17
 • 18. батька майбутньої дитини і відсутності антитіл у вагітної 5-ий візит (30 тижнів вагітності) Що повинно бути зроблено під Рівень Коментарі час візиту доказовостіНадання розгорнутої інформаціїщодо всіх отриманих результатів DобстеженьОбговорення даних, занесених в додаток 15щоденник самопочуття вагітної з Dособливою увагою до можливихзагрозливих симптомівПідготовка до пологів та А додаток 10народження дитини, партнерськихпологівЯкщо рівень гемоглобіну в Азагальному аналізі крові складаєменш ніж 110 г/л, обговоріть зжінкою питання необхідностіприйому препаратів залізаОбстеження вагітної: Аогляд та пальпація молочних залозвимірювання висоти стояння дна додаток 17матки та занесення даних до Агравідограмивимірювання артеріального тиску Авимірювання пульсу (частота,ритмічність) Авимірювання температури тіла Аогляд нижніх кінцівок На наявність варикозно А розширених венаускультація серцебиття плода А Лабораторне обстеження: - загальний аналіз сечі або А експрес тест на наявність білка 6-ий візит (34 - 35 тижнів вагітності) Що повинно бути зроблено під Рівень Коментарі час візиту доказовостіОбстеження вагітної: додаток 17 18
 • 19. вимірювання висоти стояння дна Aматки та занесення даних догравідограмивимірювання артеріального тиску Aвимірювання пульсу (частота,ритмічність) Aвимірювання температури тіла Aогляд нижніх кінцівок На наявність варикозно A розширених венаускультація серцебиття плода A Лабораторне обстеження: - загальний аналіз сечі або A експрес тест на наявність білкаНадання розгорнутої інформації Dщодо всіх отриманих результатівобстеженьОбговорення даних, занесених в додаток 15щоденник самопочуття вагітної з Dособливою увагою до можливихзагрозливих симптомів танеобхідності своєчасногозвернення за медичноюдопомогою. Надайте адресипологових будинків (відділень) таномери телефонів куди можезвернутись жінка. 7 -ий візит (38 тижнів вагітності) Що повинно бути зроблено під Рівень Коментарі час візиту доказовостіОбстеження вагітної: додаток 17вимірювання висоти стояння днаматки та занесення даних до Aгравідограмивимірювання артеріального тиску Aвимірювання пульсу (частота, Aритмічність)вимірювання температури тіла Aогляд нижніх кінцівок A На наявність варикозно розширених венаускультація серцебиття плода A Лабораторне обстеження: 19
 • 20. -загальний аналіз сечі або експрестест на наявність білка AНадання розгорнутої інформаціїщодо: дій жінки у разі початкупологової діяльності, вилиття Dнавколоплідної рідини або появиможливих загрозливих симптомів;післяпологової контрацепціїОбговоріть дані занесені в додаток 15щоденник самопочуття вагітної.Надайте адреси пологових будинків D(відділень) та номери телефонівкуди повинна звернутись жінка засвоєчасною медичною допомогою 8 -ий візит (40 тижнів вагітності) Що повинно бути зроблено під Рівень Коментарі час візиту доказовостіОбстеження вагітної: додаток 17вимірювання висоти стояння днаматки та занесення даних до Aгравідограмивимірювання артеріального тиску Aвимірювання пульсу (частота, Aритмічність)вимірювання температури тіла Aогляд нижніх кінцівок A На наявність варикозно розширених венаускультація серцебиття плода AЛабораторне обстеження:загальний аналіз сечі або експрес Aтест на наявність білкаНадання розгорнутої інформації Переношена вагітність –щодо: вагітність, термін якої-можливих дій при переношеній складає більш ніж 294 дні (42вагітності, тижні) від першого дня-післяпологової контрацепції D останньої менструації.-адрес пологових будинків(відділень) та номерів телефонів Дослідження показали, щокуди може звернутись жінка за показники материнськоїсвоєчасною медичною захворюваності та смертності 20
 • 21. допомогою. при неускладненій вагітності підвищуються після перевищення терміну вагітності більш ніж 42 тижні. Ризик народження мертвого плода у терміні вагітності 37 тижнів складає 1 на 3000, на 42 тижні – 3 на 3000, на 43 тижні – 6 на 3000. Жінкам з неускладненим перебігом вагітності індукцію пологів потрібно запропонувати після 41 тижня вагітності (A)Обговоріть дані занесені в Dщоденник самопочуттів вагітної 9 – ий візит (41 тиждень вагітності) Що повинно бути зроблено під Рівень Коментарі час візиту доказовостіОбстеження вагітної: додаток 17вимірювання висоти стояння дна Аматки та занесення даних догравідограмивимірювання артеріального тиску Авимірювання пульсу (частота, Аритмічність)вимірювання температури тіла Аогляд нижніх кінцівок А На наявність варикозно розширених венаускультація серцебиття плода АЛабораторне обстеження:загальний аналіз сечі або експрес Атест на наявність білкаНадання розгорнутої інформації Якщо вагітна обираєщодо: індукцію пологової-можливої подальшої тактики діяльності –скеруйте її введення вагітності (індукція А пологовий стаціонар.пологової діяльності або Якщо вагітна обирає«очікувальне» ведення, «очікувальну» тактикуобговорення позитивних та ведення – запропонуйте їйнегативних наслідків кожного з посилений антенатальний 21
 • 22. варіантів) моніторинг, починаючи з 42-післяпологової контрацепції. тижня вагітності: КТГ 2 рази-адрес пологових будинків на тиждень, УЗД з(відділень) та номерів телефонів визначенням кількостікуди може звернутись жінка за амніотичної рідини (А)своєчасною медичною допомогоюОбговоріть дані занесені в D додаток 15щоденник самопочуття вагітноїНе потрібно проводити скрінінг на патогенний стафілококк усіх вагітних (А)Директор Департаменту охорониматеринства, дитинства тасанаторного забезпечення С.І. Осташко 22
 • 23. "ЗАТВЕРДЖЕНО" Наказ Міністерства охорони здоров’я України 15.07.2011 № 417 ПРИМІРНА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ АКУШЕРКИ ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКОГО ПУНКТУ 1. Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) є амбулаторно- поліклінічнимзакладом первинної ланки з наданням долікарняної медико-санітарної допомогисільському населенню і відіграє важливу роль у лікувально-профілактичномуобслуговуванні, проведенні комплексу профілактичних і оздоровчих заходів, атакож санітарно-просвітницькій та протиепідемічній роботі. 2. На посаду акушерки ФАПу призначається молодший спеціаліст змедичною освітою, який закінчив вищий медичний заклад або середнiйспеціальний заклад і отримав кваліфікацію акушерки, фельдшера-акушерки абофельдшера. 3. Акушерка безпосередньо підпорядкована завідувачу ФАПу. Методичнекерівництво роботою здійснює лікар лікувально-профілактичного закладу,відповідальний за надання акушерсько-гінекологічної допомоги населенню натериторії діяльності ФАПу. 4. Функції акушерки ФАПу:4.1.Забезпечення надання медичної допомоги вагітним і гінекологічним хворим запризначенням лікаря акушера-гінеколога.4.2.Санітарно-просвітницька робота з питань охорони материнства і дитинства,планування сім’ї та відповідального батьківства.4.3.Ведення амбулаторного прийому на ФАПі.4.4.Здійснення патронажу вагітних, породілей та новонароджених удома.4.5.Здійснення екстреної акушерської і гінекологічної допомоги з подальшимнаправленням жінок у відповідні лікувально-профілактичні заклади,супроводжуючи їх при необхідності.4.6.Надання першої невідкладної допомоги при гострих захворюваннях інещасних випадках (поранення, кровотечі, отруєння та ін.) з подальшим викликомлікаря, організацію госпіталізації пацієнтки у відповідний найближчийлікувально-профілактичний заклад незалежно від відомчої підпорядкованностілікувально-профілактичної допомоги вагітним і гінекологічним хворим (швидкийтест на вагiтнiсть, визначення бiлка у сечi, ацетона у сечi).4.7.Здійснення фізіотерапевтичних процедур у разi спецiального навчання,стажировки., супроводжуючи хвору в необхідних випадках.4.8.Направлення вчасно вагітних у стаціонари відповідних лікувально-профілактичних закладів. 23
 • 24. 4.9.Проведення профілактичних оглядів жінок відповідно до встановленнихтермінів.4.10.Виконання лікарських призначень.4.11.Підготовка робочого місця для прийому вагітних і гінекологічних хворихлікарем на ФАПі.4.12.Проведення найпростіших лабораторних досліджень, пов’язаних з наданнямекстреної допомоги.4.15.Ведення документації у встановленому порядку за своїм розділом роботи. 5. Акушерка ФАПу зобов’язана:5.1.Керуватись у своїй роботі цим Положенням, наказами, інструкціями,методичними та іншими вказівками органів охорони здоров’я, а такожрозпорядженнями.5.2.Видавати довідки й інші документи медичного характеру згідно з чинниминормативними актами МОЗ України. 6. Акушерка ФАПу має право:6.1.Спостерігати за станом здоров’я і розвитком дітей першого року життя у разівідсутності в штаті ФАПу посади патронажної медичної сестри.6.2.Проводити у межах компетенції і професійних прав консультування з питаньпланування сім’ї, обстеження, встановлювати попереднiй діагноз, термінвагітності, виконувати медичні маніпуляції і здійснювати профілактичну роботу.6.3.Подавати завідувачу ФАПу пропозиції щодо удосконалення організаціїакушерсько-гінекологічної допомоги.6.4.Підвищувати свої професійні знання.Директор Департаменту охорониматеринства, дитинства тасанаторного забезпечення С.І. Осташко 24
 • 25. "ЗАТВЕРДЖЕНО" Наказ Міністерства охорони здоров’я України 15.07.2011 № 417Примірна посадова інструкція лікаря загальної практики-сімейної медицини з надання акушерсько-гінекологічної допомоги.Основні компетенції сімейного лікаря:1. Організація роботи на робочому місці;2. Зосереджена на пацієнтові допомога;3. Володіння спеціальними навичками;4. Всебічний, комплексний підхід;5. Холістичний підхід.Медична опіка над вагітноюПрофілактична та інформаційно-просвітницька робота: 1.Організація та проведення школи відповідального батьківства.Консультування та проведення навчання майбутніх батьків з питаньвигодовування, догляду за залишком пуповини та шкірою немовляти, безпекидитини, характеру сну та стулу, нормального фізичного та психічного розвиткудитини, графіку щеплень та ін. 2.Розробка індивідуальних рекомендацій та проведення консультуваннябатьків з питань: порушення харчування і вигодовування; порушення поведінкидитини; взаємостосунків між батьками і дитиною та ін. 3.Координація вирішення психосоціальних проблем, що виникають увагітних та в їх сім’ях. 4.Навчання вагітних раціональному режиму дня, харчування. 5.Консультування та підготовка вагітних та членів їх сім’ї до появи новонародженої дитини. 6.Консультування з питань підготовки до пологів. 7.Консультування вагітної щодо ознак початку пологів. 8.Індивідуальні і групові консультування з профілактики ІПСШ/ВІЛ,планування сім’ї, методів контрацепції, в т.ч. післяпологової контрацепції,профілактики вроджених вад розвитку (насамперед за допомогою фолієвоїкислоти), репродуктивних ризиків, ендемічних хвороб; імунопрофілактики. Діагностика вагітності, спостереження та організація маршруту вагітної- Діагностика та спостереження за вагітними з фізіологічним перебігом вагітностізгідно з чинним клінічним протоколом; своєчасне взяття вагітних на облік (до 12тижнів);
 • 26. - Взаємодія з другим рівнем надання медичної допомоги (своєчасне скеруваннявагітної до акушера-гінеколога та інструментального (УЗД) і параклінічногообстеження;- Розробка індивідуального плану дій вагітної (і дорослих членів родини, щомешкають з нею) при ознаках початку пологової діяльності.- Планове скерування до пологового будинку.- Виявлення та скерування вагітних груп ризику на вищий рівень наданнямедичної допомоги: діагностика відхилень від фізіологічного перебігу вагітності;скерування на 2-й рівень; зворотній зв’язок з 2-м рівнем (обмін інформацією);контроль за виконанням вагітною рекомендацій спеціалістів вищого рівня- Надання допомоги вагітним при невідкладних станах згідно клінічнихпротоколів і настанов; дистанційне консультування зі спеціалістами 2-го і 3-горівнів і отримання від них вичерпної інформації щодо клінічної ситуації;організація транспортування на вищий рівень (при потребі), ретельнедокументування наданої допомоги; та негайне скерування до спеціаліста припрогностично важких ускладненнях вагітності.- Динамічне спостереження за породіллями: отримання від фахівців 2-го і 3-горівнів вичерпної інформації щодо стану породіллі і новонародженого; виконанняпризначень фахівців 2-го і 3-го рівнів та контроль за дотриманням їх рекомендаційпороділлями; організація патронажу згідно чинних клінічних протоколів танастанов; консультування з питань гігієни післяпологового періоду та з питаньпідтримки грудного вигодовування.- Профілактика, рання діагностика і надання допомоги при післяпологовихускладненнях легкого перебігу (психологічний статус, лактостаз, тріщини сосків,затримка інволюції матки) та скерування при необхідності породіль на вищийрівень; організація психосоціальної підтримки інших членів сім’ї.Практичні і комунікативні навичкиКомунікативні навички (у т.ч. проведення консультувань, бесід, лекцій, тренінгів).Оцінка стану вагітної, показників життєво важливих функцій, визначення ступенюневідкладності випадку; огляд у дзеркалах, здійснення бімануальногогінекологічного обстеження, забір матеріалу для цитологічного табактеріоскопічного дослідження, пальцеве та ректальне обстеження, огляд іпальпація молочних залоз, проведення і оцінка експрес-тесту на вагітність,вимірювання висоти стояння дна матки, обвіду живота, терміну вагітності та датипологів за датами останньої менструації та першого руху плода, визначенняположення плода в матці, оцінка стану плода (аускультація серцебиття, веденнягравідограми), визначення ступеню зрілості шийки матки, оцінка ступеня ризику увагітних, оцінка параклінічних методів досліджень вагітної.Директор Департаменту охорониматеринства, дитинства тасанаторного забезпечення С.І. Осташко 26

Related Documents