Antall rom og form
Kommunikasjon, språk og tekst
Barna skal ved bruk av digitale verktøy tilegne seg
matematiske begreper...
Bli kjent med matematiske begreper.
• Barna har fått i oppgave
å finne sirkler.
• De får utdelt kamera og
går på jakt ette...
• Barna overfører bilder
sammen med en voksen.
• Bildene kan skannes, lagres,
printes ut og lamineres.
Leke med form og mønster
Plassering og orientering
of 5

Antall, rom og form

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Antall, rom og form

  • 1. Antall rom og form Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal ved bruk av digitale verktøy tilegne seg matematiske begreper. Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Barna skal ved bruk av digitale verktøy erfare, utforske og leke med form og mønster. Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Barna skal ved hjelp av digitale verktøy erfare plassering og orientering.
  • 2. Bli kjent med matematiske begreper. • Barna har fått i oppgave å finne sirkler. • De får utdelt kamera og går på jakt etter motiver.
  • 3. • Barna overfører bilder sammen med en voksen. • Bildene kan skannes, lagres, printes ut og lamineres.
  • 4. Leke med form og mønster
  • 5. Plassering og orientering

Related Documents