SUBSTANTIVUL
C O D I L A I L E A N A M A R I A
S E C Ţ I A : L AT I N Ă - R O M Â N Ă
1 5 . 0 4 . 2 0 1 5
Tipul lecţiei- Dobândirea
de cunoştinţe noi
Obiective operaţionale
O1- să identifice
substantivele
într-un text la
prima v...
Mod de
organizare
Strategia didactică
Momentele
lecţiei
Timpul
Organizarea 2 min
Captarea atenţiei 5 min
Anunţarea subiectului 5 min
Predarea noului conţinut 10...
HARTA LECŢIEI
DEFINIŢIE
S U B S TA N T I V U L
Substantivul este partea de
vorbire care denumește
ființe, obiecte, substanțe,
locuri, fe...
Nominativ-cine, ce?
Maria merge acasă.
Genitiv- al,a, ai ,ale cui?
Caietul colegului este pe
masa.
Dativ-cui?
Colegului ii...
FUNCŢIILE SINTACTICE ALE SUBSTANTIVULUI
Tipuri de substantive:
SUBSTANTIVELE
COLECTIVE au la forma de
singular înteles de plural.
Exemple de substantive
colective...
SUBSTANTIVE DEFECTIVE
Există substantive care:
a)au numai formă de singular si se numesc
Substantive defective de plural.
...
EXERCIŢII !!
Baftă!
TEMĂ!
1.Alcătuieşte enunţuri în care:
a.substantivul ,,soare'' să fie in cazul genitiv
b.substantivul ,,Dan'' să fie in ca...
,,Limba romana, manual pentru clasa a VI-a", Editura Humanitas,
Bucureşti, 2010, pag. 103-109
-,,Limba romana", Editura Pa...
Prezentare curs 7.
of 14

Prezentare curs 7.

o ora mai interesanta.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare curs 7.

 • 1. SUBSTANTIVUL C O D I L A I L E A N A M A R I A S E C Ţ I A : L AT I N Ă - R O M Â N Ă 1 5 . 0 4 . 2 0 1 5
 • 2. Tipul lecţiei- Dobândirea de cunoştinţe noi Obiective operaţionale O1- să identifice substantivele într-un text la prima vedere O2-Să analizeze morfologic şi sintactic partea de vorbire învăţată Competenţe specifice O3- să realizeze propoziţii cu substantive la diferite cazuri
 • 3. Mod de organizare Strategia didactică
 • 4. Momentele lecţiei Timpul Organizarea 2 min Captarea atenţiei 5 min Anunţarea subiectului 5 min Predarea noului conţinut 10 min Asigurarea transferului şi intensificarea retenţiei 10 min Feed-back 15 min Organizarea
 • 5. HARTA LECŢIEI
 • 6. DEFINIŢIE S U B S TA N T I V U L Substantivul este partea de vorbire care denumește ființe, obiecte, substanțe, locuri, fenomene ale naturii, evenimente și o serie de noțiuni abstracte. Este una din puținele părți de vorbire prezente în toate limbile (o alta este verbul) L O C U Ţ I U N I S U B S TA N T I VA L E Locuțiunea substantivală este un grup de cuvinte cu înțeles unitar care se comportă din punct de vedere gramatical ca un substantiv. Multe dintre ele sunt rezultatele substantivării verbului la infinitiv din cadrul locuțiunilor verbale.
 • 7. Nominativ-cine, ce? Maria merge acasă. Genitiv- al,a, ai ,ale cui? Caietul colegului este pe masa. Dativ-cui? Colegului ii dau cartea. Vocativ! Copile,fii atent! Acuzativ-pe cine, ce? Vad pe Maria. Cazurile substantivului Prepozitii cu Ac- în,de ,pe ,de pe,la ,etc Prepoziţii cu G- înaintea ,înapoia,în spatele,etc Prepoziţii cu D- conform ,contrar,mulţumită,datorită,etc.
 • 8. FUNCŢIILE SINTACTICE ALE SUBSTANTIVULUI
 • 9. Tipuri de substantive: SUBSTANTIVELE COLECTIVE au la forma de singular înteles de plural. Exemple de substantive colective:banc, stol, clasă, ceată, echipă, cireadă Observaţie! Unele substantive colective se formează cu sufixe. Exemple de substantive colective formate cu sufixe: - iş-frunzăriş ,ime- mulţime
 • 10. SUBSTANTIVE DEFECTIVE Există substantive care: a)au numai formă de singular si se numesc Substantive defective de plural. Exemple de substantive defective de plural: -alimente: miere -materii: aur -însuşiri omeneşti: cinste -sporturi: fotbal -obiecte de învaţămant: istorie -epoci istorice: feudalism -religii: creştinism b)au numai forma de plural şi se numesc substantive defective de singular Exemple de substantive defective de singular: -alimente: icre -părţi ale corpului: şale -pluralităţi: aplauze, ochelari, pantaloni
 • 11. EXERCIŢII !! Baftă!
 • 12. TEMĂ! 1.Alcătuieşte enunţuri în care: a.substantivul ,,soare'' să fie in cazul genitiv b.substantivul ,,Dan'' să fie in cazul acuzativ c.substantivul ,,mama'' să fie in cazul dativ
 • 13. ,,Limba romana, manual pentru clasa a VI-a", Editura Humanitas, Bucureşti, 2010, pag. 103-109 -,,Limba romana", Editura Paralela 45, Bucureşti, 2002,pag. 89, 93-95, 101 Bibliografie