ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE I. CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREA NEVOILOR DE FORMAREGENERALE ŞI SPECIFICE ALE PERS...
Diagnoză– identificarea sistematică a nevoilor de formare ...
Implementarea Analizei Nevoilor de Formarepresupune următorii paşi: PASUL 1: COMPLETAREA CHESTI...
STRUCTURA CHESTIONARULUIC.DATE RELEVANTE DESPRE ORGANIZAŢIA PE CARE OREPREZENTAŢID.CÂTEVA DATE DESPRE DVS.E.DATE PRIVIND I...
I. DATE PRIVIND INSTRUIREAANTERIOARĂLa ce tipuri de cursuri de formare sau perfecţionareaţi participat în ultimii 3 ani?;...
II. SITUAŢIA CURENTĂ A INSTRUIRIIPlanul de formare pentru anul 2012;Care sunt primele 3 lucruri importante de făcut pent...
III. RELEVANŢA COMPETENŢELOR ŞI ANEVOILOR DE FORMARE•Crearea şi conducerea unei echipe eficiente şi entuziaste;•Elaborarea...
IV. PROGRAME DE FORMARE PROPUSE• Management strategic;• Managementul resurselor umane;• Formare de formatori;• Managementu...
V. ASPECTE TEHNICE-Durata cursurilor/ programe de instruire: min 1 zi – max 7;-Locaţia ;-Structura de desfăşurare : în tim...
VI. Proiectul IMI PQ NET RomâniaPlusul de valoare adus de IMIPQ NET organizaţiei pecare o reprezentaţi?;Care consideraţi...
ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE II. CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREANEVOILOR DE FORMARE – ASPECTE LEGISLATIVE ...
of 11

Prezentare chestionar TNA

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare chestionar TNA

 • 1. ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE I. CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREA NEVOILOR DE FORMAREGENERALE ŞI SPECIFICE ALE PERSONALULUIDIN AUTORITĂŢILE COMPETENTE / COMITETE SECTORIALE 1
 • 2. Diagnoză– identificarea sistematică a nevoilor de formare Proiectare –strategii şiEvaluarea – demersuri pentru ademersurilor satisfaceformative nevoile de formare Furnizare – implementarea demersurilor formative propriu-zise 2
 • 3. Implementarea Analizei Nevoilor de Formarepresupune următorii paşi: PASUL 1: COMPLETAREA CHESTIONARELOR DE ANF PASUL 2: ANALIZA CHESTIONARELOR PASUL 3: PREGĂTIRI PENTRU INTERVIUL DE ANF PASUL 4: INTERVIUL DE ANF 3
 • 4. STRUCTURA CHESTIONARULUIC.DATE RELEVANTE DESPRE ORGANIZAŢIA PE CARE OREPREZENTAŢID.CÂTEVA DATE DESPRE DVS.E.DATE PRIVIND INSTRUIREA ANTERIOARĂF.SITUAŢIA CURENTĂ A INSTRUIRIIG.RELEVANŢA COMPETENŢELOR ŞI A NEVOILOR DEFORMAREH.STRUCTURA ŞI DURATA CURSURILOR DE INSTRUIREI.AŞTEPTĂRILE DVS. FAŢĂ DE PRESTAŢIA LECTORULUI 4
 • 5. I. DATE PRIVIND INSTRUIREAANTERIOARĂLa ce tipuri de cursuri de formare sau perfecţionareaţi participat în ultimii 3 ani?;Cine a fost furnizorul serviciilor de formareprofesională;Ce criterii stau la baza selecţiei furnizorilor deformare/ perfecţionare în organizaţia dvs.?;În ansamblu, consideraţi că au fost utile acestecursuri?. 5
 • 6. II. SITUAŢIA CURENTĂ A INSTRUIRIIPlanul de formare pentru anul 2012;Care sunt primele 3 lucruri importante de făcut pentrueficientizarea activităţii în cadrul organizaţiei?;Nevoile de formare, care ar contribui la îmbunătăţirea activităţiiorganizaţiei/ echipei?;Bariere in calea activitatilor de formare/perfecţionare în cadrulorganizaţiei dvs. 6
 • 7. III. RELEVANŢA COMPETENŢELOR ŞI ANEVOILOR DE FORMARE•Crearea şi conducerea unei echipe eficiente şi entuziaste;•Elaborarea şi dezvoltarea de proceduri de lucru specifice;•Elaborarea, implementarea şi dezvoltarea planurilor şi strategiilor;•Transmiterea de cunoştinţe, dezvoltarea de abilităţi şi competenţe altorpersoane;•Elaborarea şi revizuirea de standarde ocupaţionale şi calificăriprofesionale;•Elaborarea de analize ocupaţionale;•Formarea de competenţe pentru revizia de texte juridice;•Evaluarea competenţelor profesionale;•Utilizarea avansată a TIC (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor);•Alte teme. 7
 • 8. IV. PROGRAME DE FORMARE PROPUSE• Management strategic;• Managementul resurselor umane;• Formare de formatori;• Managementul programelor de formare;• Planificare şi dezvoltare ocupaţională;•Validarea învăţării nonformale şi informale;• Planificare organizaţională;•Managementul schimbării;•Elaborarea de ghiduri şi proceduri;•Analiză ocupaţională / Standarde ocupaţionale;•Evaluare de competenţe;•Managementul performanţei şi situaţiilor de criză;•Alte. 8
 • 9. V. ASPECTE TEHNICE-Durata cursurilor/ programe de instruire: min 1 zi – max 7;-Locaţia ;-Structura de desfăşurare : în timpul săptămânii sau înweekend;-Frecvenţa;-Asteptările dvs. faţă de prestaţia lectorului. 9
 • 10. VI. Proiectul IMI PQ NET RomâniaPlusul de valoare adus de IMIPQ NET organizaţiei pecare o reprezentaţi?;Care consideraţi că sunt cele mai mari provocări cucare se va confrunta IMIPQ NET în procesul deimplementare?;Care consideraţi că sunt punctele nevralgice îndomeniul dvs. de competenţă/ domeniul calificărilorprofesionale?Alte aspecte importante. 10
 • 11. ANALIZA NEVOILOR DE FORMARE II. CHESTIONAR PENTRU IDENTIFICAREANEVOILOR DE FORMARE – ASPECTE LEGISLATIVE 11