A doua întrunire a Grupului de Lucru IMI PQ NET Ro 27- 28 martie 2012 Prima serie de atelier...
A doua întrunire a Grupului de Lucru IMI PQ NET Ro 27 - 28 martie 2012Context: SA1.2. O...
Unde: RomâniaCine: membri ai GL IMI PQ NET Ro, desemnaţi ca atare de reprezentanţii AC din Reţeaua IMI PQ NET Ro IMI =In...
Obiective asumate ale întrunirii:Prezentarea evoluţiei proiectuluiinformare cu privire la stadiul implementării/extinder...
Prima serie de ateliere de lucru “Sprijin pentru partenerii sociali”Context:SA1.3. Sprijin pentru partenerii soc...
SA3.1. Formare profesională, asistenţă, schimb de bune practicipentru creşterea capacităţii şi competenţelor pentru a real...
Unde: RomâniaCine: membri ai GL IMI PQ NET Ro, desemnaţi ca atare de reprezentanţii AC din Reţeaua IMI PQ NET RoObiectiv ...
Obiective curente:  Identificarea profesiilor care trebuie luate în calcul, fie pentru reglementare, fie pentru IMI, ...
Modelarea poziţiilor faţă de aspectele cheie relevante în proiect, respectiv:  IMI – platforma europeană (importanţa, rel...
Cum?-prezentări;-chestionare;-discuţii libere/interactive;-Q & A;-consultări; 10
De către cine?Echipa proiectului:-Andrei Linu-Manager proiect;-Cristian Alexandrescu-Lider Partener IPS-Rodica Lupu -Exper...
Experţii ANCBĂDULESCU ALINA General BONCIU CĂTĂLINA Educaţie şi administraţieCU...
 Vă mulţumim că aţi onorat invitaţia noastră şi vă urăm “Bine aţi venit!”Echipa proiectului ...
. 14
of 14

Prezentare deschidere Grup de lucru 27 martie 2012

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare deschidere Grup de lucru 27 martie 2012

 • 1. A doua întrunire a Grupului de Lucru IMI PQ NET Ro 27- 28 martie 2012 Prima serie de ateliere de lucru “Sprijin pentru partenerii sociali” 29 - 31 martie 2012 SINAIA, Hotel Rina Sinaia 1
 • 2. A doua întrunire a Grupului de Lucru IMI PQ NET Ro 27 - 28 martie 2012Context: SA1.2. Organizarea întrunirilor regulate ale GL IMI PQ RO”.O.S.1:-”Crearea şi dezvoltarea Reţelei IMI NET pentru Calificările Profesionale din România” -crearea unei reţele care să includă organizaţiile (parteneri sociali) şi asociaţiile profesionale din Romȃnia care sunt abilitate prin lege sau alte acte administrative să reglementeze calificările, atȃt pentru profesii reglementate, cȃt si pentru cele nereglementate, precum şi să elaboreze standarde şi metodologii pentru formarea, certificarea şi validarea competenţelor pentru aceste calificări; 2
 • 3. Unde: RomâniaCine: membri ai GL IMI PQ NET Ro, desemnaţi ca atare de reprezentanţii AC din Reţeaua IMI PQ NET Ro IMI =Internal Market Information system=Sistemul de Informare al Pieţei Interne PQ=Professional Qualifications IMI PQ-componenta IMI adresată domeniului calificărilor profesionale AC-Autoritate Competentă Reţeaua IMI PQ NET Ro=> 70 AC 3
 • 4. Obiective asumate ale întrunirii:Prezentarea evoluţiei proiectuluiinformare cu privire la stadiul implementării/extinderiisistemului IMI (PQ)informare referitoare la stadiul revizuirii Directivei 2005/36/CENetworking  “Întărirea” /coeziunea Reţelei şi a Grupului deLucru. 4
 • 5. Prima serie de ateliere de lucru “Sprijin pentru partenerii sociali”Context:SA1.3. Sprijin pentru partenerii sociali (Autorităţile Competente)în scopul dezvoltării şi implementării planurilor de acţiune caresprijină formarea profesională (consultanţă, informare, evaluare)Obiectivul Specific 1: Crearea şi dezvoltarea Reţelei IMI NET pentruCalificările Profesionale din România” 5
 • 6. SA3.1. Formare profesională, asistenţă, schimb de bune practicipentru creşterea capacităţii şi competenţelor pentru a realizaanalize asupra legislaţiei actuale din domeniul recunoaşteriicalificărilor, reglementării serviciilor de furnizare şi formareprofesională, validării şi certificării competenţelor şi de a dezvoltapropuneri de modificări O.S.2 – „Crearea, dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţăcomuni, privind standardele de certificare a competenţelor lucrătorilor romȃ ni şide recunoaştere a calificărilor profesionale ale cetătenilor comunitari”- va conduce la creşterea pe termen lung a capacităţii instituţionale a partenerilor sociali(asociaţiile profesionale, organizaţii guvernamentale) şi consolidarea serviciilor destinate atȃtmembrilor acestora, cȃt şi publicului larg (cetăţeni romȃni sau comunitari-din alte State Membreale UE); 6
 • 7. Unde: RomâniaCine: membri ai GL IMI PQ NET Ro, desemnaţi ca atare de reprezentanţii AC din Reţeaua IMI PQ NET RoObiectiv propus initial: ne propunem organizarea unei prime serii de ateliere de lucru în care experţii metodologici externi ai ANC, împreună cu experţii externi ai MECTS şi ceilalţi experţi din Echipa de Management şi de Implementare să interacţioneze cu membrii GL IMI PQ NET de la Autorităţile Competente, în vederea identificării unor activităţi şi proiectării unor planuri/traiectorii de acţiuni optime, privind activităţile ce vor fi derulate în comun în următoarea perioadă de implementare din proiect, pentru analiza şi revizuirea calificărilor din FPC şi restructurarea planurilor de formare sectorială 7
 • 8. Obiective curente:  Identificarea profesiilor care trebuie luate în calcul, fie pentru reglementare, fie pentru IMI, fie pentru revizuirea legislaţiei, fie pentru crearea de planuri de FPC  Identificarea actelor normative care necesită analiză  Identificarea nevoilor AC şi ale experţilor din GL privind: formarea profesională, asistenţa acordată pe parcursul proiectului, crearea de instrumente suplimentare sau mai performante, crearea/actualizarea/perfecţionarea bazelor de date, rezolvarea unor contradicţii/ lipsuri în legislaţie, identificarea SM de interes pentru fiecare AC în vederea realizării unor analize comparative ţintite + vizite de lucru + eventual traduceri de documente/acte normative din SM respective) 8
 • 9. Modelarea poziţiilor faţă de aspectele cheie relevante în proiect, respectiv:  IMI – platforma europeană (importanţa, relevanţa pt AC, implicare, RU)  IMI PQ – platforma românească ;  Legislaţia specifică existentă (necesită / nu necesită modificări, este / nu este compatibilă cu directivele, etc)  Reglementare / de-reglementare  Formarea profesională continuă – liberalizarea serviciilor / monopolizare / autorizare 9
 • 10. Cum?-prezentări;-chestionare;-discuţii libere/interactive;-Q & A;-consultări; 10
 • 11. De către cine?Echipa proiectului:-Andrei Linu-Manager proiect;-Cristian Alexandrescu-Lider Partener IPS-Rodica Lupu -Expert cu atribuţii în analiza legislativă şi IMI-MECTS-Alexandru Chiuţă- Expert metodologic MECTS-Simona Popescu, Ana Maria Nisioiu, Mihaela Udrea - ANC-Experţi metodologici ANC 11
 • 12. Experţii ANCBĂDULESCU ALINA General BONCIU CĂTĂLINA Educaţie şi administraţieCUCU CIUHAN GEANINA General DEBELEAC CARMEN Transporturi DUMITRIU IRINA Economic-financiar IONESCU NICOLAE General POPA IONEL Interne şi justiţie POSEA PAULA General SANDU LILIANA Sănătate SÎRBU ALEXANDRINA Agricultură şi domeniul veterinar SZUHANEK CAMELIA Sănătate 12
 • 13.  Vă mulţumim că aţi onorat invitaţia noastră şi vă urăm “Bine aţi venit!”Echipa proiectului 13
 • 14. . 14