REVIZUIREA DIRECTIVEI 2005/36/CE PRIVIND RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE Oana - Mihaela SALOMIA Consilier pentr...
Directiva 2005/36/CE <ul><li>Directiva 2005/36/CE a urmărit simplificarea cadrului normativ european privind recunoaşterea...
PROCEDURA DE REVIZUIRE 2010 – demararea procedurii pentru modificarea Directivei 2005/35/CE 2010 – Evaluarea Directivei :...
<ul><li>Raportul final al COM privind evaluarea Directivei va fi publicat în toamna 2011 . </li></ul><ul><li>2011 - Cons...
Principalele modificări <ul><li>- Introducerea cardului profesional pentru cât mai multe profesii </li></ul><ul><li>- Rev...
Principalele modificări <ul><li>- Atribuirea unui caracter obligatoriu Codului de conduită privind recunoaşterea califică...
<ul><li>- Rolul IMI în facilitarea recunoaşterii profesionale </li></ul><ul><li>- Modificarea art. 11 din Directivă priv...
<ul><ul><li>- Nivelurile actuale de reglementare nu corespund celor 8 niveluri de calificare prevăzute Cadrul European al...
Facilitarea recunoaşterii <ul><li>Recomandarea către AC: menţionarea nivelului de calificare din Directivă în cuprinsul ad...
<ul><li>Vă mulţumim. </li></ul><ul><li>www.cnred.edu.ro </li></ul>
of 10

Prezentare revizuirea Directivei 36 - Oana Salomia

Revizuirea Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificîrilor profesionale
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      Entertainment & Humor      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare revizuirea Directivei 36 - Oana Salomia

  • 1. REVIZUIREA DIRECTIVEI 2005/36/CE PRIVIND RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE Oana - Mihaela SALOMIA Consilier pentru afaceri europene Direcția pentru Echivalarea şi Recunoaşterea Diplomelor Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  • 2. Directiva 2005/36/CE <ul><li>Directiva 2005/36/CE a urmărit simplificarea cadrului normativ european privind recunoaşterea calificărilor profesionale, în vederea facilitării liberei circulaţii a persoanelor în cadrul Pieţei interne. </li></ul>
  • 3. PROCEDURA DE REVIZUIRE 2010 – demararea procedurii pentru modificarea Directivei 2005/35/CE 2010 – Evaluarea Directivei : analizarea, pe baza rapoartelor naţionale, a modului în care Directiva şi-a îndeplinit obiectivele şi măsurii în care acestea mai corespund realităţilor socio-economice şi educaţionale. Rapoartele naţionale privind transpunerea Directivei au fost realizate de AC pentru cele 7 profesii recunoscute automat şi , pentru celelalte profesii , de Coordonatorul naţional.
  • 4. <ul><li>Raportul final al COM privind evaluarea Directivei va fi publicat în toamna 2011 . </li></ul><ul><li>2011 - Consultarea publică lansată de COM cu privire la ”simplificarea” Directivei </li></ul><ul><li>RO a răspuns la Consultarea publică ( Coordonatorul na ţional a primit răspunsuri de la 10 AC). </li></ul><ul><li>2012 – elaborarea de către COM a propunerii legislative de modificare a Directivei. </li></ul>
  • 5. Principalele modificări <ul><li>- Introducerea cardului profesional pentru cât mai multe profesii </li></ul><ul><li>- Revizuirea măsurilor compensatorii (în prezent, stagiu de adaptare de max. 3 ani sau proba de aptitudini/examene de diferenţă) </li></ul><ul><li>- Simplificarea procedurilor de recunoaştere automată pentru cele 7 profesii </li></ul><ul><li>- Utilizarea sistemului de alertă rapidă </li></ul>
  • 6. Principalele modificări <ul><li>- Atribuirea unui caracter obligatoriu Codului de conduită privind recunoaşterea calificărilor profesionale, care,în prezent, are un caracter orientativ </li></ul><ul><li>Încorporarea jurisprudenţei CJUE în textul Directivei. </li></ul><ul><li>- Precizarea rolului regimului lingvistic în exercitarea profesiei într-un alt SM </li></ul>
  • 7. <ul><li>- Rolul IMI în facilitarea recunoaşterii profesionale </li></ul><ul><li>- Modificarea art. 11 din Directivă privind nivelurile de calificare (5 niveluri de calificare): </li></ul><ul><ul><li>În cadrul Consultării publice, AC au fost consultate cu privire la posibilitatea introducerii unui aşa-numit al 28-lea regim de educaţie/formare . </li></ul></ul><ul><ul><li>- Corelarea acestora cu nivelurile din EQF – Cadrul European al Calific ărilor (inclusiv NQ şi FQ-EHEA) </li></ul></ul>
  • 8. <ul><ul><li>- Nivelurile actuale de reglementare nu corespund celor 8 niveluri de calificare prevăzute Cadrul European al Calificărilor </li></ul></ul><ul><ul><li>- Nivelurile specifice învăţământului superior nu corespund celor 3 cicluri universitare introduse prin Sistemul Bologna (nivelurile din Directivă nu conţin nicio referire cu privire la ECTS- learning outcomes , studii doctorale). </li></ul></ul>
  • 9. Facilitarea recunoaşterii <ul><li>Recomandarea către AC: menţionarea nivelului de calificare din Directivă în cuprinsul adeverinţelor sau certificatelor pe care le eliberează în vederea facilitării recunoaşterii calificărilor profesionale într-un alt SM. </li></ul>
  • 10. <ul><li>Vă mulţumim. </li></ul><ul><li>www.cnred.edu.ro </li></ul>

Related Documents