Unitatea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor Prof. dr. ing. Sorin E...
Înfiinţarea UECNCFPA <ul><li>S-a realizat în anul 2010 , prin reorganizarea a două instituţii </li></ul><ul><li>deja ...
Misiuni le şi atribuţiile UECNCFPA <ul><li>elaborarea de metodologii, instrumente şi proceduri pentru: </li></ul><ul><ul><...
Misiuni le şi atribuţiile UECNCFPA <ul><li>sprijinirea instituţiilor de învăţământ în aplicarea metodologiilor, instrument...
Proiectele naţionale ale UECNCFPA (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 1622/ Dezvoltarea unui sistem o...
Proiectele naţionale ale UECNCFPA (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 58160/ Sistem colaborativ integ...
Proiectele europene ale UECNCFPA (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>LLP - Building Bridges between EQF ...
Autoritatea Naţională pentru Calificări <ul><li>În conformitate cu art. 340 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, se ...
Misiunile ANC <ul><li>a) elaborarea Cadrului naţional al calificărilor în concordanţă cu Cadrul european al calificărilor ...
Multumim pentru colaborare! <ul><li>Unitatea Executivă a Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesional...
of 10

Prezentarea UECNCFPA - Lucia Mira

Unitatea Executiva a Consiliului National al Calificarilor si Formarii Profesionale a Adultilor - prezentare Partener 1
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea UECNCFPA - Lucia Mira

  • 1. Unitatea Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor Prof. dr. ing. Sorin Eugen ZAHARIA, D irector G eneral
  • 2. Înfiinţarea UECNCFPA <ul><li>S-a realizat în anul 2010 , prin reorganizarea a două instituţii </li></ul><ul><li>deja existente: </li></ul><ul><li>Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART) ; </li></ul><ul><li>Se cretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor . </li></ul>
  • 3. Misiuni le şi atribuţiile UECNCFPA <ul><li>elaborarea de metodologii, instrumente şi proceduri pentru: </li></ul><ul><ul><li>dezvoltarea şi actualizarea Cadrului Naţional al Calificărilor; </li></ul></ul><ul><ul><li>dezvoltarea, actualizarea, validarea, certificarea şi recunoaşterea calificărilor; </li></ul></ul><ul><ul><li>înscrierea calificărilor în Registrul Naţional al Calificărilor; </li></ul></ul><ul><ul><li>corelarea sistemului naţional al calificărilor cu instrumentele existente la nivel european şi internaţional în domeniul calificărilor; </li></ul></ul>
  • 4. Misiuni le şi atribuţiile UECNCFPA <ul><li>sprijinirea instituţiilor de învăţământ în aplicarea metodologiilor, instrumentelor şi procedurilor; </li></ul><ul><li>asigurarea funcţionării suportului informatic şi actualizarea Registrului Naţional al Calificărilor; </li></ul><ul><li>publicarea de manuale, ghiduri de bune practici, studii, buletine informative, precum şi alte materiale de diseminare şi promovare a sistemului naţional şi european de calificări. </li></ul>
  • 5. Proiectele naţionale ale UECNCFPA (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 1622/ Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul </li></ul><ul><li>superior din Romania – DOCIS ; </li></ul><ul><li>ID 61152/ Dezvoltarea capacităţii de implementare a sistemului de calificări din învăţământul superior – DECIS ; </li></ul><ul><li>ID 53132/ Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România - IMI PQ NET România ; </li></ul>
  • 6. Proiectele naţionale ale UECNCFPA (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>ID 58160/ Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadru Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior – SIMCE ; </li></ul><ul><li>ID 64075/ Universitatea pentru viitor în societatea comunicării ; </li></ul><ul><li>ID 62718/ Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii </li></ul>
  • 7. Proiectele europene ale UECNCFPA (în calitate de beneficiar sau de partener) <ul><li>LLP - Building Bridges between EQF and EHEA – HEQ BRIDGES ; </li></ul><ul><li>LLP - EQF-adapted educational elements in a predictable framework of change – PREDICT ; </li></ul><ul><li>LLP - Common grounds for referencing NQFs and SQFs to the EQ F – SQF NQF ; </li></ul><ul><li>NCP - Activities of EQF National Coordination Points with a view to implement the EQF at national level . </li></ul>
  • 8. Autoritatea Naţională pentru Calificări <ul><li>În conformitate cu art. 340 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, se înfiinţează Autoritatea Naţională pentru Calificări prin reorganizarea Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) ş i a Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCFPA). </li></ul><ul><li>Autoritatea Naţională pentru Calificări implementează Cadrul Naţional al Calificărilor pe baza Cadrului european al calificărilor şi gestionează Registrul naţional al calificărilor </li></ul>
  • 9. Misiunile ANC <ul><li>a) elaborarea Cadrului naţional al calificărilor în concordanţă cu Cadrul european al calificărilor şi gestionarea Registrului naţional al calificărilor; </li></ul><ul><li>b) monitorizarea, evaluarea şi controlul implementării Cadrului naţional al calificărilor la nivelul instituţiilor din sistemul naţional de calificări; </li></ul><ul><li>c) monitorizarea, evaluarea şi controlul sistemului naţional de educaţie şi formare profesională continuă. </li></ul>
  • 10. Multumim pentru colaborare! <ul><li>Unitatea Executivă a Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților </li></ul><ul><li>( UECNCFPA ) </li></ul><ul><li>Pia ţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etajul 2, cam. 164 -166, sector 1, Bucureşti, 010155 </li></ul><ul><li>T el.: + 40 21 315 78 46 </li></ul><ul><li>Fax: + 40 21 315 78 55 </li></ul><ul><li>E-mail: office @acpart.ro; office @ cnfpa.ro </li></ul><ul><li>Web: www.acpart.ro; www.cnfpa.ro </li></ul>