Proiect ID 53132-” Reţeaua Autorităƫilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Gr...
Grupul ţintă al proiectului <ul><li>Grupul ţintă este constituit din 420 de persoane: </li></ul><ul><li>personal al parte...
Grupul de lucru IMI PQ NET Ro <ul><li>COMPONENTA: </li></ul><ul><li>Initial, in Cererea de Finantare, GL a fost proiectat ...
<ul><li>COM (IMI PQ):12 sectoare: </li></ul><ul><li>Transport aerian; </li></ul><ul><li>Meşteşuguri </li></ul><ul><li>Ingi...
<ul><li>CF: GL IMI PQ Ro va fi structurat pe 7 sub-grupuri, pe domenii profesionale majore : </li></ul><ul><li>sanatate...
Grupul de lucru IMI PQ NET Ro-categorii de persoane desemnate <ul><li>3 categorii de persoane desemnate pentru GL, pentru ...
<ul><li>Astfel, reprezentantii AC vor fi implicati in special in activitatile de: </li></ul><ul><li>1) consolidare a s...
<ul><li>Responsabilii AC cu certificarea/recunoasterea competentele si calificarile profesiilor reglementate si ale califi...
<ul><li>Personalul/membrii AC ce vor avea cont de utilizator in sistemul IMI, vor fi implicati mai ales in: </li></ul><ul...
<ul><li>GL: roluri/atributii (1) </li></ul>1) pentru componenta de &quot;networking' (retea):   a) desemnarea persoanelor ...
<ul><li>GL: roluri/atributii (2) </li></ul>2) pentru managementul calificarilor: a) identificarea clara a calificarilor de...
<ul><li>GL: roluri/atributii (3) </li></ul><ul><li>3) pentru sistemul IMI-componenta PQ: </li></ul><ul><li>identificarea c...
<ul><li>Beneficiile Autoritatilor Competente </li></ul><ul><li>Autorităţile Competente din cadrul Reţelei IMI PQNET Români...
<ul><li>Abordare transnaţională </li></ul><ul><li>v izite de studiu în vederea elaborării unor metodologii actuale uni...
<ul><li>Manager Proiect </li></ul><ul><li>Andrei LINU </li></ul><ul><li>www.imipqnet.ro </li></ul><ul><li>[email_address]...
of 15

Rolul GL IMI PQ NET România - Andrei Linu

Grupul de Lucru IMI PQ NET – Scop. Obiective. Direcţii prioritare
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Travel      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Rolul GL IMI PQ NET România - Andrei Linu

 • 1. Proiect ID 53132-” Reţeaua Autorităƫilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Grupul de Lucru IMI PQ NET – Scop. Obiective. Direcţii prioritare, Andrei LINU Manager proiect Mamaia, 24 iunie2011
 • 2. Grupul ţintă al proiectului <ul><li>Grupul ţintă este constituit din 420 de persoane: </li></ul><ul><li>personal al partenerilor sociali; </li></ul><ul><li>personal al organiza ţ iilor societă ţ ii civile; </li></ul><ul><li>personal al comitetelor sectoriale și personal al asocia ţ iilor profesionale, </li></ul><ul><li>care vor participa la </li></ul><ul><li>întrunirile, formările, conferinţele, workshop-urile şi </li></ul><ul><li>elaborarea studiilor comparative din proiect şi care vor fi </li></ul><ul><li>instruite ulterior pentru aplicarea metodologiilor dezvoltate prin proiect, precum şi </li></ul><ul><li>pentru utilizarea aplicaţiei din sistemul IMI. </li></ul>
 • 3. Grupul de lucru IMI PQ NET Ro <ul><li>COMPONENTA: </li></ul><ul><li>Initial, in Cererea de Finantare, GL a fost proiectat ca fiind alcatuit din 2 persoane/AC X 70 AC=140 persoane. </li></ul><ul><li>Odata cu demararea implementarii, s-a decis ca GL sa fie extins, astfel: 60 AC X 7 pers/AC=420 persoane </li></ul><ul><li>(grupul tinta al proiectului!). </li></ul><ul><li>Rol de structrura cu caracter transversal “orizontal”-legatura intre cele 3 categorii de persoane ce se vor desemna </li></ul><ul><li>STRUCTURAREA: </li></ul><ul><li>GL IMI PQ NET urmeaza sa fie structurat prin combinarea prevederilor CF cu cerintele actuale ale COM. </li></ul><ul><li>7 sectoare relativ echilibrate vs 12 sectoare cu numar diferit de A.C </li></ul>
 • 4. <ul><li>COM (IMI PQ):12 sectoare: </li></ul><ul><li>Transport aerian; </li></ul><ul><li>Meşteşuguri </li></ul><ul><li>Inginerie </li></ul><ul><li>Profesii financiare </li></ul><ul><li>Profesii din domeniul sănătăţii </li></ul><ul><li>Profesii juridice </li></ul><ul><li>Profesii din domeniul recreativ şi sport </li></ul><ul><li>Transport maritim </li></ul><ul><li>Minerit </li></ul><ul><li>Cadastru şi geodezie </li></ul><ul><li>Profesii din domeniul educaţiei </li></ul><ul><li>Altele </li></ul>
 • 5. <ul><li>CF: GL IMI PQ Ro va fi structurat pe 7 sub-grupuri, pe domenii profesionale majore : </li></ul><ul><li>sanatate ; </li></ul><ul><li>e conomic ; </li></ul><ul><li>transporturi ; </li></ul><ul><li>agricultura si domeniul veterinar ; </li></ul><ul><li>educatie si administratie ; </li></ul><ul><li>interne si justitie ; </li></ul><ul><li>general. </li></ul>
 • 6. Grupul de lucru IMI PQ NET Ro-categorii de persoane desemnate <ul><li>3 categorii de persoane desemnate pentru GL, pentru care avem “traiectorii” de acţiuni/activităţi din proiect diferite!!!! </li></ul><ul><li>reprezentantii AC </li></ul><ul><li>Responsabilii AC cu certificarea/recunoasterea competentele si calificarile profesiilor reglementate si ale calificarilor </li></ul><ul><li>Personalul/membrii AC ce vor avea cont de utilizator in sistemul IMI </li></ul>
 • 7. <ul><li>Astfel, reprezentantii AC vor fi implicati in special in activitatile de: </li></ul><ul><li>1) consolidare a structurii parteneriale multi-sectoriale… (activitatea A2), prin elaborarea si semnare a protocoalelor de colaborare pentru participarea la reteaua IMI PQ NET Romania (SA2.1.) si activitati de imbunatatire si diversificare a serviciilor pentru membrii partenerilor sociali din retea...(SA2.3); </li></ul><ul><li>2) Sprijin pentru partenerii sociali si pentru parteneriatul formalizat prin reteaua IMI PQ NET (A3), prin implementarea standardelor dezvoltate in termenii de referinta(asistenta, consultanta, informare, evaluare si audit) (SA3.3) si informarea, formarea profesionala si serviciile de consiliere de la SA3.4; </li></ul><ul><li>3) Promovarea parteneriatelor si asigurarea comunicarii intre Autoritatile Competente din Romania si cele din Statele Membre ale UE/SEE (A4) prin organizarea conferintelor de promovare a sistemului IMI PQ in Romania(SA4.2), la care vor fi invitati sa expuna/prezinte si experti invitati de la Comisia Europeana si de la alte AC din alte state membre </li></ul>
 • 8. <ul><li>Responsabilii AC cu certificarea/recunoasterea competentele si calificarile profesiilor reglementate si ale calificarilor , vor fi implicati in special in activitatile de: </li></ul><ul><li>1) dezvoltare a capacitatii institutionale a AC ….(activitatea A1), prin furnizarea de sprijin pentru AC in scopul dezvoltarii si implementarii planurilor de actiune care sprijina formarea profesionala (consultanta, informare, evaluare)(SA1.3); </li></ul><ul><li>2) sprijin pentru partenerii sociali si pentru parteneriatul formalizat prin reteaua IMI PQ NET (A3), prin furnizarea de formare profesionala, asistenta, schimb de bune practici pentru cresterea capacitatii si competentelor pentru a realiza analize asupra legislatiei actuale din domeniul recunoasterii calificarilor, reglementarii serviciilor de furnizare de formare profesionala, validarii si certificarii competentelor si de a dezvolta propuneri de modificari (SA3.1), dezvoltarea unor termeni de referinta standard orientativi pentru procedurile de validare si certificare a competentelor si procesele de recunoastere a calificarilor(SA3.2), </li></ul><ul><li>3) implementarea standardelor dezvoltate in termenii de referinta…(SA3.3) si informarea, formarea profesionala si serviciile de consiliere de la SA3.4; </li></ul><ul><li>4) promovarea parteneriatelor si asigurarea comunicarii intre Autoritatile Competente din Romania si cele din Statele Membre ale UE/SEE(A4), prin formare profesionala si informare-...- instruirea utilizatorilor aplicatiei din sistemul IMI PQ (SA4.1), conferintele de promovare a sistemului IMI PQ… (SA4.2); </li></ul><ul><li>5) imbunatatirea si diversificarea serviciilor pentru membrii AC prin intermediul unui Platforme Suport TIC (A5), prin dezvoltarea si implementarea Platformei Suport TIC pentru reteaua IMI PQ NET (SA5.3), precum si urmatoarele subactivitati (SA5.4, SA5.5, SA5.6). </li></ul>
 • 9. <ul><li>Personalul/membrii AC ce vor avea cont de utilizator in sistemul IMI, vor fi implicati mai ales in: </li></ul><ul><li>1) activitatile de dezvoltare a capacitatii institutionale a AC si consolidarea serviciilor destinate membrilor acestora (A1), prin crearea Grupului de Lucru pentru implementarea sistemului IMI PQ in Romania (GL IMI PQ RO)(SA1.1) si organizarea intrunirilor regulate ale GL IMI PQ RO (SA1.2); </li></ul><ul><li>2) A4, prin instruirea utilizatorilor aplicatiei din sistemul IMI PQ (SA4.1), organizarea conferintelor de promovare a sistemului IMI PQ in Romania(SA4.2) si instruirea utilizatorilor sistemului IMI PQ (SA4.3); </li></ul><ul><li>3) imbunatatirea si diversificarea serviciilor pentru membrii AC prin intermediul unui Platforme Suport TIC (A5), prin dezvoltarea si implementarea Platformei Suport TIC pentru reteaua IMI PQ NET (SA5.3), precum si urmatoarele subactivitati (SA5.4, SA5.5, SA5.6). </li></ul><ul><li>4) SA3.5 va implica realizarea unor studii comparative cu privire la standardele nationale din alte state membre ale UE, in ce priveste validarea/certificarea competentelor si recunoasterea calificarilor. Vor fi vizate in special tarile in care exista o rata mare de mobilitate a cetatenilor romani, pe piata muncii (Spania, Italia, Franta, Marea Britanie, Germania, Grecia, Portugalia, Irlanda). </li></ul>
 • 10. <ul><li>GL: roluri/atributii (1) </li></ul>1) pentru componenta de &quot;networking' (retea):   a) desemnarea persoanelor din AC care sa participe la intrunirile tematice; b) adoptarea/semnarea protocoalelor de colaborare; c) participarea la intrunirile periodice ale celor desemnati pentru networking; d) participare la definirea caracteristicilor platformei TIC de suport (componenta colaborativa); e) primirea newsletter-ului; f) tin legatura cu ST al Retelei (sunt practic puncte de contact pt AC si vor distribui/disemina si celor din grupele 2) si 3) informatiile relevante); g)participarea la vizitele de studiu si schimburile de experienta din cadrul proiectului;
 • 11. <ul><li>GL: roluri/atributii (2) </li></ul>2) pentru managementul calificarilor: a) identificarea clara a calificarilor de care raspund AC; b) identificarea , analiza si ordonarea legislatiei aferente calificarilor; c)definirea unui registru/baza de date cu aceste calificari si legislatia afarenta; d) furnizarea informatiilor referitoare la procesele si procedurile de certificare, recunoastere, etc. e) analiza compatibilizarii cadrului calificarilor /nivelurilor de calificare de la cel actual cu cel dat de  EQF (me modelul DOCIS); f) re-definirea documentatiei standard asociate calificarii in sensul standardizarii/ alegerea unor formate unitare; g) re-definirea procedurilor de documentare pentru calificari; h) desemnarea persoanelor din GL care vor participa la conferinte, dar mai ales la workshop-urile tematice pentru punctele a)-g); i) participare la definirea caracteristicilor nucelului standard de baza de date a AC, pentru gestunea i) calificarilor ; ii) informatiilor despre posesorii calificarilor de care raspund;l j) participare la vizitele de studiu/schimburile de experienta din proiect; k) validarea produsele/livrabilele ETS din domeniul calificarilor (auditurile de sistem, Termenii de Referinta pentru standardizare, modelul standard de procedura si documentatie, etc); l) participarea la elaborarea studiilor comparative cu alte state membre ale UE, in urma documentarii prin vizitele de studiu si schimburile de experienta;
 • 12. <ul><li>GL: roluri/atributii (3) </li></ul><ul><li>3) pentru sistemul IMI-componenta PQ: </li></ul><ul><li>identificarea corecta a rolului potentialei AC in sistem; participare la definirea diagramei de sistem si a relatiilor functionale intre AC; </li></ul><ul><li>b) desemnare minim 2 persoane/AC drept utilizatori IMIl </li></ul><ul><li>c) participare la instruirile pentru utilizarea sistemului si la conferintele anuale de promovare a IMI; </li></ul><ul><li>d)participare la vizitele de studiu si schimburile de experienta din proiect; </li></ul><ul><li>e) participare la definirea structurii nucelului standard de baza de date a AC pentru pentru gestiunea i) calificarilor ; ii) informatiilor despre posesorii calificarilor de care raspund; </li></ul><ul><li>f) raspund la cererile de informatii din IMI; </li></ul><ul><li>g) transmit cereri de informatii din IMI; </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 • 13. <ul><li>Beneficiile Autoritatilor Competente </li></ul><ul><li>Autorităţile Competente din cadrul Reţelei IMI PQNET România vor beneficia de: </li></ul><ul><li>1) informare, formare profesională şi servicii de consiliere, avându-se în vedere necesităţile acestora; </li></ul><ul><li>2) instruire /training în utilizarea cât mai eficientă a sistemului IMI; </li></ul><ul><li>3) sprijin pentru parteneriatul formalizat prin Reţeaua IMI PQ NET, în vederea dezvoltării şi implicării active în reţea; </li></ul><ul><li>4) participarea la diverse conferinţe, reuniuni, întruniri, ateliere de lucru, unde vor putea face schimb de experienţă şi bune practici cu omologii lor; </li></ul><ul><li>5)promovarea sistemului de informare a pie ţ ei interne în media (presa scris ă , online, radio, TV). </li></ul>
 • 14. <ul><li>Abordare transnaţională </li></ul><ul><li>v izite de studiu în vederea elaborării unor metodologii actuale unitare , cu termeni de referinţă standard , utilizaţi de toate AC , pentru validarea competenţelor ; </li></ul><ul><li>suportul coordonatorilor N.I.M.I.C. î n organizarea unor activit ăţ i de bun e practic i care vor avea loc î n etapa de implementare a proiectului; </li></ul><ul><li>sprijinul coordonatorilor N.I.M.I.C. din celelalte State Membre î n realizarea unor studii comparative cu situaţia din alte State Membre UE, cu scopul de a stabili unele proceduri cu privire la managementul datelor din domeniul calific ă rilor profesionale; </li></ul><ul><li>participarea coordonatorilor N.I.M.I.C. la conferinţele noastre tematice anuale . </li></ul>
 • 15. <ul><li>Manager Proiect </li></ul><ul><li>Andrei LINU </li></ul><ul><li>www.imipqnet.ro </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>