TRANSPUNEREA ȘI IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI 2005/36/CE PRIVIND RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE Prof.univ.dr.ing. Co...
Atribuțiile Direcției pentru Echivalarea și Recunoașterea Diplomelor (fostul CNRED) <ul><li>Coordonator național pentru r...
Transpunerea Directivei 2005/36/CE <ul><li>Adoptarea Directivei 2005/36/CE: </li></ul><ul><li>Directiva 2005/36/CE reuneșt...
Transpunerea Directivei 2005/36/CE <ul><li>Adoptarea Directivei 2005/36/CE: </li></ul><ul><li>Directiva 92/51/CEE privind...
Transpunerea Directivei 2005/36/CE <ul><li>Adoptarea Directivei 2005/36/CE: </li></ul><ul><li>Directiva 2005/36/CE a adus ...
Transpunerea Directivei 2005/36/CE <ul><li>Transpunerea Directivei 2005/36/CE în România: </li></ul><ul><li>Directivele me...
Transpunerea Directivei 2005/36/CE <ul><li>b. Directivele sectoriale au fost transpuse astfel: </li></ul><ul><li>în ceea c...
Transpunerea Directivei 2005/36/CE <ul><li>Directiva 2005/36/CE a fost transpus ă prin amendarea legislaţiei existente , ...
Legea nr. 200/2004 <ul><li>Domeniul de aplicare : </li></ul><ul><li>- S e aplică cetățenilor europeni care dore sc să...
Legea nr. 200/2004 <ul><li>A fost modificată prin OUG nr. 109/2007, aprobată prin Legea nr. 117/2008, în vederea transpune...
Legea nr. 200/2004 <ul><li>necesitatea cunoașterii limbii române în măsura în care se impune pentru exercitarea profesiei ...
Legea nr. 200/2004 <ul><li>În prezent, Anexele nr. 2, 3 și 4 se află în proces de modificare și completare , în vederea a...
Implementarea Directivei 2005/36/CE <ul><li>Se realizează de către autorităţile competente pentru profesiile reglementate,...
Implementarea Directivei 2005/36/CE <ul><li>DERD (CNRED) coordonează, cu sprijinul DAE, implementarea Directivei în RO. </...
<ul><li>În prezent, COM a lansat un amplu proces de modificare a Directivei 2005/36/CE. </li></ul><ul><li>COM va prezenta,...
<ul><li>Vă mulțumim. </li></ul><ul><li>www.cnred.edu.ro </li></ul>
of 16

Transpunerea Directivei privind calificarile profesionale - Corneliu Munteanu

Prezentarea Directiei de Echivalare si Recunoastere a Diplomelor - MECTS privind transpunerea Directivei 36/CE/2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      Entertainment & Humor      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Transpunerea Directivei privind calificarile profesionale - Corneliu Munteanu

 • 1. TRANSPUNEREA ȘI IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI 2005/36/CE PRIVIND RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE Prof.univ.dr.ing. Corneliu MUNTEANU DIRECTOR Direcția pentru Echivalarea și Recunoașterea Diplomelor Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
 • 2. Atribuțiile Direcției pentru Echivalarea și Recunoașterea Diplomelor (fostul CNRED) <ul><li>Coordonator național pentru recunoașterea calificărilor profesionale </li></ul><ul><li>Punct național de contact pentru recunoașterea calificărilor profesionale </li></ul><ul><li>Coordonator delegat pentru implementarea Sistemului IMI în România </li></ul><ul><li>Membru al Rețelelor europene ale Centrelor naționale de recunoaștere ENIC/NARIC </li></ul>
 • 3. Transpunerea Directivei 2005/36/CE <ul><li>Adoptarea Directivei 2005/36/CE: </li></ul><ul><li>Directiva 2005/36/CE reunește, în spiritul principiului european de ” better regulation ”, toate normele europene adoptate până la acea dată privind recunoașterea calificărilor profesionale, respectiv: </li></ul><ul><li>a. Directivele privind sistemul general de recunoaștere </li></ul><ul><li>Directiva 89/48/CEE sistemul general de recunoaștere a diplomelor de învățământ superior acordate pentru formarea profesională cu durata minimă de trei ani (recunoașterea diplomelor din învățământul superior) </li></ul>
 • 4. Transpunerea Directivei 2005/36/CE <ul><li>Adoptarea Directivei 2005/36/CE: </li></ul><ul><li>Directiva 92/51/CEE privind cel de-al doilea sistem general de recunoaștere a formării profesionale, de completare a Directivei 89/48/CEE (recunoașterea diplomelor din învățământul preuniversitar) </li></ul><ul><li>b. Directivele sectoriale care reglementează formarea și exercitarea profesiilor reglementate de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic veterinar și arhitect și care consacră principiul recunoașterii automate pentru aceste calificări . </li></ul><ul><li>Directiva 2005/36/CE a urmărit simplificarea cadrului normativ european privind recunoașterea calificărilor profesionale, în vederea facilitării liberei circulații a persoanelor în cadrul Pieței interne. </li></ul>
 • 5. Transpunerea Directivei 2005/36/CE <ul><li>Adoptarea Directivei 2005/36/CE: </li></ul><ul><li>Directiva 2005/36/CE a adus modificări și completări în ceea privește libera prestare a serviciilor și sistemul general de recunoaștere, fără a modifica normele anterioare privind formarea pentru cele 7 profesii cărora li se aplică principiul recunoașterii automate. </li></ul><ul><li>Directiva 2005/36/CE a instituit cooperarea administrativă între autoritățile statelor membre, creând Sistemul IMI. </li></ul>
 • 6. Transpunerea Directivei 2005/36/CE <ul><li>Transpunerea Directivei 2005/36/CE în România: </li></ul><ul><li>Directivele menționate anterior au fost transpuse în România, în perioada de preaderare la Uniunea Europeană , astfel: </li></ul><ul><li>Directivele privind sistemul general de recunoaștere au fost transpuse prin Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, elaborată și inițiată de CNRED. </li></ul>
 • 7. Transpunerea Directivei 2005/36/CE <ul><li>b. Directivele sectoriale au fost transpuse astfel: </li></ul><ul><li>în ceea ce priveste exercitarea profesiei - prin acte normative specifice, de către autoritățile competente pentru profesiile în cauză,, </li></ul><ul><li>în ceea ce privește formarea, care conduce la obținerea calificărilor specifice profesiilor respective - prin HG nr. 1477/2003 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenţi medicali, moaşe, medicină veterinară, arhitectură, precum şi pentru colegiile de asistenţi medicali generalişti, pentru formarea de bază , inițiată și elaborată de CNRED </li></ul>
 • 8. Transpunerea Directivei 2005/36/CE <ul><li>Directiva 2005/36/CE a fost transpus ă prin amendarea legislaţiei existente , care a transpus directivele anterioare. </li></ul><ul><li>Legea nr. 200/2004 a fost modificată pentru a transpune noile prevederi din Directiva 2005/36/CE. </li></ul>
 • 9. Legea nr. 200/2004 <ul><li>Domeniul de aplicare : </li></ul><ul><li>- S e aplică cetățenilor europeni care dore sc să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, o profesie reglementată de legea română . </li></ul><ul><li>Stabilește criteriile de recunoaștere a calificărilor profesionale, conform sistemului general de recunoaștere. </li></ul><ul><li>Cuprinde singura listă a profesiilor reglementate din România şi a autorităţilor competente. În prezent, continuă procesul de notificare către COM a acestor profesii - http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.indexCountry&cId=27 . </li></ul>
 • 10. Legea nr. 200/2004 <ul><li>A fost modificată prin OUG nr. 109/2007, aprobată prin Legea nr. 117/2008, în vederea transpunerii noilor prevederi ale Directivei 2005/36/CE. </li></ul><ul><li>Au fost introduse noi prevederi privind: </li></ul><ul><li>situațiile în care Legea nr. 200/2004 se aplică și profesiilor reglementate sectorial </li></ul><ul><li>definirea termenilor de ”calificări profesionale” și ”titlu de calificare” </li></ul><ul><li>posibilitatea introducerii platformelor comune </li></ul><ul><li>posibilitatea introducerii cardului profesional </li></ul>
 • 11. Legea nr. 200/2004 <ul><li>necesitatea cunoașterii limbii române în măsura în care se impune pentru exercitarea profesiei respective ( dovada cunoașterii limbii române nu reprezintă o condiție a recunoașterii profesionale ) </li></ul><ul><li>nivelurile de calificare, conform binecunoscutului art.11 din Directivă </li></ul><ul><li>procedura de recunoaștere în cazul prestării temporare a unei profesii reglementate </li></ul><ul><li>cooperarea administrativă între autoritățile SM </li></ul><ul><li>implementarea Sistemului IMI. </li></ul>
 • 12. Legea nr. 200/2004 <ul><li>În prezent, Anexele nr. 2, 3 și 4 se află în proces de modificare și completare , în vederea actualizării cu dinamica profesiilor reglementate din RO (de ex. introducerea profesiilor din domeniul transporturilor feroviare sau a celei de inginer constructor; zilele acestea a fost prezentată o propunere legislativă de reglementare a profesiei de stenograf în cadrul instanțelor). </li></ul><ul><li>COM a recomandat ca numărul profesiilor reglementate în SM să nu devină excedentar. </li></ul>
 • 13. Implementarea Directivei 2005/36/CE <ul><li>Se realizează de către autorităţile competente pentru profesiile reglementate, pe baza unei Metodologii proprii privind recunoașterea calificărilor profesionale. </li></ul><ul><li>Autoritățile competente au atribuții și în facilitarea recunoașterii în celelalte SM a calificărilor dobândite în RO prin eliberarea adeverinței de conformitate cu prevederile Directivei. </li></ul>
 • 14. Implementarea Directivei 2005/36/CE <ul><li>DERD (CNRED) coordonează, cu sprijinul DAE, implementarea Directivei în RO. </li></ul><ul><li>La pagina web www.cnred.edu.ro se află publicat Ghidul privind recunoașterea calificărilor profesionale elaborat de COM. </li></ul><ul><li>Majoritatea autorităților competente au răspuns la Consultarea Publică lansată de COM, la începutul anului, cu privire la modificarea/îmbunătățirea prevederilor Directivei. </li></ul>
 • 15. <ul><li>În prezent, COM a lansat un amplu proces de modificare a Directivei 2005/36/CE. </li></ul><ul><li>COM va prezenta, în toamna acestui an, un Raport de evaluare și o Carte verde în vederea elaborării, în 2012, a unei propuneri legislative de îmbunătățire a prevederilor Directivei . </li></ul>
 • 16. <ul><li>Vă mulțumim. </li></ul><ul><li>www.cnred.edu.ro </li></ul>