CEAG Nortem SA
LA TRANSMISSIÓ DE VALORS:
RESPONSABILITAT
D’EMPRESA i FAMÍLIA
...
BIBLIOGRAFÍA
CEAG Nortem SA
Vivir y Ganarse la Vida. Mark Albion. Ed. Amat
Rotación de Directivos. Nuria C...
LA TRANSMISSIÓ DE VALORS:
LA TRANSMISSIÓ DE VALORS:
RESPONSABILITAT D’EMPRESA II...
DEFINICIÓ DE “VALOR”
DEFINICIÓ DE “VALOR”
CEAG Nortem SA
Qualitat o conjunt de qualitats...
VALORS A LA FAMÍLIA
VALORS A LA FAMÍLIA
CEAG Nortem SA
Compromís
Imaginació
Responsabilitat...
VALORS A L’EMPRESA
VALORS A L’EMPRESA
CEAG Nortem SA
Compromís
...
VALORS NORTEM
VALORS NORTEM
...
VALORS NORTEM
VALORS NORTEM
...
BANC DE VALORS
BANC DE VALORS
CEAG Nortem SA
ORIENTACIÓ AL CLIENT
ORIEN...
ELS VALORS EN EL
ELS VALORS EN EL
...
TEORIA DEL MIRRORING
TEORIA DEL MIRRORING
CEAG Nortem SA
JORNADA IESE 9 DE JU...
EQUILIBRI ?
EQUILIBRI ?
CEAG Nortem SA
treball
ser...
ROTACIÓ VOLUNTÀRIA
ROTACIÓ VOLUNTÀRIA
...
ROTACIÓ VOLUNTÀRIA
ROTACIÓ VOLUNTÀRIA
...
ROTACIÓ VOLUNTÀRIA
ROTACIÓ VOLUNTÀRIA
DE ...
FUNCIÓ NOMÉS DE RRHH ?
FUNCIÓ NOMÉS DE RRHH ?
CEAG Nortem SA...
CICLE VITAL DELS VALORS
CICLE VITAL DELS VALORS
CEAG Nortem SA
JORNADA IES...
XARXA DE VALORS
XARXA DE VALORS
CEAG Nortem SA
CLIENT PROVEÏDOR
...
of 18

Ponencia DirActivas 2002 (IESE)

Hay que re-iniciar la gestión en la Empresa, y empezar a transmitir los valores, que queremos tengan nuestros colaboradores, desde el inicio, desde la FAMILIA, la SOCIEDAD y la ESCUELA Es labor de todos, no dejemos de pensar que en nuestro círculo de influencia podemos hacer mucho bien. Somos muchos! hay que empezar
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponencia DirActivas 2002 (IESE)

 • 1. CEAG Nortem SA LA TRANSMISSIÓ DE VALORS: RESPONSABILITAT D’EMPRESA i FAMÍLIA JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 2. BIBLIOGRAFÍA CEAG Nortem SA Vivir y Ganarse la Vida. Mark Albion. Ed. Amat Rotación de Directivos. Nuria Chinchilla. Ed.2000 Fish: La eficacia de una equipo radica en su capacidad de MOTIVACION.Stephen C. Lunding, M:D. Harry Pau, John Christenesen.- Empresa Activa El Niño feliz Su Clave Psicologica. Dorothy Corkille Briggs.- Gedisa La Meta (TOC). Elayu Goldrath Cómo utilizar el Cuadro de Mando INTEGRAL . Para implantar y gestionar su estrategia. Robert S. Kaplan / David P.Nortom. Gestión 2000 JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 3. LA TRANSMISSIÓ DE VALORS: LA TRANSMISSIÓ DE VALORS: RESPONSABILITAT D’EMPRESA II FAMÍLIA RESPONSABILITAT D’EMPRESA FAMÍLIA CEAG Nortem SA JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 4. DEFINICIÓ DE “VALOR” DEFINICIÓ DE “VALOR” CEAG Nortem SA Qualitat o conjunt de qualitats que fan que algú o una cosa valgui. Teoria dels valors: consideració d’unes qualitats irreals però objectives de les coses que a la vegada necessiten el reconeixement del subjecte, el qual, en fer-ho, estableix una preferència entre elles (escala de valors) corresponent a llurs característiques de polaritat i jerarquia. Diccionari Català de Miquel Arimany JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 5. VALORS A LA FAMÍLIA VALORS A LA FAMÍLIA CEAG Nortem SA Compromís Imaginació Responsabilitat Autoestima Esforç Estimacio al altres Esperit d’equip Tolerància/respecte Honradesa JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 6. VALORS A L’EMPRESA VALORS A L’EMPRESA CEAG Nortem SA Compromís Iniciativa/Creativitat Responsabilitat Autoestima Esforç Orientacio al client Treball en equip Tolerància/respecte Honestedat JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 7. VALORS NORTEM VALORS NORTEM DEL TREBALLADOR DEL TREBALLADOR CEAG Nortem SA 1. Centrar-nos en el problema, no en la persona. Preguntar-se: “com podem fer això millor”, i no “a quí podem culpar”. 2. Mantenir la pròpia estima i l’estima dels altres. Reconèixer les persones per les seves contribucions i èxits (grans o petits). Ajudar la gent a “salvar la cara”. 3. Mantenir relacions constructives amb els companys i caps. Junts, tots aconseguim més. Aquesta és la idea que hi ha darrere de “TEAM” (Equip) JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 8. VALORS NORTEM VALORS NORTEM DEL TREBALLADOR DEL TREBALLADOR CEAG Nortem SA 4. Prendre la iniciativa per a fer millor les coses. Segueix les regles i si veus quelcom millorable, fes-ho. Comparteix les teves idees amb els companys per tal de facilitar el treball de tots. Fes el negoci més fort i fes el nostre futur segur. 5. Liderar amb l’exemple. No és necessari ser el “cap” per a liderar, i els exemples poden ser bons o dolents. Aprofita l’oportunitat i assegura’t que actues donant exemple positiu. JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 9. BANC DE VALORS BANC DE VALORS CEAG Nortem SA ORIENTACIÓ AL CLIENT ORIENTACIÓ AL CLIENT INTEGRITAT INTEGRITAT CREATIVITAT- INNOVACIÓ TREBALL EN EQUIP MILLORA CONTÍNUA MILLORA CONTÍNUA ENFOC. RESULTATS ENFOC. RESULTATS JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 10. ELS VALORS EN EL ELS VALORS EN EL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL CEAG Nortem SA Consciència de Pensament Winterthur International l’organització conceptual Afegint valor Identificant Creació de pel client relacions Pensament oportunitats analític en el mercat Enfocament al Ús de Impactar i client l’experiència influir Recerca Confiança d’informació Comprensió en un mateix interpersonal Integritat Preocupació per la Desenvolupar Treball en Esperit de Treballant qualitat Entregant els altres equip superació amb resultats col·legues Lideratge de Iniciativa l’equip Personal Responsable JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 11. TEORIA DEL MIRRORING TEORIA DEL MIRRORING CEAG Nortem SA JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 12. EQUILIBRI ? EQUILIBRI ? CEAG Nortem SA treball ser família JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 13. ROTACIÓ VOLUNTÀRIA ROTACIÓ VOLUNTÀRIA DE DIRECTIUS DE DIRECTIUS CEAG Nortem SA Estil de direcció del superior jeràrquic 27% A 10% a) Controlador. Manipulador. Antilíder. B– Desconfiat. C 60% CAUSES b) B) Laissez-Faire. Abdicant. Conflicte de valors 20% D 30% A 20% DE FONS B– C 40% D 40% Manca de repte / Avorriment 20% A 40% B 40% C 20% Rotación de Directivos. D– Nuria Chinchilla Qualitat de vida 20% A -- B 33% C 33% D 33% Inoperativitat del sistema per cultura molt 7% A -- polaritzada B 50% C -- D 50% Promoció / Avanç en carrera professional 6% A 100% A = 26-30 anys; B = 31-35 anys; C = 36-40 anys; D = 41-45 anys JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 14. ROTACIÓ VOLUNTÀRIA ROTACIÓ VOLUNTÀRIA DE DIRECTIUS DE DIRECTIUS CEAG Nortem SA L’únic criteri de decisió a l’empresa és 30% A 33% CAUSES l’econòmic-financer (Les persones no compten) B 22% C 33% D 11% QUE Atmosfera massa polaritzada 27% A -- B 37% AJUDEN C 37% D 25% Estil del superior jeràrquic 23% A 30% Rotación de Directivos. B -- C 30% Nuria Chinchilla D 40% Greuges comparatius 20% A 50% B 50% C -- D -- A = 26-30 anys; B = 31-35 anys; C = 36-40 anys; D = 41-45 anys JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 15. ROTACIÓ VOLUNTÀRIA ROTACIÓ VOLUNTÀRIA DE DIRECTIUS DE DIRECTIUS CEAG Nortem SA Oferta externa 30% A 30% B 30% CAUSES C 10% D 30% DESENCADENANTS Conflicte ètic 27% A -- B 20% C 60% DE LA MARXA D 20% Conversa amb el superior jeràrquic 17% A 60% B -- Rotación de Directivos. C 40% D -- Nuria Chinchilla Conflicte família-treball 13% A 50% B 50% C -- D -- Finalització del projecte 7% A 100% Canvi de propietat 6% A 100% A = 26-30 anys; B = 31-35 anys; C = 36-40 anys; D = 41-45 anys JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 16. FUNCIÓ NOMÉS DE RRHH ? FUNCIÓ NOMÉS DE RRHH ? CEAG Nortem SA Ramón Ollé President d’Epson Ibérica i Vicepresident d’Epson Europa REVISTA DE QUALITAT (maig 02) Taula Rodona Valor de les persones dins l’Organització “ A mi em sembla que hi ha dos valors que la faran moure (l’empresa), que són el valor-esforç i el valor-il·lusió. El que fa que l’empresa sigui diferenciada és la capacitat d’innovació i de creativitat de la gent. Si aquests quatre valors estan tot el dia envoltant l’empresa, l’organització funciona en qualsevol cultura.” “ Crec que quan s’estimula les persones en relació amb l’esforç i la il·lusió en el treball, les empreses marxen. I quan es fomenta la seva capacitat de creativitat, les empreses progressen. Això és molt fàcil de formular, però no és gens senzill fer-ho” JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 17. CICLE VITAL DELS VALORS CICLE VITAL DELS VALORS CEAG Nortem SA JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002
 • 18. XARXA DE VALORS XARXA DE VALORS CEAG Nortem SA CLIENT PROVEÏDOR SOCIETAT ACCIONISTA DIRECTIU EMPLEAT JORNADA IESE 9 DE JULIOL DE 2002