Intenta no convertirte en un
hombre de éxito, sino más bien en
un hombre de valor.
ALBERT EINSTEIN
&
“En un mundo en que el dinero es el instrumento más
poderoso para poseer y disponer, en el que
prácticament...
WZ^KE /
W
W W
'
...
EYh^d s KZ^
W
W Z
Z
d
...
/^d
KDWdE/ ^ d
d
...
BANC DE VALORS,
a partir d’una enquesta a DIRACTIVAS,
any 2002
KZ/Ed /M /E...
Valors que empenyen
Z K
W W^KE /Z/ s W^KE hZKW
Zs/^d Yh /d d
d Z s K...
W ^K^ W Z KEsZd/Z hE / E E'K/K
WZK^K^
'
D W d/
W...
KDWdE/ ^ W Z dZ : Z E hE E'K/K
KDWdE/ ^
...
• Z
• d
• s
• Z Z^ ^K/ ^
of 10

Ponencia IPPae Eduquem en valors

Mesa Redonda organizada por Dones D'Avui El Masnou, junio 2010, que trata sobre como TODOS, escuela y familia, somos responsables de fomentar las competencias necesarias para ser emprendedor en el siglo XXI
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Technology      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Ponencia IPPae Eduquem en valors

  • 1. Intenta no convertirte en un hombre de éxito, sino más bien en un hombre de valor. ALBERT EINSTEIN &
  • 2. “En un mundo en que el dinero es el instrumento más poderoso para poseer y disponer, en el que prácticamente todo tiene un precio y por todo hay que pagar, la capacidad que todo lo decide, dirige y conduce, el poder de pensar, en un don natural. Todos lo poseemos y, como todo que procede de la naturaleza, en su origen no cuesta nada: es gratis” &
  • 3. WZ^KE / W W W ' , : KE^dZhz dh ^hHK
  • 4. EYh^d s KZ^ W W Z Z d
  • 5. /^d KDWdE/ ^ d d D s K / E s W , t K /^ Z
  • 6. BANC DE VALORS, a partir d’una enquesta a DIRACTIVAS, any 2002 KZ/Ed /M /Ed /Ed'Z/d d Z d/s/d d /EEKs /M dZ E Yh/W D/KZ KEd1Eh EK Z^hd d^
  • 7. Valors que empenyen Z K W W^KE /Z/ s W^KE hZKW Zs/^d Yh /d d d Z s K “ A mi em sembla que hi ha dos valors que la faran moure (l’empresa), que són el valor-esforç i el valor-il lusió. El que fa que l’empresa sigui diferenciada és la capacitat d’innovació i de creativitat de la gent. Si aquests quatre valors estan tot el dia envoltant l’empresa, l’organització funciona en qualsevol cultura.” “ Crec que quan s’estimula les persones en relació amb l’esforç i la il lusió en el treball, les empreses marxen. I quan es fomenta la seva capacitat de creativitat, les empreses progressen. Això és molt fàcil de formular, però no és gens senzill fer-ho”
  • 8. W ^K^ W Z KEsZd/Z hE / E E'K/K WZK^K^ ' D W d/ W
  • 9. KDWdE/ ^ W Z dZ : Z E hE E'K/K KDWdE/ ^ GESTIÓ DEL AUTOCONEIXEMT ASERTIVITAT CONFIANÇA CREATIVITAT AUTOCONTRO TEMPS / INICIATIVA ORGANTIZACIÓ
  • 10. • Z • d • s • Z Z^ ^K/ ^