Minder Dirigenten
Meer componisten
In voor Zorg najaarscongres
Themalijn Netwerksturing
Henk van de Werfhorst
16 december ...
Indeling presentatie
BrabantZorg (Algemeen)
BrabantZorg (Veranderproces)
BrabantZorg Algemeen (1)
31 verpleeg- en verzorgingshuizen in regio
Den Bosch, De Bommelerwaard, Uden/Veghel en Oss
2500 i...
BrabantZorg Algemeen (2)
Oss (9)
Uden (2)
Grave (1)
Veghel (4)
Boekel (1)
Landerd (2)
Bernheze (2)
Maasdriel (3)
Maasdonk ...
BrabantZorg Algemeen (3)
• Doel
– ondersteunen van ouderen in hun leven
• Doelgroepen
– ouderen die ondersteuning nodig h...
BrabantZorg Algemeen (4)
Structuur:
- Medewerkers (5500)
- Teammanagers (120)
- Locatie- en specialisatiemanagers (20)
- C...
BrabantZorg Veranderen (1)
• Ondernemingsplan “Oog voor elkaar”
• Proces
– gesprekken met klanten, medewerkers en vrijwill...
BrabantZorg Veranderen (2)
• Drie programma’s:
– Klantrelatie
– Slim & Slank
– Samenwerken
• Proces
–
–
–
–
–
–
gewoon b...
BrabantZorg Veranderen (3)
• Bewogen beweging:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
van hiërarchie naar netwerkorganisatie
van macht naa...
BrabantZorg Veranderen (4)
• Resultaten tot nu toe:
–
–
–
–
–
–
een gedragen ondernemingsplan
vele verbeterprojecten
uitw...
BrabantZorg Veranderen (5)
Een voorbeeld:
Sociale Innovatie
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=jdFtiwW...
BrabantZorg Veranderen (6)
• (Bestuurlijke) voorwaarden:
–
–
–
–
–
–
–
–
voorbeeldgedrag vertonen
meedoen in programma’s ...
Wijsheid achteraf (1)
Veranderprogramma’s
(Van Amelsfoort, 2002)
Speel
ruimte
partici
patie
tempo
impact
smalbreed
g...
Wijsheid achteraf (2)
Veranderprogramma’s
Object
Speel
ruimte
partici
patie
tempo
impact
smalbreed
gesloten/
open
w...
Wijsheid achteraf (3)
Veranderprogramma’s
Object
Speel
ruimte
partici
patie
tempo
impact
breed
open
weinigveel
gel...
Discussie
•Context 2009 – 2014
•uitgangspunten voor veranderen
•
•
•
•
betrokkenheid van de medewerkers/eigenaarschap
ver...
Einde Presentatie
BrabantZorg
Henk van de Werfhorst
16 december 2013
Najaarscongres 2013 - BrabantZorg: Meer componisten, minder dirigenten
Najaarscongres 2013 - BrabantZorg: Meer componisten, minder dirigenten
Najaarscongres 2013 - BrabantZorg: Meer componisten, minder dirigenten
of 20

Najaarscongres 2013 - BrabantZorg: Meer componisten, minder dirigenten

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaarscongres 2013 - BrabantZorg: Meer componisten, minder dirigenten

 • 1. Minder Dirigenten Meer componisten In voor Zorg najaarscongres Themalijn Netwerksturing Henk van de Werfhorst 16 december 2013
 • 2. Indeling presentatie BrabantZorg (Algemeen) BrabantZorg (Veranderproces)
 • 3. BrabantZorg Algemeen (1) 31 verpleeg- en verzorgingshuizen in regio Den Bosch, De Bommelerwaard, Uden/Veghel en Oss 2500 intramurale cliënten (in locaties) 2500 extramurale cliënten (thuis) 5500 medewerkers (2500 full time) 2500 vrijwilligers €200 mln. omzet
 • 4. BrabantZorg Algemeen (2) Oss (9) Uden (2) Grave (1) Veghel (4) Boekel (1) Landerd (2) Bernheze (2) Maasdriel (3) Maasdonk (2) Zaltbommel (1) Sint-Oedenrode (1) ’s-Hertogenbosch (3)
 • 5. BrabantZorg Algemeen (3) • Doel – ondersteunen van ouderen in hun leven • Doelgroepen – ouderen die ondersteuning nodig hebben bij wonen, welzijn en zorg • Soort ondersteuning – zorg en diensten bij eigen regie en zelfredzaamheid thuis – wijkpunten bij samenredzaamheid – professionele zorg, verpleging, begeleiding en behandeling in woon-zorgcomplexen
 • 6. BrabantZorg Algemeen (4) Structuur: - Medewerkers (5500) - Teammanagers (120) - Locatie- en specialisatiemanagers (20) - Cliëntenraden en Onderdeelcommissies - RvB (3) - Centrale Cliëntenraad en Ondernemingsraad - RvT (7)
 • 7. BrabantZorg Veranderen (1) • Ondernemingsplan “Oog voor elkaar” • Proces – gesprekken met klanten, medewerkers en vrijwilligers (600) – taarten wonen-zorg-welzijn • Uitkomst = Aandacht voor klanten, medewerkers en organisatie – Doen wat je klant wil – Je werk goed doen – Samenwerken met anderen
 • 8. BrabantZorg Veranderen (2) • Drie programma’s: – Klantrelatie – Slim & Slank – Samenwerken • Proces – – – – – – gewoon beginnen bijstellen en elementen toevoegen begeleidingsstructuur ontwikkelen en faciliteren voorbeeldgedrag van “boven” naar “beneden” coaching van buiten: “In Voor Zorg” verankeren in normale werkwijze en besturingscyclus
 • 9. BrabantZorg Veranderen (3) • Bewogen beweging: – – – – – – – – – – – van hiërarchie naar netwerkorganisatie van macht naar kracht van Angelsaksisch naar Rijnlands van leiding naar begeleiding van normen naar waarden vanuit waarden naar gedrag van meten naar verhalen van wantrouwen naar vertrouwen van wat naar hoe van beleid naar doen van blauwdrukplanning naar organisch veranderen
 • 10. BrabantZorg Veranderen (4) • Resultaten tot nu toe: – – – – – – een gedragen ondernemingsplan vele verbeterprojecten uitwisseling en kennisdeling triple A in de sector benchmark experimenten sociale innovatie positieve ontvangst bij samenwerkingspartners
 • 11. BrabantZorg Veranderen (5) Een voorbeeld: Sociale Innovatie http://www.youtube.com/ http://www.youtube.com/watch?v=jdFtiwWlMUA watch?v=MY0qZPExZyk http://www.youtube.com/watch?v=MY0qZPExZyk http://www.youtube.com/watch?v=MY0qZPExZyk
 • 12. BrabantZorg Veranderen (6) • (Bestuurlijke) voorwaarden: – – – – – – – – voorbeeldgedrag vertonen meedoen in programma’s en coaching vertrouwen hebben in mensen en organisatie delen en verbinden verantwoorden naar binnen en buiten geduld hebben en houden de zaak op orde hebben goede samenwerking met interne organen
 • 13. Wijsheid achteraf (1) Veranderprogramma’s (Van Amelsfoort, 2002) Speel ruimte partici patie tempo impact smalbreed gesloten weinig snelgeleid. groot smal 1.Expert Object open veel geleid. gering smal open veel geleid. gering 2.Experimenteel 3.bottom up
 • 14. Wijsheid achteraf (2) Veranderprogramma’s Object Speel ruimte partici patie tempo impact smalbreed gesloten/ open weinig snelgeleid. matig breed gesloten weinig snelgeleid. groot breed gesloten/ open weinig snelgeleid. groot 4. Deblokkade 5. Blauwdruk 6. Grof-fijn
 • 15. Wijsheid achteraf (3) Veranderprogramma’s Object Speel ruimte partici patie tempo impact breed open weinigveel geleid. geringgroot breed open veel snel geringgroot 7. Netwerk 8. Collectief
 • 16. Discussie •Context 2009 – 2014 •uitgangspunten voor veranderen • • • • betrokkenheid van de medewerkers/eigenaarschap vertrouwen/loslaten geen grenzen stellen ontwikkelen en ontwerpen •Urgentie en Snelheid?
 • 17. Einde Presentatie BrabantZorg Henk van de Werfhorst 16 december 2013

Related Documents