Eerstelijnszorg op
wijkniveau
Arie Jongejan
directeur / bestuurder Caransscoop (ROS)
Inhoud
• Kennismaking
• Caransscoop / ROS-netwerk
• Eerstelijnszorg op wijkniveau
• Voorbeelden
o Wijkgezondheidsteams Arn...
Regionale
Ondersteunings
Structuur
Ruim 1,1 miljoen inwoners / 28 Gemeenten
Functies
1. Informatieverschaffer
2. Adviseur
3. Aanjager
‘Smeerolie’
tussen verschillende
partijen in de regio
Doelgroep...
Verbindende rol van ROS / Caranssscoop
De kernactiviteit van Caransscoop
• Het helpen organiseren van de eerste lijn
• Verschuift van:
– enkelvoudig monodiscipli...
Doelgroep
Visie op (betaalbare) zorg in de
toekomst
Ziekenhuiszorg/tweede lijn
Tweede
lijn
Geïntegreerde
eerste lijn
Geïntegreerd...
Uitgangspunt zorglandschap
Dichtbij waar het kan,
specialistisch waar het moet
“Ontzorgen”
Strategie Caransscoop
1. Het vergroten van de organisatiegraad
binnen de eerste lijn
2. Het samen met netwerkpartners
bevo...
Onderhandelingsresultaat
eerste lijn
2014 - 2017
Onderhandelresultaat
eerste lijn
• Groei 1,5% (2014)
– Additionele groei van 1% (2014)
• Substitutie leidt tot groei in de...
Financiering
• Segment 1:
basis huisartsenzorg
• Segment 2:
multidisciplinaire samenwerking bij chronische
zorg
• Segment ...
Onderwerpen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Versterking rol patiënt
Organisatiegraad eerste lijn
Doorontwikkeling multidisciplinaire zo...
Onderwerpen
Administratieve lasten
Mededinging
Transparantie en informatie
E-Health en Zelfmanagement
Verbinden Cure / Car...
Kernpunten
• Substitutie
• Preventie
• Extramuralisering
Extra muralisatie
• Meer mensen thuis met meer zorgvragen:
– Zelfmanagement / Zelfredzaamheid /Zelfstandigheid
• Meer typ...
“De bal ligt nu vooral bij patiënten /
cliënten, aanbieders van zorg in de eigen
omgeving, zorgverzekeraars en lokale
over...
Voorbeelden: stad / platteland / kleine stad
Voorbeeld 1
Wijkgezondheidsteams
Arnhem
<<< convenant >>>
Hypothese
Het behalen van (ervaren en aantoonbare)
gezondheidswinst
bij de thuiswonende doelgroep van 65 jaar en
ouder die...
Wijkgezondheidsteams
Waar?
In de wijken Presikhaaf en Geitenkamp
Hoe?
- Meer coördinatie en afstemming rondom 65+ er, in z...
WGT Resultaten
Korte termijn
1. De opzet van een wijkgezondheidsteam in minimaal 1 wijk in de
gemeente Arnhem: voor een ve...
Proces WGT
Signalering door
HA/POH/Wvk
Cliëntvraag in
beeld brengen
Afstemming
POH/Wvk. Zo
nodig inzet 1e/2e
ring WGT
T...
Netwerk
WMO
1e lijn
Wijkregisseur
Lopende
projecten/
initiatieven
Welzijn
2e lijn
„De omslag in het denken naar
wijkgezondheidsteams is lastiger voor de
.
bestuurders dan voor de zorgverleners‟
Platteland / Oost Gelre
Voorbeeld 2
Zorgatlas 2020
Platteland / Oost Gelre
Voorbeeld 2
Zorgatlas 2020
Bron: ABF/informatiekenniscyclus LVG RIVM ROS-netwerk
Data / informatie
Dialoog / beleid
Onderwerpen
Demografische kenmerken
• Bevolking en prognoses
• Vergrijzing Sociaal economische status
Zorgvraag en -gebrui...
% 65 plussers per buurt 2012
Nl gemiddelde: 16.2 (2012)
% 65 plussers
0 – 10
10 – 14
14 – 18
18 – 22
>= 22
WoonZorgWelzij...
65
% 70 plussers per buurt 2012
Nl gemiddelde: 16.2% (2012)
% 65 plussers
0 – 10
10 – 14
14 – 18
18 – 22
>= 22
WoonZorgWe...
Voorbeeld: diabetes
+270 mensen
diabetes
(+9/1000)
Gaat harder dan in
NL
Extramurale AWBZ kosten per inwoner per 4 positie postcode
Bronnen:
•Extramurale kosten: Vektis
•Inwoners: GBA 2013
•Pand...
Zorgaanbod Oost Gelre: verpleging & verzorging
(doelgroep ouderen)
Woonzorg- en verpleegaanbod
Kleinschalig wonen
Groenlo...
Voorbeeld 3
Integrale Zorg
In de Wijk?
Carl Verheijen / Diek Scholten, november 2013
gezondheidscentrum De Nije Veste, Ni...
Nijkerk (kern)
35.000 inwoners
17.500
15.500
De Nije Veste
Bron: DNV © 2013
•
•
•
•
•
•
3700 m2
17.500 ingeschreven inwoners
19 verschillende professionals (100 per...
Corlaer
•
•
•
•
•
•
3100 m2
15.500 ingeschreven inwoners
18 verschillende professionals (100 pers)
Basiszorg en medisch ...
Basis beleid
• Eerstelijns akkoord
• Drie transities
• Triple Aim
Zorg
Gemeente
Welzijn
Onderwijs
Sport en
bewegen
Bedrijven
Thema’s
• JOGG en Buurtsport Coach (jongeren en
ouderen)
• GGZ – betrekken van welzijn en AMW
• Doelgroepbenadering
(ouder...
Thema’s
• IJsland Challenge (Bas van de Goor Foundation)
en tegelijk Nijkerk Challenge (Diabetes)
• Beweegkuur
• Actieve S...
Informatie
www.Caransscoop.nl
www.ROS-netwerk.nl
Dank voor uw aandacht
Najaarscongres 2013 - Caransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau
Najaarscongres 2013 - Caransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau
Najaarscongres 2013 - Caransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau
Najaarscongres 2013 - Caransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau
Najaarscongres 2013 - Caransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau
Najaarscongres 2013 - Caransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau
Najaarscongres 2013 - Caransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau
Najaarscongres 2013 - Caransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau
of 54

Najaarscongres 2013 - Caransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaarscongres 2013 - Caransscoop: Eerstelijnszorg op wijkniveau

 • 1. Eerstelijnszorg op wijkniveau Arie Jongejan directeur / bestuurder Caransscoop (ROS)
 • 2. Inhoud • Kennismaking • Caransscoop / ROS-netwerk • Eerstelijnszorg op wijkniveau • Voorbeelden o Wijkgezondheidsteams Arnhem o Zorgdata Oost Gelre / Oost Achterhoek o Integrale zorg in de wijk – Nijkerk
 • 3. Regionale Ondersteunings Structuur
 • 4. Ruim 1,1 miljoen inwoners / 28 Gemeenten
 • 5. Functies 1. Informatieverschaffer 2. Adviseur 3. Aanjager ‘Smeerolie’ tussen verschillende partijen in de regio Doelgroep • Fysiotherapeuten: 1170 • Huisartsen: 581 • Oefentherapeuten: 147 • Psychologen: 200 • Logopedisten: 161 • Verloskundigen: 139 • Apothekers: 176 • Diëtisten: 121 Totaal: 2695
 • 6. Verbindende rol van ROS / Caranssscoop
 • 7. De kernactiviteit van Caransscoop • Het helpen organiseren van de eerste lijn • Verschuift van: – enkelvoudig monodisciplinair>>> – complexe multidisciplinaire opgaven >> – Ook buiten eerste lijn (gemeenten, ziekenhuizen) >>> naar ‘Lijnloze Zorg’ ? ! • Gericht op: betaalbare zorg in de buurt • Vanuit maatschappelijk opdracht
 • 8. Doelgroep
 • 9. Visie op (betaalbare) zorg in de toekomst Ziekenhuiszorg/tweede lijn Tweede lijn Geïntegreerde eerste lijn Geïntegreerde eerste lijn (eHealth & preventie) Straks ‘Ontzorgen’ Lage drempel, dichtbij huis Zelfmanagement Zelfmanagement Nu Met zorgadvies
 • 10. Uitgangspunt zorglandschap Dichtbij waar het kan, specialistisch waar het moet “Ontzorgen”
 • 11. Strategie Caransscoop 1. Het vergroten van de organisatiegraad binnen de eerste lijn 2. Het samen met netwerkpartners bevorderen van multidisciplinaire samenwerking 3. Het leveren van een bijdrage aan de herinrichting van het zorglandschap 4. Patiënten participatie wordt nadrukkelijk op de agenda gezet.
 • 12. Onderhandelingsresultaat eerste lijn 2014 - 2017
 • 13. Onderhandelresultaat eerste lijn • Groei 1,5% (2014) – Additionele groei van 1% (2014) • Substitutie leidt tot groei in de 1e lijn en niet tegelijkertijd tot daling 2e lijns zorg • Nieuwe bekostiging 1e lijns zorg > versterking organisatiegraad
 • 14. Financiering • Segment 1: basis huisartsenzorg • Segment 2: multidisciplinaire samenwerking bij chronische zorg • Segment 3: belonen van uitkomsten en stimuleren van vernieuwing
 • 15. Onderwerpen • • • • • • • • • Versterking rol patiënt Organisatiegraad eerste lijn Doorontwikkeling multidisciplinaire zorg Inbedding POH GGZ in de Generalistisch basis GGZ Substitutie, incl. informatievoorziening Integratie HAP / SEH, acute zorg overdag, ANW Service en dienstverlening Preventie Taakherschikking
 • 16. Onderwerpen Administratieve lasten Mededinging Transparantie en informatie E-Health en Zelfmanagement Verbinden Cure / Care / Gemeentelijk domein • Gepast gebruik van zorg • • • • •
 • 17. Kernpunten • Substitutie • Preventie • Extramuralisering
 • 18. Extra muralisatie • Meer mensen thuis met meer zorgvragen: – Zelfmanagement / Zelfredzaamheid /Zelfstandigheid • Meer type aandoeningen – Chronische aandoening – Bewegingsapparaat – Chronisch Spychiatrie • Meer partners – Gemeente – Externe partijen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGZ, etc) – Zorgverzekeraar
 • 19. “De bal ligt nu vooral bij patiënten / cliënten, aanbieders van zorg in de eigen omgeving, zorgverzekeraars en lokale overheden” citaat visiedocument VWS Wij zijn aan zet ……. !
 • 20. Voorbeelden: stad / platteland / kleine stad
 • 21. Voorbeeld 1 Wijkgezondheidsteams Arnhem <<< convenant >>>
 • 22. Hypothese Het behalen van (ervaren en aantoonbare) gezondheidswinst bij de thuiswonende doelgroep van 65 jaar en ouder die kwetsbaar is, door de inzet van wijkgezondheidsteams. (WGT)
 • 23. Wijkgezondheidsteams Waar? In de wijken Presikhaaf en Geitenkamp Hoe? - Meer coördinatie en afstemming rondom 65+ er, in zorg en ondersteuning - Aansluiten bij bestaande netwerken/projecten - (onafhankelijke)Wijkverpleegkundige heeft centrale rol - Combinatie zorg en welzijn, in contact met sociale domein - Eigen kracht stimuleren bij doelgroep
 • 24. WGT Resultaten Korte termijn 1. De opzet van een wijkgezondheidsteam in minimaal 1 wijk in de gemeente Arnhem: voor een verbinding tussen welzijn/maatschappelijk werk, (thuis)-zorginstellingen en (geïntegreerde) eerstelijnszorg te bewerkstelligen. 2. Gezondheidswinst op zowel medisch als psychosociaal vlak. Lange(re) termijn: • Minder gebruik van individuele WMO-voorzieningen • Hogere participatie in de vorm van betaald werk of vrijwilligerswerk • Minder beroep op medische en verpleegkundige zorg op grond van Zvw en AWBZ. • Verschuiving van zorg vanuit tweede lijn naar eerste lijn (substitutie)
 • 25. Proces WGT Signalering door HA/POH/Wvk Cliëntvraag in beeld brengen Afstemming POH/Wvk. Zo nodig inzet 1e/2e ring WGT Terugkoppeling → HA/POH/Wvk • 1e ring: Wijkverpleegkundige, Huisarts, POH, Welzijn • 2e ring: Maatschappelijk werk, WMO, GGZ, GGD, Casemanager Dementie, kaderarts, Thuiszorg, Sociaal wijkteam, informele zorg, Specialist ouderengeneeskunde…
 • 26. Netwerk WMO 1e lijn Wijkregisseur Lopende projecten/ initiatieven Welzijn 2e lijn
 • 27. „De omslag in het denken naar wijkgezondheidsteams is lastiger voor de . bestuurders dan voor de zorgverleners‟
 • 28. Platteland / Oost Gelre Voorbeeld 2 Zorgatlas 2020
 • 29. Platteland / Oost Gelre Voorbeeld 2 Zorgatlas 2020
 • 30. Bron: ABF/informatiekenniscyclus LVG RIVM ROS-netwerk Data / informatie Dialoog / beleid
 • 31. Onderwerpen Demografische kenmerken • Bevolking en prognoses • Vergrijzing Sociaal economische status Zorgvraag en -gebruik • Verwachte vraag in 2012 en 2030 (o.b.v. demografie en SES) • Huidige zorgconsumptie Zorgaanbod Intramurale zorg (verpleging en verzorging) • Wonen en zorg
 • 32. % 65 plussers per buurt 2012 Nl gemiddelde: 16.2 (2012) % 65 plussers 0 – 10 10 – 14 14 – 18 18 – 22 >= 22 WoonZorgWelzijn Verkenner, © Object Vision, 2013 Vergrijzing Achterhoek Bronnen: • Bevolking: GBA 2012 gemeentes • CBS: NL gemiddeld • Buurtindeling: CBS • Woningen: BAG • Referentie: Top10NL
 • 33. 65 % 70 plussers per buurt 2012 Nl gemiddelde: 16.2% (2012) % 65 plussers 0 – 10 10 – 14 14 – 18 18 – 22 >= 22 WoonZorgWelzijn Verkenner, © Object Vision, 2013 Vergrijzing Oost Gelre Bronnen: • Bevolking: GBA 2012 gemeente, CBS: NL gemiddeld • Buurtindeling: CBS • Woningen: BAG • Referentie: Top10NL
 • 34. Voorbeeld: diabetes +270 mensen diabetes (+9/1000) Gaat harder dan in NL
 • 35. Extramurale AWBZ kosten per inwoner per 4 positie postcode Bronnen: •Extramurale kosten: Vektis •Inwoners: GBA 2013 •Panden: BAG •Referentie: Top10NL WoonZorgWelzijn Verkenner, © Object Vision, 2013
 • 36. Zorgaanbod Oost Gelre: verpleging & verzorging (doelgroep ouderen) Woonzorg- en verpleegaanbod Kleinschalig wonen Groenlo nu Verzorgingsplaatsen 57 Aanleunwoningen 14 Verpleegplaatsen SOM 30 PG capaciteit 87 Lichtenvoorde nu Verzorgingsplaatsen 69 Aanleunwoningen 0 Verpleegplaatsen SOM 12 PG capaciteit 92 Woonzorgcentrum/verpleeghuis De Molenberg (incl. groepswoningen) Woonzorgcentrum/kleinschalig wonen Careaz Antoniushove Kleinschalig wonen Careaz Antoniushove Woonzorgcentrum/groepswoningen Mariënhof Kleinschalig wonen Careaz Hof van Flierbeek
 • 37. Voorbeeld 3 Integrale Zorg In de Wijk? Carl Verheijen / Diek Scholten, november 2013 gezondheidscentrum De Nije Veste, Nijkerk
 • 38. Nijkerk (kern) 35.000 inwoners 17.500 15.500
 • 39. De Nije Veste Bron: DNV © 2013 • • • • • • 3700 m2 17.500 ingeschreven inwoners 19 verschillende professionals (100 pers) Basiszorg en medisch specialistische zorg Diagnostiek: lab, rontgen, echo, etc GEZ en Ketenzorg
 • 40. Corlaer • • • • • • 3100 m2 15.500 ingeschreven inwoners 18 verschillende professionals (100 pers) Basiszorg en medisch specialistische zorg Diagnostiek: lab, rontgen, echo, etc GEZ en Ketenzorg
 • 41. Basis beleid • Eerstelijns akkoord • Drie transities • Triple Aim
 • 42. Zorg Gemeente Welzijn Onderwijs Sport en bewegen Bedrijven
 • 43. Thema’s • JOGG en Buurtsport Coach (jongeren en ouderen) • GGZ – betrekken van welzijn en AMW • Doelgroepbenadering (ouderen, Dementie, overgewicht jongeren, middelen gebruik, etc • Beleidsmatige integratie (sport- en zorgbeleid afgestemd) • Gebruik van inzichten bij elkaar (populatiegegevens delen en vergelijken)
 • 44. Thema’s • IJsland Challenge (Bas van de Goor Foundation) en tegelijk Nijkerk Challenge (Diabetes) • Beweegkuur • Actieve Sociale Kaart > Digitale Gezondheid en Welzijnstafels (verspreid in Nijkerk) • Functies delen (Bibiotheek als uitvoerder van voorlichting en informatie) • Functiegericht in plaats van wijkgericht (Nijkerk is te klein voor een wijkaanpak)
 • 45. Informatie www.Caransscoop.nl www.ROS-netwerk.nl
 • 46. Dank voor uw aandacht

Related Documents