Bestuur en toezicht in
transitie
Bas Baanders, tranchemanager
In voor zorg!
16 december 2013
Stelling
De grote veranderingen van de komende
tijd hebben ook gevolgen voor invulling
governance door bestuur en intern
t...
• Nieuwe en vernieuwde rollen en
competenties van bestuurders en
(intern) toezichthouders hebben
gevolgen voor governance.
Opbouw verhaal
• Schets aanstaande veranderingen:
transities, professionals, netwerken
• Nieuwe constellaties stellen nieu...
Zorg in transitie
• Herinrichting zorg en publieke domein
• Scheiding wonen/zorg: zelfstandig
tenzij
• Vergrijzing en ontg...
Nieuwe constellaties
• Zvw, LIZ, WMO, andere financiers
• Nieuwe rollen zorgvragers,
mantelzorgers, aanbieders, gemeenten
...
Toekomstbestendige zorg…
• “Meer met minder”
• Anders werken, slimmer werken,
vernieuwen
• Zelfstandigheid en participatie...
…is zorg rondom mensen
• Terug naar zorgvrager = accent op
eerste lijn met professionele regelruimte
die eerste lijn kenme...
• Organisaties staan minder op zichzelf
• Zorg en begeleiding stijgen uit boven
domeinen, organisaties en
financieringsstr...
Professionals aan zet
• Meer regelruimte professionaliteit en
ambachtelijkheid professionals, zowel
binnen als buiten de e...
• Meer zelfsturing, meer regelruimte,
meer ruimte voor gedrevenheid
professionals leidt tot betere zorg,
tevredener klante...
Netwerkzorg
• Brede range verpleging, verzorging,
begeleiding, welzijn en wonen vergt
fijnmaziger vormen van samenwerking
...
Netwerkgovernance
Individuele organisaties leveren hun
product en meerwaarde, maar het accent
zal meer en meer verschuiven...
Aansturing en coördinatie
• Aansturing netwerken:
– zelforganiserend netwerk
– leiderorganisatienetwerk
– en netwerk admin...
Gevolgen nieuwe constellatie
• Uit comfortzone AWBZ naar
competitieve omgeving met collega’s en
concullega’s
• Competitie,...
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid
vs belang eigen organisatie
• Begroting vs Maatschappelijke
business case (MKBA)
•...
• Centraal – decentraal
• Vastgoed
• Innovatief vermogen: meer van
hetzelfde, of out-of-the-box?
• ICT, informatiemanageme...
Bestuurders en managers
• Bestuurder/directeur: “hitteschild”, meer
dan alleen tegen boze buitenwereld
• hitteschild vrijw...
• Dienend tav de leefwereld,
• Assertief tav de systeemwereld.
• Systeemwereld faciliteert professionals
die doen waarin z...
• Leiderschap en regelruimte van
bestuurders
• Bijbehorende vorm van governance
• Over grenzen van instelling, disciplines...
• Slimme manieren zoeken om
maatschappelijke verwachtingen in één
lijn met de talenten en intrinsieke
motivatie van de zor...
Discussie
• Herkent u dit?
• Hoe gaat u er in uw situatie mee om?
• Welke lering heeft u getrokken en welke
tips zou u uw ...
of 22

Najaarscongres 2013 - In voor zorg!: Bestuur en toezicht in transitie

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaarscongres 2013 - In voor zorg!: Bestuur en toezicht in transitie

 • 1. Bestuur en toezicht in transitie Bas Baanders, tranchemanager In voor zorg! 16 december 2013
 • 2. Stelling De grote veranderingen van de komende tijd hebben ook gevolgen voor invulling governance door bestuur en intern toezicht bij instellingen voor langdurige zorg.
 • 3. • Nieuwe en vernieuwde rollen en competenties van bestuurders en (intern) toezichthouders hebben gevolgen voor governance.
 • 4. Opbouw verhaal • Schets aanstaande veranderingen: transities, professionals, netwerken • Nieuwe constellaties stellen nieuwe eisen aan bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge samenwerking • Uitwisseling van ervaringen en inzichten
 • 5. Zorg in transitie • Herinrichting zorg en publieke domein • Scheiding wonen/zorg: zelfstandig tenzij • Vergrijzing en ontgroening • Budgettaire beperkingen • Van verzorging naar zelfstandigheid: “participatie” • Verschillende transities tegelijkertijd
 • 6. Nieuwe constellaties • Zvw, LIZ, WMO, andere financiers • Nieuwe rollen zorgvragers, mantelzorgers, aanbieders, gemeenten en hun wijken/stadsdelen, zorgverzekeraars (woningcorporaties, arbeid, enz. enz.)
 • 7. Toekomstbestendige zorg… • “Meer met minder” • Anders werken, slimmer werken, vernieuwen • Zelfstandigheid en participatie waar het kan, zorg waar het niet anders kan • Maatwerk: integrale aanpak zorg- en begeleidingsbehoefte
 • 8. …is zorg rondom mensen • Terug naar zorgvrager = accent op eerste lijn met professionele regelruimte die eerste lijn kenmerkt: integrale zorg, welzijn, en preventie • Nadruk op eerstelijn • Maatwerk rondom cliënt vergt nieuwe vormen samenwerking
 • 9. • Organisaties staan minder op zichzelf • Zorg en begeleiding stijgen uit boven domeinen, organisaties en financieringsstromen
 • 10. Professionals aan zet • Meer regelruimte professionaliteit en ambachtelijkheid professionals, zowel binnen als buiten de eigen organisatie • Samenwerking op basis van inhoudelijke behoefte en netwerkrelaties • Van grote organisaties naar web van kleinere, zelforganiserende eenheden
 • 11. • Meer zelfsturing, meer regelruimte, meer ruimte voor gedrevenheid professionals leidt tot betere zorg, tevredener klanten, professionals terug bij bron • Bovendien: bedrijfsmatig doelmatig Leestip: tool zelfsturing op invoorzorg.nl
 • 12. Netwerkzorg • Brede range verpleging, verzorging, begeleiding, welzijn en wonen vergt fijnmaziger vormen van samenwerking • Flexibele netwerken die realiseren wat één van de betrokkenen niet zelfstandig kan
 • 13. Netwerkgovernance Individuele organisaties leveren hun product en meerwaarde, maar het accent zal meer en meer verschuiven naar netwerken die zélf de plek worden waar integrale zorg en begeleiding gerealiseerd worden. De individuele organisaties zouden dat niet zelfstandig kunnen leveren.
 • 14. Aansturing en coördinatie • Aansturing netwerken: – zelforganiserend netwerk – leiderorganisatienetwerk – en netwerk administratieve organisatie. • De manier waarop het netwerk functioneert heeft gevolgen voor deelnemende organisaties.
 • 15. Gevolgen nieuwe constellatie • Uit comfortzone AWBZ naar competitieve omgeving met collega’s en concullega’s • Competitie, herschikking samenwerking, aanbesteding • Power player vs team player • Netwerksturing
 • 16. • Maatschappelijke verantwoordelijkheid vs belang eigen organisatie • Begroting vs Maatschappelijke business case (MKBA) • Aanbesteding: theorie, praktijk, gedrag • Externe betrekkingen: van binnen naar buiten • Control en vertrouwen
 • 17. • Centraal – decentraal • Vastgoed • Innovatief vermogen: meer van hetzelfde, of out-of-the-box? • ICT, informatiemanagement en social media blinde vlekken?
 • 18. Bestuurders en managers • Bestuurder/directeur: “hitteschild”, meer dan alleen tegen boze buitenwereld • hitteschild vrijwaring tegen onnodig storen primaire proces, zowel van buiten als van binnen • maar ook: koestert de professionaliteit van de professionals, biedt ruimte en richt energie
 • 19. • Dienend tav de leefwereld, • Assertief tav de systeemwereld. • Systeemwereld faciliteert professionals die doen waarin ze écht goed zijn
 • 20. • Leiderschap en regelruimte van bestuurders • Bijbehorende vorm van governance • Over grenzen van instelling, disciplines en domeinen letten de maatschappelijke vraag
 • 21. • Slimme manieren zoeken om maatschappelijke verwachtingen in één lijn met de talenten en intrinsieke motivatie van de zorgprofessionals te leggen.
 • 22. Discussie • Herkent u dit? • Hoe gaat u er in uw situatie mee om? • Welke lering heeft u getrokken en welke tips zou u uw collega’s meegeven?

Related Documents