Ketenzorg en werken in de
wijk
Arjan Biemans
Henk Rosendal
16 december 2013, Nieuwegein
Wat gaan we doen?
•
•
•
•
•
Inleiding
Trends & Begrippen
Waar bent u mee bezig?
Knelpunten, kansen
Conclusies met de zaal
De clou
Wie zit er in de zaal?
En,
Wie werkt er in de wijk?
Ontwikkelingen
Ontwikkelingen
•
•
•
•
•
Langer thuis
Technologie
Zelfmanagement
Mantelzorg
Anders kijken naar
zorg
Ontwikkelingen
• Van ZZ naar GG
• Van zorg vóór.....
...... naar zorgen dát
Grote lijn:
• Eerstelijn steeds belangrijker
• Wijk is aangrijpingspunt
• Ander gedrag.....
– Inhoud
– Samenwerking
De wijk enzo
• Gemeente, Wijk, Buurt
- 415 gemeenten
- 2.500 wijken
- 11.600 buurten
• Aantal gemeenten daalt
• Aantal bu...
De wijk
Aangrijpingspunt voor:
• Veiligheid
• Zorg
• Welzijn
Decentralisaties....
De clou
Ketenzorg, een definitie
• Ketenzorg is het samenhangend geheel van
zorginspanningen voor een specifieke doelgroep, dat
do...
Ketenzorg: enkele kernbegrippen
•
•
•
•
•
•
•
A–Z
Chronisch zieken
Samenwerken / afstemmen
Regie
(Ont)schotten
Vertrouwen...
Algemeen doel ketenzorg
• Kwaliteits- en doelmatigheidswinst
– co- en multimorbiditeit
– cliënt-perspectief
– verhoging ef...
Ketenzorg
• Belang en meerwaarde staan niet (meer) ter discussie
• Huidige issues:
 Hoe te organiseren?
– Zorgstandaarden...
Netwerkzorg
• Zelfde als?
• Geen vaste chronologie
• Netwerkzorg vs netwerken
Eens / oneens:
Netwerken: dat betekent vooral méér
overleg, terwijl ambities zelden
worden geconcretiseerd.
Eens / oneens:
Ketenzorg is vooral medisch
ingestoken, het sociale domein blijkt
‘buiten’.
• Eens / oneens:
Wijkgericht werken betekent vooral:
∙ dat iedereen steeds meer
generalistisch gaat werken.
∙En dat de ove...
• Eens / oneens:
Wijkgericht werken betekent:
een kans om niet de aanbieder maar
de burger echt centraal te stellen!
Overheid kent een
hervormingsagenda
• Langer thuis
• Meer regie en
eigen rol cliënt
• Anders werken,
over de domeinen
heen...
In organisaties
(interventiefuik M. Noordegraaf)
Hoe-dan-ook:
Dit alles betekent: samenwerken
Onze stelling:
Al deze ontwikkelingen (moeten) leiden tot
ambities die niet m...
Tussen organisaties
1e lijn
Welzijn
2e lijn
Samenwerking
Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling
enz.
Coördinatiekosten!
1e lijn
Welzijn
2e lijn
Samenwerking
Doelstelling
Doelstelling
Doelstelling
enz.
• Kent ú de doelstelling of visie van uw
organisatie?
2 Voorbeelden:
Visie X
“(…) De focus van … ligt op het verkrijgen en behouden
van goede gezondheids- en welzijnszorg voor...
Samenwerken en autonomie
Het vraagt nogal wat van organisaties om de
samenwerking gezamenlijk in te vullen: het
grijpt in ...
Komen organisaties en
samenwerkingsvormen uit
deze fuik?
Gaat het wringen?
Organisatiebelang vs Gezamenlijke
doelstelling
Waar loopt u tegenaan?
Is er een ‘way-out’?
Gezamenlijke doelstelling?
1e lijn
Welzijn
Doelstelling
Doelstelling
2e lijn
Doelstelling
Doelstelling?
enz.
Integrale aanpak
• Beperkingen ketenzorg
• Beperkingen geografische aanpak
1e lijn
Welzijn
2e lijn
Doelstelling
Doelstelling
enz.
Doelstelling
Van Stakeholders
naar shareholders?
Einddiscussie
• Wat gaan we nu oplossen in de wijk?
• Wat is doel?
• Wat is middel?
Domeinen
Organisatie
Organisatiedoelstelling
relatie cliënt - organisatie
Wijk
Samenhang
meerdere
domeinen
Wat speelt ...
Einddiscussie
• Wat gaan we nu oplossen in de wijk?
•
-
Wat is je toegevoegde waarde vanuit
De organisatie,
De wijkaanpak...
Einddiscussie
• Welke ideeën zijn er om het
overzichtelijk te houden in de wijk voor
de burger?
• Wat gaan we morgen niet...
Hartelijk dank!
Arjan@futurelandscapes.nl
H.Rosendal@hr.nl
Najaarscongres 2013- Masterpakket Van Ketens naar netwerken: In voor zorg!: Ketenzorg verbinden aan werken in de wijk
Najaarscongres 2013- Masterpakket Van Ketens naar netwerken: In voor zorg!: Ketenzorg verbinden aan werken in de wijk
of 40

Najaarscongres 2013- Masterpakket Van Ketens naar netwerken: In voor zorg!: Ketenzorg verbinden aan werken in de wijk

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaarscongres 2013- Masterpakket Van Ketens naar netwerken: In voor zorg!: Ketenzorg verbinden aan werken in de wijk

 • 1. Ketenzorg en werken in de wijk Arjan Biemans Henk Rosendal 16 december 2013, Nieuwegein
 • 2. Wat gaan we doen? • • • • • Inleiding Trends & Begrippen Waar bent u mee bezig? Knelpunten, kansen Conclusies met de zaal
 • 3. De clou
 • 4. Wie zit er in de zaal? En, Wie werkt er in de wijk?
 • 5. Ontwikkelingen
 • 6. Ontwikkelingen • • • • • Langer thuis Technologie Zelfmanagement Mantelzorg Anders kijken naar zorg
 • 7. Ontwikkelingen • Van ZZ naar GG • Van zorg vóór..... ...... naar zorgen dát
 • 8. Grote lijn: • Eerstelijn steeds belangrijker • Wijk is aangrijpingspunt • Ander gedrag..... – Inhoud – Samenwerking
 • 9. De wijk enzo • Gemeente, Wijk, Buurt - 415 gemeenten - 2.500 wijken - 11.600 buurten • Aantal gemeenten daalt • Aantal buurten stijgt • Buurt: de ervaren samenhang
 • 10. De wijk Aangrijpingspunt voor: • Veiligheid • Zorg • Welzijn Decentralisaties....
 • 11. De clou
 • 12. Ketenzorg, een definitie • Ketenzorg is het samenhangend geheel van zorginspanningen voor een specifieke doelgroep, dat door verschillende zorgaanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd, waarbij het cliëntproces centraal staat en waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht met diens omgeving. Er wordt een sluitende keten gevormd van diagnostiek, behandeling en begeleiding, maar ook van preventie, vroeg opsporen en zelfmanagement.
 • 13. Ketenzorg: enkele kernbegrippen • • • • • • • A–Z Chronisch zieken Samenwerken / afstemmen Regie (Ont)schotten Vertrouwen Chronologie
 • 14. Algemeen doel ketenzorg • Kwaliteits- en doelmatigheidswinst – co- en multimorbiditeit – cliënt-perspectief – verhoging effectiviteit – uitfilteren dubbele/overbodige schakels – en voorkomen van hiaten in de keten
 • 15. Ketenzorg • Belang en meerwaarde staan niet (meer) ter discussie • Huidige issues:  Hoe te organiseren? – Zorgstandaarden  Hoe te bekostigen? – Integrale bekostiging
 • 16. Netwerkzorg • Zelfde als? • Geen vaste chronologie • Netwerkzorg vs netwerken
 • 17. Eens / oneens: Netwerken: dat betekent vooral méér overleg, terwijl ambities zelden worden geconcretiseerd.
 • 18. Eens / oneens: Ketenzorg is vooral medisch ingestoken, het sociale domein blijkt ‘buiten’.
 • 19. • Eens / oneens: Wijkgericht werken betekent vooral: ∙ dat iedereen steeds meer generalistisch gaat werken. ∙En dat de overlap toeneemt.
 • 20. • Eens / oneens: Wijkgericht werken betekent: een kans om niet de aanbieder maar de burger echt centraal te stellen!
 • 21. Overheid kent een hervormingsagenda • Langer thuis • Meer regie en eigen rol cliënt • Anders werken, over de domeinen heen • etc.
 • 22. In organisaties (interventiefuik M. Noordegraaf)
 • 23. Hoe-dan-ook: Dit alles betekent: samenwerken Onze stelling: Al deze ontwikkelingen (moeten) leiden tot ambities die niet meer binnen de muren van 1 organisatie gerealiseerd kunnen worden.
 • 24. Tussen organisaties 1e lijn Welzijn 2e lijn Samenwerking Doelstelling Doelstelling Doelstelling enz.
 • 25. Coördinatiekosten! 1e lijn Welzijn 2e lijn Samenwerking Doelstelling Doelstelling Doelstelling enz.
 • 26. • Kent ú de doelstelling of visie van uw organisatie?
 • 27. 2 Voorbeelden: Visie X “(…) De focus van … ligt op het verkrijgen en behouden van goede gezondheids- en welzijnszorg voor de inwoners van … (…). … biedt professionele, veilige zorg als partner in een krachtig zorgnetwerk. (…)” Visie Y “… staat midden in de samenleving. We adviseren en steunen mensen met een beperking om hun problemen zo veel en goed mogelijk op te lossen, met het do el dat zij hierdoor beter mee kunnen doen in de samenleving. Daarbij zijn de wensen en mogelijkheden van de cliënten het uitgangspunt. Wij gebruiken hiervoor onze deskundigheid en da adkracht.”
 • 28. Samenwerken en autonomie Het vraagt nogal wat van organisaties om de samenwerking gezamenlijk in te vullen: het grijpt in op de autonomie van de organisatie. Vraag: Betekent meer afstemming ook meer functies?
 • 29. Komen organisaties en samenwerkingsvormen uit deze fuik?
 • 30. Gaat het wringen? Organisatiebelang vs Gezamenlijke doelstelling Waar loopt u tegenaan? Is er een ‘way-out’?
 • 31. Gezamenlijke doelstelling? 1e lijn Welzijn Doelstelling Doelstelling 2e lijn Doelstelling Doelstelling? enz.
 • 32. Integrale aanpak • Beperkingen ketenzorg • Beperkingen geografische aanpak
 • 33. 1e lijn Welzijn 2e lijn Doelstelling Doelstelling enz. Doelstelling Van Stakeholders naar shareholders?
 • 34. Einddiscussie • Wat gaan we nu oplossen in de wijk? • Wat is doel? • Wat is middel?
 • 35. Domeinen Organisatie Organisatiedoelstelling relatie cliënt - organisatie Wijk Samenhang meerdere domeinen Wat speelt er nu?! relatie cliënt - wijk Keten/regio ‘Sluitende' zorg Specifieke doelgroep relatie cliënt - regio
 • 36. Einddiscussie • Wat gaan we nu oplossen in de wijk? • - Wat is je toegevoegde waarde vanuit De organisatie, De wijkaanpak en Het regionaal netwerk?
 • 37. Einddiscussie • Welke ideeën zijn er om het overzichtelijk te houden in de wijk voor de burger? • Wat gaan we morgen niet meer doen?
 • 38. Hartelijk dank! Arjan@futurelandscapes.nl H.Rosendal@hr.nl

Related Documents