Reinier van Arkel: Kansen in Transitie
Anne-Marie Eeftink
Ernst Scipio
Positie Reinier van Arkel
•
•
•
•
•
•
Indrukwekkende geschiedenis
Dito huisvesting
Een fusie
Goede naam bij de ketenpartn...
Beelden Reinier van Arkel
•
•
•
•
•
•
•
Huisvesting
Gehospitaliseerd
Gefragmenteerd <> Divisiestructuur
Slechte implement...
Cultuurverandering Reinier van Arkel
Positie Demarrage
Beelden Demarrage
•
•
•
•
•
•
•
•
Krachtige visie
Op markt georiënteerd
Ondernemend
Informele organisatie
Professionalise...
Landelijke ontwikkelingen
• Landelijke ontwikkelingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Transformatie GGZ
Kanteling AWBZ-WMO
Participatie...
Effecten voor Demarrage
•
•
•
•
•
•
•
Ontwikkeling vraag
Cliënt
Financiële effecten
Doelgroepen versus verwijzers
Contrac...
Veranderdoel Demarrage
•
•
•
•
•
Planmatige aanpak vanuit de markt
Aantrekkelijke propositie
(Her)inrichting van de organ...
Visie & Missie Demarrage
•
Visie: Cliënten worden door de herstelvisie
geïnspireerd en aangemoedigd tot
participatie.
•
...
SWOT
Dienstenportfolio
• Dienstenportfolio
•
Individuele begeleiding
•
•
•
•
•
•
Gericht op maatschappelijke participatie
Tr...
Strategische scenario’s
• Hoofdscenario’s
• Demarrage positioneert zich met haar
concept autonoom op de markt.
• Demarrage...
Veranderthema’s
Veranderthema’s
•Propositie
•Managementstructuur
•Communicatie en besluitvorming
•Personele organisatie
•R...
Uitvoeringsplan Demarrage
•
•
•
•
•
•
•
Implementatieplan
Bespreking kwartiermakers
Aanpassingen implementatieplan
Implem...
Succesfactoren transitie
•
•
•
•
•
•
•
•
Draagvlak
Betrokkenheid medewerkers
Urgentiebesef- tijd voor veranderingen
Veran...
Kansen vanuit de transitie
De betekenis van de dienstenportfolio
voor de cliënt
Doelstelling
Demarrage
Centrale begrippen:
Structuur
Portfolio Demarrage
Film Demarrage
Participatieladder
6 Betaald werk
5 Betaald werk met ondersteuning
4 Onbetaald werk
3 Deelname georganiseerde activiteiten...
Maatschappelijk SteunSysteem*
(trede 1-2)
Doel: het (wijkgericht) opbouwen van een sociaal netwerk en maatschappelijke
par...
Participatieladder
6 Betaald werk
5 Betaald werk met ondersteuning
4 Onbetaald werk
3 Deelname georganiseerde activiteiten...
Profiel Dagbesteding
(trede 2-3)
•
Doel: een zinvolle invulling geven aan de dag
– eigenwaarde vergroten
– dagstructureri...
Dagbesteding
Arbeidsmatige dagbesteding:
– Beschut werken (Kartonnage, Montage & Inpakafdeling)
(“beschutte sociale werkpl...
Participatieladder
6 Betaald werk
5 Betaald werk met ondersteuning
4 Onbetaald werk
Leerwerktraject
3 Deelname georganis...
Profiel Leerwerktraject (trede 3)
• Doel: cliënten ontwikkelen vaardigheden, kennis en
verantwoordelijkheden om maatschapp...
Participatieladder
6 Betaald werk
5 Betaald werk met ondersteuning
4 Onbetaald werk
Leerwerktraject
Trainingen
3 Deelna...
Profiel trainingen (trede 3-5)
• Doel: het ontwikkelen van vaardigheden en kennis;
- communicatie in het sociale verkeer
-...
Participatieladder
6 Betaald werk
5 Betaald werk met ondersteuning
Individuele begeleiding en (Praktijkplaats)
4 Onbetaal...
Profiel individuele begeleiding (trede 4-6)
•
Doelgroep: cliënten die getraind en individueel begeleid willen worden
om g...
Praktijkplaatsen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Medewerker ICT
Chauffeur
Magazijnbediende
Gastvrouw (Demarrage)
Catering
Geb...
IPS & jobcoaching
IPS = Individual Placement and Support
Doelgroep
•
Mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA)...
Participatieladder
6 Betaald werk
Het werkarrangement
5 Betaald werk met ondersteuning
Individuele begeleiding (en
Prakti...
Aanleiding
Het werkarrangement
• Transitie gemeenten van AWBZ naar WMO
• Participatiewet
• Ambulantisering GGZ (volwaardi...
“Het werkarrangement” Doelstelling
Ontwikkelen van een continu
werkarrangement
van dagbesteding en/of leerwerktrajecten
lo...
Uitgangspunten pilot
• Ontschotting van regelingen en
organisaties
• Gesloten beurs
• Gebaseerd op good practice
Filmpje pilot
of 38

Najaarscongres 2013 - Reiner van Arkel: Kansen in transitie

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaarscongres 2013 - Reiner van Arkel: Kansen in transitie

 • 1. Reinier van Arkel: Kansen in Transitie Anne-Marie Eeftink Ernst Scipio
 • 2. Positie Reinier van Arkel • • • • • • Indrukwekkende geschiedenis Dito huisvesting Een fusie Goede naam bij de ketenpartners De facto monopolist in de regio Ogenschijnlijk geen acute zorgen
 • 3. Beelden Reinier van Arkel • • • • • • • Huisvesting Gehospitaliseerd Gefragmenteerd <> Divisiestructuur Slechte implementatiehistorie Krimp Aanbodgericht <> Marktgestuurd Cultuur
 • 4. Cultuurverandering Reinier van Arkel
 • 5. Positie Demarrage
 • 6. Beelden Demarrage • • • • • • • • Krachtige visie Op markt georiënteerd Ondernemend Informele organisatie Professionalisering organisatie nodig Ontwikkeling veranderpotentieel Planmatige (verander) aanpak nodig Cultuur
 • 7. Landelijke ontwikkelingen • Landelijke ontwikkelingen • • • • • • • • • Transformatie GGZ Kanteling AWBZ-WMO Participatie wet Wet Sociale Werkvoorziening Economische ontwikkelingen Arbeidsmarktontwikkelingen Veranderend cliëntenperspectief Wet Toelating Zorginstellingen Maatschappelijke participatie vs Arbeidsrehabilitatie
 • 8. Effecten voor Demarrage • • • • • • • Ontwikkeling vraag Cliënt Financiële effecten Doelgroepen versus verwijzers Contractanten WMO Externe aanbieders Sociale werkvoorziening
 • 9. Veranderdoel Demarrage • • • • • Planmatige aanpak vanuit de markt Aantrekkelijke propositie (Her)inrichting van de organisatie Professionalisering primaire processen Cliëntgestuurde attitude voor begeleiders/coaches • Verhoging lerend en verandervermogen • Cultuurverandering
 • 10. Visie & Missie Demarrage • Visie: Cliënten worden door de herstelvisie geïnspireerd en aangemoedigd tot participatie. • Missie: Onze doelgroep (EPA) wordt aangezet, uitgedaagd en geïnspireerd om vanuit een intrinsieke motivatie regie te voeren op het eigen leven en zoveel als mogelijk te participeren in de maatschappij.
 • 11. SWOT
 • 12. Dienstenportfolio • Dienstenportfolio • Individuele begeleiding • • • • • • Gericht op maatschappelijke participatie Trajectbegeleiding Jobcoaching Collectieve begeleiding Maatschappelijke steunpunten Informele zorg geïntegreerd binnen dienstenportfolio
 • 13. Strategische scenario’s • Hoofdscenario’s • Demarrage positioneert zich met haar concept autonoom op de markt. • Demarrage zoekt een strategische samenwerking met de sociale werkvoorziening. • Versterking van de positie van Demarrage middels maatschappelijke steunpunten
 • 14. Veranderthema’s Veranderthema’s •Propositie •Managementstructuur •Communicatie en besluitvorming •Personele organisatie •Relatiebeheer •Kwaliteit •Innovatie •Ondernemende cultuur •Deelbudgetten en sturing
 • 15. Uitvoeringsplan Demarrage • • • • • • • Implementatieplan Bespreking kwartiermakers Aanpassingen implementatieplan Implementatie 30-09-2013 Voortgangsbewaking Overleg kwartiermakers Reguliere terugkoppeling medewerkers
 • 16. Succesfactoren transitie • • • • • • • • Draagvlak Betrokkenheid medewerkers Urgentiebesef- tijd voor veranderingen Veranderpotentieel Overhead versus directe kosten Korte termijnsuccessen Communicatie Planmatige aanpak vanuit de marktontwikkelingen
 • 17. Kansen vanuit de transitie De betekenis van de dienstenportfolio voor de cliënt
 • 18. Doelstelling Demarrage Centrale begrippen: Structuur
 • 19. Portfolio Demarrage
 • 20. Film Demarrage
 • 21. Participatieladder 6 Betaald werk 5 Betaald werk met ondersteuning 4 Onbetaald werk 3 Deelname georganiseerde activiteiten 2 Sociale contacten buitenshuis Maatschappelijk Steunsysteem 1 Geïsoleerd
 • 22. Maatschappelijk SteunSysteem* (trede 1-2) Doel: het (wijkgericht) opbouwen van een sociaal netwerk en maatschappelijke participatie van de doelgroep Doelgroep: cliënten/kwetsbare burgers met een psychische/psychiatrische problematiek in de wijk Welke vorm: • Trefpunt (‘s-Hertogenbosch Oost) • Thalys (‘s-Hertogenbosch Noord/Rosmalen) • De Stijl (‘s-Hertogenbosch Centrum) met Vriendendienst en OpMaat • De Stenen hut (Vught) *definitie: geheel van personen, hulpbronnen en voorzieningen dat mensen in staat stelt zelfredzaam te leven en aan de samenleving deel te nemen (bron:www.participatiezorgenondersteuning.nl)
 • 23. Participatieladder 6 Betaald werk 5 Betaald werk met ondersteuning 4 Onbetaald werk 3 Deelname georganiseerde activiteiten Dagbesteding 2 Sociale contacten buitenshuis Maatschappelijk Steunsysteem 1 Geïsoleerd
 • 24. Profiel Dagbesteding (trede 2-3) • Doel: een zinvolle invulling geven aan de dag – eigenwaarde vergroten – dagstructurering • Doelgroep: Cliënten die op zoek zijn naar structuur, zingeving, herstel en rehabilitatie kunnen, op basis persoonlijke affiniteit, terecht bij diverse werkvelden van Demarrage. • Welke vorm: beschut werken, crea-atelier, d’n hof, dierenweide, houtgroep, kookstudio, palet, zorgboerderij
 • 25. Dagbesteding Arbeidsmatige dagbesteding: – Beschut werken (Kartonnage, Montage & Inpakafdeling) (“beschutte sociale werkplaats”) Hobbymatige dagbesteding: – Het palet – Zorgboerderij – Dierenweide de Ark – Tuin den Hof – Kookstudio – Crea-atelier
 • 26. Participatieladder 6 Betaald werk 5 Betaald werk met ondersteuning 4 Onbetaald werk Leerwerktraject 3 Deelname georganiseerde activiteiten Dagbesteding 2 Sociale contacten buitenshuis Maatschappelijk Steunsysteem 1 Geïsoleerd
 • 27. Profiel Leerwerktraject (trede 3) • Doel: cliënten ontwikkelen vaardigheden, kennis en verantwoordelijkheden om maatschappelijke integratie en toekomstperspectief te verbeteren – Toekomstperspectief zijn o.a. (hervatting) opleiding of (bestaand) werk • Doelgroep: cliënten die in eigen tempo vaardigheden en kennis willen ontwikkelen in de praktijk • Welke vorm: beschut werken, creaatelier, d’n hof, dierenweide, houtgroep, kookstudio, palet, zorgboerderij
 • 28. Participatieladder 6 Betaald werk 5 Betaald werk met ondersteuning 4 Onbetaald werk Leerwerktraject Trainingen 3 Deelname georganiseerde activiteiten Dagbesteding 2 Sociale contacten buitenshuis Maatschappelijk Steunsysteem 1 Geïsoleerd
 • 29. Profiel trainingen (trede 3-5) • Doel: het ontwikkelen van vaardigheden en kennis; - communicatie in het sociale verkeer - het aangaan en onderhouden van relaties - ziekte en medicatie of gezondheid in relatie tot gewicht en leefstijl - gerichte scholing op het gebied van administratie en ICT. • Doelgroep: cliënten die specifieke vaardigheden en kennis willen ontwikkelen om sociale contacten, vakkennis, communicatie en samenwerkingsvaardigheden te verbeteren en daarmee het toekomstperspectief. • Welke vorm: Administratieve scholing, PE (persoonlijke effectiviteit), Libermann, Health 4u
 • 30. Participatieladder 6 Betaald werk 5 Betaald werk met ondersteuning Individuele begeleiding en (Praktijkplaats) 4 Onbetaald werk Leerwerktraject Trainingen 3 Deelname georganiseerde activiteiten Dagbesteding 2 Sociale contacten buitenshuis Maatschappelijk Steunsysteem 1 Geïsoleerd
 • 31. Profiel individuele begeleiding (trede 4-6) • Doelgroep: cliënten die getraind en individueel begeleid willen worden om gericht toe te werken naar maatschappelijke participatie, opleiding en / of werk. • Doel: de individuele begeleider gaat samen met de cliënt een traject uitzetten gericht op ontwikkeling (IRB) en/of werk (Individuele plaatsing en steun IPS) zo nodig met jobcoaching. • Welke vorm: Trajectbegeleiding (IRB), IPS en Jobcoaching – Jobcoaching wordt ingezet op het (on)betaalde werk o.a. de praktijkplaatsen
 • 32. Praktijkplaatsen – – – – – – – – – – – – – – Medewerker ICT Chauffeur Magazijnbediende Gastvrouw (Demarrage) Catering Gebouwenbeheer Medewerker informatiewinkel Fietsenmaker Redacteur-kopij maker de Spiegel Winkelbediende Demarrage Unitassistent GAPZ Administratief medewerker secretariaat OWT Receptioniste/telefoniste Conciërge Weverij/brandweerkazerne
 • 33. IPS & jobcoaching IPS = Individual Placement and Support Doelgroep • Mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen (EPA) Hoofdkenmerken IPS • • • • • • • doel: (toewerken naar) betaald werk first place than train* Uitgangspunt is voorkeur van de patiënt IPS-er is onderdeel van GGZ team langdurig laagfrequent jobcoach contact continue assessment advies en ondersteuning beschikbaar voor uitkeringskwesties
 • 34. Participatieladder 6 Betaald werk Het werkarrangement 5 Betaald werk met ondersteuning Individuele begeleiding (en Praktijkplaats) 4 Onbetaald werk Leerwerktraject Trainingen 3 Deelname georganiseerde activiteiten Dagbesteding 2 Sociale contacten buitenshuis Maatschappelijk Steunsysteem 1 Geïsoleerd
 • 35. Aanleiding Het werkarrangement • Transitie gemeenten van AWBZ naar WMO • Participatiewet • Ambulantisering GGZ (volwaardig burgerschap) • Voorschrijdend inzicht cliëntenbelang (geen ticket for life)
 • 36. “Het werkarrangement” Doelstelling Ontwikkelen van een continu werkarrangement van dagbesteding en/of leerwerktrajecten loonvormende arbeid aan burgers uit de regio
 • 37. Uitgangspunten pilot • Ontschotting van regelingen en organisaties • Gesloten beurs • Gebaseerd op good practice
 • 38. Filmpje pilot

Related Documents