Combinatie van
Population Health Management
en Chronic Care Model
Embrace = SamenOud
in samenwerking met ...
Nieuw zorgmodel Sinds januari 2012
www.samenoud.nl
Welbevinden van de oudere
Zo lang als mogelijk thuis blijven wonen
(CCM)
Verbinden
Ontwerp zorgproces
• Ouderenzorg Teams in de huisartspraktijk
• Verbinden wonen, welzijn en zorg
• Generiek waar mogelijk...
Overige CCM key-elements
• Zelfmanagement & preventie programma
› Stimuleren zelfredzaamheid en eigen regie
› Gezond blijv...
Population Health Management
Kaiser Permanente Triangle:
Risicoprofielen
Jaarlijkse screening
… en triage: drie risicoprofielen
Alle thuiswonende ouderen (75+)
Robuust
64%
Complex
20%
Kwetsbaar
16%
Risicoprofielen:
Geen medische diagnoses
Passende zorgintensiteit per profiel
Complexe zorgbehoeften
Casemanagement:
Wijkverpleegkundige
Kwetsbaar
Casemanagement:
...
Ouderenzorg Team
• Huisarts
Alle 75-plussers in de praktijk
• Specialist ouderengeneeskunde
Multimorbiditeit en polifarma...
Randomized Controlled Trial
Interventieperiode
verlengd
Effecten RCT
complexiteit van
zorgbehoeften kwetsbaarheid
kosten
welbevinden
kwaliteit
van zorg
Kwalitatieve studies
• Samenspraak 1: Ouderen (n=23, 3 profielen)
Door structurele aandacht
veiligheid
gevoel van geborge...
Evaluatie SamenOud-dagen
Ouderen: (25% nam deel)
• 97% (zeer) nuttig
• 86% iets geleerd over ‘gezond ouder worden’
• 59% a...
Business case: SamenOud bespaart!
Gemiddeld € 274 per persoon per jaar
Integrale financiering?
26 september 2013
Menzis en gemeenten:
gezamenlijk zoeken naar
(financiële) borging van
SamenOud
Healthy Ageing en Embrace
• Studiereis USA (2012) – Kaiser Permanente
› ‘Embrace is verder ontwikkeld dan KP-modellen’
• ...
Healthy Ageing en SamenOud
• Valorisatie naar andere gemeenten en
provincies?
• Verbreden naar andere doelgroepen:
chronis...
Vragen en discussie
of 23

Najaarscongres 2013 - UMCG: SamenOud: het integrale zorgmodel van de toekomst?

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaarscongres 2013 - UMCG: SamenOud: het integrale zorgmodel van de toekomst?

 • 1. Combinatie van Population Health Management en Chronic Care Model Embrace = SamenOud
 • 2. in samenwerking met ...
 • 3. Nieuw zorgmodel Sinds januari 2012 www.samenoud.nl
 • 4. Welbevinden van de oudere Zo lang als mogelijk thuis blijven wonen
 • 5. (CCM)
 • 6. Verbinden
 • 7. Ontwerp zorgproces • Ouderenzorg Teams in de huisartspraktijk • Verbinden wonen, welzijn en zorg • Generiek waar mogelijk, specifiek waar nodig • Preventief en proactief
 • 8. Overige CCM key-elements • Zelfmanagement & preventie programma › Stimuleren zelfredzaamheid en eigen regie › Gezond blijven: sociale contacten, bewegen en voeding • Elektronisch Ouderen Dossier (EOD) - web-based › Individuele dossiers en ‘panel view’ › Team agenda › Kwaliteit bewaking, management en onderzoek • Besluitvorming ondersteunende instrumenten (EOD) › Anamnese (ICF-based) › Discipline specifiek: protocollen, standaarden, etc. › Screening en triage, etc.
 • 9. Population Health Management Kaiser Permanente Triangle: Risicoprofielen
 • 10. Jaarlijkse screening … en triage: drie risicoprofielen
 • 11. Alle thuiswonende ouderen (75+) Robuust 64% Complex 20% Kwetsbaar 16% Risicoprofielen: Geen medische diagnoses
 • 12. Passende zorgintensiteit per profiel Complexe zorgbehoeften Casemanagement: Wijkverpleegkundige Kwetsbaar Casemanagement: Ouderenadviseur Robuust Groepactiviteiten
 • 13. Ouderenzorg Team • Huisarts Alle 75-plussers in de praktijk • Specialist ouderengeneeskunde Multimorbiditeit en polifarmacie • Wijkverpleegkundige en ouderenadviseur Casemanager: profielen ‘Complex’ en ‘Kwetsbaar’ Zelfmanagement support en preventie programma: alle ouderen • Netwerk Hulpverleners wonen, welzijn en zorg Informele netwerken
 • 14. Randomized Controlled Trial Interventieperiode verlengd
 • 15. Effecten RCT complexiteit van zorgbehoeften kwetsbaarheid kosten welbevinden kwaliteit van zorg
 • 16. Kwalitatieve studies • Samenspraak 1: Ouderen (n=23, 3 profielen) Door structurele aandacht veiligheid gevoel van geborgenheid en vertrouwen (langer) thuis te kunnen blijven wonen • Samenspraak 2: Casemanagers (n=12) Door langdurig contact vertrouwensrelatie inzicht in oudere en omgeving aansluiten bij behoeften van oudere en voorkomen escalaties
 • 17. Evaluatie SamenOud-dagen Ouderen: (25% nam deel) • 97% (zeer) nuttig • 86% iets geleerd over ‘gezond ouder worden’ • 59% adviezen en info gekregen om langer zelfstandig te blijven • 55% heeft nieuwe contacten opgedaan • 43% heeft een bezigheid of activiteit gevonden om vaker te doen
 • 18. Business case: SamenOud bespaart! Gemiddeld € 274 per persoon per jaar
 • 19. Integrale financiering?
 • 20. 26 september 2013 Menzis en gemeenten: gezamenlijk zoeken naar (financiële) borging van SamenOud
 • 21. Healthy Ageing en Embrace • Studiereis USA (2012) – Kaiser Permanente › ‘Embrace is verder ontwikkeld dan KP-modellen’ • Europa › Good Practice van Reference Site: één van de top drie voorbeeldregio's in Europa op het gebied van Active & Healthy Ageing › Good Practice in EIP-AHA Action Group A1 (Horizon 2020) • Presentaties (november 2013) › Mayo-clinics USA en Albert Einstein Hospital Brazil
 • 22. Healthy Ageing en SamenOud • Valorisatie naar andere gemeenten en provincies? • Verbreden naar andere doelgroepen: chronisch zieken, GGZ, jeugd, verstandelijk beperkten?
 • 23. Vragen en discussie

Related Documents