Hoe, Wat en Waarom
Pilot ZZP’ers in de thuiszorg
In voor zorg, 16 december 2013
Rob Gruntjes
Marloes Sonneveld
Marja Groe...
Zorgkantoor
1. Hoe het begon…..
2. Hoe het verder ging….
De praktijk
2 deelnemers aan het woord
1.
Hoe het begon…..
Waarom ZZP’ers in de thuiszorg?
“Belastingdienst
jaagt zzp’ers de
thuiszorg uit”
4
Waarom ZZP’ers in de thuiszorg?
De ZZP’er
De cliënt
 Cliënten willen eigen regie in
 Arbeidsmarkt in de zorg aantrekk...
2011 – 2012: Pilot in Brabant
Regio Land van Cuijk
Regio
Tillburg
De pilot
 Kleinschalig in 2 regio’s ervaring opgedaa...
Mijlpalen
Pionieren
We hebben het gedaan! Na jaren zijn er eindelijk voor het eerst ZZP’ers in de
thuiszorg actief gewees...
2.
Hoe het verder ging….
Van regionale pilot naar landelijke pilot
 Landelijke voortzetting 32 regio’s
– 2013: 350 ZZP’ers
– 2014: 760 ZZP’ers
 ...
Mening huidige ZZP’ers
• Fijn: zelf bepalen hoe en wat ik doe!
• Eerste jaar is veel leren en investeren
• Zelf cliënten w...
Toekomst: 2015 en verder
 Enkele voorgenomen transities AWBZ
– Begeleiding naar gemeente
– Persoonlijke verzorging en ver...
Team ZinZorg
Noord - Oost en Midden Brabant
www.zinzorg.net
AGENDA
Even voorstellen
Waarom ZZP’er geworden
Hoe zijn we gestart in de Pilot?
Wat heeft de pilot ons en onze cliënten ge...
EVEN VOORSTELLEN
Zinzorg bestaat uit een klein team met ieder hun eigen kracht en identiteit
Ieder wil zijn/haar ervaring ...
HOE ZIJN WE GESTART IN DE PILOT?
Kennismakingsbijeenkomst zorgkantoor, elkaar gevonden
Opstellen intentieverklaring (dec. ...
WAT HEEFT DE PILOT ONS GEBRACHT?
Perspectief om verschil te maken en te laten zien
Kunnen doen waar talent ligt
Mogelijkhe...
WAT HEEFT DE PILOT ONZE CLIËNTEN GEBRACHT?
Persoonlijke zorg en aandacht
Altijd dezelfde gezichten
Kiest voor iemand die b...
WAAR ZIJN WIJ IN DE PILOT TEGENAAN GELOPEN
Nadeel DINZ
Minder gebruiksvriendelijkheid voor teams van ZZP’ers
Binnen pilot ...
DOELSTELLINGEN (TE) BEHALEN DOOR
ONDERNEMERSCHAP
ER SAMEN VOOR GAAN STAAN
DOORZETTEN EN VOLHOUDEN
KENNIS EN KUNDE OP DE WE...
TOEKOMST
Oprichten rechtsvorm
Bundelen van ZZP'ers
Vastleggen van ambitie, visie, missie
Bewaken van strategie en beleid
S...
VRAGENRONDE
Hoe zijn we gestart in de Pilot?
Wat heeft de pilot ons en onze cliënten gebracht?
Waar liepen we tegenaan
Toe...
22 september 2011 (aanpassen
via Beeld, Koptekst en voettekst
Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst
22
of 22

Najaarscongres 2013 - VGZ: Het hoe, wat en waarom van de ZZP’er in de thuiszorg

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaarscongres 2013 - VGZ: Het hoe, wat en waarom van de ZZP’er in de thuiszorg

 • 1. Hoe, Wat en Waarom Pilot ZZP’ers in de thuiszorg In voor zorg, 16 december 2013 Rob Gruntjes Marloes Sonneveld Marja Groenen Antoinette Habraken
 • 2. Zorgkantoor 1. Hoe het begon….. 2. Hoe het verder ging…. De praktijk 2 deelnemers aan het woord
 • 3. 1. Hoe het begon…..
 • 4. Waarom ZZP’ers in de thuiszorg? “Belastingdienst jaagt zzp’ers de thuiszorg uit” 4
 • 5. Waarom ZZP’ers in de thuiszorg? De ZZP’er De cliënt  Cliënten willen eigen regie in  Arbeidsmarkt in de zorg aantrekkelijk houden  Flexibiliteit in zorg  ZZP’ ers als eigen ondernemers  maatwerk en..  Eigen verantwoordelijkheden kunnen nemen  continuïteit van zorgverleners is daarbij belangrijk  …. zelfstandige zorgverleners kunnen hier een bijdrage aan leveren.  Individueel contract afsluiten  ….
 • 6. 2011 – 2012: Pilot in Brabant Regio Land van Cuijk Regio Tillburg De pilot  Kleinschalig in 2 regio’s ervaring opgedaan door 25 ZZP’ers te contracteren en als zelfstandige ondernemer verpleging en verzorging thuis te laten leveren  ZZP’ers volledig als ondernemer het proces doorlopen (Contract afsluiten, zelf klanten werven, administratie, kwaliteitscontrole+ klanttevredenheid).  Diverse mijlpalen bereikt  Ervaringen opgedaan (beleidsmatig en uitvoeringstechnisch). 6
 • 7. Mijlpalen Pionieren We hebben het gedaan! Na jaren zijn er eindelijk voor het eerst ZZP’ers in de thuiszorg actief geweest! Contracten afgesloten Er zijn in afstemming met de Belastingdienst formele contracten afgesloten. Keurmerk Er is een keurmerk ontwikkeld. Het ZOZ-keurmerk dat is gebruikt borgt de basis kwaliteitsvereisten. Daarnaast ook CQ-methodiek voor ZZP’ers ontwikkeld. Cliënten Er zijn in de veel cliënten geholpen. Officiële klanttevredenheidsmeting kwam uit boven de 9!! Publiciteit Proces De pilot heeft veel (ook landelijke) publiciteit gekregen. Dit versterkt de positie van de ZZP’er in de AWBZ-thuiszorg Er is speciaal voor de ZZP’ers een nieuwe proces opgezet met alle landelijke partijen inclusief een manier van administreren en declareren. 7
 • 8. 2. Hoe het verder ging….
 • 9. Van regionale pilot naar landelijke pilot  Landelijke voortzetting 32 regio’s – 2013: 350 ZZP’ers – 2014: 760 ZZP’ers  Ontwikkeling – – – – Aansluiting CIZ Aanmeldfunctionaliteit Aansluiting bij reguliere tijdslijnen NZa Communicatie naar grotere groep deelnemers …
 • 10. Mening huidige ZZP’ers • Fijn: zelf bepalen hoe en wat ik doe! • Eerste jaar is veel leren en investeren • Zelf cliënten werven • Planning en administratie in eigen hand • Achterwachtafspraken maken
 • 11. Toekomst: 2015 en verder  Enkele voorgenomen transities AWBZ – Begeleiding naar gemeente – Persoonlijke verzorging en verpleging naar de ZVW – Palliatieve zorg naar de ZVW  VGZ is positief over het inzetten van ZZP’ers, maar hoe dit concept in de ZVW vorm krijgt is nu nog onbekend.
 • 12. Team ZinZorg Noord - Oost en Midden Brabant www.zinzorg.net
 • 13. AGENDA Even voorstellen Waarom ZZP’er geworden Hoe zijn we gestart in de Pilot? Wat heeft de pilot ons en onze cliënten gebracht? Waar liepen we tegenaan Toekomst Vragenronde
 • 14. EVEN VOORSTELLEN Zinzorg bestaat uit een klein team met ieder hun eigen kracht en identiteit Ieder wil zijn/haar ervaring en capaciteiten volledig inzetten om die zorg te geven waar men zich goed bij voelt Daar waar nodig breiden wij ons team uit met collega’s die onze onderschrijven Ambitie, visie, missie wordt door ons allen gedragen visie
 • 15. HOE ZIJN WE GESTART IN DE PILOT? Kennismakingsbijeenkomst zorgkantoor, elkaar gevonden Opstellen intentieverklaring (dec. 2012) Uitschrijven visie en missie Als team organiseren Bekendheid krijgen Er samen voor gaan!
 • 16. WAT HEEFT DE PILOT ONS GEBRACHT? Perspectief om verschil te maken en te laten zien Kunnen doen waar talent ligt Mogelijkheid leveren Zorg in Natura Hogere tevredenheid Erkenning als zorgprofessional
 • 17. WAT HEEFT DE PILOT ONZE CLIËNTEN GEBRACHT? Persoonlijke zorg en aandacht Altijd dezelfde gezichten Kiest voor iemand die bij hem / haar past Zeggenschap over organisatie van zorg Vertrouwensrelatie Hoge klanttevredenheid Vervanging voor PGB
 • 18. WAAR ZIJN WIJ IN DE PILOT TEGENAAN GELOPEN Nadeel DINZ Minder gebruiksvriendelijkheid voor teams van ZZP’ers Binnen pilot geen keuze voor systeem Opstartproblemen in het eerste halfjaar (minder maar nog steeds) Kost tijd om aan te passen als de planning veranderd (niet flexibel) Voordeel lage prijs (€ 25,- p/mnd) KIWA Alleen (papieren) controle van diploma’s / registratie  Er is geen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd (was wel gepland)  Dossiercontrole zegt niets over kwaliteit
 • 19. DOELSTELLINGEN (TE) BEHALEN DOOR ONDERNEMERSCHAP ER SAMEN VOOR GAAN STAAN DOORZETTEN EN VOLHOUDEN KENNIS EN KUNDE OP DE WERKVLOER Netwerken (bijeenkomsten, samenwerkingen, bezoeken zorginstellingen) Organisatie (opzetten, ontwikkelen, structuur, implementeren) Commercie (inkoop, verkoop, marketing) Financiën (inzicht, overzicht)
 • 20. TOEKOMST Oprichten rechtsvorm Bundelen van ZZP'ers Vastleggen van ambitie, visie, missie Bewaken van strategie en beleid Samenwerking in de regio versterken Uitbreiden Aanvullen met ZZP'ers die aansluiten bij visie Netwerkbijeenkomsten • Afspraak met gemeente ‘s-Hertogenbosch • Afspraak te Den Haag (Ministerie van VWS)
 • 21. VRAGENRONDE Hoe zijn we gestart in de Pilot? Wat heeft de pilot ons en onze cliënten gebracht? Waar liepen we tegenaan Toekomst
 • 22. 22 september 2011 (aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst Titel - aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 22

Related Documents