Eigen kracht door
Samenkracht
Edwin Kuijt en Loes Hulsebosch
16 december 2013
Een pondje minder…..
Rondkomen met weinig….
Ik zie nooit niemand….
Verder is alles goed hoor…..
Een wereld van verschillen...
De context van Samenkracht
• Centrum voor Ouderen
• Den Haag, gemeentelijke pilot in 2013.
• Vanaf 2014 geïmplementeerd al...
Gezondheidsachterstand
• Bewoners leven 6 jaar korter dan in andere
wijken.
• Bewoners leven 16 jaar in een slechtere
gezo...
Problemen
•
•
•
•
•
Veel chronische ziekten
Minder beweging, minder sporten
Veel overgewicht
Veel overbelaste mantelzorge...
3 Doelgroepen voor CvO:
Kwetsbare ouderen en ouderen
die (complexe) zorg nodig hebben
20%
Ouderen met risico op
kwetsbaarh...
Centrum voor Ouderen Escamp, individuele aanpak
* 1 oudere → 1 plan → 1 uitvoeringscoördinator
* Kernteam per huisartsenvo...
Vele spelers in de wijk…
Kwaliteit van leven als basisuitgangspunt
Vertrouwd Wonen in Lerende wijken
Verbinding systeemwereld en leefwereld
Ruimte voor normatieve professionaliteit
De methodiek:
Een Kernteam van professionals begint….
Vervolg met collega werkers (formeel en informeel) in de wijk..
Wijk...
Thema Armoede
• Casus wijkverpleegkundige schakel
Ik kan niet
rondkomen
Ik krijg
weinig
terug van
anderen
Ik schaam
me
Rondkomen met weinig
De
Zwaktecirkel
Ik beteken
ni...
Ik kan
beter
rondkomen
Ik krijg veel
terug van
anderen
Ik ben trots
Rondkomen met weinig
De
Krachtcirkel
Ik kan iets
v...
Samenkracht activiteiten:
• Niet redeneren vanuit je oplossing of je aanbod,
(hoe breng ik dat aan de man).
• Maar vanuit ...
Weerbarstige problemen
• Wat kom jij tegen in jouw praktijk?
• Met wie kun je dit probleem in 1e instantie
analyseren?
• ...
Van Eigen kracht naar Samenkracht
Meer informatie:
Edwin Kuijt
wijkverpleegkundige schakel WZH
ekuijt@wzh.nl
www.wzh.nl
Loes Hulsebosch
Hulsebosch Advies
h...
Najaarscongres 2013 - Woonzorg Haaglanden en Hulsebosch Advies: Samenkracht: samen op eigen kracht
of 18

Najaarscongres 2013 - Woonzorg Haaglanden en Hulsebosch Advies: Samenkracht: samen op eigen kracht

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaarscongres 2013 - Woonzorg Haaglanden en Hulsebosch Advies: Samenkracht: samen op eigen kracht

 • 1. Eigen kracht door Samenkracht Edwin Kuijt en Loes Hulsebosch 16 december 2013
 • 2. Een pondje minder….. Rondkomen met weinig…. Ik zie nooit niemand…. Verder is alles goed hoor….. Een wereld van verschillen… Gezond eten, weet je wat dat kost…. Liever bewegen dan moe….. Zorg goed voor jezelf…. Weerbarstige problemen bespreekbaar maken…………
 • 3. De context van Samenkracht • Centrum voor Ouderen • Den Haag, gemeentelijke pilot in 2013. • Vanaf 2014 geïmplementeerd als Centrum voor Wijkzorg, sociale wijkteams. • Aandacht gericht op 20% kwetsbare burgers. • Met Samenkracht niet alleen individuele aanpak (1 plan 1 gezin 1 regisseur) maar ook • Community aanpak gericht op empowerment.
 • 4. Gezondheidsachterstand • Bewoners leven 6 jaar korter dan in andere wijken. • Bewoners leven 16 jaar in een slechtere gezondheid.
 • 5. Problemen • • • • • Veel chronische ziekten Minder beweging, minder sporten Veel overgewicht Veel overbelaste mantelzorgers Veel kwetsbare ouderen met verminderde mobiliteit • Veel migrantengroepen die onvoldoende gebruik maken van gezondheidsvoorzieningen • Veel zorgmijders
 • 6. 3 Doelgroepen voor CvO: Kwetsbare ouderen en ouderen die (complexe) zorg nodig hebben 20% Ouderen met risico op kwetsbaarheid 15% Zelfredzame ouderen 65% Vraagt om verschillende interventies
 • 7. Centrum voor Ouderen Escamp, individuele aanpak * 1 oudere → 1 plan → 1 uitvoeringscoördinator * Kernteam per huisartsenvoorziening * Bewegend in het brede veld van de wijk Signaleerders en ‘opvolgers’ Casemanager dementie Huisarts Signaleerders en ‘opvolgers’ Verpleegkundige poli geriatie Hagaziekenhuis Oudere en mantelzorger Ouderenconsulent Wijkverpleegkundige schakel Thuiszorg DHOM GGZ signaleerders Welzijn
 • 8. Vele spelers in de wijk… Kwaliteit van leven als basisuitgangspunt
 • 9. Vertrouwd Wonen in Lerende wijken Verbinding systeemwereld en leefwereld Ruimte voor normatieve professionaliteit
 • 10. De methodiek: Een Kernteam van professionals begint…. Vervolg met collega werkers (formeel en informeel) in de wijk.. Wijkwerkers nemen cliënten/huurders/bewoners mee… Bewoners nemen medebewoners mee…. Beweging naar Samenkracht……….
 • 11. Thema Armoede • Casus wijkverpleegkundige schakel
 • 12. Ik kan niet rondkomen Ik krijg weinig terug van anderen Ik schaam me Rondkomen met weinig De Zwaktecirkel Ik beteken niet veel meer voor anderen Ik trek me terug Ik ontmoet steeds minder mensen
 • 13. Ik kan beter rondkomen Ik krijg veel terug van anderen Ik ben trots Rondkomen met weinig De Krachtcirkel Ik kan iets voor anderen betekenen Ik trek erop uit Ik ontmoet (nieuwe) mensen
 • 14. Samenkracht activiteiten: • Niet redeneren vanuit je oplossing of je aanbod, (hoe breng ik dat aan de man). • Maar vanuit de bewoner, waar zit die mee? • Mensen een veilige ruimte / gelegenheid bieden voor ontmoeting en dialoog. • Ruimte scheppen waarin mensen elkaar hun ervaringen willen vertellen. • Houd je tips en aanbod nog even bij je. • Koppeling aan natuurlijke, gewone, samenkomst activiteiten.
 • 15. Weerbarstige problemen • Wat kom jij tegen in jouw praktijk? • Met wie kun je dit probleem in 1e instantie analyseren? • Welke samenkomst leent zich voor het bespreekbaar maken met bewoners?
 • 16. Van Eigen kracht naar Samenkracht
 • 17. Meer informatie: Edwin Kuijt wijkverpleegkundige schakel WZH ekuijt@wzh.nl www.wzh.nl Loes Hulsebosch Hulsebosch Advies hulsebosch@hm-advies.nl www.hulseboschadvies.nl

Related Documents