ZORGgemeenschap
Wij staan voor een zorggemeenschap die zich met en voor
elkaar inzet voor goede zorg
Zo bouwen wij aan toe...
ZORGgemeenschap
 Meer eigen regievoering cliënt
 Meer informele zorg
 Meer van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
 Sluit ...
Wie zijn wij
• Ouderenzorgorganisatie
• Platteland van noordwest Groningen
• Verpleeghuiszorg, verzorgingshuizen, thuiszor...
Wie zijn wij
•
•
•
•
•
•
Tot stand gekomen door fusie in 2009
Vier regio’s ol.v. integraal regiomanagement
Sterke groei t...
Landelijke ontwikkelingen
•
•
•
•
Nieuwe ordening van de zorg
Gepaard gaand met forse bezuinigingen
Vergrijzing en ontgro...
Zorggemeenschap
•
•
•
•
Breed geïntroduceerd in de regio’s vanaf 2009
‘laat duizend bloemen bloeien’ improvisatiefase 201...
Stand van zaken
• Projecten draaien, worden gemonitord
• Constante bezinning: is onze aanpak de goede aanpak? door
MT & be...
2014
Thema’s
- Mantelzorg en vrijwilligers ECHT positioneren
- Verbindend leiderschap
- Gedragscomponent naast visie en in...
Actueel: verzorgingshuizen
• Verzorgingshuiszorg verdwijnt (in concreto 5 a 6 huizen)
• Scheiden wonen zorg komt
• Tbv de ...
Uitgelicht: Wagenborgen
•
•
•
•
•
•
Plm 2000 inwoners
Plm 325 65+
Plm 50 zorgwoningen nodig
Dorp in de gemeente Delfzijl
...
Zonnehuis Menterne: proeftuin
• 72 plaatsen
• 38 bewoond (leegstand)
• 4.650 m2, waarvan 2.160
m2 aan appartementen..
• Ei...
Perspectief rol Zonnehuisgroep Noord
nu
Zorg
ZhgN
Huisvesting
ZhgN/ WZN
Services
ZhgN e.a.
straks
Zorg
ZhgN
Huisvesti...
Twee vragen
1. Vindt u het belangrijk dat Menterne blijft?
2.
Gaat u ons helpen?
Het geschetste noodzakelijke perspectie...
Wat vragen we van burgers?
•
•
•
•
•
•
Het opzetten en uitvoeren van activiteiten
(hulp verlenen bij) de warme maaltijd v...
Wat bieden we burgers?
• Perspectief op een nieuw voorzieningencluster in 2018
• Bijdrage aan de coördinatie van informele...
Wat hebben we intern gedaan?
•
•
•
•
-
Visie bepaald
Kostprijzen doorgerekend
Herberekend vanuit cliëntperspectief
wij wi...
stand van zaken extern
•
•
•
•
•
Stakeholders gesproken (eerst RvB, nu regiomanager)
Gemeente heeft inmiddels positief po...
Najaarscongres 2013 - Zonnehuisgroep Noord: Zorggemeenschap in de praktijk
Najaarscongres 2013 - Zonnehuisgroep Noord: Zorggemeenschap in de praktijk
Najaarscongres 2013 - Zonnehuisgroep Noord: Zorggemeenschap in de praktijk
Najaarscongres 2013 - Zonnehuisgroep Noord: Zorggemeenschap in de praktijk
Najaarscongres 2013 - Zonnehuisgroep Noord: Zorggemeenschap in de praktijk
of 22

Najaarscongres 2013 - Zonnehuisgroep Noord: Zorggemeenschap in de praktijk

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaarscongres 2013 - Zonnehuisgroep Noord: Zorggemeenschap in de praktijk

 • 1. ZORGgemeenschap Wij staan voor een zorggemeenschap die zich met en voor elkaar inzet voor goede zorg Zo bouwen wij aan toekomstbestendige zorg Zorg dat ben Ik, dat ben Jij, dat zijn Wij Zonnehuizen Noord, Vlaardingen, Apeldoorn, Zwolle
 • 2. ZORGgemeenschap  Meer eigen regievoering cliënt  Meer informele zorg  Meer van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’  Sluit goed aan bij ‘participatiemaatschappij’!
 • 3. Wie zijn wij • Ouderenzorgorganisatie • Platteland van noordwest Groningen • Verpleeghuiszorg, verzorgingshuizen, thuiszorg, dagbehandeling, dagopvang, kleinschalig wonen, aanleunwoningen • Omzet 103 milj • 22 locaties • Aantal cliënten en gasten pj 10.000 • Aantal medewerkers 2800 • Aantal vrijwilligers 1400 • .
 • 4. Wie zijn wij • • • • • • Tot stand gekomen door fusie in 2009 Vier regio’s ol.v. integraal regiomanagement Sterke groei thuiszorg Thuiszorg: preferred supplier (Menzis) Verzorgingshuizen afbouwen, personeelsreductie (25%) Zorggemeenschap als kwaliteitsimpuls én als mogelijkheid tot bezuinigen..
 • 5. Landelijke ontwikkelingen • • • • Nieuwe ordening van de zorg Gepaard gaand met forse bezuinigingen Vergrijzing en ontgroening (krimpgebieden) gaan wel door Overheveling AWBZ naar WMO en ZV, met budgetkorting
 • 6. Zorggemeenschap • • • • Breed geïntroduceerd in de regio’s vanaf 2009 ‘laat duizend bloemen bloeien’ improvisatiefase 2010-2011 Aanstelling programmamanager (2012- 2014) 2012 samenhang aanbrengen door de diverse projecten in een programma onder te brengen • Ondersteuning In voor Zorg (2013-2014) 14 projecten Overdraagbaar naar andere locaties en afdelingen
 • 7. Stand van zaken • Projecten draaien, worden gemonitord • Constante bezinning: is onze aanpak de goede aanpak? door MT & bestuur • Onderzoek VU: dragen projecten bij aan de doelen, krijg je zo zorggemeenschap en is dat ook wat je wilt (onderzoek verkeert nog in explorerende fase)
 • 8. 2014 Thema’s - Mantelzorg en vrijwilligers ECHT positioneren - Verbindend leiderschap - Gedragscomponent naast visie en instrumenten - Feedback/check zorggemeenschap: hoe staan we ervoor?
 • 9. Actueel: verzorgingshuizen • Verzorgingshuiszorg verdwijnt (in concreto 5 a 6 huizen) • Scheiden wonen zorg komt • Tbv de leefbaarheid van de dorpen ontwikkelen van steunpunten, voorzieningenclusters , etc. etc. • Zonnehuisgroep Noord wil bijdragen leveren aan de leefbaarheid (maatschappelijke verantwoordelijkheid)
 • 10. Uitgelicht: Wagenborgen • • • • • • Plm 2000 inwoners Plm 325 65+ Plm 50 zorgwoningen nodig Dorp in de gemeente Delfzijl 2 kerken, lagere school, hotel Huisvesting Europese arbeiders, werken in de Eemshaven • Dorpsbelangen • Huisarts, fysiotherapie, psycholoog
 • 11. Zonnehuis Menterne: proeftuin • 72 plaatsen • 38 bewoond (leegstand) • 4.650 m2, waarvan 2.160 m2 aan appartementen.. • Eigenaar Woonzorg Nederland • Huurcontract loopt af in 2018 • …Menterne zou eigenlijk moeten sluiten per 1 januari 2014. • Proeftuin voor volgende locaties
 • 12. Perspectief rol Zonnehuisgroep Noord nu Zorg ZhgN Huisvesting ZhgN/ WZN Services ZhgN e.a. straks Zorg ZhgN Huisvesting Groninger huis Services Wagenborgen
 • 13. Twee vragen 1. Vindt u het belangrijk dat Menterne blijft? 2. Gaat u ons helpen? Het geschetste noodzakelijke perspectief is nieuwbouw in 2018 Antwoord op vraag 1: volmondig ja van alle stakeholders Antwoord op vraag 2: stuk ingewikkelder
 • 14. Wat vragen we van burgers? • • • • • • Het opzetten en uitvoeren van activiteiten (hulp verlenen bij) de warme maaltijd voorziening (hulp verlenen bij ) de was Schoonmaak algemene ruimtes Onderhoud tuin In stand houden winkeltje (of sluiten) • Bereidheid andere zalen en gebouwen in het dorp op te geven
 • 15. Wat bieden we burgers? • Perspectief op een nieuw voorzieningencluster in 2018 • Bijdrage aan de coördinatie van informele zorg • Vanuit een wijkpost thuiszorg Kortom: sterke impuls aan de leefbaarheid
 • 16. Wat hebben we intern gedaan? • • • • - Visie bepaald Kostprijzen doorgerekend Herberekend vanuit cliëntperspectief wij willen bieden thuiszorg met wijkpost/steunpunt Volgens ons zijn essentieel - huismeester - eetpunt - activiteiten In overleg met informele zorg te realiseren
 • 17. stand van zaken extern • • • • • Stakeholders gesproken (eerst RvB, nu regiomanager) Gemeente heeft inmiddels positief positie bepaald WZN afwachtend, woningbouw Groninger Huis coöperatief Huisarts denkt actief mee Dorpsbelangen is niet hetzelfde als burgers van het dorp.. - Oud zeer t.o.v. gemeente - Passief, bozige opstelling ‘wat gaan jullie als grote instelling doen’ … - …om te buigen in: we hebben elkaar hard nodig! • Inititiatiefgroep gevormd

Related Documents