„Samen naar oplossingen‟
Anja Schouten, voorzitter Raad van Bestuur
Judith Touw, hoofd Communicatie
In Voor Zorg! najaarsc...
Inhoud








Zorgbalans, even voorstellen
Strategisch kader: het Zorgbalans Huis
Van missie naar zorgvisie
Casu...
Zorgbalans, even voorstellen…
Ouderenzorg in de regio Kennemerland, van Heemskerk tot in Hillegom
Vestigingsplaats: Haarle...
Van missienaar zorgvisie
Van missie
“Wij helpen mensen met een zorgbehoefte
om zo lang mogelijk zelfstandig en op een eige...
„Samen naar oplossingen‟
5
Zorgvisie
„Samen naar oplossingen‟
6
Casus 1: WONEN EN REVALIDATIE
Uitdaging

1500 bedden in 2012 →1000 in 2015
Samen naar oplossingen
 Medewerkers betrokk...
Rust bewaren, geen krantenkoppen als:
Zorgbalans wil ouderen liever niet meer in tehuis maar alleen nog thuis
Zorgbalans ...
Communicatietraject nader bekeken



Communicatieplan „Helder over de toekomst‟
Zelf, tijdig, helder, eerst intern dan...
Casus 2: MEDEWERKERS

Betrokken, vitaal en deskundig
Uitdagingen
 Wendbaarheid
 Ondersteunende Diensten -25% vanaf 20...
Hoe nemen we medewerkers mee?











Betrouwbare werkgever,
samen naar oplossingen
Medewerkerbijeenkomsten...
Casus 3: ZORG IN DE BUURT
Uitdaging
→Wmo en/of Zvw in 2015?

AWBZ

Van grote naar kleine teams: cliënt centraal
Sa...
„Samen naar oplossingen‟
13
Toolkit Communicatie
Buurtteams doen zelf PR en Communicatie in hun wijk
 In Toolkit voorbeelden van communicatiemiddelen...
En toch …..

Weten we pas over 5 jaar of we het goed doen

Blijft er onrust en onzekerheid

Is de rol van het midd...
Vragen?
?
?
?
?
?
„Samen naar oplossingen‟
Voor meer informatie:
a.schouten@zorgbalans.nl
j.touw@zorgbalans.nl
023 -...
Najaarscongres 2013 - Zorgbalans: Samen met medewerkers zoeken naar oplossingen
of 17

Najaarscongres 2013 - Zorgbalans: Samen met medewerkers zoeken naar oplossingen

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najaarscongres 2013 - Zorgbalans: Samen met medewerkers zoeken naar oplossingen

 • 1. „Samen naar oplossingen‟ Anja Schouten, voorzitter Raad van Bestuur Judith Touw, hoofd Communicatie In Voor Zorg! najaarscongres Nieuwegein, 16 dec 2013
 • 2. Inhoud         Zorgbalans, even voorstellen Strategisch kader: het Zorgbalans Huis Van missie naar zorgvisie Casus 1: Wonen en revalidatie Casus 2: Medewerkers Casus 3: Zorg in de buurt En toch… Vragen en contact „Samen naar oplossingen‟ 1
 • 3. Zorgbalans, even voorstellen… Ouderenzorg in de regio Kennemerland, van Heemskerk tot in Hillegom Vestigingsplaats: Haarlem     12 Woonzorglocaties: verpleging, verzorging en revalidatie 5 Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en mantelzorgers Thuiszorg: verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding Servicepaspoort: diensten voor gemak, gezondheid en ontspanning    1.500 cliënten intramuraal en 3.000 extramuraal 3.000 medewerkers en 1.000 vrijwilligers omzet in 2012: 147 miljoen euro „Samen naar oplossingen‟ 2
 • 4. Van missienaar zorgvisie Van missie “Wij helpen mensen met een zorgbehoefte om zo lang mogelijk zelfstandig en op een eigen wijze vorm en inhoud te geven aan hun leven.” en kernwaarden…. naar zorgvisie…. naar onze beloftes aan de cliënt (zie binnenflap achterzijde strategieboekje voor medewerkers) „Samen naar oplossingen‟ 4
 • 5. „Samen naar oplossingen‟ 5
 • 6. Zorgvisie „Samen naar oplossingen‟ 6
 • 7. Casus 1: WONEN EN REVALIDATIE Uitdaging  1500 bedden in 2012 →1000 in 2015 Samen naar oplossingen  Medewerkers betrokken bij besluitvormingsproces vanaf eind 2012  Oplossing: voor eind 2014 één huis sluiten (140 bedden)  Betekent: verhuizen van cliëntgroepen en medewerkers  Communicatietraject: alle doelgroepen informeren over besluit  interne en externe rust bewaren! „Samen naar oplossingen‟ 7
 • 8. Rust bewaren, geen krantenkoppen als: Zorgbalans wil ouderen liever niet meer in tehuis maar alleen nog thuis Zorgbalans straks niet meer altijd in de buurt Verzakelijking Zorgbalans treft ouderen steeds harder PERSONEEL ZORGBALANS IN IJMUIDEN VREEST MASSAAL BANENVERLIES Verzwakt Zorgbalans op zoek naar fusiepartner Spookbeeld van wachtlijsten doemt op bij Zorgbalans „Samen naar oplossingen‟ 8
 • 9. Communicatietraject nader bekeken    Communicatieplan „Helder over de toekomst‟ Zelf, tijdig, helder, eerst intern dan extern, in lijn met kernwaarden, doelgroepgericht, schriftelijk ondersteunt mondeling Medewerkers, cliënten, hun familie, Cliëntenraden en stakeholders (gemeenten, zorgkantoor, e.a.) in 3 dagen informeren over besluit Learnings + noodzaak van verandering in laten zien, in dit geval: ‘niets doen betekent faillissement binnen een paar jaar’ + nauwgezette planning werkt: tijdspad met alle stappen erin - agenda helemaal vrij maken voor zo’n traject - doe waar je goed in bent en besteed andere dingen uit „Samen naar oplossingen‟ 9
 • 10. Casus 2: MEDEWERKERS  Betrokken, vitaal en deskundig Uitdagingen  Wendbaarheid  Ondersteunende Diensten -25% vanaf 2015 Samen naar oplossingen  Strategisch personeelsplan  Leergroepen  Thuiszorg Buurtcafé  Interne banenmarkt  Nieuw roosterhandboek „Samen naar oplossingen‟ 10
 • 11. Hoe nemen we medewerkers mee?            Betrouwbare werkgever, samen naar oplossingen Medewerkerbijeenkomsten (groot en klein) Raad van Bestuur en MT ‘op de zeepkist’ InZ Veranderkrant Belangstellingsgesprekken ‘Waar wil je werken?’ Vertellen wat we wel en niet weten en voorzien (PV ->Zvw?) In begrijpelijke woorden en: ‘Wat betekent dit voor mij? InZ Magazine met ervaringsverhalen van collega’s Zorgvisiespel Jaarlijkse Beleidsdag ‘Dag van 100’ Goede voorbeeld geven en goede voorbeelden delen „Samen naar oplossingen‟ 11
 • 12. Casus 3: ZORG IN DE BUURT Uitdaging →Wmo en/of Zvw in 2015?  AWBZ  Van grote naar kleine teams: cliënt centraal Samen naar oplossingen  Thuiszorgorganisatie voorbereiden op veranderingen: lean!  Vanaf 2014 werken vanuit 40 zelfsturende Buurtteams  Gespecialiseerde Verpleging en Casemanagement herpositioneren  Capaciteit Prettig Thuis (VPT) volledig benutten  Behandelaars inzetten op verhogen zelfredzaamheid cliënten  Samenwerken in de wijk: met andere organisaties en gemeenten „Samen naar oplossingen‟ 12
 • 13. „Samen naar oplossingen‟ 13
 • 14. Toolkit Communicatie Buurtteams doen zelf PR en Communicatie in hun wijk  In Toolkit voorbeelden van communicatiemiddelen, schrijfwijzer en handleiding met assortiment en tips  Bestellen via BOB (Buurt Ondersteunend Bureau) dé Ondersteunende Dienst voor alle Buurtteams  Voor advies en perscontact Communicatie inschakelen  Keuzevrijheid middelen; vormgeving via formats door extern bureau  Buurtteamoverstijgende communicatie door afd. Communicatie Wat scoort bij cliënten én medewerkers?  Ansichtkaarten met contactgegevens en foto team „Samen naar oplossingen‟ 14
 • 15. En toch …..  Weten we pas over 5 jaar of we het goed doen  Blijft er onrust en onzekerheid  Is de rol van het middenmanagement cruciaal  Blijft het gesproken woord het allerbelangrijkst  Kan een organisatie nooit sneller gaan dan het leiderschap „Samen naar oplossingen‟ 15
 • 16. Vragen? ? ? ? ? ? „Samen naar oplossingen‟ Voor meer informatie: a.schouten@zorgbalans.nl j.touw@zorgbalans.nl 023 - 89 18 216 www.zorgbalans.nl 16

Related Documents