Apakšprojekts «Pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstībai Dobeles un Jonišķu raj...
Apakšprojekta sadarbības partneri Dobeles Jonišķu Tūri...
Mērķis Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstība Dobeles un Jonišķu rajonos, veicinot ilgtspējīgu pierobežas reģ...
Atbalsta sistēma Dobeles, Auces un Tērvetes novada ...
Celt komersantu konkurētspēju un kompetenci Apmācības:  komersantiem (12 dienas)  politiķiem un uz...
Kontaktbiržas Tūrisma Rūpnieciskās ...
Kontaktbirža – pakalpojumu nozare  Kopēju pārrobežu pakalpojumu izveide, kombinējot abās robežas pu...
Kontaktbiržas Tūrisma Rūpnieciskās ...
Kontaktbirža – lauksaimniecības produkcijas ražotāji un pārstrādātāji  Sadarbība, meklējot lielākus noieta...
Kontaktbiržas Tūrisma Rūpnieciskās ...
Kontaktbirža – tūrisma nozare  Sadarbība - būtiskākais aspekts, kas var nodrošināt gan tūrisma, gan...
Kontaktbiržas Tūrisma Rūpnieciskās ...
Kontaktbirža – rūpnieciskās produkcijas ražotāji  Pievienotās vērtības radīšana ražošanas procesā ...
Veicināt sadarbību starp komersantiem un pašvaldības politikas veidotājiem, speciālistiem ...
Nodrošināt informācijas pieejamību par uzņēmējdarbības procesiem. Veic...
Nodrošināt informācijas pieejamību par uzņēmējdarbības procesiem. Veic...
Dobeles PIUAC un Jonišķu TBIC komersantiem sniegto atbalsta pakalpojumu pilnveidošana  I...
Ilgtspējība  Pašvaldību un uzņēmējdarbības atbalsta institūciju sadarbība - Sadarbības līgums star...
Īsu ceļu nemēdz būt!Lai gūtu lielus panākumus, jāceļas mazliet agrāk,jāstrādā mazliet smagāk unjāpaliek darbā mazliet...
of 19

Prezent nosl konf_varam_riga_31-03-2011

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezent nosl konf_varam_riga_31-03-2011

 • 1. Apakšprojekts «Pārrobežu sadarbība uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstībai Dobeles un Jonišķu rajonos» Projektas «Bendradarbiavimas abipus sienos verslo paramos sistemos tobulinimui Duobelės ir Joniškio rajonuose» Subproject «Cross Border Cooperation for Business Support System Development in Dobele and Joniški Districts» (līguma Nr.8-29/LV0017/08)Saņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 2. Apakšprojekta sadarbības partneri Dobeles Jonišķu Tūrisma un biznesa Pieaugušo izglītības un informācijas centrs uzņēmējdarbības atbalsta centrs (Jonišķu TBIC, Lietuva) (Dobeles PIUAC, Latvija)Saņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 3. Mērķis Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas attīstība Dobeles un Jonišķu rajonos, veicinot ilgtspējīgu pierobežas reģionu sociālekonomisko attīstību. 2009.gada 1.jūlijs 17 mēneši 2010.gada 30.novembrisSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 4. Atbalsta sistēma Dobeles, Auces un Tērvetes novada uzņēmēji Novada pašvaldības sniegtie pakalpojumi (nodokļu atlaides, atļauju izsniegšana, informatīvais atbalsts, u.c.) Pašvaldību izveidotas uzņēmējdarbības atbalsta iestādes (Dobeles PIUAC, Auces PIIC, TIC, Amatu māja) Biznesa inkubatoriSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 5. Celt komersantu konkurētspēju un kompetenci Apmācības:  komersantiem (12 dienas)  politiķiem un uzņēmējdarbības speciālistiem (4 dienas) Apmācību tēmas: - Uzņēmuma vadības procesi - Marketings (digitālais marketings, e- komercija, interneta izmantošana uzņēmuma attīstīšanā) - Sadarbība un kooperācijaSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 6. Kontaktbiržas Tūrisma Rūpnieciskās nozares produkcijas uzņēmēji ražotāji Lauksaimniecības produkcijas ražotāji un pārstrādātāji Pakalpojumu nozares uzņēmējiSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 7. Kontaktbirža – pakalpojumu nozare  Kopēju pārrobežu pakalpojumu izveide, kombinējot abās robežas pusēs esošās kompetences  Regulāra dalība vietējo pašvaldību organizētos pasākumos – iespēja apmainīties ar pieredzi, uzturēt kontaktus u.tml.  Specifiska un mērķēta informācija uz attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiemSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 8. Kontaktbiržas Tūrisma Rūpnieciskās nozares produkcijas uzņēmēji ražotāji Lauksaimniecības produkcijas ražotāji un pārstrādātāji Pakalpojumu nozares uzņēmējiSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 9. Kontaktbirža – lauksaimniecības produkcijas ražotāji un pārstrādātāji  Sadarbība, meklējot lielākus noieta tirgus varētu palīdzēt abām valstīm straujāk attīstīties  Vērtības pievienošana pārstrādes procesāSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 10. Kontaktbiržas Tūrisma Rūpnieciskās nozares produkcijas uzņēmēji ražotāji Lauksaimniecības produkcijas ražotāji un pārstrādātāji Pakalpojumu nozares uzņēmējiSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 11. Kontaktbirža – tūrisma nozare  Sadarbība - būtiskākais aspekts, kas var nodrošināt gan tūrisma, gan citu nozaru attīstību ilgtermiņā  Dažādiem tūrisma nozares uzņēmumiem jāapvieno resursi, lai izveidotu kopīgu piedāvājumu ar dažādām aktivitātēm un iespējām  Internets – viens no nozīmīgākajiem mārketinga instrumentiem  Reklāma „no mutes mutē” joprojām iedarbīgaSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 12. Kontaktbiržas Tūrisma Rūpnieciskās nozares produkcijas uzņēmēji ražotāji Lauksaimniecības produkcijas ražotāji un pārstrādātāji Pakalpojumu nozares uzņēmējiSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 13. Kontaktbirža – rūpnieciskās produkcijas ražotāji  Pievienotās vērtības radīšana ražošanas procesā  Inovāciju izmantošana ražošanā - noteiks ražošanas tālākās eksistences iespējamību  Mainījušies nosacījumi, kā veidojas attiecības starp piegādātāju un klientu - individuāla pieeja, iesaistīšanās ražošanas procesāSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 14. Veicināt sadarbību starp komersantiem un pašvaldības politikas veidotājiem, speciālistiem • komersanti • politiķi Diskusijas • attīstības speciālisti • politiķi Pieredzes • attīstības un apmaiņas uzņēmējdarbības speciālisti vizītesSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 15. Nodrošināt informācijas pieejamību par uzņēmējdarbības procesiem. Veicināt investīciju piesaisti pārrobežu teritorijās Dobeles PIUAC interneta mājas lapaSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 16. Nodrošināt informācijas pieejamību par uzņēmējdarbības procesiem. Veicināt investīciju piesaisti pārrobežu teritorijās IespieddarbiSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 17. Dobeles PIUAC un Jonišķu TBIC komersantiem sniegto atbalsta pakalpojumu pilnveidošana  Informācija par uzņēmējdarbības vidi pierobežas teritorijā, finanšu resursu piesaistes iespējām u.tml.  Tehniskā palīdzība (mācību telpas, moderns tehniskais aprīkojums un praktiskā palīdzība)  Sadarbības veidošana UZŅĒMĒJS – PAŠVALDĪBA (kopēji pasākumi, pieredzes apmaiņas semināri, braucieni, uzņēmēju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā par uzņēmējdarbības vidi, diskusijas, kopīgas mārketinga aktivitātes)Saņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 18. Ilgtspējība  Pašvaldību un uzņēmējdarbības atbalsta institūciju sadarbība - Sadarbības līgums starp pašvaldībām - Projektu izstrāde un ieviešana («COOP-EDU SHIP», «Vietējo produktu attīstība Baltijā»)  Uzņēmēju sadarbība - Uzņēmēju klubs - Uzņēmēju sadarbība kopēju biznesa projektu realizācijā (mēbeles – metālkalumi, kopēji tūrisma maršruti, graudu uzglabāšana, ...)  Sadarbība Pašvaldība – Uzņēmējs - Apmācības, konsultācijas, uzņēmēju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā par uzņēmējdarbības vidi un sniegtajiem pakalpojumiem - Kopēji pasākumi, pieredzes apmaiņas semināri, kopīgas mārketinga aktivitātes. Neformāla sadarbība starp uzņēmējiemSaņemts atbalsts no Norvēģijas ar Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzību
 • 19. Īsu ceļu nemēdz būt!Lai gūtu lielus panākumus, jāceļas mazliet agrāk,jāstrādā mazliet smagāk unjāpaliek darbā mazliet ilgāk. /Braiens Treisijs/

Related Documents