Nasjonalt senter for gjenreisningsarkitektur Stortingsbenken 18. oktober 2010 Ordfører Bjørn Arild Gram
Hovedbudskap <ul><li>Gjenreisningsbyene har en særegen arkitektur og byplanhistorie </li></ul><ul><li>Steinkjer en av de ...
18.10.10 Steinkjer Kommune - tema/tittel
18.10.10 Steinkjer Kommune - tema/tittel
WEIDEMANN KUNSTNERSENTER   18.10.10 <ul><li>Steinkjer kommune arbeider med å få realisert et billedgalleri, et </li></ul...
of 5

Nasjonalt senter for gjenreisningsarkitektur

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasjonalt senter for gjenreisningsarkitektur

  • 1. Nasjonalt senter for gjenreisningsarkitektur Stortingsbenken 18. oktober 2010 Ordfører Bjørn Arild Gram
  • 2. Hovedbudskap <ul><li>Gjenreisningsbyene har en særegen arkitektur og byplanhistorie </li></ul><ul><li>Steinkjer en av de best bevarte gjenreisningsbyene, økende lokalt engasjement for å ta vare på verdiene i denne arkitekturen </li></ul><ul><li>Fylkeskommunen og kommunen gjennomfører et 3-årig prosjekt som blant annet har resultert i en utredning </li></ul><ul><li>Målsetting: utløse statlig støtte til et nasjonalt senter fra 2012 </li></ul>18.10.10
  • 3. 18.10.10 Steinkjer Kommune - tema/tittel
  • 4. 18.10.10 Steinkjer Kommune - tema/tittel
  • 5. WEIDEMANN KUNSTNERSENTER   18.10.10 <ul><li>Steinkjer kommune arbeider med å få realisert et billedgalleri, et </li></ul><ul><li>levende kunstnersenter dedikert til Jakob Weidemann i løpet av 2011 </li></ul><ul><li>Kunstnersenter skal gi kunstopplevelser til kulturliv og samfunn - kraft og kreativitet for ny kunst og for kreativ næring og utdanning. </li></ul><ul><li>Kunstnersenteret skal være et levende verksted, et forsknings- og opplevelsessenter for regionen – i samarbeid med Nils Aas kunstverksted, Rian-museet i Namsos og andre kunst- og kulturaktører regionalt og nasjonalt </li></ul><ul><li>Kunstnersenteret skal være en del av det konsoliderte museet (SNK), og fylkeskommunen og SNK er representert i styringsgruppa for prosjektet. </li></ul><ul><li>Kunstnersenteret kan med fordel lokaliseres tett opp til Nasjonalt senter for Gjenreisingsarkitktur for å utnytte synergieffekten – både for hver enkelt museumsavdeling og for det konsoliderte museet samlet sett. </li></ul>

Related Documents