DOBRODOŠLI
Istorijat i razvoj Prvi put organizovano 2008. godine, učestvovalo 57 kompanija Uspešno je sprovedeno i u 2010. godini, ...
Cilj istraživanja da promoviše značaj brige o zaposlenima i promoviše ovakvu vrstu istraživanja u Srbiji da pruži...
Šta znači biti najbolji poslodavac? Najbolji poslodavac je... preduzede u kojem bi ljudi žele...
Oblasti anketnih iskaza Upitnici sadrže 80 pitanja, razvrstanih u 7 kategorija zadovoljstva zaposlenih ...
NagradeGlavne nagrade:  Najbolji poslodavac u Srbiji - prva tri mesta za privatne kompanije  Najbolji pos...
Struktura učesnika 2012. * 57 preduzeda * 8.141 zaposleni Preduzeda učesnici prema veličini17 ...
Struktura učesnika 2012. Preduzeda učesnici prema broju zaposlenih 4 preduzeća ...
Struktura učesnika 2012. Preduzeda učesnici prema sektorima / industrijama ...
Zadovoljstvo zaposlenih u Srbiji 2012.* U 2012. godini rezultati su veoma visoki, a iz godine u godinu su sve viši  Z...
Zadovoljstvo zaposlenih u Srbiji 2012.Korporativna komunikacija na nivou svih preduzeda...  manje zadovoljstvo time ko...
Zadovoljstvo zaposlenih u Srbiji 2012.Radni uslovi na nivou svih preduzeda...  Vedina zaposlenih veruje da su im obezb...
Zadovoljstvo zaposlenih u Srbiji 2012.Razvojne mogudnosti na nivou svih preduzeda...  Zaposleni više veruju da se prof...
Zadovoljstvo zaposlenih u Srbiji 2012.Zadovoljstvo radnim mestom na nivou svih preduzeda...  Vedina je zadovoljna sv...
Ko su najbolji od najboljih?
Mala preduzeda – 3. mesto
Mala preduzeda – 2. mesto
Mala preduzeda – 1. mesto
Srednja preduzeda – 3. mesto
Srednja preduzeda – 2. mesto
Srednja preduzeda – 1. mesto
Velika preduzeda – 3. mesto
Velika preduzeda – 3. mesto
Velika preduzeda – 2. mesto
Velika preduzeda – 1. mesto
Javna preduzeda i ustanove – 1. mesto
Najbolji poslodavac u regiji 2012.
Najbolji poslodavac u regiji 2012.Regionalni partneri iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine ...
Najbolji poslodavac u regiji 2012.
Najbolji poslodavac u regiji 2012.
Najbolji poslodavac u regiji 2012.
Najpoželjniji poslodavac 2012.Stepen zadovoljstva zaposlenih Poželjnost poslodavaca iz ...
Najpoželjniji poslodavac – 3. mesto
Najpoželjniji poslodavac – 2. mesto
Najpoželjniji poslodavac – 1. mesto
Najbolji poslodavac 2012
Najbolji poslodavac 2012
of 37

Najbolji poslodavac 2012

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Najbolji poslodavac 2012

 • 1. DOBRODOŠLI
 • 2. Istorijat i razvoj Prvi put organizovano 2008. godine, učestvovalo 57 kompanija Uspešno je sprovedeno i u 2010. godini, učestvovalo 35 kompanija Jače građenje brenda i unapređenje samog istraživanja za 2012. godinu:  prilagođena pitanja novijim trendovima i potrebama  istraživanje dobija regionalni karakter Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina  tri kategorije preduzeda prema veličini  odvojena kategorija javnih preduzeda i ustanova  zaseban website, novi slogan i ceo vizuelni identitet
 • 3. Cilj istraživanja da promoviše značaj brige o zaposlenima i promoviše ovakvu vrstu istraživanja u Srbiji da pruži kvalitetnu osnovu za kreiranje plana unapređenja zadovoljstva zaposlenih i omogudi potpunije sagledavanje problematike na ovom planu da omogudi kompanijama uporednu analizu tokom godina i uočavanje trenda u stepenu zadovoljstva njihovih zaposlenih da podstakne komunikaciju na relaciji zaposleni – poslodavac da najbolja preduzeda u Srbiji budu prepoznata i nagrađena
 • 4. Šta znači biti najbolji poslodavac? Najbolji poslodavac je... preduzede u kojem bi ljudi želeli da se zaposle u kojem žele što duže da budu zaposleni i da pri tome daju svoj puni doprinosSve u svemu, kada kažemo da je neko preduzede najbolji poslodavac, mislimo na preduzede koje brine o zadovoljstvu, motivaciji, razvoju svojih zaposlenih. Učešdem u ovom projektu pokazali ste da ste to upravo SVI VI!
 • 5. Oblasti anketnih iskaza Upitnici sadrže 80 pitanja, razvrstanih u 7 kategorija zadovoljstva zaposlenih Otvoreno pitanje:Šta bi još Vaše preduzede moglo da preduzme kako bi zaposleni bili produktivniji i zadovoljniji svojim poslom i radom u preduzedu?
 • 6. NagradeGlavne nagrade:  Najbolji poslodavac u Srbiji - prva tri mesta za privatne kompanije  Najbolji poslodavac u Srbiji - javna ustanova/preduzede  Najbolji poslodavac u regijiPotkategorije:  Najbolja organizacija rada  Najbolji međuljudski odnosi  Najbolje razvojne mogudnostiu kategoriji malih, srednjih i velikih preduzeda
 • 7. Struktura učesnika 2012. * 57 preduzeda * 8.141 zaposleni Preduzeda učesnici prema veličini17 velikih 18 malihpreduzeda preduzeda 30% 31% 39% 22 srednja preduzeća
 • 8. Struktura učesnika 2012. Preduzeda učesnici prema broju zaposlenih 4 preduzeća 5 preduzeća preko 1000 18 preduzeća 501 do 1000 do 508 preduzeća 9% 7%251 do 500 31% 14% 39% 22 preduzeća 51 do 250
 • 9. Struktura učesnika 2012. Preduzeda učesnici prema sektorima / industrijama Finansijske usluge Ostalo Javni sektor 4 preduzeća 6 preduzeća 5 preduzeća Proizvodnja 9% 7% 18 preduzeća 10%Transport, logi stika 7% 32% 4 preduzeća 16% 19% Trgovina 9 preduzeća IT 11 preduzeća
 • 10. Zadovoljstvo zaposlenih u Srbiji 2012.* U 2012. godini rezultati su veoma visoki, a iz godine u godinu su sve viši  Zaposleni su najbolje ocenili lojalnost (3,58), međuljudske odnose i radne uslove (3,28)  Oblast sa najnižom ocenom na nivou svih kompanija (2.99) je korporativna komunikacija  zadovoljstvo zaposlenih u javnom sektoru je više od onog u privatnom
 • 11. Zadovoljstvo zaposlenih u Srbiji 2012.Korporativna komunikacija na nivou svih preduzeda...  manje zadovoljstvo time koliko mogu da utiču na odluke koje se donose  koliko su informisani o poslovanju preduzeda  koliko dobijaju povratne informacije o kvalitetu svog radaOrganizacija rada na nivou svih preduzeda...  vedina veruje da im je posao dobro organizovan  ipak dolaze u situaciju da im se poslovi preklapaju  smatraju da broj zaposlenih nije dobro usklađen sa obimom posla niti sa postavljenim rokovima
 • 12. Zadovoljstvo zaposlenih u Srbiji 2012.Radni uslovi na nivou svih preduzeda...  Vedina zaposlenih veruje da su im obezbeđeni dobri radni uslovi  Bili bi još zadovoljniji kada bi raspored ljudi po kancelarijama bio adekvatniji  Bili bi još zadovoljniji kada bi mogudnosti kliznog radnog vremena bile zastupljenijeMeđuljudski odnosi i lojalnost na nivou svih preduzeda...  Zaposleni su zadovoljni međuljudskim odnosima, zbirno posmatrano  Moguda su unapređenja na polju pravičnosti i jednakog tretmana kroz još vedu transparentnost  Svoju lojalnost preduzedu ocenjuju kao izuzetno visoku
 • 13. Zadovoljstvo zaposlenih u Srbiji 2012.Razvojne mogudnosti na nivou svih preduzeda...  Zaposleni više veruju da se profesionalno usavršavaju kroz iskustvo koje stiču nego kroz formalno obezbeđene obuke  Manje su zadovoljni karijernim usmeravanjem koje dobijaju od preduzeda  Manje je zastupljeno rešavanje poslovnih problema i zadataka kroz rad na projektima, čime je donekle umanjena karijerna pokretljivost i mogudnost sticanja novih znanja i veština na taj način
 • 14. Zadovoljstvo zaposlenih u Srbiji 2012.Zadovoljstvo radnim mestom na nivou svih preduzeda...  Vedina je zadovoljna svojim radnim mestom  Najviše su zadovoljni prirodom posla koji rade, nešto manje obimom posla  Najmanje su zadovoljni načinom na koji je njihov posao vrednovan  Veruju da su im mogućnosti hijerarhijskog napredovanja na svom radnom mestu donekle smanjene i da im se u manjoj meri garantuje sigurnost zaposlenja
 • 15. Ko su najbolji od najboljih?
 • 16. Mala preduzeda – 3. mesto
 • 17. Mala preduzeda – 2. mesto
 • 18. Mala preduzeda – 1. mesto
 • 19. Srednja preduzeda – 3. mesto
 • 20. Srednja preduzeda – 2. mesto
 • 21. Srednja preduzeda – 1. mesto
 • 22. Velika preduzeda – 3. mesto
 • 23. Velika preduzeda – 3. mesto
 • 24. Velika preduzeda – 2. mesto
 • 25. Velika preduzeda – 1. mesto
 • 26. Javna preduzeda i ustanove – 1. mesto
 • 27. Najbolji poslodavac u regiji 2012.
 • 28. Najbolji poslodavac u regiji 2012.Regionalni partneri iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine Ukupan broj kompanija učesnica iz regije 87 Prosečno zadovoljstvo zaposlenih iz BiH je najvede (3,34) ali je prosek najmanje reprezentativan zbog malog broja kompanija učesnica u BiH Sledi Srbija ako zbirno gledamo privatna i javna preduzeda (3,24) ali uzimajudi u obzir samo privatna preduzeda iz Srbije (3,15) Hrvatska (3,21) je ispred Srbije (u BiH i HR među učesnicima nema javnih preduzeda) Ko su onda najbolji poslodavci u regiji?
 • 29. Najbolji poslodavac u regiji 2012.
 • 30. Najbolji poslodavac u regiji 2012.
 • 31. Najbolji poslodavac u regiji 2012.
 • 32. Najpoželjniji poslodavac 2012.Stepen zadovoljstva zaposlenih Poželjnost poslodavaca iz ugla kandidata
 • 33. Najpoželjniji poslodavac – 3. mesto
 • 34. Najpoželjniji poslodavac – 2. mesto
 • 35. Najpoželjniji poslodavac – 1. mesto

Related Documents