Nasjonal pådriver av
digital utvikling i
UH-sektoren
Ingrid Melve, eCampus programleder, UNINETT
Seminar HiST, 2014-11-17
Kvalitet?
Felles infrastruktur tilgjengelig
Felles normer for teknologi
Systematisk arbeid med god praksis
Storskala tilga...
Teknologi Organisasjon
Regelverk og jus Pedagogikk
Digital
eksamen
17. november 2014 SLIDE 5
Nasjonal koordinator
Nasjonalt fellesprosjekt i eCampus
Ekspertgruppe 2012-2014
UHR og Norgesun...
Arbeidsgrupper (digital skoleeksamen)
Arbeidsflyt: digitalisering av hele eksamensprosessen
Arkitektur: sammenheng med øvr...
Arbeidsgruppe har levert første
dokumentasjon
Fagspesifikasjon
Eksamensrom: nett og strøm
Fysisk utforming
Basert på erfar...
Beskriver målbilde
Digital forberedelse
Digital eksamensdag
Digital sensur
Digital klagebehandling
Arbeidsflytgruppa
2014-...
Pilotert integrasjonen som fyller
eksamener, kandidater, sensorer
inn i eksamenssystemene
Noen eksamenssystemer er koblet
...
Felles løsning rundt anskaffelse
Pre-innkjøpsfase: 2014-2016, FoU-kontrakter
Felles anskaffelse: 2016 –
Innovasjonsprog...
Nasjonal pådriver av digital utvikling for eksamen i UH-sektoren
Nasjonal pådriver av digital utvikling for eksamen i UH-sektoren
Nasjonal pådriver av digital utvikling for eksamen i UH-sektoren
Nasjonal pådriver av digital utvikling for eksamen i UH-sektoren
Nasjonal pådriver av digital utvikling for eksamen i UH-sektoren
Nasjonal pådriver av digital utvikling for eksamen i UH-sektoren
of 15

Nasjonal pådriver av digital utvikling for eksamen i UH-sektoren

Orientering til Midtnorsk Nettverk go Norgesuniversitetes ekspertgruppes seminar om digital eksamen for forelesere på HiST 17.11.2014
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasjonal pådriver av digital utvikling for eksamen i UH-sektoren

  • 1. Nasjonal pådriver av digital utvikling i UH-sektoren Ingrid Melve, eCampus programleder, UNINETT Seminar HiST, 2014-11-17
  • 2. Kvalitet? Felles infrastruktur tilgjengelig Felles normer for teknologi Systematisk arbeid med god praksis Storskala tilgang, allmenngjøring Aktiv læring, ikke passivitet Nasjonalt løft
  • 3. Teknologi Organisasjon Regelverk og jus Pedagogikk Digital eksamen
  • 4. 17. november 2014 SLIDE 5 Nasjonal koordinator Nasjonalt fellesprosjekt i eCampus Ekspertgruppe 2012-2014 UHR og Norgesuniversitetet Lokale prosjekter Institusjonsbaserte prosjekter Digital eksamen
  • 5. Arbeidsgrupper (digital skoleeksamen) Arbeidsflyt: digitalisering av hele eksamensprosessen Arkitektur: sammenheng med øvrige IT-løsninger Eksamensrom: fysisk infrastruktur Klientutstyr: krav til student-PCer Integrasjoner: dataflyt knyttet til digital eksamen Prosjektgruppa: lokale prosjekter og nasjonale grep
  • 6. Arbeidsgruppe har levert første dokumentasjon Fagspesifikasjon Eksamensrom: nett og strøm Fysisk utforming Basert på erfaring fra lokale prosjekter Krav til fysisk infrastruktur 2014-11-17 8
  • 7. Beskriver målbilde Digital forberedelse Digital eksamensdag Digital sensur Digital klagebehandling Arbeidsflytgruppa 2014-11-17 10
  • 8. Pilotert integrasjonen som fyller eksamener, kandidater, sensorer inn i eksamenssystemene Noen eksamenssystemer er koblet på allerede Flere grensesnitt Rydding i implementasjon Agora https://agora.uninett.no/web/dig ital-eksamen-apen/ Integrasjonsgruppa 2014-11-17 12
  • 9. Felles løsning rundt anskaffelse Pre-innkjøpsfase: 2014-2016, FoU-kontrakter Felles anskaffelse: 2016 – Innovasjonsprogram for offentlige anskaffelser Felles grep om grensesnitt og integrasjoner FS-grensesnitt, integrasjon med Public360 etc Felles vei for digitalisering Fagspesifikasjoner som verktøy Arbeidsgrupper som møteplass www.uninett.no/digitaleksamen eCampus: praktisk/teknisk digital eksamen