Narració biogràfica i
autobiogràfica
Tema 9
Índex
Apartat Pàgina
La biografia (I).........................................
La biografia (I)
 La biografia és un text en que la persona
explica la vida d’una altra; per tant, s’hi
utilitz...
La biografia (II)
 També són importants les notes bibliogràfiques,
que trobem en les enciclopèdies i altres llibres...
L’autobiografia (I)
 Una autobiografia és una narrativa de la pròpia
vida. El narrador és el protagonista principal...
L’autobiografia (II)
 El valor de l'autobiografia (també coneguda com
a memòries) rau en el caràcter testimonial, e...
El diari personal (I)
 El diari personal és un tipus de text on l'autor
escriu les seves experiències, somnis o
...
El diari personal (II)
 Hi ha diaris de tot tipus, temàtics, epistolars,
com a esborranys de les memòries i els més...
Les memòries literàries (I)
 La memòria literària son una altre classe de
narració autobiogràfica, en què les vivèn...
Les memòries literàries (II)
 Les memòries literàries també s’escriuen en
primera persona. Els fets que l’autor o a...
Crèdits
 Realitzat per:
Sergi Estevez
David Nuñez
Lluís Pilligua
Daniel Sotomayor
of 11

Narració BiogràFica I AutobiogràFica

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Narració BiogràFica I AutobiogràFica

 • 1. Narració biogràfica i autobiogràfica Tema 9
 • 2. Índex Apartat Pàgina La biografia (I)............................................ 3 La biografia (II)........................................... 4 L'autobiografia (I)........................................ 5 L’autobiografia (II)....................................... 6 El diari personal (I)...................................... 7 El diari personal (II)..................................... 8 Les memòries literàries (I)............................ 9 Les memòries literàries (II).......................... 10
 • 3. La biografia (I)  La biografia és un text en que la persona explica la vida d’una altra; per tant, s’hi utilitza la tercera persona. Hi ha biografies molt extenses i detallades, que formen tot un llibre. Solen ser biografies de grans personatges de la història, de la literatura, de l’art, de la ciència, de la tècnica...
 • 4. La biografia (II)  També són importants les notes bibliogràfiques, que trobem en les enciclopèdies i altres llibres. S’hi detallen els principals fets de la vida i l’obra d’una persona.
 • 5. L’autobiografia (I)  Una autobiografia és una narrativa de la pròpia vida. El narrador és el protagonista principal que explica els fets més destacats de la seva existència en primera persona. Aquest punt de vista és el que diferencia aquest gènere de la biografia ordinària, on un escriptor es documenta i tracta de ser objectiu respecte el personatge revisat.
 • 6. L’autobiografia (II)  El valor de l'autobiografia (també coneguda com a memòries) rau en el caràcter testimonial, en els sentiments i interpretacions de l'autor personatge. Alguna novel·la fa veure que és una autobiografia per aportar versemblança al que explica.
 • 7. El diari personal (I)  El diari personal és un tipus de text on l'autor escriu les seves experiències, somnis o comentaris sobre la realitat a partir d'entrades sota la data del dia. En un principi serveixen per portar un registre d'esdeveniments vitals i són per a ús privat, tot i que molts es publiquen, constituint un gènere de la literatura.
 • 8. El diari personal (II)  Hi ha diaris de tot tipus, temàtics, epistolars, com a esborranys de les memòries i els més moderns diaris a Internet, que han adoptat el format de bitàcola.
 • 9. Les memòries literàries (I)  La memòria literària son una altre classe de narració autobiogràfica, en què les vivències personals de l’autor es barregen amb els fets històrics dels quals ha participat. Es podria dir que la diferència amb el l’autobiografia i el diari personal és que, en les memòries, els esdeveniments històrics adquireixen més pes.
 • 10. Les memòries literàries (II)  Les memòries literàries també s’escriuen en primera persona. Els fets que l’autor o autora ha viscut o ha presenciat.
 • 11. Crèdits  Realitzat per: Sergi Estevez David Nuñez Lluís Pilligua Daniel Sotomayor