Evaluace projektuEvaluace projektu
Prevence, výživa a komplexní podpora
pro děti a rodiny postižené HIV/AIDS
v distriktě K...
Agenda
1. Informace o projektu
2. Cíl a zaměření evaluace
3. Metodika
4. Zjištění a závěry4. Zjištění a závěry
5. Doporuče...
1. Informace o projektu
Prevence -
předporodní
péče
HIV test
matky
Prevence -
Dobrovolné
testovací a
poradní centrum
+
- Léčba HIV
včetně
oportuni...
2. Cíl a zaměření evaluace
Cíle – poskytnout zjištění, závěry a doporučení pro:
Posílení přínosů projektu
Zaměření budoucích projektu Slovenska ve zd...
3. Metodika
Úvodní(průběžná)zpráva.
Rešerše dokumentů
Polostrukturované
rozhovory
Fokusní skupiny
Návštěva zapojených
zdravotnických z...
4. Zjištění a závěry
4G consite s.r.o.
4. Zjištění a závěry – Relevance - vysoká
Rozšíření HIV v roce 2007 v Nyanze 14,9%
x
Zdroj: National AIDS Control Council:...
4. Zjištění a závěry – Relevance vysoká
Prevence přenosu HIV z matky na dítě jako základ
snížení nových infekcí
Zdroj: Nat...
4. Zjištění a závěry – Hospodárnost spíše vysoká
Celkové náklady 76,7% plánu při dosažení či překročení většiny
výstupů a ...
4. Zjištění a závěry – Účinnost vysoká
Integrovaný přístup místech realizace.
Přínosná souběžná práce proškoleného personá...
4. Zjištění a závěry – Dopad krátkodobě vysoký
4. Zjištění a závěry – Dopad snižující se
Podoblastní nemocnice v Nyaheře 2007 2008 2009 2010 2011
Počet testovaných žen 1...
4. Zjištění a závěry - Udržitelnost nízká
Programy dále fungují díky novým realizátorům.
Nastavena spolupráce se státními ...
5. Doporučení
5. Doporučení
K projektu Hlavní
adresát
1. Informovat o závěrech evaluace a doporučeních
hlavní zúčastněné strany.
UNDP BR...
5. Doporučení
Procesního a systémového charakteru Hlavní
adresát
4. Posílit systematické monitorování projektů:
- revize n...
5. Doporučení
Procesního a systémového charakteru Hlavní
adresát
6. Klást při výběru projektů větší důraz na
udržitelnost ...
6. Poučení
6. Poučení
Ukázková spolupráce s realizátorem - příprava v místě -
napomohla zapojit téměř 80 osob během 6 dnů.
Referenční...
LOGO
konference
Jaké tipy jsou relevantní
pro Vás?
Evaluace vzdělávání
http://www.develor.cz/develorcz_files/File/kirkpatrickovy4uro
vne-novypohledpo50letech2.pdf
Kde se dozvědět více
OECD/DAC evaluační kritéria a principy
http://www.oecd.org/dac/evaluationofdevelopmentprogrammes
/dac...
of 25

Prevence přenosu HIV z matek na děti v Keni

Evaluace projektu Magny Deti v núdzi. Díky komplexní zdravotní a psychosociální péči se snížil přenos HIV/AIDS z matek na děti z asi 25 - 50 % na přibližně 5 %. Kompletní evaluační zpráva je k dispozici na http://www.evaluace.com/portfolio-item/prevence-prenosu-hiv-z-matek-na-deti-v-keni/?lang=cs. Evaluation of a project on HIV transmission from mothers to children in Kenya by Magna Children at Risk. Thanks to complex health and psychosocial support, the transmission from mothers with HIV/AIDS to their children reduced from about 25 - 50 % to around 5 %.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prevence přenosu HIV z matek na děti v Keni

 • 1. Evaluace projektuEvaluace projektu Prevence, výživa a komplexní podpora pro děti a rodiny postižené HIV/AIDS v distriktě Kisumu, Keňa Ing. Inka Píbilová, MAS Věda v akci, 25. 10. 2012
 • 2. Agenda 1. Informace o projektu 2. Cíl a zaměření evaluace 3. Metodika 4. Zjištění a závěry4. Zjištění a závěry 5. Doporučení 6. Poučení a tipy
 • 3. 1. Informace o projektu
 • 4. Prevence - předporodní péče HIV test matky Prevence - Dobrovolné testovací a poradní centrum + - Léčba HIV včetně oportunitních Těhotná matka Rodinní příslušníci + - HIV test rodinných příslušníků Prevence - porodnické služby Výživové centrum oportunitních infekcí Prevence - péče o novorozence (Dlouhodobý) Cíl : Plnohodnotný život novorozenců (bez nákazy HIV), dětí a jejich rodinných příslušníků infikovaných a/či postižených HIV/AIDS v distriktě Kisumu
 • 5. 2. Cíl a zaměření evaluace
 • 6. Cíle – poskytnout zjištění, závěry a doporučení pro: Posílení přínosů projektu Zaměření budoucích projektu Slovenska ve zdravotnictví v Keni Posílení vlastnictví, řízení rizik a udržitelnosti slovenských rozvojových projektů Zaměření - vyhodnocení: 2. Cíl a zaměření evaluace Zaměření - vyhodnocení: Relevance, efektivity, efektivnosti, udržitelnosti a dopadů (OECD/DAC) Průřezových principů - řádné správy věcí veřejných a genderu Komplexní posouzení intervenční logiky 4G consite s.r.o.
 • 7. 3. Metodika
 • 8. Úvodní(průběžná)zpráva. Rešerše dokumentů Polostrukturované rozhovory Fokusní skupiny Návštěva zapojených zdravotnických zařízení ředběžnézávěrya doporučení Předběžná zpráva konzultována se zadavatelem, referenční Závěrečnázprávaa prezentace 3. Metodika Úvodní(pr zdravotnických zařízení Případové studie Předb Komunikace se zadavatelem a referenční skupinou referenční skupinou a realizátorem Závě Přípravná fáze 25.7. – 10.8. Terénní fáze 13. – 19.8. Závěrečná fáze 20.8. – 30.9.
 • 9. 4. Zjištění a závěry 4G consite s.r.o.
 • 10. 4. Zjištění a závěry – Relevance - vysoká Rozšíření HIV v roce 2007 v Nyanze 14,9% x Zdroj: National AIDS Control Council: The Kenya AIDS epidemic Update 2011
 • 11. 4. Zjištění a závěry – Relevance vysoká Prevence přenosu HIV z matky na dítě jako základ snížení nových infekcí Zdroj: National AIDS Control Council: The Kenya AIDS epidemic Update 2011
 • 12. 4. Zjištění a závěry – Hospodárnost spíše vysoká Celkové náklady 76,7% plánu při dosažení či překročení většiny výstupů a účelu projektu. Realizátor zdarma využíval prostor partnerů, jejich personálu, léky. Výhrady:Výhrady: Zprávy Magny nebyly konzistentní (zpoždění, nejasné výsledky dle místa, neschválená změny rozpočtu). Plné hrazení veškerých léčebných nákladů a hmotná motivace pacientek i komunitních pracovníků. Zapojení slovenské pediatričky vs. místní lékaři.
 • 13. 4. Zjištění a závěry – Účinnost vysoká Integrovaný přístup místech realizace. Přínosná souběžná práce proškoleného personálů realizátora a ostatních pracovníků zařízení. (Ne) dosažení indikátorů souvisí s aktuální situací v terénu. 766 žen zapojených do komplexního programu prevence a léčby 269 novorozeňat obdrželo poporodní antiretrovirální lék269 novorozeňat obdrželo poporodní antiretrovirální lék 689 novorozeňat obdrželo výživu 746 mužů a 462 dětí dobrovolně testováno na HIV 863 pacientů zapojených do výživového programu Přínos projektu byl oceněn všemi konzultovanými aktéry.
 • 14. 4. Zjištění a závěry – Dopad krátkodobě vysoký
 • 15. 4. Zjištění a závěry – Dopad snižující se Podoblastní nemocnice v Nyaheře 2007 2008 2009 2010 2011 Počet testovaných žen 1615 1868 ↑ 1925 ↑ 1885 ↓ 1621 ↓ Počet HIV+ žen 103 132 ↑ 101 ↓ 93 ↓ 104 Počet žen v programu prevence 103 132 ↑ 101 ↓ ? ? ↑ ↓ Porody v nemocnici 92 129 ↑ 96 ↓ 86 ↓ 75 ↓ Porody v domácím prostředí 3 3 → 5 → 7 → 29 ↑ Počet HIV+ dětí, obdržely léky 103 132 ↑ 101 ↓ 93 ↓ 104 ↑ Počet HIV+ dětí, obdržely výživu 95 84 ↓ 0 ↓ 0 → 0 → Počet žen, co nedodržovaly prevenci 2 0 → 12 ↑ 22↑ 31 ↑ Zdroj: Podoblastní nemocnice v Nyaheře
 • 16. 4. Zjištění a závěry - Udržitelnost nízká Programy dále fungují díky novým realizátorům. Nastavena spolupráce se státními zařízeními. Část pracovníků v zařízeních pokračuje. Výhrady: Nedošlo k oficiálnímu předání a interní evaluaci. Činnost převzala „sesterská organizace“ jen do 2009.Činnost převzala „sesterská organizace“ jen do 2009. Neudržitelné poskytování léků / výživy zdarma a hmotné motivace zúčastněným stranám. Většina pracovníků odešla, několik pozic není obsazeno. Komunitní práce byla omezena. Pacientky musely náhle přejít na méně efektivní praktiky, což mohlo mít vliv na přenos HIV.
 • 17. 5. Doporučení
 • 18. 5. Doporučení K projektu Hlavní adresát 1. Informovat o závěrech evaluace a doporučeních hlavní zúčastněné strany. UNDP BRC 2. V dalších HIV projektech zvážit: - posílení komunitní práce; - systematické posilování místních partnerů. Magna /SAMRS - systematické posilování místních partnerů. K budoucím projektům ODA SR v Keni 3. Posílit spolupráci s ministerstvy a národními úřady s cílem zapojit realizátory SR a posílit spolufinancování. Velvysla- nectví SR
 • 19. 5. Doporučení Procesního a systémového charakteru Hlavní adresát 4. Posílit systematické monitorování projektů: - revize nastavení projektu a matice logického rámce; - detailnější struktura zpráv a jejich revize, aby bylo patrné dosažení výsledků; - půlroční souhrnné vyúčtování a audit; SAMRS / MZV SR - půlroční souhrnné vyúčtování a audit; - zapojení Velvyslanectví SR do monitorování zejména velkých projektů. 5. Zavést interní evaluace jako součást projektů - zapojit místní aktéry včetně cílových skupin. SAMRS
 • 20. 5. Doporučení Procesního a systémového charakteru Hlavní adresát 6. Klást při výběru projektů větší důraz na udržitelnost (proškolení místních zaměstnanců, spolufinancování, podpora při přípravě žádostí ofinancování, strategie odchodu jasná od počátku) SAMRS 7. Používat angličtinu jako jazyk projektových MZV SR /7. Používat angličtinu jako jazyk projektových dokumentů a evaluačních zpráv. MZV SR / SAMRS 8. Zvážit úhradu nákladů realizátora na externí evaluaci. MZV SR
 • 21. 6. Poučení
 • 22. 6. Poučení Ukázková spolupráce s realizátorem - příprava v místě - napomohla zapojit téměř 80 osob během 6 dnů. Referenční skupina (UNDP, MZV SR a Velvyslanectví SR) a realizátor zapojeni do přípravy, realizace i připomínkování. Matice logického rámce – nedosažitelné cíle, chyběly indikátory. Revize matice pro účely evaluace, kontribuční analýza.Revize matice pro účely evaluace, kontribuční analýza. Neúplnost / nedůvěryhodnost dat. Triangulace dat / metod / zdrojů. Citlivost tématu a nedostupnost cílové skupiny. Vysoký počet účastnic, úhrada nákladů, triangulace.
 • 23. LOGO konference Jaké tipy jsou relevantní pro Vás?
 • 24. Evaluace vzdělávání http://www.develor.cz/develorcz_files/File/kirkpatrickovy4uro vne-novypohledpo50letech2.pdf
 • 25. Kde se dozvědět více OECD/DAC evaluační kritéria a principy http://www.oecd.org/dac/evaluationofdevelopmentprogrammes /daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm Česká evaluační společnost – etický kodex aj. http://www.czecheval.cz/ Evaluace rozvojových a vzdělávacích projektů MZV ČREvaluace rozvojových a vzdělávacích projektů MZV ČR http://www.mzv.cz/pomoc/ – Dvoustranná – Evaluace EPDET – European Program for Development Evaluation http://www.dww.cz/index.php?page=epdet www.evaluace.com

Related Documents