aka HakkespettbokaPresentasjon og workshop - ”Versjon 1.0” Loen, 02.02.2012
Partnere i prosjektet:NCE Tourism Fjord Norwaywww.ncetourism.noARENA Innovative Opplevelserwww.innopp.noHANENwww.hanen.noI...
Bakgrunn for prosjektet er bl.a.: Behov for å styrke utviklingen av produkter og virksomheter som kan levere ”utendørs ...
Mål for prosjektet – 3-delt:1. Utarbeide et verktøy tilpasset aktørenes behov2. Stimulere kompetanse- og kvalitetsutviklin...
Hva vil vi med Håndboka? Prosjektet skal utarbeide et verktøy/oppslagsverk med et bedriftsperspektiv, som på en lettfatt...
Aktuelle diskusjonspartnere: Mattilsynet DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Norges Skogeierfor...
SystematikkenBedriftene leverer PRODUKTKONSEPTER tilmarkedet (det kundene kjøper ogopplever), eksempelvis wildlife safari(...
www.hakkespettboka.no Spørsmål? Ta kontakt! nadja@hanen.no Nadja Hartikkala (PL)
of 8

Nadja Hartikkala (Hanen): Håndbok for utendørs opplevelsesproduksjon

Foredrag på Frå Bre til hav 2012
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadja Hartikkala (Hanen): Håndbok for utendørs opplevelsesproduksjon

  • 1. aka HakkespettbokaPresentasjon og workshop - ”Versjon 1.0” Loen, 02.02.2012
  • 2. Partnere i prosjektet:NCE Tourism Fjord Norwaywww.ncetourism.noARENA Innovative Opplevelserwww.innopp.noHANENwww.hanen.noI samarbeid med Innovasjon Norge sinTEMA-satsning.
  • 3. Bakgrunn for prosjektet er bl.a.: Behov for å styrke utviklingen av produkter og virksomheter som kan levere ”utendørs opplevelsesproduksjon” – nasjonalt og internasjonalt Etterspørsel fra bedriftene selv – ønske om kompetanseheving og kvalitetssikring av virksomheter:  Både NCE TFN og ARENA InnOpp har i sine handlingsplaner vedtatt at de ønsker å utarbeide en ”hvitebok” for aktivitetsbedrifter.  HANEN avsluttet et forprosjekt i januar 2010 som bl.a. viste et sterkt behov for kvalitetssikring av virksomheter som driver med opplevelsesbasert reiseliv.
  • 4. Mål for prosjektet – 3-delt:1. Utarbeide et verktøy tilpasset aktørenes behov2. Stimulere kompetanse- og kvalitetsutvikling i den enkelte virksomhet (legge grunnlag for felles standarder/kvalitetsmerking), samt styrke forutsetningene for lønnsomhet3. Synliggjøre potensialer og markedsmuligheter  styrke bransjens posisjon i reiselivet på nasjonalt nivå
  • 5. Hva vil vi med Håndboka? Prosjektet skal utarbeide et verktøy/oppslagsverk med et bedriftsperspektiv, som på en lettfattelig måte omtaler og beskriver alle de forhold som bedriftene må ta hensyn til ved utendørs aktiviteter og opplevelsesproduksjon (lover, regler, sertifiseringer, HMS, forsikringer, risikoanalyser, mv.). Intensjon: Vi ønsker a) å styrke de markedsmessige forutsetningene, b) en sterkere satsning på tematurisme og c) en mer bærekraftig reiselivsnæring. Målet: Med håndboka skal vi legge et grunnlag for felles standarder og være med på å styrke bransjens posisjon i reiselivet og bidra til en nasjonal kvalitetsutvikling for aktører innen aktiviteter og opplevelser.
  • 6. Aktuelle diskusjonspartnere: Mattilsynet DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Norges Skogeierforbund Direktoratet for naturforvaltning Operatører (Din Tur, Turgleder, etc.) Norske Lakseelver Inn på Tunet DNT NORTIND Klatreforbundet Sjøfartsdirektoratet Hovedredningssentralen med flere
  • 7. SystematikkenBedriftene leverer PRODUKTKONSEPTER tilmarkedet (det kundene kjøper ogopplever), eksempelvis wildlife safari(HVALSAFARI)For å kunne skape og levere produktenebehøves det ”PRODUKSJONSMIDLER”(båter, ville dyr, måltider, guider, etc.)”Bak scenen” ligger det rammebetingelser ognoen forutsetninger for bedriftenesvirksomhet og suksess(lover, regler, HMS, kompetanse, etc.)
  • 8. www.hakkespettboka.no Spørsmål? Ta kontakt! nadja@hanen.no Nadja Hartikkala (PL)

Related Documents