Green Travel - miljø som konkurransefordel Foto: Nils-Erik Bjørholt/Innovasjon Norge
Green Travel Norsk reiseliv sterkt assosiert med miljø i merkevaren Powered by Nature Norge får relativt stor andel miljøi...
Vi har sjekket interessen hos: Turoperatører – miljø stadig viktigere Markedet - vil vite hva reiselivsbedriftene gjør fo...
Vi tilbyr derfor en markedskobling mellom miljøsertifiseringene og reiselivsnæring Ikke et nytt sertifiseringssystem, men ...
ISO 14001
of 5

Per-Arne Tuftin: Green Travel - miljø som konkurransefordel

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Per-Arne Tuftin: Green Travel - miljø som konkurransefordel

  • 1. Green Travel - miljø som konkurransefordel Foto: Nils-Erik Bjørholt/Innovasjon Norge
  • 2. Green Travel Norsk reiseliv sterkt assosiert med miljø i merkevaren Powered by Nature Norge får relativt stor andel miljøinteresserte turister Miljøsertifisering et mulig konkurransefortrinn Foto: CH/Innovation Norway
  • 3. Vi har sjekket interessen hos: Turoperatører – miljø stadig viktigere Markedet - vil vite hva reiselivsbedriftene gjør for miljøet Norsk reiselivsnæring – sterk økning i miljøsertifiseringer Foto: CH//Innovation Norway
  • 4. Vi tilbyr derfor en markedskobling mellom miljøsertifiseringene og reiselivsnæring Ikke et nytt sertifiseringssystem, men felles inngang til eksisterende miljøsertifiseringer ISO 14001
  • 5. ISO 14001

Related Documents