Velkommen til pressefrokost
Innovasjon Norge
20. januar 2016
Oslo, Norge
1
Dagens program
2
1. Introduksjon og reiselivsåret
2015
• Per-Arne Tuftin
2. Økte interesse for Norge som
ferieland
• Margr...
2015 ble et godt reiselivsår, og 2016 ser lys ut
• 2015 er det første året siden 2010 hvor det var en god økning av norske...
4
Med lavere oljepriser trenger Norge
bedre lønnsomhet og høyere vekst i
tradisjonelle konkurranseutsatte næringer
(Aftenp...
Turismens betydning for Norge
5
Når SSB har tallene klare for 2015, vil vi se at
reiselivsnæringens betydning for Norge ha...
Reiselivet er en eksportnæring som nyter godt av en lav kronekurs
En svekket norsk krone, betyr en styrket konkurranseinde...
Valutaendring juli 2014 - juli 2015
0
2
4
6
8
10
12
14
desember2004
april2005
august2005
desember2005
april2006
august2006...
Reiselivsåret 2015 ble akkurat slik vi spådde for et år siden
8
Norge øker sin markedsandel av internasjonal turisme i 2015
9
• Det var 1,18 milliarder reiser på tvers av
landegrenser i ...
Kommersielle gjestedøgn 2015
10
Kommersielle gjestedøgn januar-november, og prognose for desember. Kilde: SSB og Innovasjo...
Fantastisk vekst fra alle markeder Innovasjon Norge har en
reiselivssatsing. Bortsett en naturlig nedgang fra Russland
11
...
Ferie- og fritidstrafikken driver veksten ved hotellene i 2015
12
Kilde: SSB
Ferie og
fritid
52 % (+8 %)Yrke
36 % (-8 %)
K...
2015 er først året siden 2010 med en vekst i sommer- og vintersesongen
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Vinter 2015 Somme...
Utenlandske kommersielle gjestedøgn
Året 2010
+ 5 %
Sommer 0 %
Sommer
- 1 %
Sommer
+ 10 %
Året 2012
1 %
Året 2013*
0 %
Åre...
Hvorfor gjorde Norge det så bra i 2015?
• Bedre økonomi i våre viktigste markeder
• Vi har et produkt som er i tiden, og v...
www.innovasjonnorge.no
Lett å deleLett å like
Visitnorway.com i ny drakt
www.innovasjonnorge.no
En økende interesse for
Norge som ferieland
• Flere sier de vil reise til Norge
• Varepraten om Norge som feriemål på nett...
Interessen for å reise til Norge øker i viktige markeder
48,9%
53,4% 55,3%
57,5%
10,3% 10,6% 11,3%
13,6%
0%
10%
20%
30%
40...
Interessen fordelt på utenlandsmarked
11,0%
13,0%
16,5%
24,3%
12,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
2012 2013 2014 2015
...
Vi har overvåket alt som blir søkt etter om Norge som ferieland på nett
• Det har vært over 3,5 millioner søk etter Norge ...
Mest kjent for utendørsaktiviteter
29
Kilde: Bloom Consulting
Sommersesongen 2015
30
Kjennetegn på turistene sommersesongen 2015
• 67 prosent av alle ferie- og fritidsgjestedøgn var i sommersesongen
• God øk...
Sommersesongen 2015 - God økning fra alle markeder
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
-
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1...
Tilfredsheten med oppholdet
- og hva som et utslagsgivende for at de skal føle seg
tilfredse
10% / 10%
TILFREDSHET
ALT I A...
Forbruk ferie- og fritidsturister sommersesongen
2014 og 2015 (Mrd. NOK)
34
Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 201...
Forbruksveksten skyldes i hovedsak forbruksøkning hos
nordmenn og volumøkning fra utlandet
35
46%
26%
78%
54%
74%
22%
0 %
...
“Food is Now the Leading Hook in Travel
50%
20%
17%
13%
Provide
context
Evoke
memories
Connecting
people
Other
Reason that...
Ferieturister som har spist eller planlegger å spise lokal mat og drikke har betydelig
høyere forbruk per reisefølge enn ø...
-28%
-25%
-15%
-15%
-9%
-7%
-7%
-6%
-6%
-6%
-4%
-4%
-4%
-3%
4%
4%
6%
6%
9%
17%
20%
26%
36%
Besøke fornøyelsesparker (n=192...
AKTIVITETER OG FORBRUK – UTENLANDSKE FERIEREISENDE
UTENLANDSKEFERIEREISENDE
Figuren viser forskjeller i
døgnforbruket for ...
Forventninger til 2016
40
Innovasjon Norges prognoser er klartale:
Med lav kronekurs og fjorårets gode vintersesong friskt i minne, er det
stor opti...
Høyeste forventning siden 2008
Kilde: Norges Turistbarometer, Innovasjon Norge
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Andel so...
2%
3,3 %
3%
2%
4%
5%
7%
23%
34,4 %
38%
33%
23%
40%
47%
45%
47,5 %
42%
41%
53%
41%
39%
27%
13,9 %
16%
22%
19%
9%
7%
3%
0,8 ...
Forventninger per ferietype
4%
3%
9%
42%
53%
50%
42%
31%
37%
8%
13%
4%
4%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %...
Det er 15 prosent flere bestilte flybilletter til Norge, med tre
overnattinger eller mer, frem til 30 juni sammenlignet me...
Det er ferietrafikken og gruppereiser som driver veksten
Forretningsreiser
41 % (+2,5 %)
Gruppereiser
17 % (+22 %)
Ferie- ...
Ikke bare er det en økning i antall bestilte flyreiser, men også i
oppholdslengde som betyr flere gjestedøgn og et økt for...
Oppsummering
- 2015 ble et godt reiselivsår, og 2016 ser lys ut
• 2015 er det første året siden 2010 hvor det var en god ø...
Pressefrokost reiseliv Innovasjon Norge
Pressefrokost reiseliv Innovasjon Norge
Pressefrokost reiseliv Innovasjon Norge
Pressefrokost reiseliv Innovasjon Norge
Pressefrokost reiseliv Innovasjon Norge
Pressefrokost reiseliv Innovasjon Norge
Pressefrokost reiseliv Innovasjon Norge
of 48

Pressefrokost reiseliv Innovasjon Norge

20. januar 2016. Oslo. Siste nytt om Turistundersøkelsen 2015 og prognoser for 2016.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pressefrokost reiseliv Innovasjon Norge

 • 1. Velkommen til pressefrokost Innovasjon Norge 20. januar 2016 Oslo, Norge 1
 • 2. Dagens program 2 1. Introduksjon og reiselivsåret 2015 • Per-Arne Tuftin 2. Økte interesse for Norge som ferieland • Margrethe Helgebostad 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen • Sigrid Oterholm Hoem 4. Prognose reiselivsåret 2016 • Margrethe Helgebostad 5. Oppsummering • Per-Arne Tuftin Foto: Alex Conu/Visitnorway.com
 • 3. 2015 ble et godt reiselivsår, og 2016 ser lys ut • 2015 er det første året siden 2010 hvor det var en god økning av norske og utenlandske gjestedøgn i både vinter- og sommersesongen. • Utenlandske gjestedøgn har økt hver måned siden vårparten i 2014. • Sommersesongen 2015 ble all time high, med åtte prosent flere utenlandske gjestedøgn. Det på toppen av ti prosent flere utenlandske gjestedøgn sommeren 2014. • Det er ferie- og fritidstrafikken som driver veksten. • Lav kronekurs gjør det billigere for utenlandske turister, men det er ikke alene årsaken til at det kom rekordmange. Forventninger til 2016 - flere kommer • Interessen for Norge øker • Innovasjon Norges Turistbarometer viser stor optimisme • Det er flere bestille flybilletter til Norge første halvår • Norge er en sterk merkevare • Lokal mat en stadig sterkere driver for valg av reisemål 3
 • 4. 4 Med lavere oljepriser trenger Norge bedre lønnsomhet og høyere vekst i tradisjonelle konkurranseutsatte næringer (Aftenposten 17. januar 2016) Foto: Richard Larssen/visitnorway.com
 • 5. Turismens betydning for Norge 5 Når SSB har tallene klare for 2015, vil vi se at reiselivsnæringens betydning for Norge har økt fra 2011
 • 6. Reiselivet er en eksportnæring som nyter godt av en lav kronekurs En svekket norsk krone, betyr en styrket konkurranseindeks 80 85 90 95 100 105 110 115 120 2004M12 2005M07 2006M07 2007M07 2008M07 2009M07 2010M07 2011M07 2012M07 2013M07 2014M07 2015M07 2015M12 Kilde: Den norske bank Konkurransekursindeks Fra desember 2004 – desember 2015 +17 % Fra juli –desember 2015 +4 % 6 Indeks100
 • 7. Valutaendring juli 2014 - juli 2015 0 2 4 6 8 10 12 14 desember2004 april2005 august2005 desember2005 april2006 august2006 desember2006 april2007 august2007 desember2007 april2008 august2008 desember2008 april2009 august2009 desember2009 april2010 august2010 desember2010 april2011 august2011 desember2011 april2012 august2012 desember2012 april2013 august2013 desember2013 april2014 august2014 desember2014 april2015 august2015 desember2015 Kilde: Den norske bank Storbritannia GPB +20 % Europeiske Union Euro +7 % USA Dollar +31 % 7
 • 8. Reiselivsåret 2015 ble akkurat slik vi spådde for et år siden 8
 • 9. Norge øker sin markedsandel av internasjonal turisme i 2015 9 • Det var 1,18 milliarder reiser på tvers av landegrenser i verden i 2015. Veksten på 4 prosent tilsvarer 50 millioner flere reiser sammenlignet med 2014. • Utenlandske ankomster* ved norske hoteller + 12 % • Innreisen til Nord-Europa + 6 % • Innreisen til modne økonomier + 4,6 % Veksten i internasjonale ankomster fortsetter i 2015, og Norge øker mest! * Kommersielle gjestedøgn januar-november. Kilde: SSB
 • 10. Kommersielle gjestedøgn 2015 10 Kommersielle gjestedøgn januar-november, og prognose for desember. Kilde: SSB og Innovasjon Norge Kommersielle gjestedøgn er en samlebetegnelse på overnattinger på hotell, camping og hyttegrend 0 5 000 000 10 000 000 15 000 000 20 000 000 25 000 000 30 000 000 35 000 000 Totalt Norske Utlandske 2 014 2015 Totalt + 4 % Norske + 3 % Utenlandske + 8 %
 • 11. Fantastisk vekst fra alle markeder Innovasjon Norge har en reiselivssatsing. Bortsett en naturlig nedgang fra Russland 11 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Russland Italia Danmark Norge Nederland Sverige Tyskland USA Japan Frankrike Europa ellers Storbritannia Sør-Korea Spania Asia ellers Kina -41% 1% 1% 3% 5% 5% 5% 6% 7% 8% 13% 15% 26% 26% 26% 63% Endring 2015 Kommersielle gjestedøgn januar-november. Kilde: SSB
 • 12. Ferie- og fritidstrafikken driver veksten ved hotellene i 2015 12 Kilde: SSB Ferie og fritid 52 % (+8 %)Yrke 36 % (-8 %) Kurs og konferanse 13 % (-) -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% Totalt Ferie og fritid Yrke Kurs og konferanse 6% 14% -3% 4% Prosentendring hotellgjestedøgn Andel
 • 13. 2015 er først året siden 2010 med en vekst i sommer- og vintersesongen 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Vinter 2015 Sommer 2015 5% 4%4% 3% 9% 8% Totalt Norge Utland 13 Kilde: SSB
 • 14. Utenlandske kommersielle gjestedøgn Året 2010 + 5 % Sommer 0 % Sommer - 1 % Sommer + 10 % Året 2012 1 % Året 2013* 0 % Året 2014 + 6 % Året 2015 + 7 % Året 2011 0 % Sommer + 8 % Sommer + 6 % Sommer - 3 % Vinter + 2 % Vinter - 2 % Vinter + 4 % Vinter - 1 % Vinter + 9 % *Kommersielle gjestedøgn, bortsett fra 2013 hvor hotellgjestedøgn er brukt. Kilde: SSB Vinter - 2 % 14
 • 15. Hvorfor gjorde Norge det så bra i 2015? • Bedre økonomi i våre viktigste markeder • Vi har et produkt som er i tiden, og vi er blitt flinkere til å utvikle opplevelsene • Flere direkte flyruter og økt transportkapasitet til Norge • Aktivt internasjonalt markedsarbeid de seneste årene • Effektiv og god markedsføring som har skapt økt interesse for Norge • Aktiv jobbing med digitale medier • Godt og effektivt pressearbeide, Norge vinner internasjonale kåringer • Styrket arbeide overfor turoperatører som har de rette kundene • Svak norsk krone, det som skal til for å utløse kjøpet og skape mersalg
 • 16. www.innovasjonnorge.no Lett å deleLett å like
 • 17. Visitnorway.com i ny drakt www.innovasjonnorge.no
 • 18. En økende interesse for Norge som ferieland • Flere sier de vil reise til Norge • Varepraten om Norge som feriemål på nett er stor 25
 • 19. Interessen for å reise til Norge øker i viktige markeder 48,9% 53,4% 55,3% 57,5% 10,3% 10,6% 11,3% 13,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2012 2013 2014 2015 Norge Utland I «utland» ligger personer i målgruppen fra Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Russland Kilde: Trackerdata, Innovasjon Norge SPM.: HOW LIKELY IS IT THAT YOU WILL GO ON HOLIDAY TO NORWAY IN THE NEXT 12 MONTHS? De som har svart helt sikkert (8-10): Utenlandske: 32 prosent Norske: 18 prosent 26 +20% +4% +18% +32%
 • 20. Interessen fordelt på utenlandsmarked 11,0% 13,0% 16,5% 24,3% 12,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 2012 2013 2014 2015 UK Denmark Netherlands Germany Russia Sweden France Nederland Frankrike UK SPM.: HOW LIKELY IS IT THAT YOU WILL GO ON HOLIDAY TO NORWAY IN THE NEXT 12 MONTHS? 27 Kilde: Trackerdata, Innovasjon Norge Russland Tyskland Danmark Sverige
 • 21. Vi har overvåket alt som blir søkt etter om Norge som ferieland på nett • Det har vært over 3,5 millioner søk etter Norge som ferieland siste 12 måneder i ti markeder • Etterspørselen etter Norge som ferieland er stabil høy gjennom hele året • 39 prosent av disse var generelle søk, mens 60 prosent var spesifikke søk etter konkrete produkter, så kunnskapen om hva Norge har å tilby er høy • Flest søk fra Tyskland (18 %) Kilde: Bloom Consulting Norge som ferieland er en sterk merkevare på nett og det er mange spesifikke søk 28
 • 22. Mest kjent for utendørsaktiviteter 29 Kilde: Bloom Consulting
 • 23. Sommersesongen 2015 30
 • 24. Kjennetegn på turistene sommersesongen 2015 • 67 prosent av alle ferie- og fritidsgjestedøgn var i sommersesongen • God økning fra alle markeder hvor Innovasjon Norge har en reiselivssatsing (unntatt Russland) • Flere norske og utenlandske ferieturister • Høyere andel utenlandske gjestedøgn • Det kom flere, men den gjennomsnittlige oppholdstiden gikk noe ned • Det var færre personer i reisefølgene • Det var noe færre førstegangsbesøkende • Færre reiste med barn. Det var en økning av par • Nordmenn litt mer tilfreds, mens utlendingene var litt mindre tilfreds • Veksten i forbruket var høyere enn veksten i volum Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2015. Innovasjon Norge 31
 • 25. Sommersesongen 2015 - God økning fra alle markeder -60% -40% -20% 0% 20% 40% - 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 Sommer 2015 Sommer 2014 Prosent endring Utvalgte markeder Overnattinger på hotell, camping og hyttegrend Kilde: SSB • Antall kommersielle gjestedøgn økte fra 15,6 millioner i sommersesongen 2014 til 16, 3 millioner i sommersesongen 2015. • Veksten på fire prosent, tilsvarer i underkant av 700 000 flere overnattinger. • Det var 11 millioner norske gjestedøgn (+3 %). Økningen tilsvarer 303 200 flere overnattinger. • Det var 5,2 millioner utenlandske (+8 %). Økningen tilsvarer 387 500 flere overnattinger. 32
 • 26. Tilfredsheten med oppholdet - og hva som et utslagsgivende for at de skal føle seg tilfredse 10% / 10% TILFREDSHET ALT I ALT ANBEFALING 8,8 / 8,5 9,0 / 8,6 HVA PÅVIRKER TILFREDSHETEN MED REISEN TOTALT SETT? På denne siden ser vi nærmere på tilfredshetsvariablene og betydningen av de enkelte variabler for den samlede tilfredsheten. Prosenttallet indikerer hvor mye av den totale tilfredsheten som kan forklares av tilfredshetsfaktoren. Figurene til høyre viser hvor tilfredse sommerturistene er med disse tilfredshetsfaktorene. 13% / 11% 12% / 12% Attraksjoner Matopplevelser 9% / 6% Prisnivået 8% / 14% 10% / 12% Pris & kvalitet Aktivitetsmuligheter Reise rundt I Norge 19% / 17% Gjestfrihet 11% / 9% Planlegge reisen NORSKE UTENLANDSKE 8,9 8,5 8,3 8,2 8,0 7,5 7,3 7,0 5,5 8,4 8,2 8,3 8,0 8,2 7,1 7,6 6,1 4,2 Planlegge reise Reise rundt i Norge Gjestfriheten til lokalbefolkningen Aktivitetsmuligheter Attraksjoner og severdigheter Tilgangen til gode matopplevelser og lokale… Utvalg av pakkereiser Pris i forhold til kvalitet Prisnivået TIILFREDSHET MED…: *Spørsmålsformuleringen for de seks spørsmålene i midten er: «... hvor fornøyd eller misfornøyd er du alt i alt med...» Spørsmålsformuleringen for de to nederste spørsmålene: «... hvor vanskelig eller lett vil du si det har vært å...» FERIEREISENDE 8% / 9% Utvalg avpakkereiser Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2015. Innovasjon Norge 33
 • 27. Forbruk ferie- og fritidsturister sommersesongen 2014 og 2015 (Mrd. NOK) 34 Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2015. Innovasjon Norge 10,4 5,5 15,9 11,9 6,2 18,1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Nordmenn Utlendinger Totalt ferie- og fritid 2014 2015* 14% 13% 14%
 • 28. Forbruksveksten skyldes i hovedsak forbruksøkning hos nordmenn og volumøkning fra utlandet 35 46% 26% 78% 54% 74% 22% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Totalt forbruk Nordmenn Utlendinger Høyere forbruk per gjestedøgn Økt antall gjestedøgn 1,2 Mrd. NOK 1,0 Mrd. NOK
 • 29. “Food is Now the Leading Hook in Travel 50% 20% 17% 13% Provide context Evoke memories Connecting people Other Reason that best descries why you have chosen to incorporate food experience into your company's adventure travel offerings Kilde: Taste The Adventure, ATTA 2015 Foto: Espen Mills/Matlangsnasjonaleturistveger.no/Visitnorway.com In a time in which almost every experience can be digitized, food stands alone as stubbornly analog.” Skift.com, Megatrends Defining Travel in 2016
 • 30. Ferieturister som har spist eller planlegger å spise lokal mat og drikke har betydelig høyere forbruk per reisefølge enn øvrige turister i Norge sommeren 2015 www.innovasjonnorge.no 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 Lokal mat og drikke Ikke lokal mat og drikke Kilde: Turistundersøkelsen, sommer 2015
 • 31. -28% -25% -15% -15% -9% -7% -7% -6% -6% -6% -4% -4% -4% -3% 4% 4% 6% 6% 9% 17% 20% 26% 36% Besøke fornøyelsesparker (n=192) Sykle (n=156) Fiske i saltvann (n=198) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) (n=236) Fiske i ferskvann (n=141) Besøke kunstutstillinger/museer (n=236) Oppleve lokal historie og legender (n=181) Slappe av (n=1004) Gå turer på over 2 timer (n=381) Oppleve naturen (n=830) Være sammen med andre (n=765) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=589) Besøke historiske bygninger/steder (n=490) Oppleve fjordene (n=338) Gå på restaurant (n=730) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=166) Ha det moro (n=721) Oppleve fjellene (n=433) Gå på konserter/festivaler (n=200) Sightseeing (n=246) Shoppe (n=550) Oppleve nattelivet (n=128) Gå toppturer (n=148) AKTIVITETER OG FORBRUK – NORSKE FERIEREISENDE NORSKEFERIEREISENDE 1 405 kr. Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de norske turistene, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. NORSKE TURISTER 38*Det vises kun aktiviteter med minst 100 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 100 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet
 • 32. AKTIVITETER OG FORBRUK – UTENLANDSKE FERIEREISENDE UTENLANDSKEFERIEREISENDE Figuren viser forskjeller i døgnforbruket for de utenlandske turistene i Norge, avhengig av hvilke aktiviteter de foretar seg. *Det vises kun aktiviteter med minst 100 respondenter. Forbruket sammenlignes med det gjennomsnittlige forbruket for alle turister i gruppen. Da det er andre aktiviteter med under 100 respondenter og turister, som ikke angir noen av aktivitetene, kan gjennomsnittet av de ovenstående tall avvike fra det totale gjennomsnittet -49% -36% -24% -23% -22% -20% -16% -15% -14% -9% -7% -6% -3% -2% 6% 7% 8% 8% 11% 12% 12% 14% 14% 15% 17% 38% 39% Fiske i saltvann (n=165) Fiske i ferskvann (n=106) Teste mine grenser (n=152) Gå turer på over 2 timer (n=936) Sykle (n=210) Padle kajakk/kano (n=189) Gjøre sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding, etc.) (n=340) Gå toppturer (n=274) Oppleve fjellene (n=1125) Besøke nasjonalparker (n=727) Ha det moro (n=1095) Slappe av (n=1535) Oppleve naturen (n=1940) Oppleve fjordene (n=1703) Være sammen med andre (n=585) Besøke historiske bygninger/steder (n=1639) Oppleve lokal kultur og levemåte (n=720) Oppleve tradisjoner og nasjonale fester (n=319) Besøke kunstutstillinger/museer (n=828) Oppleve lokal historie og legender (n=592) Gå på restaurant (n=973) Shoppe (n=794) Sightseeing (n=1245) Spise lokal mat og drikke lokale drikkevarer (n=1287) Oppleve nordlyset (n=186) Gå på konserter/festivaler (n=244) Oppleve nattelivet (n=121) 1 830 kr. UTENLANDSKE TURISTER 39
 • 33. Forventninger til 2016 40
 • 34. Innovasjon Norges prognoser er klartale: Med lav kronekurs og fjorårets gode vintersesong friskt i minne, er det stor optimisme fra alle bransjer og markeder • Ekspertpanelet sammensatt av norsk og utenlandsk reiselivsnæring vurderte årets vintersesong opp mot vintersesongen 2015. • Vintersesongen 2015 var svært bra med ni prosent flere utenlandske gjestedøgn og fire prosent flere norske • Det betyr at det er høye forventninger på et allerede godt resultat. 41 Foto: Asgeir Helgestad/Artic Light AS/visitnorway.com
 • 35. Høyeste forventning siden 2008 Kilde: Norges Turistbarometer, Innovasjon Norge 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andel som forventer økning Andel som faktisk hadde økning Forholdet mellom forventet trafikk og reel vintertrafikk Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? 54 prosent tror årets vintersesong bli bedre enn i fjor
 • 36. 2% 3,3 % 3% 2% 4% 5% 7% 23% 34,4 % 38% 33% 23% 40% 47% 45% 47,5 % 42% 41% 53% 41% 39% 27% 13,9 % 16% 22% 19% 9% 7% 3% 0,8 % 2% 2% 2% 5% 1% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Forventninger til vintersesongen 2010 N= 172 Forventninger til vintersesongen 2011 N= 122 Forventninger til vintersesongen 2012 N= 117 Forventninger til vintersesongen 2013 N= 149 Forventninger til vintersesongen 2014 N=129 Forventinger til vintersesongen 2015 N= 126 Forventinger til vintersesongen 2016 N= 108 Much better Better Equal Worse Much worse Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? 43 Kilde: Norges Turistbarometer, Innovasjon Norge 54 % venter økning 8 % venter nedgang
 • 37. Forventninger per ferietype 4% 3% 9% 42% 53% 50% 42% 31% 37% 8% 13% 4% 4% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % City breaks (24) Ski holiday (32) Nord-Norge/Nordlys (68) Much better Better Equal Worse Much worse Spørsmål: What are your expectations for the traffic to Norway this coming winter season compared to last winter season? 44 Kilde: Norges Turistbarometer, Innovasjon Norge
 • 38. Det er 15 prosent flere bestilte flybilletter til Norge, med tre overnattinger eller mer, frem til 30 juni sammenlignet med første halvår 2015 Forwardkeys som sammenstiller bestillinger fra de store bookingsmotorer som Amadeus, Sabre, TravelPort with Galileo & Worldspan, TravelSky, Abacus og Axess. Kilde: Forwardkeys 45 8% 19% -6% 44% 37% 127% 42% 54% 29% -6% 8% -2% 91% 29% 18% 15% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% Andre Taiwan India Japan Thailand Hong Kong Spania Kina Italia Sør-Korea Nederland USA Frankrike Storbritannia Tyskland Totalt
 • 39. Det er ferietrafikken og gruppereiser som driver veksten Forretningsreiser 41 % (+2,5 %) Gruppereiser 17 % (+22 %) Ferie- og fritidsreiser 39 % (+21 %) Besøke venner og familie, og Expats 3 % (-2 %) Kilde: Forwardkeys 46
 • 40. Ikke bare er det en økning i antall bestilte flyreiser, men også i oppholdslengde som betyr flere gjestedøgn og et økt forbruk Kilde: Forwardkeys 0% 5% 10% 15% 20% 25% 14-21 netter 9 -13 netter 6-8 netter 4-5 netter 3 netter 2 netter 1 natt 10% 12% 16% 17% 23% 2% 9% 47
 • 41. Oppsummering - 2015 ble et godt reiselivsår, og 2016 ser lys ut • 2015 er det første året siden 2010 hvor det var en god økning av norske og utenlandske gjestedøgn i både vinter- og sommersesongen. • Utenlandske gjestedøgn har økt hver måned siden vårparten i 2014. • Sommersesongen 2015 ble all time high, med åtte prosent flere utenlandske gjestedøgn. Det på toppen av ti prosent flere utenlandske gjestedøgn sommeren 2014. • Det er ferie- og fritidstrafikken som driver veksten. • Lav kronekurs gjør det billigere for utenlandske turister, men det er ikke alene årsaken til at det kom rekordmange. Forventninger til 2016 - flere kommer • Interessen for Norge øker • Innovasjon Norges Turistbarometer viser stor optimisme • Det er flere bestille flybilletter til Norge første halvår • Norge er en sterk merkevare • Lokal mat en stadig sterkere driver for valg av reisemål 48

Related Documents