Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 48...
Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor ...
OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiec...
COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru comp...
BALTA ALBĂ, jud. BUZĂU45°18’18" N 27°17’25" E
PRIMĂRIA COMUNEI BALTA ALBĂ
CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ LA NIVEL NAŢIONAL ORGANIZATĂ CU COPII ŞCOLII GENERALE DIN BALTA ALBĂ
CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ LA NIVEL NAŢIONAL ORGANIZATĂ CU COPII ŞCOLII GENERALE DIN BALTA ALBĂ
CAMPANIA DE CONȘTIENTIZARE A PROIECTULUI ÎN COMUNA BALTA ALBĂ
VIZITAREA TERENURILOR PROPUSE PENTRU CONSTRUCȚIA PLATFORMELOR
ÎNCEPE INTERVENȚIA PROIECTULUI ÎN COMUNA BALTA ALBĂ
CONSTRUCȚIA BAZINULUI PENTRU FRACȚIA LICHIDĂ
CONSTRUCȚIA PLATFORMEI
SE DEFINITIVEAZĂ CONSTRUCȚIA PLATFORMEI ACCES, ÎMPREJMUIRE, BOXE
CONSTRUCȚIA PLATFORMEI DE LA BALTA ALBĂ S-A DEFINITIVAT
RECEPȚIA PLATFORMEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ÎN COMUNA BALTA ALBĂ
RECEPȚIA PLATFORMEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ÎN AMARA -COMUNA BALTA ALBĂ
RECEPȚIA PLATFORMEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ÎN AMARA -COMUNA BALTA ALBĂ
RECEPȚIA PLATFORMEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ÎN BĂILE - COMUNA BALTA ALBĂ
RECEPȚIA PLATFORMEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ÎN BĂILE - COMUNA BALTA ALBĂ
 Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de ...
S-AU CONSTRUIT UN NUMĂR DE 180 PLATFORME INDIVIDUALE PENTRU DEPOZITAREA TEMPORARĂ A GUNOIULUI DE GRAJD
S-AU LIVRAT COMUNEI 2 TRACTOARE, 1 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
4 REMORCI, O CISTERNĂ VIDANJĂ
O MAŞINĂ DE ÎMPRĂŞTIAT GUNOIUL REZULTAT DIN PROCESUL DE COMPOSTARE DE LA PLATFORMĂ
 Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Păduril...
COMUNA URMEAZĂ... S-A FINALIZAT...  să obţină autorizaţia de mediu şi să livra...
VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
Prezentare INPCP Balta Alba
of 29

Prezentare INPCP Balta Alba

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare INPCP Balta Alba

 • 1. Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 4873 – RO WBTF 050327-RO www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
 • 2. Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor de suprafață și subterane cu nitrați dinsurse agricole și prin promovarea aplicării bunelor practici agricole.Directiva Nitrați face parte integrantă din Directiva Cadru pentru Apă și este unuldin instrumentele cheie de protejare a apelor de presiunile din agricultură.Pașii în implementarea Directivei sunt: 1. Identificarea apelor poluate sau în pericol de a fi poluate cu nitrați (N) 2. Desemnarea “zonelor vulnerabile" (ZVN), ca suprafețe de teren care drenează în ape poluate sau periclitate și care contribuie la poluarea cu N 3. Întocmirea Codurilor Bunelor Practici Agricole, care să fie aplicate de fermieri opțional. 4. Întocmirea Programelor de Acțiune, care să fie puse în aplicare obligatoriu de fermierii din ZVN 5. Monitoring la nivel național și raportarea din 4 in 4 ani, cu privire la: · concentrația nitraților · eutrofizarea · evaluarea impactului Progamelor de Acțiune · reexaminarea ZVN și a Programelor de Acțiune
 • 3. OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiectului pilot „Controlul Poluării Agricole” (www.apcp.ro) finanțatde Banca Mondială din fonduri ale Facilității Globale de Mediu (GEF), GuvernulRomaniei şi Consiliul Județean Călăraşi, implementat de Ministerul Mediului, înperioada 2002-2007, într-un număr de şapte comune din județul Călăraşi.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin GuvernuluiRomâniei în vederea alinierii la cerințele Directivei Nitraților a UE prin:(a)reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă,(b)promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi(c)sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi a capacității instituționale.Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a deversărilor denutrienți în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un managementintegrat al solului şi apelor.
 • 4. COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru componente care sunt implementate pe parcursula cinci ani (2008-2013):(i)Investiții la nivel de comună în aproximativ 69 zone vulnerabile la poluarea cunitrați (ZVN);(ii)Sprijin pentru consolidarea instituțională şi dezvoltarea capacității deimplementare a Directivei Nitrați;(iii)Strategie de informare publica şi replicare a intervențiilor proiectului;(iv)Managementul proiectului.
 • 5. BALTA ALBĂ, jud. BUZĂU45°18’18" N 27°17’25" E
 • 6. PRIMĂRIA COMUNEI BALTA ALBĂ
 • 7. CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ LA NIVEL NAŢIONAL ORGANIZATĂ CU COPII ŞCOLII GENERALE DIN BALTA ALBĂ
 • 8. CAMPANIA DE CONŞTIENTIZARE PUBLICĂ LA NIVEL NAŢIONAL ORGANIZATĂ CU COPII ŞCOLII GENERALE DIN BALTA ALBĂ
 • 9. CAMPANIA DE CONȘTIENTIZARE A PROIECTULUI ÎN COMUNA BALTA ALBĂ
 • 10. VIZITAREA TERENURILOR PROPUSE PENTRU CONSTRUCȚIA PLATFORMELOR
 • 11. ÎNCEPE INTERVENȚIA PROIECTULUI ÎN COMUNA BALTA ALBĂ
 • 12. CONSTRUCȚIA BAZINULUI PENTRU FRACȚIA LICHIDĂ
 • 13. CONSTRUCȚIA PLATFORMEI
 • 14. SE DEFINITIVEAZĂ CONSTRUCȚIA PLATFORMEI ACCES, ÎMPREJMUIRE, BOXE
 • 15. CONSTRUCȚIA PLATFORMEI DE LA BALTA ALBĂ S-A DEFINITIVAT
 • 16. RECEPȚIA PLATFORMEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ÎN COMUNA BALTA ALBĂ
 • 17. RECEPȚIA PLATFORMEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ÎN AMARA -COMUNA BALTA ALBĂ
 • 18. RECEPȚIA PLATFORMEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ÎN AMARA -COMUNA BALTA ALBĂ
 • 19. RECEPȚIA PLATFORMEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ÎN BĂILE - COMUNA BALTA ALBĂ
 • 20. RECEPȚIA PLATFORMEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR ÎN BĂILE - COMUNA BALTA ALBĂ
 • 21.  Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de gunoi de grajd. Bazinul de stocare semiîngropat din beton armat, Vbazin = 83 mc 3 boxe din beton armat, cu capacitate de stocare a 6 mc fiecare boxă, (sticlă, metal şi plastic/carton) împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel. drum de acces în incinta platformei de la poarta de intrare până la radierul din faţa platformei şi de la aceasta până la poarta de ieşire. perdea vegetală de protecţie în jurul împrjmuirii; două piezometre pentru monitorizarea periodică a calităţii apei subterane o cabină pentru administratorul şi paznicul platformei. container cu capac de cca 1mc pentru colectarea eventualelor deseuri periculoase DESCRIEREA PLATFORMEI COMUNALE
 • 22. S-AU CONSTRUIT UN NUMĂR DE 180 PLATFORME INDIVIDUALE PENTRU DEPOZITAREA TEMPORARĂ A GUNOIULUI DE GRAJD
 • 23. S-AU LIVRAT COMUNEI 2 TRACTOARE, 1 ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
 • 24. 4 REMORCI, O CISTERNĂ VIDANJĂ
 • 25. O MAŞINĂ DE ÎMPRĂŞTIAT GUNOIUL REZULTAT DIN PROCESUL DE COMPOSTARE DE LA PLATFORMĂ
 • 26.  Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor Elaborarea Studiului de Fezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor Avizarea Studiului de Fezabilitate în Comitetul Interministerial pentru Lucrări Publice de Interes Național Emiterea Hotărârii guvernului nr. 567/2010 prin care s-au aprobat realizarea investiției şi indicatorii tehnico-economici ai investiției din comuna Balta Albă PAŞII PARCURŞI ÎN REALIZAREA INVESTIȚIEI
 • 27. COMUNA URMEAZĂ... S-A FINALIZAT...  să obţină autorizaţia de mediu şi să livrarea către Primărie a 2 notifice Secţia de Gospodărire a tractoare, 1 încărcător frontal, 4 Apelor cu privire la punerea în remorci, o maşină împrăştiat funcţiune a platformelor; gunoi, o cisterna vidanjă;  să asigure exploatarea platformelor şi livrarea a 180 europubele pentru a echipamentelor în conformitate cu separarea altor tipuri de deşeuri cele mai bune practici agricole; din gunoiul de grajd;  să asigure paza şi fondurile necesare construirea şi recepţia la pentru costurile aferente de terminarea lucrărilor a exploatare, reparaţii, întreţinere, platformelor comunale si utilităţi, care să asigure îndeplinirea individuale. scopului final al investiţiilor; STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ÎN COMUNA BALTA ALBĂ
 • 28. VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/

Related Documents