Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 48...
Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor ...
OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiec...
COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru comp...
BUDEŞTI44°1412.59" N 26°2800.35" E
PRIMĂRIA BUDEŞTI
 Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Păduril...
PRIMELE CONTACTE CU PRIMĂRIA BUDEŞTI
SE DESFĂŞOARĂ LICITAȚIA PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE PLATFORME
ÎNCEPE INTERVENȚIA PROIECTULUI ÎN ORAŞUL BUDEŞTI
ÎNCEPE CONSTRUCȚIA PEREȚILOR PLATFORMEI
CONSTRUCȚIA BAZINULUI PENTRU FRACȚIA LICHIDĂ CONSTRUCȚIA BAZINULUI COLECTOR EFLUENT
CONSTRUCȚIA ÎMPREJMUIRII PLATFORMEI
SE DEFINITIVEAZĂ CONSTRUCȚIA PLATFORMELOR ACCES, ÎMPREJMUIRE, BOXE
CONSTRUCȚIA PLATFORMEI DE LA BUDEŞTI S-A DEFINITIVAT
RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR IUNIE 2012- DETALII PLATFORMA DE LA BUDEŞTI
 Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de ...
SE RECOLTEAZĂ PROBE DE APĂ PENTRU EFECTUAREA TESTELOR PRIVIND CONCENTRAȚIA DE NITRAȚI – FÂNTÂNA DIN CURTEA PRIMĂRIEI ...
S-AU LIVRAT LOCUITORILOR UN NUMĂR 75 DEEUROPUBELE PENTRU SEPARAREA DEŞEURILOR DIN GUNOIUL DE GRAJD
2 REMORCI CU 2 AXE, 8 t, SISTEM DE BASCULAREHIDRAULIC, PENTRU TRANSPORTUL GUNOIULUI DE GRAJD LA PLATFORMA COMUNALĂ
1 TRACTOR CU MOTOR DE 82 CP, 4x4, PENTRUTRACTAREA ŞI ACȚIONAREA ECHIPAMENTELOR
UN ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 75 CP, PENTRUMANIPULAREA GUNOIULUI DE GRAJD DIN PLATFORMA COMUNALĂ
O CISTERNĂ VIDANJĂ TRACTATĂ ŞI ACȚIONATĂ DETRACTOR, 5000l, PENTRU ÎMPRĂŞTIERE FRACȚIE LICHIDĂ
O MAŞINĂ DE ÎMPRĂŞTIAT GUNOIUL REZULTAT DIN PROCESUL DE COMPOSTARE DE LA PLATFORMĂ
ORAȘUL URMEAZĂ... S-A FINALIZAT...  să obţină autorizaţia de mediu şi să livra...
VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
Prezentare INPCP Budesti
of 27

Prezentare INPCP Budesti

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare INPCP Budesti

 • 1. Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 4873 – RO WBTF 050327-RO www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
 • 2. Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor de suprafață și subterane cu nitrați dinsurse agricole și prin promovarea aplicării bunelor practici agricole.Directiva Nitrați face parte integrantă din Directiva Cadru pentru Apă și este unuldin instrumentele cheie de protejare a apelor de presiunile din agricultură.Pașii în implementarea Directivei sunt: 1. Identificarea apelor poluate sau în pericol de a fi poluate cu nitrați (N) 2. Desemnarea “zonelor vulnerabile" (ZVN), ca suprafețe de teren care drenează în ape poluate sau periclitate și care contribuie la poluarea cu N 3. Întocmirea Codurilor Bunelor Practici Agricole, care să fie aplicate de fermieri opțional. 4. Întocmirea Programelor de Acțiune, care să fie puse în aplicare obligatoriu de fermierii din ZVN 5. Monitoring la nivel național și raportarea din 4 in 4 ani, cu privire la: · concentrația nitraților · eutrofizarea · evaluarea impactului Progamelor de Acțiune · reexaminarea ZVN și a Programelor de Acțiune
 • 3. OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiectului pilot „Controlul Poluării Agricole” (www.apcp.ro) finanțatde Banca Mondială din fonduri ale Facilității Globale de Mediu (GEF), GuvernulRomaniei şi Consiliul Județean Călăraşi, implementat de Ministerul Mediului, înperioada 2002-2007, într-un număr de şapte comune din județul Călăraşi.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin GuvernuluiRomâniei în vederea alinierii la cerințele Directivei Nitraților a UE prin:(a)reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă,(b)promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi(c)sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi a capacității instituționale.Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a deversărilor denutrienți în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un managementintegrat al solului şi apelor.
 • 4. COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru componente care sunt implementate pe parcursula cinci ani (2008-2013):(i)Investiții la nivel de comună în aproximativ 69 zone vulnerabile la poluarea cunitrați (ZVN);(ii)Sprijin pentru consolidarea instituțională şi dezvoltarea capacității deimplementare a Directivei Nitrați;(iii)Strategie de informare publica şi replicare a intervențiilor proiectului;(iv)Managementul proiectului.
 • 5. BUDEŞTI44°1412.59" N 26°2800.35" E
 • 6. PRIMĂRIA BUDEŞTI
 • 7.  Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor; Elaborarea Studiului de Fezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor; Avizarea Studiului de Fezabilitate în Comitetul Interministerial pentru Lucrări Publice de Interes Naţional; Emiterea Hotărârii guvernului prin care se aprobă realizarea investiţiei şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei; Realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie, a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire a platformelor; Desfăşurarea licitaţiei naţionale pentru construcţia platformelor şi a licitaţiei internaţionale pentru achiziţia echipamentelor. PAŞII PARCURŞI ÎN REALIZAREA INVESTIȚIEI
 • 8. PRIMELE CONTACTE CU PRIMĂRIA BUDEŞTI
 • 9. SE DESFĂŞOARĂ LICITAȚIA PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE PLATFORME
 • 10. ÎNCEPE INTERVENȚIA PROIECTULUI ÎN ORAŞUL BUDEŞTI
 • 11. ÎNCEPE CONSTRUCȚIA PEREȚILOR PLATFORMEI
 • 12. CONSTRUCȚIA BAZINULUI PENTRU FRACȚIA LICHIDĂ CONSTRUCȚIA BAZINULUI COLECTOR EFLUENT
 • 13. CONSTRUCȚIA ÎMPREJMUIRII PLATFORMEI
 • 14. SE DEFINITIVEAZĂ CONSTRUCȚIA PLATFORMELOR ACCES, ÎMPREJMUIRE, BOXE
 • 15. CONSTRUCȚIA PLATFORMEI DE LA BUDEŞTI S-A DEFINITIVAT
 • 16. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR IUNIE 2012- DETALII PLATFORMA DE LA BUDEŞTI
 • 17.  Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de gunoi de grajd. Bazinul de stocare semiîngropat din beton armat, Vbazin = 83 mc 3 (trei) boxe din beton armat, cu capacitate de stocare a 6 mc fiecare boxă, (sticlă, metal şi plastic/carton) împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel pe întreg perimetrul ce delimitează suprafaţa necesară a amenajării platformei comunale. drum de acces în incinta platformei de la poarta de intrare până la radierul din faţa platformei şi de la aceasta până la poarta de ieşire. perdea vegetală de protecţie, realizată prin plantarea a 2 rânduri de salcâmi în jurul împrjmuirii; două piezometre (unul aval şi unul amonte), amplasate în apropierea platformei, pentru monitorizarea periodică a calităţii apei subterane o cabină /un adăpost cu o încăpere pentru administratorul şi paznicul platformei. container cu capac de cca 1mc pentru colectarea eventualelor desuri periculoase ( cutii vopsea, recipienti uleiuzat etc.). DESCRIEREA PLATFORMEI COMUNALE
 • 18. SE RECOLTEAZĂ PROBE DE APĂ PENTRU EFECTUAREA TESTELOR PRIVIND CONCENTRAȚIA DE NITRAȚI – FÂNTÂNA DIN CURTEA PRIMĂRIEI BUDEŞTI
 • 19. S-AU LIVRAT LOCUITORILOR UN NUMĂR 75 DEEUROPUBELE PENTRU SEPARAREA DEŞEURILOR DIN GUNOIUL DE GRAJD
 • 20. 2 REMORCI CU 2 AXE, 8 t, SISTEM DE BASCULAREHIDRAULIC, PENTRU TRANSPORTUL GUNOIULUI DE GRAJD LA PLATFORMA COMUNALĂ
 • 21. 1 TRACTOR CU MOTOR DE 82 CP, 4x4, PENTRUTRACTAREA ŞI ACȚIONAREA ECHIPAMENTELOR
 • 22. UN ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 75 CP, PENTRUMANIPULAREA GUNOIULUI DE GRAJD DIN PLATFORMA COMUNALĂ
 • 23. O CISTERNĂ VIDANJĂ TRACTATĂ ŞI ACȚIONATĂ DETRACTOR, 5000l, PENTRU ÎMPRĂŞTIERE FRACȚIE LICHIDĂ
 • 24. O MAŞINĂ DE ÎMPRĂŞTIAT GUNOIUL REZULTAT DIN PROCESUL DE COMPOSTARE DE LA PLATFORMĂ
 • 25. ORAȘUL URMEAZĂ... S-A FINALIZAT...  să obţină autorizaţia de mediu şi să livrarea către Primărie a 1 tractor, notifice Secţia de Gospodărire a un încărcător frontal, 2 remorci, o Apelor cu privire la punerea în maşină împrăştiat gunoi, o funcţiune a platformei; cisterna vidanjă;  să asigure exploatarea platformei şi a livrarea a 75 europubele pentru echipamentelor în conformitate cu cele separarea altor tipuri de deşeuri mai bune practici agricole; din gunoiul de grajd;  să asigure paza şi fondurile necesare construirea şi recepţia la pentru costurile aferente de terminarea lucrărilor a platformei exploatare, reparaţii, întreţinere, comunale. utilităţi, care să asigure îndeplinirea scopului final al investiţiilor. STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ÎN BUDEȘTI
 • 26. VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/

Related Documents