Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 48...
Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor ...
OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiec...
COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru comp...
GÂRLA MARE44°12’ N 22°46’ E
PRIMĂRIA GÂRLA MARE
SEMINARII DE INFORMARE -GÂRLA MARE , SEPTEMBRIE 2011
ZIUA DUNĂRII 2012 ÎN COMUNA GÂRLA MARE
PRELEVAREA DE PROBE DE APĂ DIN FÂNTÂNA PRIMĂRIEI GÂRLA MARE
PLATFORMA DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD DIN COMUNA GÂRLA MARE
PLATFORMA DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD DIN COMUNA GÂRLA MARE
 Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de ...
 Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Păduril...
COMUNA URMEAZĂ... S-A FINALIZAT...  să obţină autorizaţia de mediu şi să livr...
VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
Prezentare INPCP Garla Mare
of 16

Prezentare INPCP Garla Mare

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare INPCP Garla Mare

 • 1. Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 4873 – RO WBTF 050327-RO www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
 • 2. Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor de suprafață și subterane cu nitrați dinsurse agricole și prin promovarea aplicării bunelor practici agricole.Directiva Nitrați face parte integrantă din Directiva Cadru pentru Apă și este unuldin instrumentele cheie de protejare a apelor de presiunile din agricultură.Pașii în implementarea Directivei sunt: 1. Identificarea apelor poluate sau în pericol de a fi poluate cu nitrați (N) 2. Desemnarea “zonelor vulnerabile" (ZVN), ca suprafețe de teren care drenează în ape poluate sau periclitate și care contribuie la poluarea cu N 3. Întocmirea Codurilor Bunelor Practici Agricole, care să fie aplicate de fermieri opțional. 4. Întocmirea Programelor de Acțiune, care să fie puse în aplicare obligatoriu de fermierii din ZVN 5. Monitoring la nivel național și raportarea din 4 in 4 ani, cu privire la: · concentrația nitraților · eutrofizarea · evaluarea impactului Progamelor de Acțiune · reexaminarea ZVN și a Programelor de Acțiune
 • 3. OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiectului pilot „Controlul Poluării Agricole” (www.apcp.ro) finanțatde Banca Mondială din fonduri ale Facilității Globale de Mediu (GEF), GuvernulRomaniei şi Consiliul Județean Călăraşi, implementat de Ministerul Mediului, înperioada 2002-2007, într-un număr de şapte comune din județul Călăraşi.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin GuvernuluiRomâniei în vederea alinierii la cerințele Directivei Nitraților a UE prin:(a)reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă,(b)promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi(c)sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi a capacității instituționale.Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a deversărilor denutrienți în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un managementintegrat al solului şi apelor.
 • 4. COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru componente care sunt implementate pe parcursula cinci ani (2008-2013):(i)Investiții la nivel de comună în aproximativ 69 zone vulnerabile la poluarea cunitrați (ZVN);(ii)Sprijin pentru consolidarea instituțională şi dezvoltarea capacității deimplementare a Directivei Nitrați;(iii)Strategie de informare publica şi replicare a intervențiilor proiectului;(iv)Managementul proiectului.
 • 5. GÂRLA MARE44°12’ N 22°46’ E
 • 6. PRIMĂRIA GÂRLA MARE
 • 7. SEMINARII DE INFORMARE -GÂRLA MARE , SEPTEMBRIE 2011
 • 8. ZIUA DUNĂRII 2012 ÎN COMUNA GÂRLA MARE
 • 9. PRELEVAREA DE PROBE DE APĂ DIN FÂNTÂNA PRIMĂRIEI GÂRLA MARE
 • 10. PLATFORMA DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD DIN COMUNA GÂRLA MARE
 • 11. PLATFORMA DE DEPOZITARE A GUNOIULUI DE GRAJD DIN COMUNA GÂRLA MARE
 • 12.  Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de gunoi de grajd. Bazinul de stocare semiîngropat din beton armat, Vbazin = 83 mc 3 boxe din beton armat, cu capacitate de stocare a 6 mc fiecare boxă, (sticlă, metal şi plastic/carton) împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel. drum de acces în incinta platformei de la poarta de intrare până la radierul din faţa platformei şi de la aceasta până la poarta de ieşire. perdea vegetală de protecţie în jurul împrjmuirii; două piezometre pentru monitorizarea periodică a calităţii apei subterane o cabină pentru administratorul şi paznicul platformei. container cu capac de cca 1mc pentru colectarea eventualelor deseuri periculoase DESCRIEREA PLATFORMEI COMUNALE
 • 13.  Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor; Elaborarea Studiului de Fezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor; Avizarea Studiului de Fezabilitate în Comitetul Interministerial pentru Lucrări Publice de Interes Naţional; Emiterea Hotărârii guvernului prin care se aprobă realizarea investiţiei şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei; Realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie, a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire a platformelor; Desfăşurarea licitaţiei naţionale pentru construcţia platformelor şi a licitaţiei internaţionale pentru achiziţia echipamentelor. PAŞII PARCURŞI ÎN REALIZAREA INVESTIȚIEI
 • 14. COMUNA URMEAZĂ... S-A FINALIZAT...  să obţină autorizaţia de mediu şi să livrarea către Primărie a notifice Secţia de Gospodărire a urmatoarelor echipamente: 1 Apelor cu privire la punerea în tractor, 1 încărcător frontal, 2 funcţiune a platformei comunale; remorci, o maşină împrăştiat gunoi, o cisterna vidanjă;  să asigure exploatarea platformei şi a echipamentelor în conformitate cu cele livrarea a 75 europubele pentru mai bune practici agricole; separarea altor tipuri de deşeuri din gunoiul de grajd;  să asigure paza şi fondurile necesare pentru costurile aferente de construirea și recepţia la exploatare, reparaţii, întreţinere, terminarea lucrărilor la platforma utilităţi, care să asigure îndeplinirea comunală. scopului final al investiţiilor. STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI IN COMUNA GÂRLA MARE
 • 15. VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/

Related Documents