Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 48...
Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor ...
OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiec...
COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru comp...
GHERCEŞTI44°21’ N 23°54’ E
PRIMĂRIA GHERCEŞTI
SEMINARII DE INFORMARE GHERCEŞTI, IUNIE 2011
ÎNCEP LUCRĂRILE PROIECTULUI ÎN COMUNA GHERCEȘTI
PLATFORMA DIN COMUNA GHERCEȘTI, SAT GHERCEȘTI
PLATFORMA DIN COMUNA GHERCEȘTI, SAT GHERCEȘTI
PLATFORMA DIN COMUNA GHERCEȘTI, SAT GHERCEȘTI
PLATFORMA DIN COMUNA GHERCEȘTI, SAT UNGURENI
S-AU CONSTRUIT UN NUMĂR DE 150 PLATFORME INDIVIDUALE PENTRU DEPOZITAREA TEMPORARĂ A GUNOIULUI DE GRAJD
ECHIPAMENTE LIVRATE PENTRU ASIGURAREAMANAGEMENTULUI GUNOIULUI DE GRAJD LA PLATFORMA COMUNALĂ
4 REMORCI CU 2 AXE, 8 t, SISTEM DE BASCULAREHIDRAULIC, PENTRU TRANSPORTUL GUNOIULUI DE GRAJD LA PLATFORMA COMUNALĂ
UN ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 75 CP, PENTRUMANIPULAREA GUNOIULUI DE GRAJD DIN PLATFORMA COMUNALĂ
 Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Păduril...
 Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de ...
 o placa prefabricata de 2.00x2.00 m si 15 cm grosime.  patru stalpi metalici la colturi, de care sunt sudate profil...
S-A FINALIZAT... COMUNA URMEAZĂ...  să obţină autorizaţi...
VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
Prezentare INPCP Ghercesti
of 22

Prezentare INPCP Ghercesti

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare INPCP Ghercesti

 • 1. Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 4873 – RO WBTF 050327-RO www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
 • 2. Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor de suprafață și subterane cu nitrați dinsurse agricole și prin promovarea aplicării bunelor practici agricole.Directiva Nitrați face parte integrantă din Directiva Cadru pentru Apă și este unuldin instrumentele cheie de protejare a apelor de presiunile din agricultură.Pașii în implementarea Directivei sunt: 1. Identificarea apelor poluate sau în pericol de a fi poluate cu nitrați (N) 2. Desemnarea “zonelor vulnerabile" (ZVN), ca suprafețe de teren care drenează în ape poluate sau periclitate și care contribuie la poluarea cu N 3. Întocmirea Codurilor Bunelor Practici Agricole, care să fie aplicate de fermieri opțional. 4. Întocmirea Programelor de Acțiune, care să fie puse în aplicare obligatoriu de fermierii din ZVN 5. Monitoring la nivel național și raportarea din 4 in 4 ani, cu privire la: · concentrația nitraților · eutrofizarea · evaluarea impactului Progamelor de Acțiune · reexaminarea ZVN și a Programelor de Acțiune
 • 3. OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiectului pilot „Controlul Poluării Agricole” (www.apcp.ro) finanțatde Banca Mondială din fonduri ale Facilității Globale de Mediu (GEF), GuvernulRomaniei şi Consiliul Județean Călăraşi, implementat de Ministerul Mediului, înperioada 2002-2007, într-un număr de şapte comune din județul Călăraşi.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin GuvernuluiRomâniei în vederea alinierii la cerințele Directivei Nitraților a UE prin:(a)reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă,(b)promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi(c)sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi a capacității instituționale.Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a deversărilor denutrienți în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un managementintegrat al solului şi apelor.
 • 4. COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru componente care sunt implementate pe parcursula cinci ani (2008-2013):(i)Investiții la nivel de comună în aproximativ 69 zone vulnerabile la poluarea cunitrați (ZVN);(ii)Sprijin pentru consolidarea instituțională şi dezvoltarea capacității deimplementare a Directivei Nitrați;(iii)Strategie de informare publica şi replicare a intervențiilor proiectului;(iv)Managementul proiectului.
 • 5. GHERCEŞTI44°21’ N 23°54’ E
 • 6. PRIMĂRIA GHERCEŞTI
 • 7. SEMINARII DE INFORMARE GHERCEŞTI, IUNIE 2011
 • 8. ÎNCEP LUCRĂRILE PROIECTULUI ÎN COMUNA GHERCEȘTI
 • 9. PLATFORMA DIN COMUNA GHERCEȘTI, SAT GHERCEȘTI
 • 10. PLATFORMA DIN COMUNA GHERCEȘTI, SAT GHERCEȘTI
 • 11. PLATFORMA DIN COMUNA GHERCEȘTI, SAT GHERCEȘTI
 • 12. PLATFORMA DIN COMUNA GHERCEȘTI, SAT UNGURENI
 • 13. S-AU CONSTRUIT UN NUMĂR DE 150 PLATFORME INDIVIDUALE PENTRU DEPOZITAREA TEMPORARĂ A GUNOIULUI DE GRAJD
 • 14. ECHIPAMENTE LIVRATE PENTRU ASIGURAREAMANAGEMENTULUI GUNOIULUI DE GRAJD LA PLATFORMA COMUNALĂ
 • 15. 4 REMORCI CU 2 AXE, 8 t, SISTEM DE BASCULAREHIDRAULIC, PENTRU TRANSPORTUL GUNOIULUI DE GRAJD LA PLATFORMA COMUNALĂ
 • 16. UN ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL 75 CP, PENTRUMANIPULAREA GUNOIULUI DE GRAJD DIN PLATFORMA COMUNALĂ
 • 17.  Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor; Elaborarea Studiului de Fezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor; Avizarea Studiului de Fezabilitate în Comitetul Interministerial pentru Lucrări Publice de Interes Naţional; Emiterea Hotărârii guvernului prin care se aprobă realizarea investiţiei şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei; Realizarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie, a documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire a platformelor; Desfăşurarea licitaţiei naţionale pentru construcţia platformelor şi a licitaţiei internaţionale pentru achiziţia echipamentelor. PAŞII PARCURŞI ÎN REALIZAREA INVESTIȚIEI
 • 18.  Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de gunoi de grajd. Bazinul de stocare semiîngropat din beton armat, Vbazin = 83 mc 3 (trei) boxe din beton armat, cu capacitate de stocare a 6 mc fiecare boxă, (sticlă, metal şi plastic/carton) împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel pe întreg perimetrul ce delimitează suprafaţa necesară a amenajării platformei comunale. drum de acces în incinta platformei de la poarta de intrare până la radierul din faţa platformei şi de la aceasta până la poarta de ieşire. perdea vegetală de protecţie, realizată prin plantarea a 2 rânduri de salcâmi în jurul împrjmuirii; două piezometre (unul aval şi unul amonte), amplasate în apropierea platformei, pentru monitorizarea periodică a calităţii apei subterane o cabină /un adăpost cu o încăpere pentru administratorul şi paznicul platformei. container cu capac de cca 1mc pentru colectarea eventualelor desuri periculoase (cutii vopsea, recipienti uleiuzat etc.). DESCRIEREA PLATFORMEI COMUNALE
 • 19.  o placa prefabricata de 2.00x2.00 m si 15 cm grosime.  patru stalpi metalici la colturi, de care sunt sudate profile metalice in care se introduc dulapi de lemn pe trei laturi si partial pe ultima latura.  un bazin metalic ingropat pentru colectarea efluentului.DESCRIEREA PLATFORMEI INDIVIDUALE LA NIVEL DE GOSPODĂRIE
 • 20. S-A FINALIZAT... COMUNA URMEAZĂ...  să obţină autorizaţia de mediu şi să livrarea către Primărie a 2 notifice Secţia de Gospodărire a tractoare, 1 încărcător frontal, 4 Apelor cu privire la punerea în remorci, o maşină împrăştiat funcţiune a platformelor; gunoi, o cisterna vidanjă;  să asigure exploatarea platformelor şi livrarea a 150 europubele pentru a echipamentelor în conformitate cu separarea altor tipuri de deşeuri cele mai bune practici agricole; din gunoiul de grajd;  să asigure paza şi fondurile necesare construirea şi recepţia la pentru costurile aferente de terminarea lucrărilor a 2 platforme exploatare, reparaţii, întreţinere, comunale si a unui numar de150 utilităţi, care să asigure îndeplinirea platforme individuale. scopului final al investiţiilor; STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI IN COMUNA GHERCESTI
 • 21. VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/

Related Documents