Ingrīda Gubernatorova
10.06.2015.
Īsi par ZAAO
1998. gadā dibināts pašvaldību uzņēmums
SIA “ZAAO” īpašnieces – 28 novadu pašvaldības
Ziemeļvidzeme -22; Pier...
Darbības reģions
Teritorija 11 455 km2, kas ir 17.74% no Latvijas
Iedzīvotāju skaits 190 000 tūkstoši
Atbildīga inovācija
un pašvaldību loma
 Pašvaldības organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo
atkri...
Dilemma, kas strādā labāk ???
Sods ?Izglītošana ?
Kāpēc vajadzīga izglītošana ?
Misija – veicināt sabiedrības ilgtspējīgu domāšanu un
videi draudzīgu rīcību.
Pareizi organi...
Mērķgrupas
ZAAO
Klienti
Pašvaldības
Izglītības
iestādes
Citi
interesenti
Pašvaldības = saikne ar sabiedrību
Kopēji projekti (Vides dienas, konkurss “Sakoptākā sēta”) un citi;
Izglītojoši pasākumi...
Kāpēc vajadzīgi sodi ?
Lai iesaistītu sistēmā to sabiedrības daļu,
kas turpina atkritumu izmešanu tam
neparedzētās vietās
Sadarbības modelis
ZAAO
Pašvaldība Pašvaldības
policija
Rezultāts
Izglītoti pašvaldību darbinieki, tai skaitā policisti,
par IT risinājumu izmantošanu, kā pilnīgi jaunā un
daudz ...
Ieskats attīstībā - inovāciju
ieviešana pašvaldībās
Nākotnes izaicinājums
Panākt, lai izglītošanas darba rezultāts īstenotos
ikdienā, un ikviens cilvēks pret apkārtējo vidi
i...
Atbildības inovācija
of 14

Atbildības inovācija

ZAAO prezentācija Atbildīgu ideju tirgū 2015. gada 10. jūnijā Rīgā.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Atbildības inovācija

 • 1. Ingrīda Gubernatorova 10.06.2015.
 • 2. Īsi par ZAAO 1998. gadā dibināts pašvaldību uzņēmums SIA “ZAAO” īpašnieces – 28 novadu pašvaldības Ziemeļvidzeme -22; Pierīgas reģions – 1; Malienas reģions – 5 Pašvaldību uzdevumā veic pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu: atkritumu savākšana, šķirošana, pārvadāšana, uzglabāšana, apstrāde, apglabāšana, sabiedrības izglītošana un informēšana
 • 3. Darbības reģions Teritorija 11 455 km2, kas ir 17.74% no Latvijas Iedzīvotāju skaits 190 000 tūkstoši
 • 4. Atbildīga inovācija un pašvaldību loma  Pašvaldības organizē sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, ko nodod īstenošanai ZAAO;  Izstrādā saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot atkritumu apsaimniekošanas plānus;  Nodrošina atkritumu dalītās vākšanas sistēmas izveidi un optimālu funkcionēšanu;  Nosaka maksas apmēru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;  ZV reģionā ietilpstošās pašvaldības īsteno RAAC attīstību;  Kontrolē un iesaista atkritumu radītājus pašvaldības organizētā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā
 • 5. Dilemma, kas strādā labāk ??? Sods ?Izglītošana ?
 • 6. Kāpēc vajadzīga izglītošana ? Misija – veicināt sabiedrības ilgtspējīgu domāšanu un videi draudzīgu rīcību. Pareizi organizējot atkritumu apsaimniekošanu ir iespējams samazināt nelegāli izmesto atkritumu piesārņojumu, iesaistot atkritumu apsaimniekošanas sistēmā arvien vairāk indivīdus, mājsaimniecības un uzņēmumus. Lielā Talka ???
 • 7. Mērķgrupas ZAAO Klienti Pašvaldības Izglītības iestādes Citi interesenti
 • 8. Pašvaldības = saikne ar sabiedrību Kopēji projekti (Vides dienas, konkurss “Sakoptākā sēta”) un citi; Izglītojoši pasākumi pašvaldību atbildīgajiem darbiniekiem RAAC «Daibe» (Tehniskās dienas); Dalība izstādēs (Uzņēmēju dienas, Pilsētas svētki); Juridiskas konsultācijas atkritumu apsaimniekošanas jautājumos. Sadarbība ar pašvaldībām
 • 9. Kāpēc vajadzīgi sodi ? Lai iesaistītu sistēmā to sabiedrības daļu, kas turpina atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās
 • 10. Sadarbības modelis ZAAO Pašvaldība Pašvaldības policija
 • 11. Rezultāts Izglītoti pašvaldību darbinieki, tai skaitā policisti, par IT risinājumu izmantošanu, kā pilnīgi jaunā un daudz efektīvākā veidā varēs sasniegt mērķi, veicinot videi draudzīgu rīcību. Izstrādāta programmatūra, kur pašvaldības policijas darbiniekam pieejama informācija online režīmā Limbažu novada pagasti - 25% līdz 30%, Limbažu pilsēta – 6% Amatas novads – 25% līdz 30%
 • 12. Ieskats attīstībā - inovāciju ieviešana pašvaldībās
 • 13. Nākotnes izaicinājums Panākt, lai izglītošanas darba rezultāts īstenotos ikdienā, un ikviens cilvēks pret apkārtējo vidi izturētos daudz atbildīgāk.

Related Documents