Силирање трава и травно-
легуминозних смеша
• Силаже трава се припремају, пре свега, у
брдским реонима, и то са површина
п...
• Траве и травно-легуминозне смеше се могу
силирати и без додатака, што зависи од
удела појединих вишегодишњих врста
легум...
• Биљке у фази цветања
садрже знатно више
суве материје и лакше
се силирају;
• Због смањене
сварљивости у тој фази
неопход...
• Травне силаже од провенулог материјала су
значајне и због могућности већег
конзумирања суве материје, што је посебно
важ...
• Травна маса са већим уделом суве
материје се теже сабија, услед чега се
може добити силажа лошијег квалитета.
Силирање жита
• Стрна жита се могу у основи користити као
кабасто протеинско храниво или као кабасто
енергетско храниво, ш...
• Уколико се жито коси у фази пред класање, онда се
добијају нешто мањи приноси суве материје али су
сварљивост силаже и н...
• Убирање стрних жита за овакву намену
врши се у нашим условима у другој
половини априла и почетком маја, после
чега може ...
• Оваква силажа се
припрема у другој
половини маја,
после чега опет
може да уследи
сетва кукуруза
(хибриди краће
вегетациј...
Силирање сунцокрета
• За спремање силаже користи се пре
свега сунцокрет из пострне сетве;
• Силирање се обавља када је биљ...
Силирање кромпира
• За успешно силирање кромпира
потребно је да се обезбеди 30-35 %
суве материје, а то се најлакше
постиж...
Силирање купусњача
• Купусњаче (крмна репица, сточни кељ,
перко) су биљке изузетног производног
потенцијала, јер могу да д...
• Вишкови наведених крмних биљака се могу
силирати, али због високог садржаја влаге
њих треба мешати са неким сувим додатк...
Силирање глава и лишћа шећерне
репе
• Главе и лишће шећерне репе могу да чине
20-45 % од укупног приноса шећерне репе,
што...
• Одликују се високим
уделом сирових
протеина, који према
различитим ауторима
износи 13-18 %;
• При механизованом
вађењу ш...
• Највећи проблем за добијање квалитетне
силаже од глава и лишћа репе јесте значајно
присуство земље, као и велика количин...
• Због високог присуства влаге у главама и
лишћу репе (84-87%), у току силирања
долази до издвајања значајне количине
ефлу...
Силирање репиних резанаца
• У погледу хранљиве вредности, репини резанци су
типично угљенохидратно храниво, богато шећерим...
• Одмах након пресовања резанци имају
температуру од 50-60 о
Ц, а у великим
силосима дневно се ова температура
снижава за ...
• Пуњење силоса треба обавити за један дан,
уз равнање површинског слоја, умерено
гажење и покривање пластичном фолијом;
• У тову говеда дневно се по грлу може
давати и до 40 кг силираних репиних
резанаца, док се за музне краве
користе 15-30 к...
Силирање пивског тропа (требера)
• Сирови пивски троп сматра се квалитетним
хранивом пре свега за исхрану музних крава, па...
• Уколико се због удаљености пиваре
набављају веће количине, неопходно је
да се требер конзервише силирањем
како би се спр...
• Уколико се сачека да се добро оцеди, требер се
може силирати без додатака, уз благо сабијање.
• Коришћење додатка на баз...
• Силирање мањих количина може да се обавља у
бурадима или другим сличним судовима;
• Због високог садржаја влаге и у овом...
Силирање комине гожђа
• Комина грожђа, као
споредни производ
производње вина и
воћних сокова,
представља велики
проблем за...
• Садржај хранљивих материја у комини је
варијабилан и зависи од сорте грожђа, технологије
прераде, климатских и земљишних...
• Домаћа искуства указују на позитивне
резултате при додавању 1% бенурала
или зенурала (домаћи или страни
комерцијални неп...
Механизација и објекти за
силирање
• Комбајни;
• Косачице (за ниске културе);
• Транспортна средства;
• Машине за пуњење с...
Најстарије и најједноставније машине за
сецкање биљака за силажу јесу сило-сечке
Ношени једноредни комбајн за кукуруз
Вучени троредни сило-комбајн за кукуруз
Вучени троредни сило-комбајн
Четвороредни сило-комбај за кукуруз на
економији средње пољопривредне школе у
Лесковцу
Вишередни сило - комбајн
Специјални додатак за комбајнирање усева
Вучени сило-комбајн за ниске културе
Самоходни сило-комбајн за ниске културе
Тракторски транспорт уситњене масе
Камионски транспорт уситњене масе
Врсте сило-објеката
• Сило-камаре;
• Сило-јаме;
• Сило-ровови;
• Сило-торњеви;
• Сило-кобасице;
• Сило-вреће;
Сило-камара на економији средње
пољопривредне школе у Лесковцу
Сило-јама
Сило-ров
Калуп за силирање од палета
Паралелни хоризонтални сило-објекти
Хоризонтални сило-објекат од монтажних
елемената
Сило-торањ
Савремени сило-торањ са механизованим
пуњењем и пражњењем
Сило-кобасица
Преса за пуњење сило-кобасице
Машина за балирање сенаже и обавијање
фолијом
Пластифициране бале сенаже
Силажа у PVC врећама
Вађење силаже
• Ручно (ашовима, мотикама, моторним
тестерама);
• Механизовано (утоваривачи,
силофрезе, специјалне самоходн...
• Најважније је да после вађења силаже остане
раван пресек, како би што мање ваздуха
(кисеоника) улазило и довело до загре...
Неправилно вађена силажа са великом
отвoреном површином
Вађење силаже моторном тестером
Вађење силаже утоваривачем
Вађење силаже утоваривачем
Специјални уређај за одсецање блока
силаже
of 61

Prezentacija za pancevo 5.2, 2015

Prezentacija za pancevo 5.2, 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija za pancevo 5.2, 2015

 • 1. Силирање трава и травно- легуминозних смеша • Силаже трава се припремају, пре свега, у брдским реонима, и то са површина пашњака које су у ротационом (прегонском) систему испаше вишкови у каснијим турнусима • Ови вишкови се могу конзервисати и као сено, али честе кише у неким рејонима могу у знатној мери ометати овакав поступак, па се прибегава силирању.
 • 2. • Траве и травно-легуминозне смеше се могу силирати и без додатака, што зависи од удела појединих вишегодишњих врста легуминоза, садржаја лакорастворљивих угљених хидрата у биомаси и садржаја суве материје.
 • 3. • Биљке у фази цветања садрже знатно више суве материје и лакше се силирају; • Због смањене сварљивости у тој фази неопходно је раније силирање (пред или на почетку цветања за легуминозе, односно у почетној фази класања за траве), као и провењавање.
 • 4. • Травне силаже од провенулог материјала су значајне и због могућности већег конзумирања суве материје, што је посебно важно за грла веће млечности.
 • 5. • Травна маса са већим уделом суве материје се теже сабија, услед чега се може добити силажа лошијег квалитета.
 • 6. Силирање жита • Стрна жита се могу у основи користити као кабасто протеинско храниво или као кабасто енергетско храниво, што зависи од фазе у којој се коси;
 • 7. • Уколико се жито коси у фази пред класање, онда се добијају нешто мањи приноси суве материје али су сварљивост силаже и ниво протеина већи; • У том случају је неопходно провењавање до 35-45% СМ, а препоручује се и инокулација;
 • 8. • Убирање стрних жита за овакву намену врши се у нашим условима у другој половини априла и почетком маја, после чега може да уследи сетва кукуруза; • Уколико се дозволи да жито искласа, и да зрно буде на завршетку фазе млечне зрелости (30 % млечна и 70% воштана зрелост), цела биљка има 30-35% СМ те се може силирати без провењавања;
 • 9. • Оваква силажа се припрема у другој половини маја, после чега опет може да уследи сетва кукуруза (хибриди краће вегетације), под условом да има довољно земљишне влаге или је могуће заливање.
 • 10. Силирање сунцокрета • За спремање силаже користи се пре свега сунцокрет из пострне сетве; • Силирање се обавља када је биљка у пуном цвету; • Сунцокрет може да се силира на исти начин као и кукуруз, сам или у комбинацији са кукурузом.
 • 11. Силирање кромпира • За успешно силирање кромпира потребно је да се обезбеди 30-35 % суве материје, а то се најлакше постиже додавањем 10-20 % сецкане сламе, кукурузовине или сена; • Силажа кромпира са 50 % сена по хранљивој вредности је приближна кукурузној силажи.
 • 12. Силирање купусњача • Купусњаче (крмна репица, сточни кељ, перко) су биљке изузетног производног потенцијала, јер могу да дају принос од 60 до 100 тона зелене масе по хектару; • Купусњаче доста добро издржавају ниске температуре, посебно сточни кељ, па се дубоко у јесен и у току благих зима користе као једина зелена храна.
 • 13. • Вишкови наведених крмних биљака се могу силирати, али због високог садржаја влаге њих треба мешати са неким сувим додатком, ради обезбеђења минимално 25% суве материје; • Имајући у обзир висок садржај влаге, а самим тим малу концентрацију хранљивих материја, треба тежити да се биомаса наведених биљака првенствено користи у зеленом стању.
 • 14. Силирање глава и лишћа шећерне репе • Главе и лишће шећерне репе могу да чине 20-45 % од укупног приноса шећерне репе, што по хектару представља преко 20 т;
 • 15. • Одликују се високим уделом сирових протеина, који према различитим ауторима износи 13-18 %; • При механизованом вађењу шећерне репе у заосталој зеленој маси главе учествују са око 25 %, а лишће са око 75 %.
 • 16. • Највећи проблем за добијање квалитетне силаже од глава и лишћа репе јесте значајно присуство земље, као и велика количина влаге; • Уколико се силирају неуситњене главе и лишће, сабијање треба обавити интензивније него у случају њиховог предходног сецкања. Пуњење једног или дела силоса треба завршити најдуже за 4-5 дана.
 • 17. • Због високог присуства влаге у главама и лишћу репе (84-87%), у току силирања долази до издвајања значајне количине ефлуента (сока), која може да чини и до 300 л/т, чиме се изгуби и до 40 % хранљиве вредности; • Ради везивања вишка влаге препоручује се мешање глава и лишћа са неким сувљим хранивом, на пример уситњеном сламом или кукурузовином.
 • 18. Силирање репиних резанаца • У погледу хранљиве вредности, репини резанци су типично угљенохидратно храниво, богато шећерима; • Одмах после производње резанци се кратко могу користити у свежем стању, јер се брзо укваре, киселе, плесниве и труну; • Захваљујући двократном пресовању у савременим погонима добијају се резанци са 20 % или још више суве материје, што је знатно боље за добијање квалитетније силаже; • Међутим, уколико је влажност већа од 25% сабијање репиних резанаца је отежано због еластичности.
 • 19. • Одмах након пресовања резанци имају температуру од 50-60 о Ц, а у великим силосима дневно се ова температура снижава за 0,5-1,5 %. • Најбоље је да се силирање резанаца у сило- рововима обавља у слојевима дебљине до два метра, чиме се постиже ни пребрзо ни преспоро хлађење, а ферментација тече у оптималним температурним условима.
 • 20. • Пуњење силоса треба обавити за један дан, уз равнање површинског слоја, умерено гажење и покривање пластичном фолијом;
 • 21. • У тову говеда дневно се по грлу може давати и до 40 кг силираних репиних резанаца, док се за музне краве користе 15-30 кг, а за овце до 2 кг; • Животиње радије једу силиране него свеже рeпинe рeзанцe.
 • 22. Силирање пивског тропа (требера) • Сирови пивски троп сматра се квалитетним хранивом пре свега за исхрану музних крава, па се највеће количине утроше у сировом стању, одмах по добијању. • Због високог процента влаге брзо ферментише и лако се квари и плесниви. • Из тог разлога се и користи пре свега на фармама у близини пивара, одакле може да се набавља за краћи временски период, што је посебно вaжно зa летње месеце.
 • 23. • Уколико се због удаљености пиваре набављају веће количине, неопходно је да се требер конзервише силирањем како би се спречила неправилна ферментација и кварење; • Због високог садржаја влаге потребно је да се меша са неким сувим хранивом.
 • 24. • Уколико се сачека да се добро оцеди, требер се може силирати без додатака, уз благо сабијање. • Коришћење додатка на бази мравље киселине, од требера се, такође, може добити добра силажа.
 • 25. • Силирање мањих количина може да се обавља у бурадима или другим сличним судовима; • Због високог садржаја влаге и у овом случају препоручује се коришћење сувих додатака (уситњене сламе, кукурузовине или ливадског сена).
 • 26. Силирање комине гожђа • Комина грожђа, као споредни производ производње вина и воћних сокова, представља велики проблем за складиштење и животну средину; • Од укупне количине грожђа добија се око 22- 25% свеже комине, која садржи 40-50% суве материје;
 • 27. • Садржај хранљивих материја у комини је варијабилан и зависи од сорте грожђа, технологије прераде, климатских и земљишних услова производње. • С обзиром на мали садржај протеина, било је покушаја да се у току силирања користе додаци који у сило-масу уносе непротеински азот или да се врши мешање са луцерком.
 • 28. • Домаћа искуства указују на позитивне резултате при додавању 1% бенурала или зенурала (домаћи или страни комерцијални непротеински извори азота). • Још бољи резултати код нас су постигнути при комбиновању провенуле луцерке и комине грожђа, у односу свеже масе 1:1.
 • 29. Механизација и објекти за силирање • Комбајни; • Косачице (за ниске културе); • Транспортна средства; • Машине за пуњење сило-објекта; • Трактори за гажење силаже;
 • 30. Најстарије и најједноставније машине за сецкање биљака за силажу јесу сило-сечке
 • 31. Ношени једноредни комбајн за кукуруз
 • 32. Вучени троредни сило-комбајн за кукуруз
 • 33. Вучени троредни сило-комбајн
 • 34. Четвороредни сило-комбај за кукуруз на економији средње пољопривредне школе у Лесковцу
 • 35. Вишередни сило - комбајн
 • 36. Специјални додатак за комбајнирање усева
 • 37. Вучени сило-комбајн за ниске културе
 • 38. Самоходни сило-комбајн за ниске културе
 • 39. Тракторски транспорт уситњене масе
 • 40. Камионски транспорт уситњене масе
 • 41. Врсте сило-објеката • Сило-камаре; • Сило-јаме; • Сило-ровови; • Сило-торњеви; • Сило-кобасице; • Сило-вреће;
 • 42. Сило-камара на економији средње пољопривредне школе у Лесковцу
 • 43. Сило-јама
 • 44. Сило-ров
 • 45. Калуп за силирање од палета
 • 46. Паралелни хоризонтални сило-објекти
 • 47. Хоризонтални сило-објекат од монтажних елемената
 • 48. Сило-торањ
 • 49. Савремени сило-торањ са механизованим пуњењем и пражњењем
 • 50. Сило-кобасица
 • 51. Преса за пуњење сило-кобасице
 • 52. Машина за балирање сенаже и обавијање фолијом
 • 53. Пластифициране бале сенаже
 • 54. Силажа у PVC врећама
 • 55. Вађење силаже • Ручно (ашовима, мотикама, моторним тестерама); • Механизовано (утоваривачи, силофрезе, специјалне самоходне машине);
 • 56. • Најважније је да после вађења силаже остане раван пресек, како би што мање ваздуха (кисеоника) улазило и довело до загревања и буђања силаже!!! Неправилно вађена силажа Правилно вађена силажа
 • 57. Неправилно вађена силажа са великом отвoреном површином
 • 58. Вађење силаже моторном тестером
 • 59. Вађење силаже утоваривачем
 • 60. Вађење силаже утоваривачем
 • 61. Специјални уређај за одсецање блока силаже

Related Documents