TESTELE PCR INTESTELE PCR IN
DIAGNOSTICULDIAGNOSTICUL
BOLILOR LA PASARIBOLILOR LA PASARI
Dr. Virgilia POPADr. Virgilia POP...
Boli infectioase care pot evoluaBoli infectioase care pot evolua
in ferma de pasariin ferma de pasari
Boli frecvente la va...
DiagnosticDiagnostic
 Metode / testeMetode / teste

in vivoin vivo

in vitroin vitro
• Clasice (bacteriologice, virusol...
http://www.karymullis.com/index.shtmlhttp://www.karymullis.com/index.shtml
Dr. Kary MullisDr. Kary Mullis
 metodă de sinteză a ADN “in vitro” - sintezametodă de sinteză a ADN “in vitro” - sinteza
acelularaacelulara
 amplificar...
-amplificare clasica –amplificare clasica –
control post-amplificarecontrol post-amplificare
prin gel-electroforezaprin ge...
PPostulatele lui Kochostulatele lui Koch
completate de biologia molecularacompletate de biologia moleculara
 1) microorga...
Avantajele testelor PCRAvantajele testelor PCR
 confirmarea (pana laconfirmarea (pana la 48 de ore48 de ore, de regula in...
Limitele testelor PCRLimitele testelor PCR
 rezultaterezultate fals negativefals negative dacadaca

proba / specimenul d...
Boala infectioasa Etiologie
Tampoane
Probe
organ
Alteprobe
Anemia infectioasa C(I)AV, Gyrovirus, Circoviridae (ADN mc)
Asp...
IdentificareaIdentificarea TrichinellaTrichinella spp.spp.
ConcluzieConcluzie
 medicul veterinar de libera practicamedicul veterinar de libera practica
imputernicit pentru fiecare ...
Concurs:Concurs:
 Ce boala a fost reprodusa experimentalCe boala a fost reprodusa experimental
si ilustrata in fotografii...
http://farmavet.ro/institutul-pasteur-laborator-http://farmavet.ro/institutul-pasteur-laborator-
analize/analize/
diagnost...
SarbatoriSarbatori
fericite!fericite!  
of 15

Diagnosticul prin teste PCR

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Diagnosticul prin teste PCR

 • 1. TESTELE PCR INTESTELE PCR IN DIAGNOSTICULDIAGNOSTICUL BOLILOR LA PASARIBOLILOR LA PASARI Dr. Virgilia POPADr. Virgilia POPA INSTITUTUL PASTEURINSTITUTUL PASTEUR Intalnirea trimestriala a SMVPAAMRIntalnirea trimestriala a SMVPAAMR FMVFMV BUCUREŞTIBUCUREŞTI Aula Prof. Dr. Aurel PopoviciuAula Prof. Dr. Aurel Popoviciu 29 martie 201229 martie 2012
 • 2. Boli infectioase care pot evoluaBoli infectioase care pot evolua in ferma de pasariin ferma de pasari Boli frecvente la varstele 1 - 4 saptamani > 4 saptamani puiul de carne adulte Anemia infectioasa Aspergiloza Boala cronica respiratorie Boala de Newcastle Boala Marek Bordetelioza Bronsita infectioasa Bursita infectioasa Coccidioza Colibaciloza / colisepticemia Coriza aviara Encefalomielita Enterita hemoragica (curca) Enterita necrotica Hepatita vibrionica Holera aviara Influenta aviara Laringotraheita infectioasa Leucoza limfoida Ornitobacterioza Ornitoza Reoviroze Rinotraheita aviara Rujetul Salmoneloze Sinuzita infectioasa Spirochetoza (Borelioza) Stafilococia Tuberculoza Variola aviara
 • 3. DiagnosticDiagnostic  Metode / testeMetode / teste  in vivoin vivo  in vitroin vitro • Clasice (bacteriologice, virusologice, parazitologice etc)Clasice (bacteriologice, virusologice, parazitologice etc) • Genetice (moleculare)Genetice (moleculare)  ““Gold test” (test de referinta)Gold test” (test de referinta)
 • 4. http://www.karymullis.com/index.shtmlhttp://www.karymullis.com/index.shtml Dr. Kary MullisDr. Kary Mullis
 • 5.  metodă de sinteză a ADN “in vitro” - sintezametodă de sinteză a ADN “in vitro” - sinteza acelularaacelulara  amplificare selectivă a ADN, in timpul unor cicluriamplificare selectivă a ADN, in timpul unor cicluri termice repetate, prin intermediul enzimei ADNtermice repetate, prin intermediul enzimei ADN polimeraza.polimeraza.  ADN polimeraza sintetizeaza catenaADN polimeraza sintetizeaza catena complementară pornind de la o amorsă (“primer”).complementară pornind de la o amorsă (“primer”).  un ciclu termic:un ciclu termic:  denaturarea moleculei / moleculelor de ADN,denaturarea moleculei / moleculelor de ADN,  hibridizarea amorselor sihibridizarea amorselor si  extinderea / elongarea cópiilor secventei tintaextinderea / elongarea cópiilor secventei tinta  de la o singura / cateva cópii la ordinul miilor saude la o singura / cateva cópii la ordinul miilor sau milioanelor de cópii.milioanelor de cópii.
 • 6. -amplificare clasica –amplificare clasica – control post-amplificarecontrol post-amplificare prin gel-electroforezaprin gel-electroforeza (end-point)(end-point) - amplificare in timp real- amplificare in timp real (spectrofotometrica) –(spectrofotometrica) – control in timpul reactieicontrol in timpul reactiei
 • 7. PPostulatele lui Kochostulatele lui Koch completate de biologia molecularacompletate de biologia moleculara  1) microorganismul este întâlnit în1) microorganismul este întâlnit în mod regulat în leziunile boliimod regulat în leziunile bolii..  2) microorganismul poate fi izolat2) microorganismul poate fi izolat sub forma uneisub forma unei culturi pureculturi pure  3) inocularea acestei culturi3) inocularea acestei culturi determină leziuni unui animaldetermină leziuni unui animal experimental şiexperimental şi microorganismulmicroorganismul poate fi recuperat din leziunilepoate fi recuperat din leziunile animaluluianimalului de experienta.de experienta.  1) fenotipul sau trăsătur1) fenotipul sau trăsăturaa trebuie sătrebuie să se asocieze tulpinilor virulente alese asocieze tulpinilor virulente ale microorganismului şi nu celormicroorganismului şi nu celor avirulenteavirulente..  2) inactivarea specifică a genei2) inactivarea specifică a genei asociată virulenţei – de exemplu,asociată virulenţei – de exemplu, înlocuirea genei normale (denumităînlocuirea genei normale (denumită tipul sălbatic) cu una modificată sautipul sălbatic) cu una modificată sau mutantă ar trebui să conducă la omutantă ar trebui să conducă la o scădere măsurabilă ascădere măsurabilă a ppatogenităţiiatogenităţii..  3)3) înlocuirea genei mutante cu genaînlocuirea genei mutante cu gena tipului sălbatic ar trebui sătipului sălbatic ar trebui să restabilească înrestabilească în întregimeîntregime patogenitatea microorganismului.patogenitatea microorganismului.
 • 8. Avantajele testelor PCRAvantajele testelor PCR  confirmarea (pana laconfirmarea (pana la 48 de ore48 de ore, de regula intre, de regula intre 2.5 si 6.5 ore2.5 si 6.5 ore) a agentului cauzal al) a agentului cauzal al bolilor infectioasebolilor infectioase  manifestemanifeste  latentelatente  recenterecente  fara semne clinice.fara semne clinice.  cuantificarea agentului infectios in proba analizata (atunci cand boala estecuantificarea agentului infectios in proba analizata (atunci cand boala este dependenta si de acest parametru);dependenta si de acest parametru);  identificarea animalelor purtatoare;identificarea animalelor purtatoare;  diferentierea episoadelor de boala datoratediferentierea episoadelor de boala datorate tulpinilor salbaticetulpinilor salbatice de cele produse dede cele produse de tulpinile vaccinaletulpinile vaccinale, sau de diverse, sau de diverse patotipuripatotipuri ale unui agent infectios;ale unui agent infectios;  declararea unui efectiv / lot de animale ca fiind indemn / liber de anumiti agentideclararea unui efectiv / lot de animale ca fiind indemn / liber de anumiti agenti infectiosi;infectiosi;  prevenirea asupra raspandirii agentilor infectiosi in populatia de animale;prevenirea asupra raspandirii agentilor infectiosi in populatia de animale;  reducerea expunerii umane la anumiti agenti infectiosi zoonotici;reducerea expunerii umane la anumiti agenti infectiosi zoonotici;  controlul puritatii produselor biologice de origine animala / vaccinurilor cucontrolul puritatii produselor biologice de origine animala / vaccinurilor cu ingrediente de origine animala;ingrediente de origine animala;  analiza expresiei unor gene in bolile metabolice.analiza expresiei unor gene in bolile metabolice.
 • 9. Limitele testelor PCRLimitele testelor PCR  rezultaterezultate fals negativefals negative dacadaca  proba / specimenul de analizat nu sunt reprezentative din punct deproba / specimenul de analizat nu sunt reprezentative din punct de vedere epidemiologic;vedere epidemiologic;  in proba sunt prezenti produsi care inhiba reactia de amplificare;in proba sunt prezenti produsi care inhiba reactia de amplificare;  proba contine variante genetice ale unui agent patogen pe careproba contine variante genetice ale unui agent patogen pe care testul nu le poate recunoaste;testul nu le poate recunoaste;  rezultaterezultate fals pozitivefals pozitive dacadaca  proba / specimenul de analizat au fost recoltate necorespunzator inproba / specimenul de analizat au fost recoltate necorespunzator in conditii in care s-a produs o contaminare incrucisata;conditii in care s-a produs o contaminare incrucisata;  incapacitatea testului PCR de a evidentia daca agentul patogen esteincapacitatea testului PCR de a evidentia daca agentul patogen este viu sau mort, respectiv capabil de a produce sau nu boala, ceea ceviu sau mort, respectiv capabil de a produce sau nu boala, ceea ce presupune necesitatea executarii si a altor teste, cum sunt celepresupune necesitatea executarii si a altor teste, cum sunt cele clasice, virusologice, bacteriologice etcclasice, virusologice, bacteriologice etc..
 • 10. Boala infectioasa Etiologie Tampoane Probe organ Alteprobe Anemia infectioasa C(I)AV, Gyrovirus, Circoviridae (ADN mc) Aspergiloza Aspergillus fumigatus, A. spp Boala cronica respiratorie Mycoplasma gallisepticum Boala de Newcastle APMV1 (Avian paramyxovirus 1, ARN) Boala Marek Gallid herpesvirus 2 (ADN) Bordetelioza Bordetella avium Bronsita infectioasa AIBV, Gammacoronavirus, Coronaviridae (ARN) Bursita infectioasa (Boala Gumboro, Nefroza aviara) IBDV, Avibirnavirus, Birnaviridae (ARN dc) Coccidioza Eimeria spp (A. acervulina, A. brunetti, A. praecox, A. maxima, A. mitis, A. necatrix) Colibaciloza / colisepticemia Escherichia coli APEC Coriza aviara Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum, Pasteurellaceae Encefalomielita (Epidemic tremor) AEV, Tremovirus, Picornaviridae (ARN) Enterita hemoragica (curca) Adenovirus tip II Enterita necrotica Clostridium perfringens A, C Hepatita vibrionica Vibrio-like bacteria / Campylobacter jejuni / C. coli / C. lari Holera aviara Pasteurella multocida Influenta aviara Influenzavirus A, Orthomyxoviridae Laringotraheita infectioasa Gallid herpesvirus 1 (ADN) Leucoza limfoida Alpharetrovirus (ARN) Ornitobacterioza Ornithobacterium rhinotracheale Ornitoza Chlamydia psittaci Reoviroze / Artrita virala / Sindromul de malabsorbtie / Alte reoviroze Reovirus (Avian orthoreovirus, ARN dc) Rinotraheita aviara Avian metapneumovirus, Paramyxoviridae (ARN) Rujetul Eryspelothrix rusiopathiae Salmoneloze Salmonella spp (S. gallinarum-pullorum, S. enteritidis, S. typhimurium etc) Sinuzita infectioasa Mycoplasma synoviae Spirochetoza (Borelioza) Borrelia anserina Stafilococia Staphylococcus aureus Tuberculoza Mycobacterium avium, M. genavense Variola aviara Avipoxvrus (ADN)
 • 11. IdentificareaIdentificarea TrichinellaTrichinella spp.spp.
 • 12. ConcluzieConcluzie  medicul veterinar de libera practicamedicul veterinar de libera practica imputernicit pentru fiecare unitateimputernicit pentru fiecare unitate avicola va stabili dupa caz, inavicola va stabili dupa caz, in colaborare cu expertii epidemiologi sicolaborare cu expertii epidemiologi si de laborator, necesitatea executariide laborator, necesitatea executarii unor investigatii complexe.unor investigatii complexe.
 • 13. Concurs:Concurs:  Ce boala a fost reprodusa experimentalCe boala a fost reprodusa experimental si ilustrata in fotografiile de la inceputulsi ilustrata in fotografiile de la inceputul prezentarii?prezentarii?
 • 14. http://farmavet.ro/institutul-pasteur-laborator-http://farmavet.ro/institutul-pasteur-laborator- analize/analize/ diagnostic@pasteur.rodiagnostic@pasteur.ro 0744510070 / 0744510081 / 0212206920 int. 1122.0744510070 / 0744510081 / 0212206920 int. 1122.
 • 15. SarbatoriSarbatori fericite!fericite!

Related Documents