[TAP wzcmm MIL m
G
GE [STE %RAND| HCUL?
IDEEA SPEGIHCA
ETAPELE PROGRAM UlU| DE BRAHDINC
MARKEHNG
$¢am'a°«ga&
INGLOBEAZA SI ESTE ASOCIAI CU‘
Brandingul devine canalul prin care
organizatia se pr...
ESIE A’|0TORUl ORGANIZATIEI
SE REFERA LA‘
I. ESEHAA ORGAHIZAHEI
2. [A CEEA CE SUSAHE
3. [A VIZIUNEA SA
ldeeaspecifica
VECTORII AAHGIBILIAATII BRANDUAUI
/ nimui
PRQDUSE / B: iAI‘iDUlU|
ceeac produce si V D H V E Hg mediulfizic in care...
Eiapele Pruuramului
de Branding
Primaitapa 7 M
ACERCETARE "A. ' ‘ ' ' A33
2.AHAl| ZA
3.RECOMANDAR| STRATEGICE
Ci'iESA| Ui‘i| lE IVIAJORE CARE AR AREBUI
ABORDATE SUIAT:
1. Nature industriei/ seclorului in care acliveaza organizatia...
Elana 3 Alma
DEZVOIIAREA IDEIIIIIAIII SAU
A IDEII SPECIIICE (IMAGINE SI SPIRIII.
ISCHIIIBAREA COIIPORIAIIEIIIAIA
ZARHI...
Etaaa a traia »' -'
"
IAIISARE SI PREZEIIIARE. " 0"
Comunicarea viziunii este un element cheie penlru
crearea si su...
REA IICIIVII
0 dala ce brandul a fosl areal si designul slabilil, se
pun la puncl loale Inslrumenlele necesare penlru a ...
VA
THANKS
www. insus. ro
www. facebook. com/ insus. ro
of 13

Prezentare branding Wally Olins

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare branding Wally Olins

 • 1. [TAP wzcmm MIL m
 • 2. G GE [STE %RAND| HCUL? IDEEA SPEGIHCA ETAPELE PROGRAM UlU| DE BRAHDINC
 • 3. MARKEHNG $¢am'a°«ga& INGLOBEAZA SI ESTE ASOCIAI CU‘ Brandingul devine canalul prin care organizatia se prezinta intern si in Fata diverselor medii externe. lnfluenteaza A Fiecare parte a organizatiei si Fiecare public at organizatiei — tot timpul, "°“°‘°" comunucm INIERNA
 • 4. ESIE A’|0TORUl ORGANIZATIEI SE REFERA LA‘ I. ESEHAA ORGAHIZAHEI 2. [A CEEA CE SUSAHE 3. [A VIZIUNEA SA ldeeaspecifica
 • 5. VECTORII AAHGIBILIAATII BRANDUAUI / nimui PRQDUSE / B: iAI‘iDUlU| ceeac produce si V D H V E Hg mediulfizic in care se CUI 1. On Al in I . i . - cum se poarla oamenii U H A CAR organizatiei unii CU altii Si cum [9 vorbeste despre sine GU mediul exlern oamenilor. Fiecarui public si CU C9 59 0CUpa
 • 6. Eiapele Pruuramului de Branding
 • 7. Primaitapa 7 M ACERCETARE "A. ' ‘ ' ' A33 2.AHAl| ZA 3.RECOMANDAR| STRATEGICE
 • 8. Ci'iESA| Ui‘i| lE IVIAJORE CARE AR AREBUI ABORDATE SUIAT: 1. Nature industriei/ seclorului in care acliveaza organizatia. 2. Organizatia in sine si caracleristicile sale. 3. Branduri, activitali si divizii. Cum sunt vazute si inlelese de diferile publicuri brandurile, produsele si serviciile organizatiei si organizatia in ansamblu. '-| . Ce cred si ce spun despre organizalie stakeholderii exlerni, clienlii, Furnizorii, partenerii, shareholderii, comenlalorii, sindicatele, auloritatile locale si cenlrale si celelalte publicuri.
 • 9. Elana 3 Alma DEZVOIIAREA IDEIIIIIAIII SAU A IDEII SPECIIICE (IMAGINE SI SPIRIII. ISCHIIIBAREA COIIPORIAIIEIIIAIA ZARHIIECIURA BRAIIDUIUI 3.IIUI’I[ SI SIII
 • 10. Etaaa a traia »' -' " IAIISARE SI PREZEIIIARE. " 0" Comunicarea viziunii este un element cheie penlru crearea si suslinerea inlelegerii noii idei specifice. .. -.. ..--. --- Lansarea - oierla echipei de management posibilitalea -. --. ... ... ._ sa explice ce este organizatia, cum a evolual, ce viitor ----I--"' are si care va ii contributia noii identilatii.
 • 11. REA IICIIVII 0 dala ce brandul a fosl areal si designul slabilil, se pun la puncl loale Inslrumenlele necesare penlru a se asigura ca brandul esle corecl inleles si implemenlal.
 • 12. VA THANKS
 • 13. www. insus. ro www. facebook. com/ insus. ro

Related Documents