RAPORT ZA TRZY KWARTALY 2013
20 LISTOPADA 2013
PODSUMOWANIE 3Q2013
AGENDA
Istotne wydarzenia / Kwartał powyżej oczekiwań
Sezonowość rynku / Optymalizacja sieci / Rozwój sieci filialnej za ...
ISTOTNE WYDARZENIA
18-11-2013
202,0 zł
01-07-2013
122 zł
02-01-2013
83 zł
Akcjonariusze
Fundamenty finansowe
Historyc...
KWARTAŁ POWYŻEJ OCZEKIWAŃ
PRZYCHÓD
EBITDA
+ 16,0%
+31,5%
2.572.570
2.217.347
180.203
944.733
795.489
137.057
43.6...
ROZWÓJ SIECI FILIALNEJ
4
+1
157
12
+1
19
14
17
290
+1
Liczba filii
+1
11
-1
38
1
12
+3
-1
5
05
ROSNĄCE ZNACZENIE PRZYCHODU
W SPÓŁKACH ZAGRANICZNYCH
23.197
103.973
653.411
100,3%
26,6%
przychód spółek zagranicznyc...
NOWE PROJEKTY
ILS – centrum logistyczne
Rozbudowa logistyki
ILS Konsygnacja
Potraktowanie magazynu dostawcy
jako magazyn...
ZAŁOŻENIA I PERSPEKTYWY
Zwiększenie udziału w rynku
Utrzymanie dynamiki wzrostu i utrzymanie marży
Racjonalizacja zapasu
...
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
of 9

Prezentacja za III kwartał 2013

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja za III kwartał 2013

  • 1. RAPORT ZA TRZY KWARTALY 2013 20 LISTOPADA 2013 PODSUMOWANIE 3Q2013
  • 2. AGENDA Istotne wydarzenia / Kwartał powyżej oczekiwań Sezonowość rynku / Optymalizacja sieci / Rozwój sieci filialnej za granicą Kontynuacja trendu wzrostu udziału przychodów z rynków zagranicznych Strategiczne decyzje / Perspektywy na drugie półrocze
  • 3. ISTOTNE WYDARZENIA 18-11-2013 202,0 zł 01-07-2013 122 zł 02-01-2013 83 zł Akcjonariusze Fundamenty finansowe Historyczne rekordy na GPW Dynamika sprzedaży 16,0% Niezmienne „Kupuj” dla akcji Wzrost EBITDA 31.5% Zadowoleni Inwestorzy Wskaźnik Dług netto/EBITDA 1,86 03 Kurs akcji Inter Cars SA w 2013 roku
  • 4. KWARTAŁ POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PRZYCHÓD EBITDA + 16,0% +31,5% 2.572.570 2.217.347 180.203 944.733 795.489 137.057 43.660 751.909 943.821 669.949 684.016 2012 2013 73.865 44.964 III kwartał 48.433 41.367 2012 II kwartał 64.971 2013 Suma kwartałów I kwartał 50.026 303.417 58.441 238.846 +27,0% 3Q2012 25.491 3Q2013 MARŻA 3Q2012 23.043 +129,3% 3Q2103 ZYSK BRUTTO 3Q2012 +117,1% 3Q2013 ZYSK NETTO 04
  • 5. ROZWÓJ SIECI FILIALNEJ 4 +1 157 12 +1 19 14 17 290 +1 Liczba filii +1 11 -1 38 1 12 +3 -1 5 05
  • 6. ROSNĄCE ZNACZENIE PRZYCHODU W SPÓŁKACH ZAGRANICZNYCH 23.197 103.973 653.411 100,3% 26,6% przychód spółek zagranicznych 1.869.732 99.267 13,3% 83.145 19,3% 89.581 12,0% 8,6% 66.507 28,4% 13.312 4,1% dynamika sprzedaży spółek zagranicznych po trzech kwartałach 8,9% 19.987 20.491 27,2% 133.951 45,6% 13,3% dynamika sprzedaży w Polsce po trzech kwartałach 296,0% 06 dane w tys. zł
  • 7. NOWE PROJEKTY ILS – centrum logistyczne Rozbudowa logistyki ILS Konsygnacja Potraktowanie magazynu dostawcy jako magazynu dystrybucyjnego IC Inwestycje e-commerce Rozwoj elektronicznych kanałów dystrybucji e-commerce i s-commerce w Polsce i krajach Europy Centralnej Wspolpraca z Mekonomenem Konsolidacja procesów zakupowych i logistyki w obszarze produktów samochodowych spoza oferty dostawców premium. 07
  • 8. ZAŁOŻENIA I PERSPEKTYWY Zwiększenie udziału w rynku Utrzymanie dynamiki wzrostu i utrzymanie marży Racjonalizacja zapasu Inwestycja w centrum logistyczne 08
  • 9. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Related Documents