Comunitatea învăţătorilor băcăuani Proiect al Departamentului Curriculum Învăţământ Primar al Inspectoratului Şcolar Ju...
Ce este Comunitatea învăţătorilor băcăuani? <ul><li>- Este un proiect al I.S.J. Bacău , demarat în 2007; </li></ul><ul><...
Ce este nou în versiunea 2011 a proiectului? Site-ul Comunităţii: www.invatatoribacau.ro <ul><li>Facilităţi: </li></ul><ul...
Înscrierea în proiect Pentru actualizarea bazei de date a învăţătorilor înscrişi în proiect, atât membrii vechi, cât şi ...
Etapele proiectului în 2011 <ul><li>Avizarea noii versiuni a proiectului; </li></ul><ul><li>2. Crearea şi administrarea i...
Comunitatea învăţătorilor băcăuani tinde să devină un exemplu de bună practică la nivel naţional şi aceasta datorită pa...
of 6

Prezentare Comunitatea Învăţătorilor Băcăuani

Utilizată pentru promovarea proiectului în centrele metodice ale învăţătorilor din judeţul Bacău.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare Comunitatea Învăţătorilor Băcăuani

  • 1. Comunitatea învăţătorilor băcăuani Proiect al Departamentului Curriculum Învăţământ Primar al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău Etapa a II-a
  • 2. Ce este Comunitatea învăţătorilor băcăuani? <ul><li>- Este un proiect al I.S.J. Bacău , demarat în 2007; </li></ul><ul><li>Reuneşte în prezent peste 380 de învăţători din judeţul Bacău, înscrişi într-un grup de Yahoo; </li></ul><ul><li>Scop : i nformarea rapidă şi formarea învăţătorilor în spiritul unei comunicări eficiente. </li></ul><ul><li>Mijloace existente în 2010: </li></ul><ul><li>- grupul de Yahoo </li></ul><ul><li>http://groups.yahoo.com/group/invatatori_BC/ </li></ul>- forumul învăţătorilor http://invatatori.forumulmeu.ro/
  • 3. Ce este nou în versiunea 2011 a proiectului? Site-ul Comunităţii: www.invatatoribacau.ro <ul><li>Facilităţi: </li></ul><ul><li>reuneşte grupul şi forumul; </li></ul><ul><li>oferă centrelor metodice spaţiu de promovare a activităţilor proprii; </li></ul><ul><li>acces rapid la informaţii; </li></ul><ul><li>tutoriale pentru utilizarea e-mailului, forumului, grupului de yahoo etc. </li></ul>Site-ul oferă posibilităţi multiple de diseminare video, foto, audio, a documentelor şi informaţiilor didactice din judeţ.
  • 4. Înscrierea în proiect Pentru actualizarea bazei de date a învăţătorilor înscrişi în proiect, atât membrii vechi, cât şi cei noi trebuie să completeze şi semneze fişa de înscriere, pe care o vor primi de la responsabilii de comisii metodice. Fişa este disponibilă şi pe site-ul Comunităţii: www.invatatoribacau.ro . Actualii membri, care nu completează fişa şi nu fac dovada existenţei în grupul de Yahoo (nu răspund la e-mail) vor fi şterşi din baza de date. Noii membri vor putea să se înscrie mai uşor, accesând tutorialele de pe site. Condiţii de înscriere . Solicitantul trebuie: - să fie cadru didactic în învăţământul primar băcăuan; - să se înscrie cu adresa de e-mail proprie în grupul de Yahoo invatatori_BC ; - să completeze fişa de înscriere şi să o trimită coordonatorilor proiectului.
  • 5. Etapele proiectului în 2011 <ul><li>Avizarea noii versiuni a proiectului; </li></ul><ul><li>2. Crearea şi administrarea infrastructurii web; </li></ul><ul><li>3. Crearea şi distribuirea materialelor de promovare şi tutoriat </li></ul><ul><li>(prin responsabilii de centre metodice către responsabilii de comisii metodice şi cadre didactice / pe site-ul www.invatatoribacau.ro ); </li></ul><ul><li>4. Informarea cadrelor didactice cu privire la proiect </li></ul><ul><li>(la întrunirile de cerc pedagogic din 25 februarie şi pe internet); </li></ul><ul><li>5. Colectarea de date din centrele metodice (fişele de înscriere, informaţii cu privire la structura şi activitatea centrelor); </li></ul><ul><li>6. Actualizarea bazei de date (centralizarea fi şelor de înscriere sosite din teritoriu) </li></ul><ul><li>7. Formarea reprezentanţilor desemnaţi de centrele metodice pentru diseminarea web a informaţiilor (curs practic) </li></ul><ul><li>8. Dezvoltarea comunităţii virtuale </li></ul>
  • 6. Comunitatea învăţătorilor băcăuani tinde să devină un exemplu de bună practică la nivel naţional şi aceasta datorită participării dumneavoastră. Coordonatorii proiectului vă mulţumesc pentru implicarea dumneavoastră în prima etapă a proiectului şi vă invită să participaţi în număr cât mai mare în 2011. Vă urăm o primăvară însorită şi suflete senine!