ColorStudio - príručkaZačíname1. Program ColorStudio sa spúšťa z pracovnej plochy počítača ikonou ColorStudio.2. Program p...
ColorStudio - príručkaVizualizácia fotografií1. Pre vizualizáciu fotografií musíme zo zoznamu fotografií zvoliť jednu, kto...
of 2

Pomocnik

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pomocnik

  • 1. ColorStudio - príručkaZačíname1. Program ColorStudio sa spúšťa z pracovnej plochy počítača ikonou ColorStudio.2. Program po prvom spustení je znázornený na obrázku. Hneď po spustení programu je možné pracovať a načítať si jedinú fotografiu (na obr. č. 2). Po kliknutí na tlačidlo „Načítaj obrázky“ (na obr. č. 1) je možné nahrať svoje vlastné fotografie do programu ColorStudio, ak ste si ich samozrejme cez službu objednávky na stránke www.colorstudio.procons.sk objednali. V pravej časti sa nachádza vzorkovník (na obr. č. 3), ktorý obsahuje odtiene farieb, ktorými je možné vaše objekty maľovať. V hlavnom menu aplikácie (na obr. č. 4) je možné spustiť základné linky na program ColorStudio (objednávkový systém, pomocníka, domov- skú stránku a kontakt).Načítanie vašich fotografií1. Pre vizualizáciu vašich fotografií je nutné vyplniť objednávkový formulár na vizualizáciu fotografií na stránke www.colorstudio.procons.sk. Po obdržaní Vašej objednávky, spracujeme fotografie a výsledok po- šleme na email zadaný v objednávke.2. Ak obdržíte nami spracované a upravené fotografie na mail, môžete si ich v programe ColorStudio načítať nasledujúcim spôsobom:  Stiahnite si všetky súbory z mailového konta, ktoré sme Vám na základe Vašej objednávky poslali do jedného adresára napr. C:MojeFotografie.  Spustite program ColorStudio a po kliknutí na tlačidlo „Načítaj obrázky“ (na hornom obr. č. 1) vyhľa- dajte ColorStudio XML súbor, ktorý ste stiahli z mailového konta na Váš pevný disk počítača (napr. C:MojeFotografie). UPOZORNENIE: všetky fotografie musia byť v tom istom adresáry, spolu s ColorStudio XML súborom  Po kliknutí a otvorení XML súboru nasleduje načítanie všetkých fotografií, ktoré ste si želali vizualizo- vať. Fotografie sa zobrazia v zozname a v ďalších krokoch môžete pokračovať v ich vizualizácií.
  • 2. ColorStudio - príručkaVizualizácia fotografií1. Pre vizualizáciu fotografií musíme zo zoznamu fotografií zvoliť jednu, ktorú si želáte vizualizovať. Po klik- nutí sa zobrazí fotografia v hlavnej časti programu (na obr. č. 1). Zároveň sa načítajú maľovateľné časti fo- tografie, napr. dvere, okno, stena, atď. (na obr. č 2).2. Po kliknutí na jednu položku z tohto zoznamu (napr. stena) a následným kliknutím na jeden z odtieňov vzorkovníka prebehne vizualizácia a zmena farby na fotografii.Zmena fotografie

Related Documents