Prezentacja wyników finansowychza I kwartał 2012 roku
my Czołowa polska Unikalna ekspozycja Zespół z wielo...
model działania instytucjonalny internet branżowy ...
nasz zespół Maciej Hazubski Prezes Zarzą...
portfel inwestycyjny branże i fazy rozwoju ...
kluczowe wyjścia z inwestycji status: ...
spółki na NewConnect         43,75% 39,71%             53,12% 22,19%             ...
najważniejsze wydarzeniaI kwartał 2012 PERFORMANCE INNOVATIONS ...
najważniejsze wydarzeniapo I kwartale 2012 + Objęte udziały: 49% ...
nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub2012-2013 27% ...
planowane wyjścia z inwestycjiII i III kwartał 2012 Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect ...
wyniki finansoweskonsolidowane po I kwartale 2012AKTYWA RAZEM PRZYCHODY ŁĄCZNIE ...
wyniki finansowejednostkowe po I kwartale 2012AKTYWA RAZEM PRZYCHODY ŁĄCZNIE ...
notowania KURS 1,25 C/Z 3,30 Kapitalizacja 27,9 mln ...
akcjonariat Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesam...
IQ Partners S.A. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa ...
of 16

Prezentacja IQ Partners S.A. - 1Q 2012

Wyniki finansowe IQ Partners S.A. za I kwartał 2012 roku
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Investor Relations      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja IQ Partners S.A. - 1Q 2012

 • 1. Prezentacja wyników finansowychza I kwartał 2012 roku
 • 2. my Czołowa polska Unikalna ekspozycja Zespół z wieloletnimspółka o charakterze na najbardziej doświadczeniemfunduszu venture perspektywiczne capital inwestująca branże [inwestujący m.in.w rozwojowe projekty bezzwrotne środki technologiczne [internet, mobile, z programów UE] e-commerce, IT][seed, startup, early stage]Ponadprzeciętne stopy zwrotu  z  inwestycji [średni IRR: 140%]   2
 • 3. model działania instytucjonalny internet branżowy mobile e-commerce finansowy POIG 3.1 IT * zasady POIG 3.1 zostały opisane w załączniku do prezentacji 3
 • 4. nasz zespół Maciej Hazubski Prezes Zarządu Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządutimeline2005 2007 2008 2009 2011Powstaje Debiut Powstają Pozyskanie Debiut środków 4
 • 5. portfel inwestycyjny branże i fazy rozwoju       SEED       STARTUP EARLY       STAGE       MEDIA INTERNET            pomysłE-COMMERCE MOBILE        IT     IT INNE       5
 • 6. kluczowe wyjścia z inwestycji status: niezakończona 191% udziały zbyte: 4,76% udziały pozostałe: 41,9% status: 54% zakończona udziały zbyte: 8,87% status: inwestor 30% zakończona finansowy udziały zbyte: 12,54% status: inwestor niezakończona 61% finansowy udziały zbyte: 22,3% udziały pozostałe: 22,19% status: inwestor niezakończona 18% finansowy udziały zbyte: 48,72% udziały pozostałe: 37,20%Wyjść z inwestycji łącznie: 12; Średni IRR: 140%       6
 • 7. spółki na NewConnect         43,75% 39,71%             53,12% 22,19%             10% 29,41%             40% 42,33%     7
 • 8. najważniejsze wydarzeniaI kwartał 2012 PERFORMANCE INNOVATIONS MARKETING NEXT SP. Z O.O. SOLUTIONS SP. Z O.O. Objęte udziały: Objęte udziały: Objęte udziały: Zbyte udziały: 49,97% 49,99% 49,99% 40,10% Opis działalności: Opis działalności: Opis działalności: Sprzedaż do Niestandardowa Platforma System do inwestorausługa comiesięcznej rozliczeniowa do zarządzania i obiegu finansowego subskrypcji pudełka obsługi internetowych dokumentów dla z miniaturowymi programów niewielkich firm wersjami kosmetyków afiliacyjnych i instytucji IRR: 194,66% przez internet 8
 • 9. najważniejsze wydarzeniapo I kwartale 2012 + Objęte udziały: 49% Opis działalności: Opis transakcji: Jedna z pierwszych W wyniku transakcji notowana na NewConnectw Polsce aplikacji do spółka Zakupy.com S.A. zmieni nazwę na B2B zarządzania Partner S.A. Połączenie jest kolejnym etapemdomowym budżetem realizacji strategii wsparcia spółek portfelowych (Personal Finance w zwiększaniu skali ich działalności przez IQ Management) Partners. 9
 • 10. nowe inwestycje InQbe i Ventures Hub2012-2013 27% 29 510 000Nowe inwestycje dokonywane przeznasze inkubatory finansowane są wcałości z bezzwrotnych dotacji. 43% 23 250 000 16 250 000 96% 8 300 000 8 300 000 7 950 000 7 000 000 6 260 000 2010 2011 2012 2013 roczna wartość inwestycji skumulowana wartość inwestycji 10
 • 11. planowane wyjścia z inwestycjiII i III kwartał 2012 Planowane wyjścia z inwestycji i debiuty na NewConnect       11
 • 12. wyniki finansoweskonsolidowane po I kwartale 2012AKTYWA RAZEM PRZYCHODY ŁĄCZNIE 48172 50937 26,3% 7632 38126 5,7% 29% 111% 5456 3618 1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012 1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012ZYSK BRUTTO ZYSK NETTO 4122 4278 80,1% 78,4% 632% 933% 563 888 820 414 1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012 1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012 Dane w tys. zł 12
 • 13. wyniki finansowejednostkowe po I kwartale 2012AKTYWA RAZEM PRZYCHODY ŁĄCZNIE 2480 38923 8% 37% 35822 1814 60% 24253 4219% 42 1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012 1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012ZYSK BRUTTO ZYSK NETTO 31% 1672 2137 1278 843% 1348 59% 893% -172 -170 1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012 1Q 2010 1Q 2011 1Q 2012 Dane w tys. zł 13
 • 14. notowania KURS 1,25 C/Z 3,30 Kapitalizacja 27,9 mln C/WK 0,67 14
 • 15. akcjonariat Znaczna część akcji IQ Partners skupiona jest w rękach kadry zarządzajacej, co łączy jej interesy z interesami akcjonariuszy mniejszościowychAkcjonariusz Liczba akcji % kapitałuAltraves Limited 5 000 000 22,37%(Maciej Hazubski) 22,37% Altraves LimitedSumixam Limited 4 805 197 21,50%(Wojciech Przyłęcki) Sumixam Limited 46,17% Azaraco LimitedAzaraco Limited 2 226 338 9,96% PozostaliPozostali 10 321 465 46,17% 21,50%Razem 100% 9,96% 15
 • 16. IQ Partners S.A. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa tel.: +48 22 567 00 00 fax: +48 22 567 00 01 e-mail: biuro@iqpartners.pl Kontakt dla inwestorów:NIP: 113 268 28 30 Jakub FijewskiKRS: 0000290409 tel: 48 516 450 060Kapitał zakładowy: 22 353 000 zł e-mail: jakub.fijewski@estero.pl 16

Related Documents