• Czerwiec 2014
W y n i k i b a d a n i a
P o l s k a
K u l i n a r n i e
• Czerwiec 2014
P o l s k a
K u l i n a r n i e
IRCenter to agencja specjalizująca się w badaniach i konsultingu marketing...
• Czerwiec 2014
P o l s k a
K u l i n a r n i e
kompleksową
obsługę działań
email i mobile
marketingowych
W RAMACH WSPÓŁPR...
P o l s k a K u l i n a r n i e 2 0 1 4
„Polska Kulinarnie” to badanie poświęcone związkowi Internetu i mobile’u ze zwycza...
Spis treści
1. Jak się dzielą Internauci?
2. Co jest ważne w posiłku?
3. Internet jako inspiracja do gotowania
4. Kanał mo...
J a k r ó ż n i ą s i ę p o l s c y i n t e r n a u c i ?
Na podstawie analizy zwyczajów związanych z jedzeniem i gotowani...
J a k r ó ż n i ą s i ę p o l s c y
I n t e r n a u c i ?
7
Single jedzący na mieście – młode osoby jadające poza domem
Go...
S i n g l e j e d z ą c y n a m i e ś c i e
• Single to najmłodszy segment wśród
badanych Internautów. Jest to grupa, któr...
S i n g l e j e d z ą c y n a m i e ś c i e
I n s p i r a c j e d o g o t o w a n i a
Młodzi single po przepisy sięgają na...
G o t u j ą c e p a r y
• Gotujące pary to drugi typowy dla wielkiego
miasta zwyczaj kulinarny. Do tej grupy
Internautów n...
G o t u j ą c e p a r y
I n s p i r a c j e d o g o t o w a n i a
• Podczas gotowania partnerzy najczęściej korzystają z
t...
O b i a d n a s t o l e
• Osoby z segmentu „Obiad na stole”, to osoby
z mniejszych miejscowości, które rzadziej
gotują i w...
O b i a d n a s t o l e
I n s p i r a c j e d o g o t o w a n i a
• Gdy osoby z tej grupy zdecydują się coś ugotować,
czer...
R o d z i n n e g o t o w a n i e
• Osoby z segmentu „Rodzinne gotowanie” to
ustatkowane osoby z mniejszych miejscowości.
...
R o d z i n n e g o t o w a n i e
I n s p i r a c j e d o g o t o w a n i a
• Osoby z tej grupy czerpią przepisy częściej ...
G o t o w a n i e d l a n a j b l i ż s z y c h
• Jest to największy segment wśród osób
interesujących się kulinariami. Os...
G o t u j ą c y d l a n a j b l i ż s z y c h
I n s p i r a c j e d o g o t o w a n i a
• Osoby z tej grupy częściej niż i...
50% 50%
44%
38%
17%
PRZYJEMNOŚĆ EKOLOGIA WYGODA ZDROWIE I URODA CENA
Najważniejsze wymiary posiłku*:
N a j w a ż n i e j s...
Single lubiący jeśc na
mieście
Partnerskie gotowanie
Obiad na stole
Rodzinne gotowanie
Gotujący dla najbliższych
PRZYJEMNO...
I n t e r n e t j a k o i n s p i r a c j a d o
g o t o w a n i a
73%
Szuka inspiracji przynajmniej raz
w miesiącu:
44.8%
...
I n t e r n e t j a k o i n s p i r a c j a d o
g o t o w a n i a – d e m o g r a f i a
Osoby szukające inspiracji poprzez...
B l o g i k u l i n a r n e
27%
Czerpie inspiracje z blogów
Internetowych:
78%
38%
28%
18%
Inspiracja do wymyślenia nowej ...
• TOP 10 najbardziej popularnych blogów kulinarnych.
S p o n t a n i c z n a z n a j o m o ś ć b l o g ó w
N=660
23
15%
12...
F o r a I n t e r n e t o w e
24%
Czerpie inspiracje z forów
Internetowych:
75%
36%
26%
16%
Inspiracja do wymyślenia nową ...
F a c e b o o k
14%
Czerpie inspiracje z Facebooka:
78%
38%
28%
18%
Inspiracja do wymyślenia nową potrawę
Dokładny przepis...
S e r w i s y z p r z e p i s a m i
41%
Czerpie inspiracje z serwisów z
przepisami:
77%
37%
27%
17%
Inspiracja do wymyślen...
Y o u T u b e
7%
Czerpie inspiracje z YouTube’a:
72%
39%
35%
23%
Inspiracja do wymyślenia nową potrawę
Dokładny przepis wy...
A p l i k a c j e m o b i l n e
6%
Czerpie inspiracje z aplikacji
mobilnych
• Internauci najrzadziej czerpią inspiracje z ...
A p l i k a c j e m o b i l n e
6%
Czerpie inspiracje z aplikacji
mobilnych
20%
26%
19%
17%
18%
22% 23%
13% 13%
25%
Single...
J a k w a ż n e s ą p o d s t a w o w e
p o s i ł k i ?
Śniadanie Obiad Kolacja
Ważny posiłek:Najważniejszy posiłek*: 27% ...
U l u b i o n a k u c h n i a
31
88%
56%
23.7%
9.7%
8.9%
1.5%
1.4%
Polska
Włoska
Azjatycka
Amerykańska (USA)
Francuska
Mek...
K u p o w a n i e p r o d u k t ó w d o
p r z y g o t o w y w a n i a p o t r a w
86%
68%
63%
17%
5%
1%
W supermarketach
N...
P o t e n c j a ł w n e w s l e t t e r a c h
k u l i n a r n y c h
15%
TAK
45%
NIE
Czy chciał(a)by Pan(i) otrzymywać news...
N=2 477
62%
TAK
49%
TAK
60%
TAK
Czy była(a)by Pan(i) zainteresowana/y braniem udziału w konkursach organizowanych przez bl...
Zapraszamy do współpracy
LeadR Sp. z o.o.
ul. Dworkowa 3, 00-784 Warszawa
IRCenter
ul. Jana Pawła 61/164, 01-031 Warszawa
...
of 35

Polska Kulinarnie 2014

W 2014 roku została opublikowana druga edycja badania syndykatowego „Polska Kulinarnie”, przeprowadzonego przez IRCenter i agencję LeadR, poświęconego – jak i w 2013 roku – związkowi Internetu i mobile ze zwyczajami kulinarnymi Polaków. „Naszym celem było pokazanie jak Internauci się różnią pod względem wykorzystania Internetu przy komponowaniu swoich posiłków i jakie są dla nich najważniejsze interaktywne źródła kulinarnych inspiracji” – mówi dr Albert Hupa, prezes IRCenter. Zdecydowana większość wyników w raporcie pochodzi z badania opinii ponad dwóch tysięcy Internautów (n=2477) w dniach 6-10 czerwca 2014. Raport opowiada o tym jak Polacy jedzą, piją, gotują, jak szukają pomysłów i czym się inspirują, gdzie robią zakupy, jaka jest w tym rola Internetu, nowych mediów i narzędzi. Wnioski z badania wzbogacone są o skan Internetu i analizę danych pasywnych, które pokazują najbardziej popularne przepisy, dynamikę zainteresowań poszczególnymi przepisami na przestrzeni roku, popularność blogów i serwisów YouTube o tematyce kulinarnej. Badanie jest niezbędne w pracy brand managerów i agencji zajmujących się komunikacją marek FMCG, napojów, sieci handlowych czy restauracji w przestrzeni digitalowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat badania prosimy o kontakt: info@ircenter.com Zapraszamy również na stronę poświęconą raportowi „Polska Kulinarnie 2014”: http://www.ircenter.com/blog/polskakulinarnie2014
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Food      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polska Kulinarnie 2014

 • 1. • Czerwiec 2014 W y n i k i b a d a n i a P o l s k a K u l i n a r n i e
 • 2. • Czerwiec 2014 P o l s k a K u l i n a r n i e IRCenter to agencja specjalizująca się w badaniach i konsultingu marketingowym, m.in. w obszarze digital i interactive. Głównym obszarem działalności spółki są: badania marketingowe, społeczne i polityczne opracowywanie strategii obecności marki w Digital i Local bieżący konsulting dot. działań digitalowych i mobilnych rozwój narzędzi badawczych w obszarze interactive oraz mobile SPECJALIZUJEMY SIĘ W: realizujemy badania marketingowe przy użyciu najnowszych technologii digitalowych łączymy dane deklaratywne z danymi behawioralnymi konsumentów docieramy do konsumentów za pomocą technologii mobilnych i społecznościowych pracujemy dla największych firm w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
 • 3. • Czerwiec 2014 P o l s k a K u l i n a r n i e kompleksową obsługę działań email i mobile marketingowych W RAMACH WSPÓŁPRACY LEADR ZAPEWNIA: LeadR Sp. z o.o. to agencja interaktywna, specjalizująca się w realizacji kampanii direct marketingowych. Jej zespół tworzą profesjonaliści, którzy kompleksowo projektują kampanie Lead Generation, wspierają w odpowiednim doborze grup docelowych, przygotowują kreację, planują i realizują działania marketingowe w Internecie. realizację dedykowanych kampanii Lead Generation efektywne pozyskiwanie baz danych do dalszej monetyzacji pełną obsługę wysyłek email marketingowych wynajem baz danych kompleksową obsługę w zakresie przygotowywania kreacji Właściciel marki kont email własnych i Partnerów mln 9,4 kont email na całym świecie mln 300
 • 4. P o l s k a K u l i n a r n i e 2 0 1 4 „Polska Kulinarnie” to badanie poświęcone związkowi Internetu i mobile’u ze zwyczajami kulinarnymi Polaków. Celem projektu jest pokazanie • jak Internauci wzajemnie się różnią pod względem wykorzystania Internetu jako kulinarnego medium; • jakie są dla nich najważniejsze internetowe źródła kulinarnych inspiracji. Raport opublikowany w 2014 roku to druga edycja tego samego badania, zrealizowanego w drugim kwartale 2013. W tym roku badanie zostało przeprowadzone w dniach 7-13 luty 2014 roku na reprezentatywnej próbie (n=2477) Internautów. 4
 • 5. Spis treści 1. Jak się dzielą Internauci? 2. Co jest ważne w posiłku? 3. Internet jako inspiracja do gotowania 4. Kanał mobile 5. Food journey 6. Potrawy 7. E-commerce 8. Newslettery 5
 • 6. J a k r ó ż n i ą s i ę p o l s c y i n t e r n a u c i ? Na podstawie analizy zwyczajów związanych z jedzeniem i gotowaniem osoby zainteresowane kulinariami zostały podzielone na 5 segmentów: 23% 24% 13% 14% 26% Single jedzący na mieście Gotujące pary Obiad na stole Rodzinne gotowanie Gotujący dla najbliższych N=2 477 Segmenty zostały wyodrębnione na podstawie zmiennych: • Z kim respondent mieszka (sam, z rodziną, z partnerem) • Z kim najbardziej lubi jadać główny posiłek • Z kim najbardziej lubi gotować • Częstotliwość gotowania • Częstotliwość jadania na mieście 6
 • 7. J a k r ó ż n i ą s i ę p o l s c y I n t e r n a u c i ? 7 Single jedzący na mieście – młode osoby jadające poza domem Gotujące pary – mieszkające razem pary lubiące razem jeść i gotować Obiad na stole – osoby mieszkające z rodziną, którym zazwyczaj gotuje małżonek Rodzinne gotowanie – osoby lubiące jeść i gotować z całą rodziną Gotujący dla najbliższych – osoby samodzielnie przygotowujące posiłki dla swoich bliskich
 • 8. S i n g l e j e d z ą c y n a m i e ś c i e • Single to najmłodszy segment wśród badanych Internautów. Jest to grupa, która lubi jadać „na mieście”. Nie zależy im na towarzystwie przy spożywaniu posiłków. • Single to często studenci z wielkich miast. Są nowocześni: częściej niż inne grupy korzystają z Internetu w laptopach i na smartphone’ach. • Gdy już gotują, to przepisów szukają nie tylko poprzez tradycyjne kanały, ale również na Facebooku i blogach. Często tez wymyślają potrawy na szybko, pod wpływem chwili. 23% 8
 • 9. S i n g l e j e d z ą c y n a m i e ś c i e I n s p i r a c j e d o g o t o w a n i a Młodzi single po przepisy sięgają najczęściej do Internetu – do specjalistycznych serwisów z przepisami. Ta grupa częściej niż inne szuka przepisów również na nieoczywistych portalach, takich jak Facebook, czy YouTube. 43% 41% 36% 34% 32% 30% 26% 25% 19% 9% 7% 5% N=549 Skąd czerpie Pani/Pan przepisy, inspiracje do nowych lub znanych już potraw? 9
 • 10. G o t u j ą c e p a r y • Gotujące pary to drugi typowy dla wielkiego miasta zwyczaj kulinarny. Do tej grupy Internautów należą ustatkowane, zarówno młode małżeństwa, związki partnerskie, jak i starsze małżeństwa z dłuższym stażem. • Osoby z tego segmentu nie stronią od tradycyjnego sposobu wyszukiwania przepisów kulinarnych – książek kucharskich, jednak również, jako nowocześni mieszkańcy dużych miast, częściej niż inne segmenty korzystają z blogów kulinarnych i serwisów z przepisami 24% 10
 • 11. G o t u j ą c e p a r y I n s p i r a c j e d o g o t o w a n i a • Podczas gotowania partnerzy najczęściej korzystają z tradycyjnych książek kucharskich. • W szczególności młode małżeństwa czerpią inspiracje częściej niż inne segmenty z blogów i serwisów z przepisami. 49% 45% 39% 37% 31% 28% 28% 26% 14% 10% 8% 6% N=569 Skąd czerpie Pani/Pan przepisy, inspiracje do nowych lub znanych już potraw? 11
 • 12. O b i a d n a s t o l e • Osoby z segmentu „Obiad na stole”, to osoby z mniejszych miejscowości, które rzadziej gotują i więcej jest wśród nich mężczyzn niż wśród Internautów z innych grup. Reprezentantem tej grupy jest ustatkowany mężczyzna, który wraca po pracy do żony, a obiad już czeka na stole. • Internauci należący do tej grupy częściej niż inni łączą się z Internetem poprzez laptopa. 13% 12
 • 13. O b i a d n a s t o l e I n s p i r a c j e d o g o t o w a n i a • Gdy osoby z tej grupy zdecydują się coś ugotować, czerpią przepisy głównie z książek kucharskich i serwisów z przepisami. • Ten segment częściej niż inne korzysta przy wyborze potraw z for internetowych 44% 39% 35% 34% 30% 29% 28% 27% 13% 8% 8% 8% N=319 Skąd czerpie Pani/Pan przepisy, inspiracje do nowych lub znanych już potraw? 13
 • 14. R o d z i n n e g o t o w a n i e • Osoby z segmentu „Rodzinne gotowanie” to ustatkowane osoby z mniejszych miejscowości. Najczęściej jadają i najbardziej lubią przygotowywać posiłki z rodziną. • Ten segment najczęściej ogląda programy kulinarne oraz używa tabletów. Dla osób gotujących z dziećmi ważna bardzo jest łatwość w przygotowaniu posiłku. 14% 14
 • 15. R o d z i n n e g o t o w a n i e I n s p i r a c j e d o g o t o w a n i a • Osoby z tej grupy czerpią przepisy częściej niż inne grupy z takich nietypowych, tradycyjnych kanałów jak telewizyjne programy kulinarne, prasa czy kalendarze rodzinne. 47% 43% 41% 40% 32% 30% 24% 22% 13% 12% 7% 6% N=329 Skąd czerpie Pani/Pan przepisy, inspiracje do nowych lub znanych już potraw? 15
 • 16. G o t o w a n i e d l a n a j b l i ż s z y c h • Jest to największy segment wśród osób interesujących się kulinariami. Osoby gotujące dla najbliższych to głównie kobiety, często niepracujące. Więcej niż w innych grupach jest w niej osób mieszkających na wsi. • Ta grupa nie jest bardzo zaawansowana technologicznie, chociaż częściej niż inne grupy korzysta z tabletu. Osoby gotujące dla rodziny wolą korzystać z tradycyjnych źródeł z przepisami, czyli książek kucharskich. Mogą mieć też więcej czasu na przygotowanie posiłku, gdyż rzadko potrzeba chwili decyduje przy wyborze dania, za to mniej cenią sobie łatwość przygotowania posiłku. 26% 16
 • 17. G o t u j ą c y d l a n a j b l i ż s z y c h I n s p i r a c j e d o g o t o w a n i a • Osoby z tej grupy częściej niż inne grupy korzystają ze sprawdzonych przepisów w książkach kucharskich. • Gotujący dla rodziny rzadziej niż inni szukają inspiracji na blogach i w aplikacjach oferujących przepisy kulinarne. 49% 41% 36% 33% 30% 27% 25% 23% 11% 8% 5% 4% N=631 Skąd czerpie Pani/Pan przepisy, inspiracje do nowych lub znanych już potraw? 17
 • 18. 50% 50% 44% 38% 17% PRZYJEMNOŚĆ EKOLOGIA WYGODA ZDROWIE I URODA CENA Najważniejsze wymiary posiłku*: N a j w a ż n i e j s z e w y m i a r y p o s i ł k u N=2 477 w miłej atmosferze z ekologicznych składników łatwy w przygotowaniu zdrowy, fitness tani oryginalny, nietypowy wspierający zrównoważony rozwój szybki w przygotowaniu dietetyczny z promocyjnych produktów *Odsetek osób, które wybrały 10 lub 9 w pytaniu: Zaznacz na skali od 1 do 10 (na której 1 oznacza zupełnie się nie zgadzam, a 10 zupełnie się zgadzam) w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: Posiłek powinien być…, dla odpowiednich wymiarów, Badani chcieliby żeby ich posiłki były przyjemne, jedzone w miłej atmosferze. Żywność powinna być według nich ekologiczna. Mniejsze znaczenie dla respondentów ma dietetyczność posiłku, a co najbardziej zaskakuje najmniejsze znaczenie ma według badanych cena produktów. Co jest ważne w kontekście spożywania posiłków? 18 Osoby zainteresowane kulinariami to ekohedoniści
 • 19. Single lubiący jeśc na mieście Partnerskie gotowanie Obiad na stole Rodzinne gotowanie Gotujący dla najbliższych PRZYJEMNOŚĆ WYGODA ZDROWIE i URODA CENA EKOLOGIA -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 -0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 F2(15,44%) F1 (74,17 %) N a j w a ż n i e j s z e w y m i a r y p o s i ł k u S e g m e n t y I n t e r n a u t ó w N=2 477 Osoby, dla których liczy się zdrowie i uroda, są jednocześnie wrażliwe na cenę składników posiłku. 19
 • 20. I n t e r n e t j a k o i n s p i r a c j a d o g o t o w a n i a 73% Szuka inspiracji przynajmniej raz w miesiącu: 44.8% 40.8% 36.4% 34.2% 28.1% 27.9% 26.6% 24.3% 13.7% 8.4% 6.9% 5.7% Książki kucharskie Serwisy z przepisami Telewizyjne programy kulinarne Rekomendacje znajomych Prasa Wymyślam potrawy pod wpływem chwili Blogi z przepisami Fora internetowe Facebook Kalendarze rodzinne YouTube Aplikacje mobilne oferujące przepisy kulinarne Skąd czerpie Pani/Pan przepisy, inspiracje do nowych lub znanych już potraw? N=2 477 Kanały tradycyjneKanały digitalowe Kanały mobilne Internet jest drugim, najważniejszym miejscem szukania inspiracji do gotowania, zaraz po tradycyjnych książkach kucharskich. W kontekście gotowania współzawodniczą ze sobą Internet i telewizja. 20
 • 21. I n t e r n e t j a k o i n s p i r a c j a d o g o t o w a n i a – d e m o g r a f i a Osoby szukające inspiracji poprzez poszczególne kanały: 41% 36% 34% 27% 24% 7% Serwisy z przepisami Telewizyjne programy kulinarne Rekomendacje znajomych Blogi z przepisami Fora internetowe YouTube  Więcej osób z dużych miast  Więcej młodych  Więcej niż w przypadku innych kanałów osób niepracujących  Mniej osób do 24 lat  Więcej kobiet  Mniej osób z dużych miast  Kanał, który inspiruje najwięcej kobiet  Mniej starszych ludzi  Mniej młodych niż w innych kanałach digitalowych  Najmniej osób ze wsi  Najwięcej mężczyzn  Dużo więcej młodych
 • 22. B l o g i k u l i n a r n e 27% Czerpie inspiracje z blogów Internetowych: 78% 38% 28% 18% Inspiracja do wymyślenia nowej potrawy Dokładny przepis wybranej potrawy Potrawa ze składników dostępnych w moim sklepie Tania potrawa CEL SZUKANIA PRZEPISÓW: • Z blogów kulinarnych korzysta zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn, typowy wiek takich osób jest niższy niż wśród osób korzystających z innych kanałów digitalowych. Częściej także na blogi kulinarne zaglądają studenci i osoby niepracujące. • Czytelnicy blogów najczęściej przeglądają je, gdy szukają inspiracji do nowej potrawy. Co więcej wymieniają ten powód częściej niż inni. NAJBARDZIEJ ZNANE BLOGI 15% 12% 5% N=660 N=660 22
 • 23. • TOP 10 najbardziej popularnych blogów kulinarnych. S p o n t a n i c z n a z n a j o m o ś ć b l o g ó w N=660 23 15% 12% 5% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2%
 • 24. F o r a I n t e r n e t o w e 24% Czerpie inspiracje z forów Internetowych: 75% 36% 26% 16% Inspiracja do wymyślenia nową potrawę Dokładny przepis wybranej potrawy Potrawa ze składników dostępnych w moim sklepie Tania potrawa CEL SZUKANIA PRZEPISÓW: • Grupa Internautów korzystająca z forów internetowych nie różni się specjalnie od innych grup korzystających z kanałów digitalowych. • Czytelnicy forów natomiast szukają przepisów kulinarnych częściej niż inni, nie zależy im tak bardzo na tym żeby szukana potrawa była tania, czy żeby potrzebne były do niej składniki łatwo dostępne. N=602 24
 • 25. F a c e b o o k 14% Czerpie inspiracje z Facebooka: 78% 38% 28% 18% Inspiracja do wymyślenia nową potrawę Dokładny przepis wybranej potrawy Potrawa ze składników dostępnych w moim sklepie Tania potrawa CEL SZUKANIA PRZEPISÓW: • Z przepisów na Facebooku korzysta podobny profil Internautów, co z blogów. Młodzi, przeważnie kobiety, częściej studenci. Tutaj też widać przewagę osób z większych miast. • W grupie zbierających inspiracje na Facebooku częściej można spotkać osoby z segmentu Singli. Respondenci z tej grupy są trochę bardziej praktyczni niż inni, ważniejsza jest dla nich cena składników do szukanej potrawy oraz ich łatwa dostępność. LUBI JAKIKOLWIEK FANPAGE KULINARNY: 55% N=340 N=340 25
 • 26. S e r w i s y z p r z e p i s a m i 41% Czerpie inspiracje z serwisów z przepisami: 77% 37% 27% 17% Inspiracja do wymyślenia nową potrawę Dokładny przepis wybranej potrawy Potrawa ze składników dostępnych w moim sklepie Tania potrawa CEL SZUKANIA PRZEPISÓW: • Internauci najczęściej korzystają z serwisów z przepisami. Najbardziej popularnymi kanałami tego typu są Przepisy.pl, Ugotuj.to oraz mojeGotowanie.pl • Grupa Internautów korzystająca z serwisów Internetowych nie różni się specjalnie od innych grup korzystających z kanałów digitalowych. NAJBARDZIEJ ZNANE SERWISY: 17% 11% 15% 15% N=1011 N=1011 26
 • 27. Y o u T u b e 7% Czerpie inspiracje z YouTube’a: 72% 39% 35% 23% Inspiracja do wymyślenia nową potrawę Dokładny przepis wybranej potrawy Potrawa ze składników dostępnych w moim sklepie Tania potrawa CEL SZUKANIA PRZEPISÓW: • Z przepisów na YouTube korzysta więcej mężczyzn niż z pozostałych kanałów, również przeważają tu młodsi Internauci oraz ci z większych miast. • YouTube inspiruje bardziej osoby należące do segmentów Singli i Partnerskie Gotowanie. Jest to kanał, który jest wykorzystywany bardziej niż inne do poznania dokładnego przepisu, do znalezienia taniej potrawy, lub takiej, która jest zrobiona z łatwo dostępnych składników, a mniej do inspiracji. ŚLEDZĄCY JAKIEGOKOLWIEK KANAŁY KULINARNE NA YOUTUBE: 40% N=172 N=172 27
 • 28. A p l i k a c j e m o b i l n e 6% Czerpie inspiracje z aplikacji mobilnych • Internauci najrzadziej czerpią inspiracje z aplikacji mobilnych. Zdecydowanie najbardziej popularna jest aplikacja Knorra Przepisy.pl, której używa co piąty Internauta korzystający z tego typu rozwiązań mobilnych. • W przeciwieństwie do korzystających z kanałów digitalowych osoby, które używają aplikacji rzadziej robią to w celu znalezienia dokładnego przepisu, natomiast częściej aby znaleźć potrawę ze składników łatwo dostępnych. NAJBARDZIEJ ZNANE APLIKACJE: 24% N=141 N=141 ZNA: KORZYSTA: 19% 7% 7% 4% 4% 4% 2% 28 77% 33% 28% 20% 76% 29% 37% 18% Inspiracja do wymyślenia nową potrawę Potrawa ze składników dostępnych w moim sklepie Dokładny przepis wybranej potrawy Tania potrawa CEL SZUKANIA PRZEPISÓW: Korzystający z aplikacji rzadziej szukają dokładnego przepisu potrawy.
 • 29. A p l i k a c j e m o b i l n e 6% Czerpie inspiracje z aplikacji mobilnych 20% 26% 19% 17% 18% 22% 23% 13% 13% 25% Single Gotujący w parach Obiad na stole Rodzinne gotowanie Gotujący dla rodziny KTO KORZYSTA Z APLIKACJI: Korzystający z aplikacji TOTAL • Z aplikacji mobilnych więcej niż w innych segmentach korzystają osoby z grup „Obiad na stole” oraz „Rodzinne gotowanie”. Ponieważ to ci drudzy są bardziej nastawieni na samo gotowanie, to pod te grupę powinno się tworzyć aplikacje. N=141 29 Aplikacje powinny być skierowane do osób gotujących rodzinnie.
 • 30. J a k w a ż n e s ą p o d s t a w o w e p o s i ł k i ? Śniadanie Obiad Kolacja Ważny posiłek:Najważniejszy posiłek*: 27% 20% 3% Ważny posiłek**: (TOP 2 boxes) 83% 90% 43% Czas spędzany na przygotowanie (najczęstsza odpowiedź) 10-29 minut 1-2 godziny 10-29 minut 30 Wśród deklarujących, że to kolacja jest najważniejszym posiłkiem dnia jest więcej mężczyzn niż wśród tych dla których ważniejszy jest inny posiłek dnia. *Odsetek osób, dla których day posiłek był ważniejszy od pozostałych. **Odsetek osób, dla których dany posiłek był bardzo lub raczej ważny.
 • 31. U l u b i o n a k u c h n i a 31 88% 56% 23.7% 9.7% 8.9% 1.5% 1.4% Polska Włoska Azjatycka Amerykańska (USA) Francuska Meksykańska Grecka Potrawy z jakiej kuchni Pani/Pan najbardziej lubi przygotowywać? Pod względem preferowanego rodzaju kuchni, przebadanych Internautów można nazwać tradycjonalistami. Większość z nich najbardziej lubi przygotowywać bogatą w produkty zbożowe kuchnię polską
 • 32. K u p o w a n i e p r o d u k t ó w d o p r z y g o t o w y w a n i a p o t r a w 86% 68% 63% 17% 5% 1% W supermarketach Na targowiskach i halach targowych W lokalnych sklepach osiedlowych W galeriach handlowych W internecie Żadne z powyższych Gdzie kupuje Pan(i) produkty do potraw, które Pani przyrządza? N=2 477 KUPUJĄCY W INTERNECIE: 40% 35% 20% 20% 10% 7% 7% 2% Z przyzwyczajenia Brak zainteresowania Brak dostaw w rejonie Nie lubi Za wysokie ceny Niska jakość produktów… System logowania Brak wiedzy o takiej możliwości Dlaczego? 55% 48% 45% 20% 19% Tesco e-zakupy Frisco Alma24 e-piotripawel.pl Auchan Direct W jakich sklepach internetowych zdarzyło się Pani/Panu robić zakupy w przeciągu ostatnich 6 miesięcy? Rzadziej niż raz na miesiąc, 36% Co najmniej raz w miesiącu, 29% Zdarzyło mi się raz lub dwa razy, 18% Co najmniej raz na dwa tygodnie, 13% Przynajmniej raz na tydzień, 4% Jak często kupuje Pan/i produkty spożywcze w sklepach internetowych? NIEKUPUJĄCY W INTERNECIE: N=122N=2 314 32 TAK NIE
 • 33. P o t e n c j a ł w n e w s l e t t e r a c h k u l i n a r n y c h 15% TAK 45% NIE Czy chciał(a)by Pan(i) otrzymywać newslettery związane z gotowaniem? Czy jest Pan(i) subskrybentem jakichś newsletterów kulinarnych? Tylko 15% osób subskrybuje newslettery kulinarne. Prawie połowa osób, która tego nie robi (czyli co trzeci Internauta) chciałaby takie otrzymywać. TAK 37% 47% 40% 48% 52% Single Gotowanie w parach Obiad na stole Rodzinne gotowanie Gotujący dla najbliższych ! ! Segment gotujących dla najbliższych jest najbardziej chętny do otrzymywania newsletterów
 • 34. N=2 477 62% TAK 49% TAK 60% TAK Czy była(a)by Pan(i) zainteresowana/y braniem udziału w konkursach organizowanych przez blogi kulinarne? Czy chciał(a)by otrzymywać przepisy kulinarne na swojego maila? Czy zdarzyło się Pani świadomie otworzyć maila z ofertą produktów codziennego użytku? 34 P o t e n c j a ł w n e w s l e t t e r a c h k u l i n a r n y c h 55% 61% 59% 68% 68% Single Gotowanie w parach Obiad na stole Rodzinne gotowanie Gotujący dla… ! ! ! 61% 57% 57% 66% 61% Single Gotowanie w parach Obiad na stole Rodzinne gotowanie Gotujący dla… 46% 47% 49% 56% 50% Single Gotowanie w parach Obiad na stole Rodzinne gotowanie Gotujący dla… ! ! Segmenty gotujących dla najbliższych i osoby gotujące rodzinnie są najbardziej chętne do otrzymywania newsletterów. 60% Internautów otwiera świadomie maile z oferta produktów. Prawie połowa respondentów chce brać udział w konkursach, takie konkursy najbardziej opłaca się robić dla osób rodzinnie gotujących.
 • 35. Zapraszamy do współpracy LeadR Sp. z o.o. ul. Dworkowa 3, 00-784 Warszawa IRCenter ul. Jana Pawła 61/164, 01-031 Warszawa +48 696 435 672 (+48 22) 201 32 99 hupa.albert@ircenter.com biuro@leadr.pl www.leadr.pl www.ircenter.com

Related Documents