UGROZENOST I ZASTITA
BIODIVERZITETA
• IRFAN RIZVANOVIC
• Biodiverzitet ili biološka raznovrsnost
predstavlja sveukupnu raznolikost živih
organizama koji nastanjuju našu planetu,...
• Koncept održivog razvoja podrazumeva
racionalno korišćenje komponenata biološke
raznovrsnosti radi daljeg razvitka civil...
• „U Srbiji još nije uspostavljen odgovarajući
organizacioni i finansijski sistem kada je reč o
zaštićenim prirodnim dobri...
Iščezle vrste u Srbiji
• Podsećamo, međutim, da je krivolov u našoj zemlji
poprimio zabrinjavajuće razmere, pre svega lov ...
Ugrozenost i zastita biodiverziteta
• Najvaznije ljudske aktivnosti koje direktno ugrozavaju i smanjuju
biodiverzitet su:*...
• Zastita i ocuvanje biodiverziteta je slozen, dugotrajan
i skup proces. Zastita iziskuje velika odricanja i
ogranicenja u...
Prezentacija ugrozenost i zastita biodiverziteta <<irfan>>
Prezentacija ugrozenost i zastita biodiverziteta <<irfan>>
Prezentacija ugrozenost i zastita biodiverziteta <<irfan>>
Prezentacija ugrozenost i zastita biodiverziteta <<irfan>>
of 11

Prezentacija ugrozenost i zastita biodiverziteta <<irfan>>

pisite komentar
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Lifestyle      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacija ugrozenost i zastita biodiverziteta <<irfan>>

  • 1. UGROZENOST I ZASTITA BIODIVERZITETA • IRFAN RIZVANOVIC
  • 2. • Biodiverzitet ili biološka raznovrsnost predstavlja sveukupnu raznolikost živih organizama koji nastanjuju našu planetu, kao i raznolikost njihovih funkcija. Radi sveukupnog opstanka, izuzetno je važno očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta, koji je poslednjih decenija ozbiljno ugrožen.
  • 3. • Koncept održivog razvoja podrazumeva racionalno korišćenje komponenata biološke raznovrsnosti radi daljeg razvitka civilizacije, ali na način i u obimu koji ne prouzrokuje narušavanje biodiverziteta, održavajući njegov potencijal radi potreba i težnji sadašnjih i budućih generacija, kao što piše i u Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti Ujedinjenih nacija“.
  • 4. • „U Srbiji još nije uspostavljen odgovarajući organizacioni i finansijski sistem kada je reč o zaštićenim prirodnim dobrima, tako da i osnovni segment monitoringa često izostaje. Postojeći sistem praćenja biodiverziteta potrebno je modernizovati i staviti u globalni kontekst. Od neprocenjivog je značaja i doprinos koji daju instituti, univerziteti, nevladine organizacije, eksperti i volonteri, jer je očuvanje raznovrsnosti živog sveta zajednički je zadatak svih nas“.
  • 5. Iščezle vrste u Srbiji • Podsećamo, međutim, da je krivolov u našoj zemlji poprimio zabrinjavajuće razmere, pre svega lov na retke i na našem području zaštićene vrste ptica. Do sada su na stotine hiljada ptica (žuta i bela pliska, ševa, zeba...) sa područja Carske bare kod Zrenjanina i okolnih staništa u Vojvodini završile na bogatim trpezama. Četiri biljne vrste su u Srbiji globalno iščezle: kragujevački slez, vranjanski slez, bezčekinjasta udovičica i moravski orašak. Takođe, iščezlo je i devet životinjskih vrsta sa naše teritorije: crni lešinar, bela kanja, mala droplja, bradan, tetreb, ruževac, pelikan, sivi ždral, plavokljuna patka i vidrica. Uredbom o zaštiti prirodnih retkosti zaštićeno je 427 životinjskih i 215 biljnih vrsta, a pod kontrolom korišćenja i prometa je još 179 vrsta (biljaka, lišajeva, životinja i gljiva).
  • 6. Ugrozenost i zastita biodiverziteta • Najvaznije ljudske aktivnosti koje direktno ugrozavaju i smanjuju biodiverzitet su:*zagadjenje vode, vazduha i zemljista • *regulacija vodotokova, izgradnja kanala za odvodnjavanje i navodnjavanje, isusivanje vlaznih stanista. • *erozija zemljista • *izgradnja puteva, brana. • *fragmentacija (cepkanje) stanista • *pozari • *seca suma • *sirenje pustinja • *lov i ribolov • *intradukcija
  • 7. • Zastita i ocuvanje biodiverziteta je slozen, dugotrajan i skup proces. Zastita iziskuje velika odricanja i ogranicenja u ljudskim aktivnostima, a prvenstveno promenu nacina razmisljanja i navika, poznavanja i prihvatanja opstih ekoloskih zakonitosti. •

Related Documents