Nu pleci singur la drum! A-CAR ROM ÂNIA www.a-car.ro 437130 Dorolţ Str. Principală nr. 251 Judeţul Satu Mare Dispecerat N...
<ul><li>Asociaţie n onguvernamentală n aţională care asigură servicii specifice prin DISPECERATUL NAŢIONAL – 24h din 2...
<ul><li>Cadru legal: </li></ul><ul><li>ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE din R OMÂNIA ( A-CAR ROMÂNIA ) </li></ul><ul><l...
<ul><li>Realizarea un or contacte str â nse î ntre A-CAR ROMÂNIA ş i IGPR-Direcţ ia Rutier ă î n vederea </l...
<ul><li>“ Ajutând oamenii, oricând, oriunde.” </li></ul>MISIUNEA NOASTRĂ !!!
CUM NE ÎNDEPLINIM MISIUNEA? <ul><li>Baza Logistică </li></ul><ul><li>Acoperire Naţională şi Europeană </li></ul><ul><li>P...
<ul><li>ADAC - Germania </li></ul><ul><li>ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.) fondat în 1903 , este cel ma...
Acoperire naţion al ă ş i europeană “ A-CAR ROMÂNIA. Nu pleci singur la drum ! ”
CINE POATE DEVENI MEMBRU? <ul><ul><li>Orice persoană fizică sau juridică cu domiciliu sau </li></ul></ul><ul><ul><li>reşe...
<ul><li>START </li></ul><ul><li>DEPANARE </li></ul><ul><li>TRACTARE , cu servicii complementare, după caz : </li></ul><ul...
<ul><li>Repunerea în funcţiune a acumulatorului </li></ul><ul><li>În limita a 3 intervenţii, pe teritoriul României. </li>...
<ul><li>Înlocuire roată de rezervă </li></ul><ul><li>Înlocuire combustibil în cazul </li></ul><ul><li>alimentării greşite...
<ul><li>Transportul autoturismului cu echipaj specializat al A-CAR ROM ÂNIA . </li></ul><ul><li>Oriunde în România şi Un...
<ul><li>Incident la mai mult de 200 km de reşedinţă ; </li></ul><ul><li>Defecţiunea se poate remedia în maximum 48 ore în ...
<ul><li>Se asigură membrului şi pasagerilor din autoturism ; </li></ul><ul><li>În funcţie de situaţie se va efectua cu : ...
<ul><li>P e teritoriul României ; </li></ul><ul><li>Oferit în funcţie de situaţie ; </li></ul><ul><li>Gratuit pentru maxi...
<ul><li>Apelaţi Dispeceratul Naţional 24h din 24h la 0372 66 33 33, 0372 66 33 66 </li></ul><ul><li>şi obţineţi inform...
Serviciul ACHIZI Ţ II AUTO <ul><li>Achizi ţ ia prin licita ţ ie din orice ţ ar ă UE a autoturisme lor noi sau seco...
Serviciul RECUPERAREA TAXEI AUTO <ul><li>Consultanta juridica pentru recuperarea taxei de poluare sau/si prima inmatricu...
<ul><li>De ce să alegeţi serviciile A-CAR GOLD ? </li></ul><ul><li>Dac ă ave ţ i CASCO, de ce să alegeţi şi A-CAR ...
<ul><li>A-CAR are acoperire naţională şi europeană ; </li></ul><ul><li>De oriunde, oricând, apelând DISPECERATUL NAŢIONA...
<ul><li>Ave ţ i CASCO : </li></ul><ul><li>CASCO despăgubeşte exclusiv dauna materială. </li></ul><ul><li>NU oferă servi...
<ul><li>CASCO : </li></ul><ul><li>5 - 8 % din valoarea asigurată/an. </li></ul><ul><li>Suma asigurată: 8.000 euro </li><...
<ul><li>START </li></ul><ul><li>DEPANARE </li></ul><ul><li>TRACTARE </li></ul><ul><li>INFORMAŢII IGPR,CNADR, meteo-...
<ul><li>START </li></ul><ul><li>DEPANARE </li></ul><ul><li>TRACTARE </li></ul><ul><li>INFORMAŢII IGPR,CNADR, meteo-...
<ul><li>A-CAR MARAMUREŞ - la EUROCARPATICA A-CAR BRAŞOV la O ff R oad şi altele: </li></ul><ul><li>A-CAR MUREŞ,...
CANALE DE PROMOVARE NETWORK MARKETING MASS MEDIA EVENIMENTE AUTO IMAGINE UNITARA
MEMBRII A-CAR : PERSOAN Ă FIZIC Ă PERSOAN Ă JURIDIC Ă Centru de Promovare MURE Ş MEMBRU SERVICII PROMOTER ş i MEMBRU ...
Promoveaz ă A-CAR , o afacere de succes, prin NETWORK MARKETING Pentru că vrei mai mult, fi i diferit... g â nde ş ...
<ul><li>COMISION DIRECT – COMISION CUVENIT IN URMA ACTIVITATII PROPRI DE INSCRIERI DE NOI MEMBRII SAU PROMOTERI. </li></u...
Condiţii : - Contract de membru A-CAR personal ; - Contract de promoter A-CAR personal ; Beneficii personale : ...
Nivelul 2 – Manager Conditii: - 15 contracte de membru direct incheiate - 3 promoteri care împreună să încheie alt...
Simulare câştiguri nivel 2 Manager CD = Comision Direct CI = Comision Indirect CIP = Comision Ind. Parinte
Primul pas spre succes Beneficii personale : 1. Inscriere in 48 ore: - posibilitatea platii in rate(195/205;195/405) 2. 2 ...
Nivelul 3 – Area Manager Conditii: - 5 contracte noi de membru direct incheiate; - cel pu ţin 3 Manageri de nivel ...
Simulare câştiguri nivel 3 Area Manager CD = Comision Direct CI = Comision Indirect CIP = Comision Ind. Parinte
<ul><li>CP = Contract personal direct </li></ul><ul><li>CE = Contract echipa </li></ul><ul><li>CI = Comision indirect </l...
Nivelul 4 – Region Manager Conditii: - 5 contracte noi de membru direct e; - 4 Manageri de nivel 3; Beneficii: - ...
Simulare câştiguri nivel 4 Region Manager CD = Comision Direct CI = Comision Indirect CIP = Comision Ind.Parinte
Conditii: - cel putin 5 Region Manageri nivel 4; Beneficii personale: - Insigna de platina GENERAL MANAGER A-CAR, -...
Simulare câş t iguri nivel 5 General Manager CD = Comision Direct CI = Comision Indirect CIP = Comision Ind. Parinte
Nivelul 6 – Naţional Manager Conditii: - cel putin 6 General Manageri nivel 5 ; Beneficii personale: - Un autoturi...
Simulare câştiguri nivel 6 National Manager CD = Comision Direct CI = Comision Indirect CIP= Comision ind.Parinte
Nivelul 7 - Senior Manager Conditii: - cel putin 7 National Manageri ; Beneficii personale: - Un autoturism de teren...
Simulare câştiguri nivel 7 Senior Manager CD = Comision Direct CI = Comision Indirect CIP= Comision Ind. Parinte
A-CAR SILVER prin NETWORK MARKETING <ul><li>Comisionare 40% din comisioanele pentru GOLD. </li></ul><ul><li>Evolutie in...
A-CAR BRONZE prin NETWORK MARKETING Mult de la multi ! <ul><li>Comisionare 10% din comisioanele pentru GOLD. </li></ul...
Pasii pentru inscrierea de membri sau p romoter i A-CAR - Studierea c ontract de membru de catre noul membru- www. ac...
<ul><li>Programul motivational pentru promoterii de elita din A-CAR: </li></ul><ul><li>avansare rapida in cariera; </li></...
V ă multumeste pentru participare! ROMÂNIA
of 50

Prezentare a car-NM

Prezentarea A-CAR INTEGRAL!
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare a car-NM

 • 1. Nu pleci singur la drum! A-CAR ROM ÂNIA www.a-car.ro 437130 Dorolţ Str. Principală nr. 251 Judeţul Satu Mare Dispecerat Naţional al A-CAR ROM ÂNIA dispecerat.naţional @a-car.ro 0372 66 33 33 0372 66 33 66 ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE DIN ROMÂNIA
 • 2. <ul><li>Asociaţie n onguvernamentală n aţională care asigură servicii specifice prin DISPECERATUL NAŢIONAL – 24h din 24h . </li></ul><ul><li>Pachet complex de servicii pentru o călătorie liniştită şi în siguranţă maximă. </li></ul>CINE SUNTEM ?! CE VĂ OFERIM ?!
 • 3. <ul><li>Cadru legal: </li></ul><ul><li>ASOCIAŢIA ASISTENŢEI RUTIERE din R OMÂNIA ( A-CAR ROMÂNIA ) </li></ul><ul><li>f uncţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 31.01.2000, cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 246/2005 si este fondată pe baza liberului consimţământ al membrilor fondatori ca persoana juridică română de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă. </li></ul><ul><li>Scopu rile A-CAR: </li></ul><ul><li>promovarea serviciilor de asistenţă rutieră în rândul automobiliştilor români; </li></ul><ul><li>crearea cadrului legislativ pentru acordare a asistenţei rutiere membrilor A-CAR; </li></ul><ul><li>dezvoltarea interesului automobiliştilor, al organelor administrative locale şi centrale pentru organizarea asistenţe i rutiere în condiţii de calitate şi siguranţă ridicate, la nivelul standardelor europene; </li></ul><ul><li>s prijin activ în acordarea de asistență rutiera și organizarea evenimentelor auto – moto ; </li></ul><ul><li>educaţi a si siguranta rutieră , fapt pentru care s-a incheiat protocolul de colaborare intre M.A.I. - I.G.P.R. DIRECTIA RUTIERA si A-CAR ROMÂNIA . </li></ul>
 • 4. <ul><li>Realizarea un or contacte str â nse î ntre A-CAR ROMÂNIA ş i IGPR-Direcţ ia Rutier ă î n vederea </li></ul><ul><li>organiz ă rii î n teritoriu de campanii prin care se atrage aten ţ ia a utomobili ş tilor despre pericolele ce pot ap ă rea </li></ul><ul><li>din cauza nerespect ă rii r egulilor de circula ţ ie. </li></ul><ul><li>Obiectivele generale ale protocolului: </li></ul><ul><li>- reducerea num ă rului de accidente rutiere; </li></ul><ul><li>- preven ţ ie prin educa ţ ie rutier ă, inclusiv pe zona asisten ţ ei rutiere. </li></ul><ul><li>Obliga ţi ile A-CAR ROM Â NIA : </li></ul><ul><li>- prin cea mai apropiat ă echipa de interven ţ ie va ac ţ iona pentru eliberarea </li></ul><ul><li>carosabilului î n cel mai scurt timp de la contactarea Dispeceratului Na ţ ional; </li></ul><ul><li>- asigur ă prin filialele A-CAR depozitarea î n siguran ţă a autovehi c ulelor avariate; </li></ul><ul><li>- participarea membrilor asocia ţ iei la activități de educație rutieră organizate împreună cu reprezentan ţ ii I.G.P.R. ; </li></ul><ul><li>- va promova şi difuza materialele concepute î mpreun ă cu I.G.P.R. </li></ul>
 • 5. <ul><li>“ Ajutând oamenii, oricând, oriunde.” </li></ul>MISIUNEA NOASTRĂ !!!
 • 6. CUM NE ÎNDEPLINIM MISIUNEA? <ul><li>Baza Logistică </li></ul><ul><li>Acoperire Naţională şi Europeană </li></ul><ul><li>Parteneriate în România </li></ul><ul><li>Parteneriate în Europa </li></ul>
 • 7. <ul><li>ADAC - Germania </li></ul><ul><li>ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.) fondat în 1903 , este cel mai mare club automobilistic din Europa, av ând in 2007 peste 16 milioane de membrii automobiliști și peste 1,5 milioane de membrii motocicliști. </li></ul><ul><li>ADAC operează cu un parc de mecanici mobili - Ingerii Galbeni - cu maşini galbene care asistă automobiliştii şi motocicliştii în caz de nevoie. </li></ul><ul><li>ADAC are la dispoziţie 44 de elicoptere şi avioane pentru intervenţii medicale de urgenţă în Germania şi în Europa, plasate strategic astfel încât orice locaţie să poată fi atinsă în 15 minute. Ambulanţe aeriene (avioane turboreactoare) sunt folosite de către ADAC pentru a salva persoanele cu calitatea de membru &quot;PLUS&quot; sau clienţii care sunt posesori ai unei asigurări de călătorie internaţională ADAC, în orice locaţie în lume, în cazul unui accident sau al unei boli extrem de grave. </li></ul><ul><li>ADAC oferă calitatea de membru şi residenţilor non-germani, care au semnat contracte internaţionale cu cluburile automobilistice. În Marea Britanie, membrii ADAC au, de asemenea, posibilitatea de recuperare după un incident rutier prin clubul automobilistic britanic AA. </li></ul>
 • 8. Acoperire naţion al ă ş i europeană “ A-CAR ROMÂNIA. Nu pleci singur la drum ! ”
 • 9. CINE POATE DEVENI MEMBRU? <ul><ul><li>Orice persoană fizică sau juridică cu domiciliu sau </li></ul></ul><ul><ul><li>reşedinţa/sediul social în România, care deține : </li></ul></ul><ul><ul><li>- autovehicul înmatriculat în România; </li></ul></ul><ul><ul><li>- ITP și RCA valabile. </li></ul></ul>
 • 10. <ul><li>START </li></ul><ul><li>DEPANARE </li></ul><ul><li>TRACTARE , cu servicii complementare, după caz : </li></ul><ul><li>- Transport pasageri </li></ul><ul><li>- Cazare </li></ul><ul><li>- Autoturism la schimb </li></ul><ul><li>INFORMAŢII meteo-rutiere, turistice, auto, etc . </li></ul><ul><li>ACHIZI Ţ II AUTO </li></ul><ul><li>RECUPERAREA TAXEI AUTO </li></ul><ul><li>ALTE SERVICII PRIN PARTENERIATE LOCALE SAU NATIONALE </li></ul>LISTA SERVICIILOR INCLUSE A-CAR GOLD
 • 11. <ul><li>Repunerea în funcţiune a acumulatorului </li></ul><ul><li>În limita a 3 intervenţii, pe teritoriul României. </li></ul>Serviciul START
 • 12. <ul><li>Înlocuire roată de rezervă </li></ul><ul><li>Înlocuire combustibil în cazul </li></ul><ul><li>alimentării greşite sau alimentare </li></ul><ul><li>cu combustibil (cost suplimentar) </li></ul><ul><li>2 intervenţii, pe teritoriul României </li></ul>Serviciul DEPANARE
 • 13. <ul><li>Transportul autoturismului cu echipaj specializat al A-CAR ROM ÂNIA . </li></ul><ul><li>Oriunde în România şi Uniunea Europeană!!! </li></ul><ul><li>La cel mai apropiat service sau în localitatea de domiciliu. </li></ul><ul><li>2 intervenţii – una în România și </li></ul><ul><li>una în UE. </li></ul>Serviciul TRACTARE
 • 14. <ul><li>Incident la mai mult de 200 km de reşedinţă ; </li></ul><ul><li>Defecţiunea se poate remedia în maximum 48 ore în România sau în UE ; </li></ul><ul><li>Cazare la hotel sau pensiune cu un co n fort de min im 2 **; </li></ul><ul><li>Limite de sumă : 100 euro în RO sau 200 euro în U E; </li></ul><ul><li>Se asigură maximum 2 nopţi de cazare. </li></ul>CAZARE - serviciu complementar la TRACTARE
 • 15. <ul><li>Se asigură membrului şi pasagerilor din autoturism ; </li></ul><ul><li>În funcţie de situaţie se va efectua cu : auto, tren sau avion ; </li></ul><ul><li>Serviciul se organizează în limitele a: 100 euro în RO sau 200 euro în UE. </li></ul>TRANSPORT PASAGERI Serviciul complementar la TRACTARE
 • 16. <ul><li>P e teritoriul României ; </li></ul><ul><li>Oferit în funcţie de situaţie ; </li></ul><ul><li>Gratuit pentru maxim 2 zile de utilizare , în limita a 100 euro ; </li></ul><ul><li>Se poate prelungi contra cost. </li></ul>AUTOTURISM LA SCHIMB Serviciul complementar la TRACTARE
 • 17. <ul><li>Apelaţi Dispeceratul Naţional 24h din 24h la 0372 66 33 33, 0372 66 33 66 </li></ul><ul><li>şi obţineţi informaţii utile legate de călătoria dumneavoastră ( optimizare rută, posibilităţi de cazare la tarife preferenţiale de membru, adrese, info service, info spitale, etc. ) </li></ul>INFORMAŢII SPECIFICE
 • 18. Serviciul ACHIZI Ţ II AUTO <ul><li>Achizi ţ ia prin licita ţ ie din orice ţ ar ă UE a autoturisme lor noi sau second hand pentru membrii A-CAR ; </li></ul><ul><li>Alegerea tipului de autoturism ş i indicarea parametrilor tehnici; </li></ul><ul><li>Achizi ţ ia autoturismului cu pret redus (cel pu ţ in 10-20% mai ieftin); </li></ul><ul><li>Transportul la domiciliu a autoturismului cump ărat . </li></ul>
 • 19. Serviciul RECUPERAREA TAXEI AUTO <ul><li>Consultanta juridica pentru recuperarea taxei de poluare sau/si prima inmatriculare pentru membrii A-CAR ; </li></ul><ul><li>Plata se face doar la momentul in care procesul este castigat de catre membrul A-CAR din dobanzile datorate de stat membrului ; </li></ul><ul><li>Membrul va aduce la filiala A-CAR ,ca si prim pas , decizia prin care s-a stabilit cuantumul taxei,dovada platii taxei . </li></ul>
 • 20. <ul><li>De ce să alegeţi serviciile A-CAR GOLD ? </li></ul><ul><li>Dac ă ave ţ i CASCO, de ce să alegeţi şi A-CAR GOLD ? </li></ul><ul><li>Costuri CASCO / A-CAR GOLD ? </li></ul>INTREBĂRI FRECVENTE
 • 21. <ul><li>A-CAR are acoperire naţională şi europeană ; </li></ul><ul><li>De oriunde, oricând, apelând DISPECERATUL NAŢIONAL echipa A-CAR va interveni în maxim 59 minute </li></ul><ul><li>( cu excepţia situaţiilor meteo deosebite : ploi, furtuni, ninsori abundente ) ; </li></ul><ul><li>A-CAR acţionează pe baza unui management al situa ției : analiză - acţiune ; </li></ul><ul><li>A-CAR preia atât membrul cât şi problemele lui. </li></ul><ul><li>A-CAR acordă reduceri la interven țiile sale chiar şi după epuizarea serviciilor. </li></ul>DE CE SĂ ALEGEŢI PACHETUL A-CAR GOLD ?
 • 22. <ul><li>Ave ţ i CASCO : </li></ul><ul><li>CASCO despăgubeşte exclusiv dauna materială. </li></ul><ul><li>NU oferă servicii de intervenţie rapidă! </li></ul><ul><li>Nu are un număr de dispecerat 24h – 24h. </li></ul><ul><li>Apelaţi la serviciile lor numai după ce totul s-a rezolvat (de către asigurat). </li></ul><ul><li>Poliţa CASCO nu oferă soluţii de preluare a clientului, gestionarea incidentului rutier. </li></ul>A ve ţ i CASCO, de ce ş i A-CAR ?
 • 23. <ul><li>CASCO : </li></ul><ul><li>5 - 8 % din valoarea asigurată/an. </li></ul><ul><li>Suma asigurată: 8.000 euro </li></ul><ul><li>Rata poliţei: 400 euro – 640 euro/an </li></ul><ul><li>A-CAR GOLD : </li></ul><ul><li>Indiferent de valoare autoturismului suma fixă: </li></ul><ul><li>400 lei/an !!! </li></ul>Costuri CASCO vs. A-CAR GOLD ? !!!
 • 24. <ul><li>START </li></ul><ul><li>DEPANARE </li></ul><ul><li>TRACTARE </li></ul><ul><li>INFORMAŢII IGPR,CNADR, meteo-rutiere, turistice, auto, optimizare ruta etc . – nelimitat </li></ul><ul><li>Serviciile START DEPANARE TRACTARE se ofera gratuit in anumite limite . </li></ul>A-CAR SILVER Conditii: - se acorda pe teritoriul Romaniei si este valabil doar pentru autoturisme. - se acorda un START. - se acorda o depanare la 25 km fata de domiciliul membrului sau fata de echipa de interventie A-CAR. - se acorda doua servicii de tractare din care unul in localitatea de domiciliu intre panourile de intrare –iesire din localitate si altul in limita a 200 km ( total 400 km). - se acorda si celelalte servicii A-CAR contra-cost la preturile A-CAR publicate anual( tractare peste km din oferta ,transport auto,pasageri,rent a car, cazare etc) - cotizatie anuala 240 RON
 • 25. <ul><li>START </li></ul><ul><li>DEPANARE </li></ul><ul><li>TRACTARE </li></ul><ul><li>INFORMAŢII IGPR,CNADR, meteo-rutiere, turistice, auto, optimizare ruta etc . – nelimitat </li></ul><ul><li>Serviciile START DEPANARE TRACTARE se ofera gratuit pentru o distanta maxima de 50 de km. </li></ul>A-CAR BRONZE Conditii: - se acorda pe teritoriul Romaniei si este valabil doar pentru autoturisme. - se acorda pentru 3 incidente distincte fara cumularea nr. de km pe un singur incident. - diferenta de km daca se depasesc cei 50 acoperiti se achita de membru la preturile A-CAR publicate anual. - se acorda si celelalte servicii A-CAR contra-cost la preturile A-CAR publicate anual( transport auto,pasageri,rent a car, cazare etc) - cotizatie anuala 55 RON
 • 26. <ul><li>A-CAR MARAMUREŞ - la EUROCARPATICA A-CAR BRAŞOV la O ff R oad şi altele: </li></ul><ul><li>A-CAR MUREŞ, NEAMŢ, SIBIU1, BRAŞOV, CLUJ, BISTRIŢA NĂSĂUD la Raliul MUREŞULUI: </li></ul><ul><li>A-CAR SATU MARE la arte marţiale: A-CAR SIBIU 1 la Slalom Paralel: </li></ul>
 • 27. CANALE DE PROMOVARE NETWORK MARKETING MASS MEDIA EVENIMENTE AUTO IMAGINE UNITARA
 • 28. MEMBRII A-CAR : PERSOAN Ă FIZIC Ă PERSOAN Ă JURIDIC Ă Centru de Promovare MURE Ş MEMBRU SERVICII PROMOTER ş i MEMBRU BANI + BENEFICII MEMBRU SERVICII PROMOTER ş i MEMBRU BANI + BENEFICII
 • 29. Promoveaz ă A-CAR , o afacere de succes, prin NETWORK MARKETING Pentru că vrei mai mult, fi i diferit... g â nde ş te și actionează altfel! Centru de Promovare Directa al A-CAR ROM ÂNIA T îrgu Mureș Str . Călărașilor, Nr. 92/2 [email_address] www.acar net .ro Tel/fax : 0365 44 61 62 Mobil : 0723 20 72 63
 • 30. <ul><li>COMISION DIRECT – COMISION CUVENIT IN URMA ACTIVITATII PROPRI DE INSCRIERI DE NOI MEMBRII SAU PROMOTERI. </li></ul><ul><li>COMISION INDIRECT – COMISION CUVENIT IN URMA ACTIVITATII DE INSCRIERI DE NOI MEMBRII SAU PROMOTERI DE CATRE INTREAGA RETEA CONSTITUITA IN ADANCIME SI IN FUNCTIE DE DIFERENTA DE NIVEL IN RETEA. </li></ul><ul><li>COMISION INDIRECT PARINTE – COMISION CUVENIT IN URMA ACTIVITATII DE INSCRIERE DE NOI MEMBRII SAU PROMOTERI DE CATRE PRESTATORII INSCRISI DIRECT(SUMA FIXA 20,5 LEI/INSCRIERE ), INDIFERENT DE NIVEL. </li></ul><ul><li>BONUS CARDURI CU SERVICII SUPLIMENTARE ALTELE DECT CELE OFERITE PRIN CARDUL DE MEMBRU. </li></ul><ul><li>EXCURSII . </li></ul><ul><li>AUTOTURISME . </li></ul><ul><li>ALTE BENEFICII. </li></ul>
 • 31. Condiţii : - Contract de membru A-CAR personal ; - Contract de promoter A-CAR personal ; Beneficii personale : 68 , 49 RON brut comision pentru fiecare contract de membru direct încheiat . Nivelul 1 – Promoter
 • 32. Nivelul 2 – Manager Conditii: - 15 contracte de membru direct incheiate - 3 promoteri care împreună să încheie alte 1 5 contracte; Beneficii personale: - Bonus card A-CAR Manager- serviciul Start si Depanare in interiorul judetului filialei in care activeaza managerul, pe o perioada de 5 ani pentru un membru de gradul 1 al familiei , in conditiile oferite de A-CAR ; - 95,89 RON brut comision pentru fiecare contract de membru/promoter direct incheiat; A-CAR BONUS CARD Dispecerat Naţional: 0372 66 33 33; 0372 66 33 66
 • 33. Simulare câştiguri nivel 2 Manager CD = Comision Direct CI = Comision Indirect CIP = Comision Ind. Parinte
 • 34. Primul pas spre succes Beneficii personale : 1. Inscriere in 48 ore: - posibilitatea platii in rate(195/205;195/405) 2. 2 inscrieri in 15 zile - comision direct 95,89 R on fa ță de 68 , 49 - comision manager indirect 2 7 , 4 Ron - comision indirect parinte 20.5 Ron - calificare excursie Grecia nivel 2 - tricou personalizat A-CAR 3. Calificare manager 2 - obtinerea excursiei + beneficii nivel 2 Conditii: 1.Inscriere personala in 48 ore de la aflarea informatiei. 2.Inscrierea a 2 persoane noi in 15 zile de la inscrierea personala. 3. Indeplinirea conditiilor de Manager –Nivel 2 in 4 luni de la inscrierea personala PROMOTER MANAGER 15 zile 2 înscrieri
 • 35. Nivelul 3 – Area Manager Conditii: - 5 contracte noi de membru direct incheiate; - cel pu ţin 3 Manageri de nivel 2 ; Beneficii personale: - Insigna de argint AREA MANAGER ACAR, - Bonus Card A-CAR Area Manager - serviciul Tractare in interiorul judetului filialei A-CAR pentru care activeaza managerul, pe o perioada de 5 ani , pentru un membru de gradul 1 al familiei ; - Excursie pentru o persoan a timp de o saptamina cu autocarul in Grecia ; - 109 , 58 RON comision direct pentru fiecare contract de membru/promoter direct incheiat; A-CAR BONUS CARD Dispecerat Naţional: 0372 66 33 33; 0372 66 33 66
 • 36. Simulare câştiguri nivel 3 Area Manager CD = Comision Direct CI = Comision Indirect CIP = Comision Ind. Parinte
 • 37. <ul><li>CP = Contract personal direct </li></ul><ul><li>CE = Contract echipa </li></ul><ul><li>CI = Comision indirect </li></ul><ul><li>CIP = Comision ind. parinte </li></ul><ul><li>CD = Comision direct </li></ul><ul><li>Conditii simulare: </li></ul><ul><li>- 20 directi in retea din care: </li></ul><ul><li>3 calificati nivel 2 in retea </li></ul><ul><li>- 17 sa inch. 2 contr. fiecare </li></ul>Simulare c âş tiguri minime Area Manager-nivel III
 • 38. Nivelul 4 – Region Manager Conditii: - 5 contracte noi de membru direct e; - 4 Manageri de nivel 3; Beneficii: - Insigna de aur REGION MANAGER A-CAR, - Bonus Card A-CAR Region Manager: Serviciile Start, Tractare si Depanare in interiorul judetului filalei in care activeaza M anagerul pentru un membru de gradul 1 al familiei, pe viata; - Excursie pentru doua persoane timp de o saptamina in Turcia ; - 1 20 , 54 RON comision direct pentru fiecare contract de membru incheiat; A-CAR BONUS CARD Dispecerat Naţional: 0372 66 33 33; 0372 66 33 66
 • 39. Simulare câştiguri nivel 4 Region Manager CD = Comision Direct CI = Comision Indirect CIP = Comision Ind.Parinte
 • 40. Conditii: - cel putin 5 Region Manageri nivel 4; Beneficii personale: - Insigna de platina GENERAL MANAGER A-CAR, - Bonus Card A-CAR General Manager: toata gama de servicii A-CAR incluse , acesta fiind scutit de plata cotizatiei de membru A-CAR pe viata ; - Croaziera pentru 2 persoane timp de o saptamina pe Mediterana; - 1 28 , 76 RON comision brut pentru fiecare contract de membru/promoter incheiat; Nivelul 5 – General Manager A-CAR BONUS CARD Dispecerat Naţional: 0372 66 33 33; 0372 66 33 66
 • 41. Simulare câş t iguri nivel 5 General Manager CD = Comision Direct CI = Comision Indirect CIP = Comision Ind. Parinte
 • 42. Nivelul 6 – Naţional Manager Conditii: - cel putin 6 General Manageri nivel 5 ; Beneficii personale: - Un autoturism nou ( val. 10.000 Euro) din partea A-CAR Romania , personalizat A-CAR ; - 134 , 24 RON comision pentru fiecare contract de membr u incheiat;
 • 43. Simulare câştiguri nivel 6 National Manager CD = Comision Direct CI = Comision Indirect CIP= Comision ind.Parinte
 • 44. Nivelul 7 - Senior Manager Conditii: - cel putin 7 National Manageri ; Beneficii personale: - Un autoturism de teren nou ( val. 20.000 Euro) din partea A-CAR Romania personalizat A-CAR; - 136 , 98 RON comision direct pentru fiecare contract de membru/promoter incheiat;
 • 45. Simulare câştiguri nivel 7 Senior Manager CD = Comision Direct CI = Comision Indirect CIP= Comision Ind. Parinte
 • 46. A-CAR SILVER prin NETWORK MARKETING <ul><li>Comisionare 40% din comisioanele pentru GOLD. </li></ul><ul><li>Evolutie in cariera similara cu GOLD un contract nou de membru GOLD = 2 contracte SILVER </li></ul><ul><li>Investitie mica </li></ul><ul><li>Cariera accesibila tuturor </li></ul>
 • 47. A-CAR BRONZE prin NETWORK MARKETING Mult de la multi ! <ul><li>Comisionare 10% din comisioanele pentru GOLD. </li></ul><ul><li>Evolutie in cariera similara cu GOLD un contract nou de membru GOLD = 20 contracte BRONZE </li></ul><ul><li>Investitie mica </li></ul><ul><li>Cariera accesibila tuturor </li></ul><ul><li>Promoterul BRONZE isi construieste cariera doar prin promovarea A-CAR BRONZE. </li></ul><ul><li>Pentru a putea beneficia de comisioane prin promovarea pachetelor superioare A-CAR GOLD si SILVER trebuie sa aiba calitatea de membru GOLD. </li></ul>
 • 48. Pasii pentru inscrierea de membri sau p romoter i A-CAR - Studierea c ontract de membru de catre noul membru- www. acarnet . ro - Studierea c ontract prestări servicii de catre noul promoter - www. acarnet . ro - Completarea cererii si fisei de inscriere – www. acarnet . ro sau www.a-car. ro – Inscrieri on-line network marketing - Efectuarea platii cotizatiei fie integral fie in doua rate ( 195 lei la semnare; 205 lei in maxim 60 de zile)cu invocarea conventiei BRD – A-CAR nr:19546) PENTRU INSCRIERE SE CONTACTEAZA PERSOANA DE LA CARE ATI PRIMIT ACEASTA PREZENTARE!
 • 49. <ul><li>Programul motivational pentru promoterii de elita din A-CAR: </li></ul><ul><li>avansare rapida in cariera; </li></ul><ul><li>obtinerea licentei de lector; </li></ul><ul><li>comisioane lunare considerabile; </li></ul><ul><li>prime lunare exceptionale (pana la 4.000 lei)! </li></ul>CHAMPION MANAGER
 • 50. V ă multumeste pentru participare! ROMÂNIA